Oferta edukacyjna i jakość kształcenia w publicznych liceach ogólnokształcących w Łodzi

1 opinia

Format:

ibuk

Praca omawia badania dotyczące publicznych liceów ogólnokształcących w Łodzi w kontekście doskonalenia warunków sprzyjających podnoszeniu jakości kształcenia i doskonalenia ich oferty edukacyjnej.
Przedstawione w książce badania zostały zainicjowane przez władze edukacyjne Łodzi. Badania miały dostarczyć władzom edukacyjnym miasta informacji na temat publicznych liceów ogólnokształcących w Łodzi w celu zmierzenia się z wyzwaniem, jakim jest dbałość o doskonalenie warunków sprzyjających podnoszeniu jakości kształcenia i doskonalenia oferty edukacyjnej w tego typu szkołach.


Liczba stron240
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-921-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    9
  Rozdział I. OFERTA EDUKACYJNA – JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA – LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE    13
  Wprowadzenie     13
  1. Oferta edukacyjna     14
  2. Jakość kształcenia     18
  3. Liceum ogólnokształcące     30
  3.1. Powstanie i tradycje liceum ogólnokształcącego – rys historyczny     31
  3.2. Licea ogólnokształcące w Polsce w latach 90. XX wieku     34
  3.3. Liceum ogólnokształcące w Polsce w XXI wieku     39
  3.3.1. Liceum ogólnokształcące w systemie szkół ponadgimnazjalnych     40
  3.3.2. Sytuacja liceum ogólnokształcącego na tle sytuacji szkół ponadgimnazjalnych     42
  3.3.3. Podstawa programowa     48
  3.3.4. Egzamin maturalny     52
  Podsumowanie     55
  Rozdział II. METODOLOGICZNE I ORGANIZACYJNE ZAŁOŻENIA BADAŃ     57
  Wprowadzenie     57
  1. Uzasadnienie potrzeby prowadzenia badań     57
  2. Cel, przedmiot badań i problematyka badawcza     61
  3. Metoda, technika i narzędzia badawcze     66
  4. Dobór próby     70
  5. Teren badań     73
  6. Organizacja i przebieg badań     82
  Podsumowanie     85
  Rozdział III. CHARAKTERYSTYKA BADANYCH SZKÓŁ     87
  Wprowadzenie     87
  1. Zmiany demograficzne a liczba uczniów i oddziałów     87
  2. Popularność szkół i oddziałów     92
  3. Egzamin maturalny     95
  4. Uczniowie     102
  4.1. Ogólna charakterystyka – potrzeby, zachowania, silne strony i wyzwania     102
  4.2. Promocja do następnej klasy – frekwencja – drugoroczność     106
  5. Kadra pedagogiczna     110
  5.1. Potencjał kadry pedagogicznej     111
  5.2. Silne i słabe strony kadry pedagogicznej     113
  6. Baza lokalowa i wyposażenie szkół     115
  6.1. Stan techniczny budynków szkolnych     115
  6.2. Pomieszczenia i infrastruktura dydaktyczna     116
  6.3. Wyposażenie pracowni przedmiotowych     117
  6.4. Atuty warunków lokalowych i wyposażenia szkoły     117
  6.5. Słabości warunków lokalowych i wyposażenia szkoły oraz wynikające z tego potrzeby szkoły     119
  6.6. Działania podjęte przez dyrektora szkoły na rzecz poprawy warunków lokalowych i wyposażenia szkoły     120
  Podsumowanie     121
  Rozdział IV. OFERTA EDUKACYJNA     125
  Wprowadzenie     125
  1. Oferta edukacyjna: zajęcia obowiązkowe     126
  1.1. Przedmioty o rozszerzonym programie nauczania     126
  1.2. Język obcy w klasach pierwszych     131
  1.3. Dodatkowe zajęcia edukacyjne     135
  2. Oferta edukacyjna: zajęcia pozalekcyjne     138
  3. Oferta edukacyjna w opinii dyrektorów i uczniów     147
  3.1. Oferta edukacyjna a potrzeby uczniów     149
  3.2. Oferta edukacyjna a rozwój zainteresowań uczniów     152
  3.3. Oferta edukacyjna a oczekiwania uczniów     156
  3.4. Oferta edukacyjna w opinii dyrektorów i uczniów: porównanie     158
  4. Tworzenie oferty edukacyjnej     160
  5. Sposoby dotarcia z ofertą edukacyjną do kandydatów oraz ich skuteczność     169
  Podsumowanie     176
  Rozdział V. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA     181
  Wprowadzenie     181
  1. Jakość kształcenia: ocena ogólna     181
  2. Jakość kształcenia: doświadczenia szkolne uczniów     186
  2.1. Lekcje     186
  2.1.1. Treść lekcji     187
  2.1.2. Zakres wymagań stawianych przez nauczyciela     188
  2.1.3. Rodzaj aktywności uczniów     190
  2.1.4. Sposób prowadzenia lekcji przez nauczyciela     193
  2.1.5. Sposób przekazywania wiedzy     195
  2.2. Relacje nauczyciel – uczeń/uczniowie     197
  2.2.1. Nauczyciel jako osoba znacząca     197
  2.2.2. Rodzaj wsparcia udzielanego uczniowi przez nauczyciela     199
  2.2.3. Sposób traktowania ucznia przez nauczyciela     200
  2.2.4. Stwarzanie przez nauczyciela warunków do podmiotowego funkcjonowania uczniów     202
  2.2.5. Działania nauczyciela wobec klasy     204
  2.3. Korepetycje     206
  3. Doskonalenie jakości szkoły     213
  Podsumowanie     218
  ZAKOŃCZENIE     227
  BIBLIOGRAFIA     229
  SPIS TABEL     235
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia