Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu

2 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

54,37  63,96

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

54,3763,96

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Prezentowana publikacja to dwutomowa monografia wieloautorska stawiająca pytanie o ludzkie „bycie z innymi”. Autorzy pokonują intelektualną drogę od humanizmu do post- i transhumanizmu z uwzględnieniem kultury w najróżniejszych konfiguracjach, biorąc pod uwagę relacje: człowiek – zwierzę, człowiek – roślina i/lub człowiek – maszyna rozumiana jako humanoid techniczny bądź byt częściowo nieorganiczny. Książka zawiera różne materiałowo, formalnie i warsztatowo artykuły, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnej humanistyki, prezentując rozważania na temat relacji człowiek – inny/obcy byt. Celem zebranych tekstów jest podjęcie dyskusji nad tym, czy współczesna tendencja, kwestionująca dotychczasowe status quo człowieka, który przestał być uznawany za centrum świata i miarę wszechrzeczy, znalazła indywidualny wyraz w najnowszej kulturze przełomu XX i XXI wieku lub wcześniejszej jako antycypacja aktualnych idei w zakresie międzygatunkowych czy międzybytowych relacji. Monografia obejmuje interdyscyplinarną problematykę szerszą od konwencji wybranych zagadnień post- i transhumanizmu w literaturze i sztuce. Rozległość ta wynika z zestawienia kwestii relacji człowieka do innych istot żywych i zagadnienia powiązań człowieka z bytami technologicznymi, które w wielu artykułach sąsiadują z sobą i w pewnych as­pektach ujawniają pod­stawowy problem stanowiący centrum tego rodzaju refleksji: na­mysł nad grani­cami człowieczeństwa, kondycją człowieka i jego stosunku do innych bytów. Myśle­nie to wyrasta z tradycji penetrowania różnych kategorii inności, obcości, odmienności, ale odwo­łuje się też do holistycznych kon­cepcji człowieka i świata.


Liczba stron442
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-125-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ebook dostępny na rozdziały


Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu - 01 Archaiczny model "człowiek – nie-ludzkie formy życia" i posthumanizm »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu - 02 Ludowe rytuały wobec zwierząt domowych. Przykład KROWY »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu - 03 Bird Imagery in Turgenev’s "A Sportsman’s Sketches" and Conrad’s "The Mirror of the Sea" »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu - 04 Minerał – roślina – zwierzę – człowiek. Spirala "kosmicznej ewolucji" w rosyjskim piśmiennictwie ezoterycznym początku XX wieku »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu - 05 Bestiarium Franza Kafki »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu - 06 Zwierzęta Brunona Schulza. Ku nieobliczalnym wymiarom istnienia »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu - 07 W poetyckim zoo Eugenia Montalego »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu - 08 Człowiek – las – zwierzę w opowieści-bajce Borisa Siergunienkowa "Leśny koń" »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu - 09 Współistnienie ludzi i zwierząt w epice Wiesława Myśliwskiego – analiza relacji międzygatunkowych »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu - 10 Świadectwo pewnego malakologa. Figura ślimaka w powieści Vincenza Consola "Uśmiech nieznanego marynarza" »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu - 11 Poświatowska posthumanistyczna? »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu - 12 Fatyga łodygi. Wisława Szymborska wobec milczenia roślin »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu - 13 Człowiek wobec tego, co nie-ludzkie, w twórczości Wisławy Szymborskiej i Tadeusza Różewicza »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu - 14 Symbolika przemiany człowieka w zwierzę we współczesnej literaturze rosyjskiej »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu - 15 «Ocwojenije» mira maszyn w russkoj ?ienskoj prozie konca XX wieka »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu - 16 Jadąc do Răşinari »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu - 17 Kot-ofiara i koza-zbawca, czyli odwrócenie symboliki zwierzęcej w "Okresie dojrzewania" Anny Starobiniec »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu - 18 Dramatyczne twory "niby-ludzkie" »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu - 19 Relacja ja – Ty z bytami nieosobowymi. Filozofia Martina Bubera jako myśl prekursorska wobec posthumanizmu »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu - 20 Wschodniosłowiańskie interpretacje tendencji posthumanistycznych w kontekście rosyjskiego kosmizmu »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu - 21 Rozważania Emila Ciorana na temat: "Dlaczego nie miałbym zamienić się z kwiatem?" »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu - 22 Przestrzenie ko-egzystencji – dyskurs posthumanizmu wobec tezy o relacyjnym sposobie istnienia »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu - 23 Biokomunikacja: możliwości porozumienia w stawaniu się ze zwierzętami »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu - 24 Autoteliczni nie-ludzie »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu - 25 Estetyka natury w malarstwie i sztukach wizualnych: krótki rys historyczny »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu - 26 "Muszki wokół lampy" – estetyka owadziego świata w twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu - 27 Ludzkie, pozaludzkie i odczłowieczone. Wizerunki obcości jako projekcje ludzkich lęków i źródła fascynacji »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu - 28 Genesis z naturykultury. Filtrowanie światów »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu - 29 Zarys prawa w odniesieniu do sztucznych inteligencji i osób emulowanych »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2: Od humanizmu do posthumanizmu - 30 Potrzeba chwili czy wyższa konieczność? Szkolenie i wykorzystanie psów służbowych w ochronie granicy w latach 1945–1991 w świetle dokumentów Wojsk... »


TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne (Justyna Tymieniecka-Suchanek) /    9
  ANNA SZWED /    15
  OLGA KIELAK: Ludowe rytuały wobec zwierząt domowych. Przykład KROWY /    33
  BRYGIDA PUDEŁKO: Bird Imagery in Turgenev’s A Sportsman’s Sketches and Conrad’s The Mirror of the Sea /    49
  MONIKA RZECZYCKA: Minerał – roślina – zwierzę – człowiek. Spirala „kosmicznej ewolucji” w rosyjskim piśmiennictwie ezoterycznym początku XX wieku /    62
  PAWEŁ PASIEKA: Bestiarium Franza Kafki /    72
  DOMINIK ANTONIK: Zwierzęta Brunona Schulza. Ku nieobliczalnym wymiarom istnienia /    94
  PAULINA MALICKA: W poetyckim zoo Eugenia Montalego /    108
  MONIKA I. ZIELIŃSKA: Człowiek – las – zwierzę w opowieści-bajce Borisa Siergunienkowa Leśny koń /    123
  JAROSŁAW WACH: Współistnienie ludzi i zwierząt w epice Wiesława Myśliwskiego – analiza relacji międzygatunkowych /    133
  ANETA CHMIEL: Świadectwo pewnego malakologa. Figura ślimaka w powieści Vincenza Consola Uśmiech nieznanego marynarza /    149
  GRAŻYNA PIETRUSZEWSKA-KOBIELA: Poświatowska posthumanistyczna? /    160
  IWONA GRALEWICZ-WOLNY: Fatyga łodygi. Wisława Szymborska wobec milczenia roślin /    177
  IRENA GÓRSKA: Człowiek wobec tego, co nie-ludzkie, w twórczości Wisławy Szymborskiej i Tadeusza Różewicza /    187
  KATARZYNA ARCISZEWSKA: Symbolika przemiany człowieka w zwierzę we współczesnej literaturze rosyjskiej /    204
  OLGA GAVRILINA /    218
  MARIA DĄBROWSKA-CZOCH: Jadąc do Răşinari /    229
  ANNA N. WILK: Kot-ofiara i koza-zbawca, czyli odwrócenie symboliki zwierzęcej w Okresie dojrzewania Anny Starobiniec /    242
  MONIKA BŁASZCZAK: Dramatyczne twory „niby-ludzkie” /    250
  AGATA KŁOCIŃSKA: Relacja ja – Ty z bytami nieosobowymi. Filozofia Martina Bubera jako myśl prekursorska wobec posthumanizmu /    269
  KRZYSZTOF KROPACZEWSKI: Wschodniosłowiańskie interpretacje tendencji posthumanistycznych w kontekście rosyjskiego kosmizmu /    281
  KATARZYNA RYBIŃSKA: Rozważania Emila Ciorana na temat: „Dlaczego nie miałbym zamienić się z kwiatem?” /    296
  JUSTYNA SCHOLLENBERGER: Przestrzenie ko-egzystencji – dyskurs posthumanizmu wobec tezy o relacyjnym sposobie istnienia /    311
  JOANNA FRĄCKOWIAK: Biokomunikacja: możliwości porozumienia w stawaniu się ze zwierzętami /    324
  MICHAŁ KASPRZAK: Autoteliczni nie-ludzie /    332
  PAWEŁ MARCINKIEWICZ: Estetyka natury w malarstwie i sztukach wizualnych: krótki rys historyczny /    347
  EWA SZKUDLAREK: „Muszki wokół lampy” – estetyka owadziego świata w twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza /    361
  MAŁGORZATA LISZEWSKA: Ludzkie, pozaludzkie i odczłowieczone. Wizerunki obcości jako projekcje ludzkich lęków i źródła fascynacji /    376
  EWELINA WALĄ: Genesis z natury kultury. Filtrowanie światów /    388
  KAMIL MUZYKA: Zarys prawa w odniesieniu do sztucznych inteligencji i osób emulowanych /    401
  IRENEUSZ BIENIECKI: Potrzeba chwili czy wyższa konieczność? Szkolenie i wykorzystanie psów służbowych w ochronie granicy w latach 1945–1991 w świetle dokumentów Wojsk Ochrony Pogranicza /    411
  Noty o Autorach /    423
  Indeks osobowy /    429
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia