Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń

11 ocen

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

62,16  84,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 84,00 zł (-26%)

Najniższa cena z 30 dni: 57,85 zł  


62,16

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka zawiera zestaw zwięzłych i precyzyjnie opisanych algorytmów dotyczących zagadnień najczęściej spotykanych w projektowaniu konstrukcji żelbetowych. Skomentowane i wyjaśnione zostały problemy związane z jednoczesnym stosowaniem w Polsce dwóch systemów norm projektowania tych konstrukcji (PN-EN 1992-1-1: 2008 oraz PN-B-03264: 2002). Obliczenia, które należy wykonywać według Eurokodu zostały zilustrowane przykładami.

Treść książki uporządkowana jest według zasady:

- krótki tekst dotyczący podstaw teoretycznych zagadnienia;
- tablice zawierające zestawienia danych i/lub współczynników potrzebnych do projektowania;
- wzory (algorytmy) i zasady konstruowania;
- przykłady obliczeń i stosowania zasad konstruowania.

Książka będzie służyć projektantom i studentom budownictwa do obliczania konstrukcji żelbetowych na podstawie tej wiedzy, która jest zawarta we współczesnych normach projektowania stosowanych w Polsce.


Rok wydania2014
Liczba stron472
KategoriaBudownictwo
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18027-0
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Podstawowe oznaczenia XIII
  Spis tablic XXI
  
  1. Wstęp     1
  
  2. Zasady i algorytmy umieszczone w książce a normy PN-EN i PN-B     5
  
  3. Oddziaływania     10
  
  3.1. Podstawy projektowania konstrukcji według Eurokodu     10
  3.2. Stany graniczne i metoda częściowych współczynników     11
  3.3. Sytuacje obliczeniowe, oddziaływania charakterystyczne i reprezentatywne     12
  3.3.1. Definicje     12
  3.3.2. Obciążenia stałe i zmienne w budynkach     14
  3.3.3. Oddziaływania w trakcie wykonywania konstrukcji     17
  3.3.4. Oddziaływania wyjątkowe     17
  3.3.5. Skurcz i pełzanie betonu jako oddziaływania     18
  3.3.6. Inne oddziaływania     19
  3.4. Stan graniczny nośności (SGN) – kombinacje podstawowe    19
  3.5. Stan graniczny nośności – kombinacje oddziaływań w sytuacjach wyjątkowych     21
  3.6. Kombinacje oddziaływań do sprawdzania SGU     22
  
  4. Beton     24
  
  4.1. Wytrzymałość charakterystyczna i klasy betonu     25
  4.2. Obliczeniowa wartość wytrzymałości betonu na ściskanie    26
  4.3. Zależność naprężenie-odkształcenie przy obciążeniu krótkotrwałym     27
  4.4. Skurcz betonu     31
  4.4.1. Rodzaje odkształceń skurczowych i wpływ skurczu na budowle     31
  4.4.2. Obliczanie swobodnego odkształcenia skurczowego     33
  4.5. Pełzanie betonu     36
  4.5.1. Podstawowe definicje i zależności     36
  4.5.2. Wpływ pełzania na konstrukcje z betonu     38
  4.5.3. Obliczanie współczynnika pełzania     39
  4.5.4. Uproszczone sposoby wyznaczania współczynnika pełzania     42
  4.6. Przykłady obliczeń     44
  
  5. Stal zbrojeniowa     46
  
  5.1. Uwagi ogólne     46
  5.2. Podstawowe cechy zbrojenia i norma PN-EN 10080     47
  5.3. Granica plastyczności i wytrzymałość stali zbrojeniowej     49
  5.4. Zależność naprężenie-odkształcenie     50
  5.5. Ciągliwość     51
  5.6. Użebrowanie i średnica nominalna     52
  5.7. Inne właściwości stali zbrojeniowej     53
  5.8. Stal według normy [N2]     53
  5.9. Wyroby dziś oferowane na rynku     55
  
  6. Trwałość konstrukcji i otulenie zbrojenia     57
  
  6.1. Podstawowe czynniki i zjawiska wpływające na trwałość     57
  6.2. Środowisko – klasy ekspozycji i wymagane klasy wytrzymałości betonu     58
  6.3. Ogólne zasady określania otulenia zbrojenia     62
  6.4. Dodatkowe wymagania dotyczące otulenia     65
  6.5. Odchyłki otulenia     65
  6.6. Wyznaczanie otulenia     66
  6.6.1. Algorytm     66
  6.6.2. Przykład obliczeń     67
  
  7. Wymagania ze względu na pożar     69
  
  7.1. Uwagi wstępne     69
  7.2. Ogólne zasady projektowania i wpływ temperatur pożarowych na właściwości betonu i zbrojenia     70
  7.3. Pożar nominalny i kryteria R, E, I     72
  7.4. Stosowanie metody częściowych współczynników do sprawdzania kryterium R     73
  7.5. Projektowanie tabelaryczne     75
  7.5.1. Zasady ogólne     75
  7.5.2. Słupy     77
  7.5.3. Ściany     81
  7.5.4. Belki i elementy rozciągane     82
  7.5.5. Płyty     86
  7.6. Odpryskiwanie i odpadanie betonu oraz konstrukcja połączeń    89
  7.7. Odporność na pożar betonu wysokiej wytrzymałości     89
  7.8. Zasady konstruowania zwiększające bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji     90
  
  8. Ogólne zasady rozmieszczania i konstruowania zbrojenia     93
  
  8.1. Zasady ogólne     93
  8.2. Odstępy między prętami     94
  8.3. Krzywizna prętów     95
  8.4. Wyznaczanie i odmierzanie obliczeniowej długości zakotwienia    99
  8.4.1. Podstawowa długość zakotwienia     99
  8.4.2. Obliczeniowa długość zakotwienia     101
  8.4.3. Wpływ przyspojonego zbrojenia poprzecznego na długość zakotwienia     104
  8.4.4. Podstawowa i obliczeniowa długość zakotwienia według normy [N2]     105
  8.5. Połączenia na zakład     106
  8.5.1. Wymagania ogólne     106
  8.5.2. Obliczeniowa długość zakładu     107
  8.5.3. Zbrojenie poprzeczne w strefie zakładu     108
  8.5.4. Połączenia na zakład siatek spajanych z prętów żebrowanych     110
  8.6. Dodatkowe wymagania dotyczące grubych prętów i wiązek prętów     111
  8.6.1. Grube pręty i wiązki prętów     111
  8.6.2. Zbrojenie przypowierzchniowe     112
  
  9. Idealizacja kształtu i odpowiedzi konstrukcji na obciążenia     114
  
  9.1. Uwagi wstępne     114
  9.2. Płyty, belki, słupy, ściany, tarcze – podstawowe definicje     115
  9.3. Schematy statyczne, rozpiętości efektywne     116
  9.4. Efektywna szerokość półek przekrojów teowych     118
  9.5. Elementy usztywniające i usztywnione     119
  9.6. Imperfekcje geometryczne i niezamierzone mimośrody     121
  9.6.1. Uwagi wstępne     121
  9.6.2. Niezamierzony mimośród według normy [N2]     121
  9.7. Imperfekcje geometryczne konstrukcji i elementów wydzielonych według [N1]     122
  9.7.1. Zasady ogólne     122
  9.7.2. Wpływ imperfekcji na układy złożone z wielu prętów    125
  9.7.3. Wpływ imperfekcji na elementy wydzielone     127
  9.7.4. Przykłady obliczeń i wnioski dotyczące stosowania norm [N1] i [N2]     128
  9.8. Metody analizy konstrukcji     134
  9.8.1. Zagadnienia dwuwymiarowe     134
  9.8.2. Rola podstawowych działów i pojęć mechaniki w analizie konstrukcji z betonu     135
  9.8.3. Stosowanie teorii plastyczności – podstawowe idee i zasady     136
  
  10. Nośność na zginanie     138
  
  10.1. Podstawowe założenia i zależności     138
  10.2. Graniczny zasięg strefy ściskanej     140
  10.3. Minimalne i maksymalne zbrojenie podłużne elementów zginanych     141
  10.3.1. Zbrojenie minimalne     141
  10.3.2. Zbrojenie maksymalne     143
  10.4. Zmienne bezwymiarowe i tablice do obliczania przekrojów prostokątnych     143
  10.4.1. Przekroje pojedynczo zbrojone     143
  10.4.2. Przekroje podwójnie zbrojone     152
  10.5. Przekroje teowe     153
  10.6. Przekroje skrzynkowe i inne obliczane jako teowe     156
  10.7. Przykłady obliczeń     158
  
  11. Nośność przy jednoczesnym zginaniu i ściskaniu lub rozciąganiu     163
  
  11.1. Najważniejsze założenia     163
  11.2. Podstawowe zadania     165
  11.3. Obliczanie momentu granicznego     166
  11.4. Prostokątne przekroje symetrycznie zbrojone – stosowanie krzywych granicznych     167
  11.5. Obliczanie przekrojów kołowych     169
  11.6. Obliczanie zbrojenia niesymetrycznego     170
  11.7. Ukośne zginanie     170
  11.8. Elementy rozciągane     171
  11.9. Uwagi o obliczaniu zbrojenia za pomocą komputerów     175
  11.10. Przykłady obliczeń     176
  
  12. Wpływ efektów drugiego rzędu na elementy ściskane     178
  
  12.1. Ogólne zasady uwzględniania efektów drugiego rzędu     178
  12.2. Długość efektywna elementów wydzielonych     180
  12.3. Uproszczone metody analizy elementów wydzielonych     184
  12.3.1. Metoda nominalnej sztywności     184
  12.3.2. Metoda nominalnej krzywizny     185
  
  13. Projektowanie elementów ściskanych     187
  
  13.1. Miarodajne siły wewnętrzne w słupach i podstawowy algorytm projektowania wydzielonego elementu ściskanego     187
  13.2. Minimalne i maksymalne zbrojenie słupów     192
  13.3. Długość efektywna i kryteria pomijania wpływu efektów drugiego rzędu     192
  13.4. Krytyczne przekroje i moment ekwiwalentny     196
  13.5. Obliczanie przyrostu momentu wywołanego efektami drugiego rzędu     197
  13.5.1. Metoda nominalnej krzywizny     197
  13.5.2. Metoda nominalnej sztywności     199
  13.5.3. Metoda polskiej normy z2 roku     200
  13.6. Obliczanie momentu granicznego lub pola przekroju zbrojenia    201
  13.7. Elementy zginane ukośnie     210
  13.8. Przykłady obliczeń     211
  
  14. Ścinanie     227
  
  14.1. Uwagi wstępne i ogólne zasady sprawdzania nośności na ścinanie     227
  14.1.1. Uwagi wstępne     227
  14.1.2. Ogólne zasady sprawdzania nośności     229
  14.2. Zasady konstruowania zbrojenia na ścinanie     230
  14.3. Przypadki, w których nie wymaga się obliczania zbrojenia na ścinanie     232
  14.3.1. Siła graniczna VRd,c     232
  14.3.2. Obliczeniowa wartość siły poprzecznej VEd     232
  14.4. Przypadki, w których należy obliczyć zbrojenie na ścinanie     233
  14.4.1. Podstawowe zależności     233
  14.4.2. Obliczanie zbrojenia strzemionami prostopadłymi do osi belki     236
  14.4.3. Optymalne zbrojenie strzemionami prostopadłymi do osi belki     238
  14.4.4. Stosowanie strzemion nachylonych i prętów odgiętych    239
  14.5. Wpływ ukośnego zarysowania na siłę w zbrojeniu podłużnym    240
  14.6. Ścinanie w elementach z nierównoległymi krawędziami     241
  14.7. Tablice – ścinanie w belkach     242
  14.8. Przykłady obliczeń     249
  14.9. Ścinanie między półkami a środnikiem w elementach teowych    257
  14.9.1. Obliczanie naprężeń stycznych w styku i graniczne wartości tych naprężeń     257
  14.9.2. Miarodajne wartości siły ΔFd i naprężeń stycznych VEd    260
  14.9.3. Rola zbrojenia na zginanie płyty i łączne zbrojenie poprzeczne w styku     262
  14.10. Tablice     263
  14.11. Przykład obliczeń     265
  14.12. Ścinanie w styku między betonami ułożonymi w różnych terminach     268
  
  15. Skręcanie     273
  
  15.1. Zasady ogólne     273
  15.2. Naprężenia styczne przy skręcaniu i cienkościenny przekrój zamknięty jako model przekroju żelbetowego     274
  15.3. Wymagania konstrukcyjne     277
  15.4. Przykłady obliczeń     279
  
  16. Przebicie     282
  
  16.1. Podstawowe definicje i zasady     282
  16.1.1. Naprężenia graniczne i podstawowe obwody kontrolne    282
  16.1.2. Zasady normy [N2] na tle normy [N1]     283
  16.1.3. Pole obciążenia Aload     285
  16.1.4. Wysokość użyteczna     287
  16.2. Obwody kontrolne     287
  16.3. Sprawdzanie płyt stropowych, które nie mają zbrojenia na przebicie     291
  16.4. Sprawdzanie fundamentów, które nie mają zbrojenia na przebicie     293
  16.5. Wymiarowanie zbrojenia na przebicie     296
  16.6. Wyznaczanie współczynnika β     299
  16.6.1. Słupy w układach usztywnionych     299
  16.6.2. Słupy w układach nieusztywnionych     299
  16.7. Przykłady obliczeń     303
  
  17. Ogólne zasady i wymagania dotyczące użytkowania     310
  
  17.1. Stany graniczne użytkowalności (SGU)     310
  17.1.1. Zasady ogólne i definicje     310
  17.1.2. Wpływ zarysowania na użyteczność konstrukcji     311
  17.2. Ograniczenia naprężeń     315
  17.2.1. Ograniczenia naprężeń rozciągających w zbrojeniu     315
  17.2.2. Ograniczenia naprężeń ściskających w betonie     316
  17.3. Graniczne szerokości rys w konstrukcjach żelbetowych     317
  17.4. Graniczne ugięcia     318
  17.5. Obliczanie naprężeń, momentu rysującego i siły rysującej    319
  17.6. Uproszczone obliczanie naprężeń     323
  
  18. Obliczanie szerokości rys i maksymalnej średnicy prętów zbrojenia     325
  
  18.1. Podstawy teorii     325
  18.2. Algorytm obliczania szerokości rys metodą ogólną     329
  18.3. Wyznaczanie maksymalnej średnicy prętów zbrojenia metodą dwóch naprężeń     331
  18.4. Przykłady obliczeń     336
  
  19. Minimalne zbrojenie ze względu na zarysowanie     341
  
  19.1. Ogólne zasady dotyczące minimalnego zbrojenia     341
  19.2. Podstawowy wzór normy     343
  19.3. Obliczanie minimalnego zbrojenia przy danej średnicy prętów    347
  19.4. Przykłady obliczeń     348
  
  20. Ugięcia     353
  
  20.1. Uwagi wstępne     353
  20.2. Kontrola ugięć przez ograniczenie smukłości elementów zginanych     353
  20.3. Krzywizna, sztywność i ugięcia elementów zginanych – zasady ogólne     356
  20.4. Obliczanie ugięć     359
  20.4.1. Ugięcia wywołane quasi-stałą kombinacją obciążeń     359
  20.4.2. Obliczanie ugięć wywołanych przyrostami obciążenia    362
  20.4.3. Zastosowania MES     363
  20.5. Przykłady obliczeń     364
  
  21. Modele ST i krótkie wsporniki     372
  
  21.1. Ogólna charakterystyka modelowania konstrukcji metodą ST     372
  21.2. Krótkie wsporniki słupów     373
  21.2.1. Wymagania ogólne     373
  21.2.2. Obliczanie wsporników metodą belkową     374
  21.2.3. Obliczanie wsporników na podstawie modelu ST    376
  21.3. Wsporniki belek     379
  21.4. Przykład obliczeń     381
  
  22. Projektowanie konstrukcji     385
  
  22.1. Minimalne zbrojenie elementów żelbetowych     386
  22.1.1. Ogólne zasady wyznaczania minimalnego zbrojenia     386
  22.1.2. Zbrojenie minULS w elementach zginanych     387
  22.1.3. Zbrojenie mincr w elementach zginanych     388
  22.1.4. Zbrojenie minULS i mincr w elementach rozciąganych    389
  22.1.5. Minimalne zbrojenie elementów zginanych z niezerową siłą podłużną     390
  22.1.6. Wykresy do wyznaczania minimalnego zbrojenia ze względu na zarysowanie     391
  22.2. Belki i płyty ciągłe – miarodajne kombinacje obciążeń     398
  22.2.1. Uproszczenia w rozmieszczaniu obciążeń zmiennych    398
  22.2.2. Zasada alternatywnego wyboru w zastosowaniu do belek ciągłych     398
  22.2.3. Przykład obliczeń z zastosowaniem zasady alternatywnego wyboru     402
  22.2.4. Wymagania dotyczące minimalnych momentów w przęsłach i na podporach     403
  22.2.5. Miarodajne momenty podporowe w belkach i płytach ciągłych     404
  22.3. Wpływ siły poprzecznej na siłę w zbrojeniu podłużnym     406
  22.4. Rozciągane zbrojenie podłużne – rozmieszczanie i kotwienie na podporach     410
  22.4.1. Rozmieszczanie zbrojenia podłużnego     410
  22.4.2. Kotwienie zbrojenia dolnego na podporach skrajnych    410
  22.5. Płyty     413
  22.5.1. Grubość i głębokość oparcia na podporach     413
  22.5.2. Zbrojenie płyt     414
  22.5.3. Wpływ elementów ograniczających ugięcia stropów, obciążenia lokalne i obrzeża otworów     418
  22.6. Belki     418
  22.6.1. Kształt, wysokość i proporcje belek     418
  22.6.2. Obliczanie i rozmieszczanie zbrojenia, kotwienie zbrojenia przęsłowego na podporach     419
  22.6.3. Zbrojenie górne nad podporami belek     421
  22.6.4. Zbrojenie w skrzyżowaniach belek     421
  22.6.5. Zbrojenie przypowierzchniowe i zbrojenie wysokich belek     423
  22.7. Słupy     423
  22.8. Ściany     426
  22.9. Systemy wiążące i wieńce     426
  22.9.1. Przepisy normy [N1]     426
  22.9.2. Przepisy normy [N2]     429
  22.10. Zbrojenie elementów załamanych i zakrzywionych     431
  22.11. Fundamenty     432
  22.11.1. Ławy i stopy niezbrojone     433
  22.11.2. Fundamenty żelbetowe     433
  
  Literatura     438
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia