Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń

-20%

Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń

3 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

23,9629,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka zawiera zestaw zwięzłych i precyzyjnie opisanych algorytmów dotyczących zagadnień najczęściej spotykanych w projektowaniu konstrukcji żelbetowych. Skomentowane i wyjaśnione zostały problemy związane z jednoczesnym stosowaniem w Polsce dwóch systemów norm projektowania tych konstrukcji (PN-EN 1992-1-1: 2008 oraz PN-B-03264: 2002). Obliczenia, które należy wykonywać według Eurokodu zostały zilustrowane przykładami.

Treść książki uporządkowana jest według zasady:

- krótki tekst dotyczący podstaw teoretycznych zagadnienia;
- tablice zawierające zestawienia danych i/lub współczynników potrzebnych do projektowania;
- wzory (algorytmy) i zasady konstruowania;
- przykłady obliczeń i stosowania zasad konstruowania.

Książka będzie służyć projektantom i studentom budownictwa do obliczania konstrukcji żelbetowych na podstawie tej wiedzy, która jest zawarta we współczesnych normach projektowania stosowanych w Polsce.


Liczba stron472
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18027-0
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]. Wstęp    1
  2. Zasady i algorytmy umieszczone w książce a normy PN-EN i PN-B    5
  3. Oddziaływania    10
  3.1. Podstawy projektowania konstrukcji według Eurokodu    10
  3.2. Stany graniczne i metoda częściowych współczynników    11
  3.3. Sytuacje obliczeniowe, oddziaływania charakterystyczne i reprezentatywne    12
  3.3.1. Definicje    12
  3.3.2. Obciążenia stałe i zmienne w budynkach    14
  3.3.3. Oddziaływania w trakcie wykonywania konstrukcji    17
  3.3.4. Oddziaływania wyjątkowe    17
  3.3.5. Skurcz i pełzanie betonu jako oddziaływania    18
  3.3.6. Inne oddziaływania    19
  3.4. Stan graniczny nośności (SGN) – kombinacje podstawowe    19
  3.5. Stan graniczny nośności – kombinacje oddziaływań w sytuacjach wyjątkowych    21
  3.6. Kombinacje oddziaływań do sprawdzania SGU    22
  4. Beton    24
  4.1. Wytrzymałość charakterystyczna i klasy betonu    25
  4.2. Obliczeniowa wartość wytrzymałości betonu na ściskanie    26
  4.3. Zależność naprężenie-odkształcenie przy obciążeniu krótkotrwałym    27
  4.4. Skurcz betonu    31
  4.4.1. Rodzaje odkształceń skurczowych i wpływ skurczu na budowle    31
  4.4.2. Obliczanie swobodnego odkształcenia skurczowego    33
  4.5. Pełzanie betonu    36
  4.5.1. Podstawowe definicje i zależności    36
  4.5.2. Wpływ pełzania na konstrukcje z betonu    38
  4.5.3. Obliczanie współczynnika pełzania    39
  4.5.4. Uproszczone sposoby wyznaczania współczynnika pełzania    42
  4.6. Przykłady obliczeń    44
  5. Stal zbrojeniowa    46
  5.1. Uwagi ogólne    46
  5.2. Podstawowe cechy zbrojenia i norma PN-EN 10080    47
  5.3. Granica plastyczności i wytrzymałość stali zbrojeniowej    49
  5.4. Zależność naprężenie-odkształcenie    50
  5.5. Ciągliwość    51
  5.6. Użebrowanie i średnica nominalna    52
  5.7. Inne właściwości stali zbrojeniowej    53
  5.8. Stal według normy [N2]    53
  5.9. Wyroby dziś oferowane na rynku    55
  6. Trwałość konstrukcji i otulenie zbrojenia    57
  6.1. Podstawowe czynniki i zjawiska wpływające na trwałość    57
  6.2. Środowisko – klasy ekspozycji i wymagane klasy wytrzymałości betonu    58
  6.3. Ogólne zasady określania otulenia zbrojenia    62
  6.4. Dodatkowe wymagania dotyczące otulenia    65
  6.5. Odchyłki otulenia    65
  6.6. Wyznaczanie otulenia    66
  6.6.1. Algorytm    66
  6.6.2. Przykład obliczeń    67
  7. Wymagania ze względu na pożar    69
  7.1. Uwagi wstępne    69
  7.2. Ogólne zasady projektowania i wpływ temperatur pożarowych na właściwości betonu i zbrojenia    70
  7.3. Pożar nominalny i kryteria R, E, I    72
  7.4. Stosowanie metody częściowych współczynników do sprawdzania kryterium R    73
  7.5. Projektowanie tabelaryczne    75
  7.5.1. Zasady ogólne    75
  7.5.2. Słupy    77
  7.5.3. Ściany    81
  7.5.4. Belki i elementy rozciągane    82
  7.5.5. Płyty    86
  7.6. Odpryskiwanie i odpadanie betonu oraz konstrukcja połączeń    89
  7.7. Odporność na pożar betonu wysokiej wytrzymałości    89
  7.8. Zasady konstruowania zwiększające bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji    90
  8. Ogólne zasady rozmieszczania i konstruowania zbrojenia    93
  8.1. Zasady ogólne    93
  8.2. Odstępy między prętami    94
  8.3. Krzywizna prętów    95
  8.4. Wyznaczanie i odmierzanie obliczeniowej długości zakotwienia    99
  8.4.1. Podstawowa długość zakotwienia    99
  8.4.2. Obliczeniowa długość zakotwienia    101
  8.4.3. Wpływ przyspojonego zbrojenia poprzecznego na długość zakotwienia    104
  8.4.4. Podstawowa i obliczeniowa długość zakotwienia według normy [N2]    105
  8.5. Połączenia na zakład    106
  8.5.1. Wymagania ogólne    106
  8.5.2. Obliczeniowa długość zakładu    107
  8.5.3. Zbrojenie poprzeczne w strefie zakładu    108
  8.5.4. Połączenia na zakład siatek spajanych z prętów żebrowanych    110
  8.6. Dodatkowe wymagania dotyczące grubych prętów i wiązek prętów    111
  8.6.1. Grube pręty i wiązki prętów    111
  8.6.2. Zbrojenie przypowierzchniowe    112
  9. Idealizacja kształtu i odpowiedzi konstrukcji na obciążenia    114
  9.1. Uwagi wstępne    114
  9.2. Płyty, belki, słupy, ściany, tarcze – podstawowe definicje    115
  9.3. Schematy statyczne, rozpiętości efektywne    116
  9.4. Efektywna szerokość półek przekrojów teowych    118
  9.5. Elementy usztywniające i usztywnione    119
  9.6. Imperfekcje geometryczne i niezamierzone mimośrody    121
  9.6.1. Uwagi wstępne    121
  9.6.2. Niezamierzony mimośród według normy [N2]    121
  9.7. Imperfekcje geometryczne konstrukcji i elementów wydzielonych według [N1]    122
  9.7.1. Zasady ogólne    122
  9.7.2. Wpływ imperfekcji na układy złożone z wielu prętów    125
  9.7.3. Wpływ imperfekcji na elementy wydzielone    127
  9.7.4. Przykłady obliczeń i wnioski dotyczące stosowania norm [N1] i [N2]    128
  9.8. Metody analizy konstrukcji    134
  9.8.1. Zagadnienia dwuwymiarowe    134
  9.8.2. Rola podstawowych działów i pojęć mechaniki w analizie konstrukcji z betonu    135
  9.8.3. Stosowanie teorii plastyczności – podstawowe idee i zasady    136
  10. Nośność na zginanie    138
  10.1. Podstawowe założenia i zależności    138
  10.2. Graniczny zasięg strefy ściskanej    140
  10.3. Minimalne i maksymalne zbrojenie podłużne elementów zginanych    141
  10.3.1. Zbrojenie minimalne    141
  10.3.2. Zbrojenie maksymalne    143
  10.4. Zmienne bezwymiarowe i tablice do obliczania przekrojów prostokątnych    143
  10.4.1. Przekroje pojedynczo zbrojone    143
  10.4.2. Przekroje podwójnie zbrojone    152
  10.5. Przekroje teowe    153
  10.6. Przekroje skrzynkowe i inne obliczane jako teowe    156
  10.7. Przykłady obliczeń    158
  11. Nośność przy jednoczesnym zginaniu i ściskaniu lub rozciąganiu    163
  11.1. Najważniejsze założenia    163
  11.2. Podstawowe zadania    165
  11.3. Obliczanie momentu granicznego    166
  11.4. Prostokątne przekroje symetrycznie zbrojone – stosowanie krzywych granicznych    167
  11.5. Obliczanie przekrojów kołowych    169
  11.6. Obliczanie zbrojenia niesymetrycznego    170
  11.7. Ukośne zginanie    170
  11.8. Elementy rozciągane    171
  11.9. Uwagi o obliczaniu zbrojenia za pomocą komputerów    175
  11.10. Przykłady obliczeń    176
  12. Wpływ efektów drugiego rzędu na elementy ściskane    178
  12.1. Ogólne zasady uwzględniania efektów drugiego rzędu    178
  12.2. Długość efektywna elementów wydzielonych    180
  12.3. Uproszczone metody analizy elementów wydzielonych    184
  12.3.1. Metoda nominalnej sztywności    184
  12.3.2. Metoda nominalnej krzywizny    185
  13. Projektowanie elementów ściskanych    187
  13.1. Miarodajne siły wewnętrzne w słupach i podstawowy algorytm projektowania wydzielonego elementu ściskanego    187
  13.2. Minimalne i maksymalne zbrojenie słupów    192
  13.3. Długość efektywna i kryteria pomijania wpływu efektów drugiego rzędu    192
  13.4. Krytyczne przekroje i moment ekwiwalentny    196
  13.5. Obliczanie przyrostu momentu wywołanego efektami drugiego rzędu    197
  13.5.1. Metoda nominalnej krzywizny    197
  13.5.2. Metoda nominalnej sztywności    199
  13.5.3. Metoda polskiej normy z 2 roku    200
  13.6. Obliczanie momentu granicznego lub pola przekroju zbrojenia    201
  13.7. Elementy zginane ukośnie    210
  13.8. Przykłady obliczeń    211
  14. Ścinanie    227
  14.1. Uwagi wstępne i ogólne zasady sprawdzania nośności na ścinanie    227
  14.1.1. Uwagi wstępne    227
  14.1.2. Ogólne zasady sprawdzania nośności    229
  14.2. Zasady konstruowania zbrojenia na ścinanie    230
  14.3. Przypadki, w których nie wymaga się obliczania zbrojenia na ścinanie    232
  14.3.1. Siła graniczna VRd,c    232
  14.3.2. Obliczeniowa wartość siły poprzecznej VEd    232
  14.4. Przypadki, w których należy obliczyć zbrojenie na ścinanie    233
  14.4.1. Podstawowe zależności    233
  14.4.2. Obliczanie zbrojenia strzemionami prostopadłymi do osi belki    236
  14.4.3. Optymalne zbrojenie strzemionami prostopadłymi do osi belki    238
  14.4.4. Stosowanie strzemion nachylonych i prętów odgiętych    239
  14.5. Wpływ ukośnego zarysowania na siłę w zbrojeniu podłużnym    240
  14.6. Ścinanie w elementach z nierównoległymi krawędziami    241
  14.7. Tablice – ścinanie w belkach    242
  14.8. Przykłady obliczeń    249
  14.9. Ścinanie między półkami a środnikiem w elementach teowych    257
  14.9.1. Obliczanie naprężeń stycznych w styku i graniczne wartości tych naprężeń    257
  14.9.2. Miarodajne wartości siły ΔFd i naprężeń stycznych VEd    260
  14.9.3. Rola zbrojenia na zginanie płyty i łączne zbrojenie poprzeczne w styku    262
  14.10. Tablice    263
  14.11. Przykład obliczeń    265
  14.12. Ścinanie w styku między betonami ułożonymi w różnych terminach    268
  15. Skręcanie    273
  15.1. Zasady ogólne    273
  15.2. Naprężenia styczne przy skręcaniu i cienkościenny przekrój zamknięty jako model przekroju żelbetowego    274
  15.3. Wymagania konstrukcyjne    277
  15.4. Przykłady obliczeń    279
  16. Przebicie    282
  16.1. Podstawowe definicje i zasady    282
  16.1.1. Naprężenia graniczne i podstawowe obwody kontrolne    282
  16.1.2. Zasady normy [N2] na tle normy [N1]    283
  16.1.3. Pole obciążenia Aload    285
  16.1.4. Wysokość użyteczna    287
  16.2. Obwody kontrolne    287
  16.3. Sprawdzanie płyt stropowych, które nie mają zbrojenia na przebicie    291
  16.4. Sprawdzanie fundamentów, które nie mają zbrojenia na przebicie    293
  16.5. Wymiarowanie zbrojenia na przebicie    296
  16.6. Wyznaczanie współczynnika β    299
  16.6.1. Słupy w układach usztywnionych    299
  16.6.2. Słupy w układach nieusztywnionych    299
  16.7. Przykłady obliczeń    303
  17. Ogólne zasady i wymagania dotyczące użytkowania    310
  17.1. Stany graniczne użytkowalności (SGU)    310
  17.1.1. Zasady ogólne i definicje    310
  17.1.2. Wpływ zarysowania na użyteczność konstrukcji    311
  17.2. Ograniczenia naprężeń    315
  17.2.1. Ograniczenia naprężeń rozciągających w zbrojeniu    315
  17.2.2. Ograniczenia naprężeń ściskających w betonie    316
  17.3. Graniczne szerokości rys w konstrukcjach żelbetowych    317
  17.4. Graniczne ugięcia    318
  17.5. Obliczanie naprężeń, momentu rysującego i siły rysującej    319
  17.6. Uproszczone obliczanie naprężeń    323
  18. Obliczanie szerokości rys i maksymalnej średnicy prętów zbrojenia    325
  18.1. Podstawy teorii    325
  18.2. Algorytm obliczania szerokości rys metodą ogólną    329
  18.3. Wyznaczanie maksymalnej średnicy prętów zbrojenia metodą dwóch naprężeń    331
  18.4. Przykłady obliczeń    336
  19. Minimalne zbrojenie ze względu na zarysowanie    341
  19.1. Ogólne zasady dotyczące minimalnego zbrojenia    341
  19.2. Podstawowy wzór normy    343
  19.3. Obliczanie minimalnego zbrojenia przy danej średnicy prętów    347
  19.4. Przykłady obliczeń    348
  20. Ugięcia    353
  20.1. Uwagi wstępne    353
  20.2. Kontrola ugięć przez ograniczenie smukłości elementów zginanych    353
  20.3. Krzywizna, sztywność i ugięcia elementów zginanych – zasady ogólne    356
  20.4. Obliczanie ugięć    359
  20.4.1. Ugięcia wywołane quasi-stałą kombinacją obciążeń    359
  20.4.2. Obliczanie ugięć wywołanych przyrostami obciążenia    362
  20.4.3. Zastosowania MES    363
  20.5. Przykłady obliczeń    364
  21. Modele ST i krótkie wsporniki    372
  21.1. Ogólna charakterystyka modelowania konstrukcji metodą ST    372
  21.2. Krótkie wsporniki słupów    373
  21.2.1. Wymagania ogólne    373
  21.2.2. Obliczanie wsporników metodą belkową    374
  21.2.3. Obliczanie wsporników na podstawie modelu ST    376
  21.3. Wsporniki belek    379
  21.4. Przykład obliczeń    381
  22. Projektowanie konstrukcji    385
  22.1. Minimalne zbrojenie elementów żelbetowych    386
  22.1.1. Ogólne zasady wyznaczania minimalnego zbrojenia    386
  22.1.2. Zbrojenie minULS w elementach zginanych    387
  22.1.3. Zbrojenie mincr w elementach zginanych    388
  22.1.4. Zbrojenie minULS i mincr w elementach rozciąganych    389
  22.1.5. Minimalne zbrojenie elementów zginanych z niezerową siłą podłużną    390
  22.1.6. Wykresy do wyznaczania minimalnego zbrojenia ze względu na zarysowanie    391
  22.2. Belki i płyty ciągłe – miarodajne kombinacje obciążeń    398
  22.2.1. Uproszczenia w rozmieszczaniu obciążeń zmiennych    398
  22.2.2. Zasada alternatywnego wyboru w zastosowaniu do belek ciągłych    398
  22.2.3. Przykład obliczeń z zastosowaniem zasady alternatywnego wyboru    402
  22.2.4. Wymagania dotyczące minimalnych momentów w przęsłach i na podporach    403
  22.2.5. Miarodajne momenty podporowe w belkach i płytach ciągłych    404
  22.3. Wpływ siły poprzecznej na siłę w zbrojeniu podłużnym    406
  22.4. Rozciągane zbrojenie podłużne – rozmieszczanie i kotwienie na podporach    410
  22.4.1. Rozmieszczanie zbrojenia podłużnego    410
  22.4.2. Kotwienie zbrojenia dolnego na podporach skrajnych    410
  22.5. Płyty    413
  22.5.1. Grubość i głębokość oparcia na podporach    413
  22.5.2. Zbrojenie płyt    414
  22.5.3. Wpływ elementów ograniczających ugięcia stropów, obciążenia lokalne i obrzeża otworów    418
  22.6. Belki    418
  22.6.1. Kształt, wysokość i proporcje belek    418
  22.6.2. Obliczanie i rozmieszczanie zbrojenia, kotwienie zbrojenia przęsłowego na podporach    419
  22.6.3. Zbrojenie górne nad podporami belek    421
  22.6.4. Zbrojenie w skrzyżowaniach belek    421
  22.6.5. Zbrojenie przypowierzchniowe i zbrojenie wysokich belek    423
  22.7. Słupy    423
  22.8. Ściany    426
  22.9. Systemy wiążące i wieńce    426
  22.9.1. Przepisy normy [N1]    426
  22.9.2. Przepisy normy [N2]    429
  22.10. Zbrojenie elementów załamanych i zakrzywionych    431
  22.11. Fundamenty    432
  22.11.1. Ławy i stopy niezbrojone    433
  22.11.2. Fundamenty żelbetowe    433
  Literatura    438
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia