Zachowania matrymonialne i prokreacyjne w Polsce - ujęcie geograficzne

1 opinia

Format:

ibuk

Przedmiotem opracowania są zachowania matrymonialne i prokreacyjne w Polsce i ich zmiany obserwowane od lat 90. ubiegłego wieku. Podjęty temat badawczy mieści się w nurcie badań z zakresu geografii ludności. W ramach małżeńskości poddano badaniu spadek skłonności do zawierania związków małżeńskich, opóźnienie typowego wieku zawarcia małżeństwa, upowszechnienie alternatywnych form związków kohabitacyjnych oraz postępujące nasilenie rozwodów i tendencje dotyczące separacji. Wśród zmian drugiego wzmiankowanego obszaru przemian demograficznych analizowano spadek dzietności, opóźnienie typowego wieku prokreacji, zmniejszenie średniej liczebności rodziny oraz zwiększanie się rozmiarów rodności pozamałżeńskiej. Wymienione zachowania demograficzne są niewątpliwie nowymi jakościowo zjawiskami w naszym kraju, związanymi z procesami przemian wyjaśnianymi przez teorię drugiego przejścia demograficznego. W opracowaniu poddano także analizie opinie ludzi na temat nowych zjawisk zachodzących w ramach małżeńskości i rozrodczości.


Liczba stron310
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-349-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1.1. Problematyka badawcza     9
  1.2. Współczesne zachowania matrymonialne i prokreacyjne w badaniach naukowych     18
  1.3. Przedmiot, cele i zakres pracy     22
  1.3. Materiały źródłowe i metody badawcze     30
  2. TEORIE ZMIAN LUDNOŚCIOWYCH     35
  2.1. Wybrane teorie zmian demograficznych     35
  2.1.1. Czasy starożytne i poglądy klasyczne     35
  2.1.2. Teoria Thomasa Malthusa     38
  2.1.3. Czasy współczesne – podejścia badawcze     42
  2.1.4. Pierwsze przejście demograficzne     44
  2.1.5. Drugie przejście demograficzne     54
  2.1.6. Trzecie przejście demograficzne. Naprawdę przejście?     64
  2.1.7. Wybrane mikroekonomiczne teorie zachowań prokreacyjnych     71
  2.1.8. Syntezy teoretyczne badań nad rozwodami     75
  2.2. Wybrane teorie rozwoju społecznego     81
  2.2.1. Nowoczesność – ponowoczesność     81
  2.2.2. Materializm – postmaterializm     83
  2.2.3. Modernizm – postmodernizm     84
  2.2.4. Teorie rozwoju cywilizacji     86
  2.2.5. Globalizacja     88
  3. PRZEMIANY ZACHOWAŃ MATRYMONIALNYCH W POLSCE
  – OD ZŁOTEGO WIEKU MAŁŻEŃSTWA DO ŚWITU KOHABITACJI     93
  3.1. Zmiany prawne zawierania i rozwiązywania związków małżeńskich w Polsce po II wojnie światowej     93
  3.2. Formowanie się i rozpad małżeństw od drugiej połowy XX w.     102
  3.2.1. Małżeństwa     102
  3.2.2. Rozwody i separacje     109
  3.2.3. Kohabitacja jako alternatywa małżeństwa?     112
  3.3. Przestrzenne zróżnicowanie małżeńskości w Polsce     122
  3.3.1. Zróżnicowanie przestrzenne zawieranych małżeństw według podregionów     122
  3.3.2. Zróżnicowanie przestrzenne rozwodów i separacji według podregionów     139
  3.3.3. Zróżnicowanie przestrzenne zjawiska kohabitacji według podregionów     146
  4. PRZEMIANY ZACHOWAŃ PROKREACYJNYCH W POLSCE – OD ERY KRÓLEWSKIEGO DZIECKA Z RODZICAMI DO ERY PARY KRÓLEWSKIEJ Z DZIECKIEM     151
  4.1. Regulacje prawne dotyczące urodzeń     151
  4.2. Kształtowanie się rodności po II wojnie światowej     154
  4.2.1. Zmiany poziomu rozrodczości     154
  4.2.2. Urodzenia pozamałżeńskie     159
  4.2.3. Przemiany płodności kobiet od lat 50. XX w.     162
  4.3. Przestrzenne zróżnicowanie rozrodczości w Polsce     170
  4.3.1. Zróżnicowanie przestrzenne rozrodczości według podregionów     170
  4.3.2. Zróżnicowanie przestrzenne płodności według podregionów     180
  5. UWARUNKOWANIA ZACHOWAŃ DEMOGRAFICZNYCH W POLSCE     187
  5.1. Uwarunkowania demograficzne rozwoju podregionów     187
  5.2. Uwarunkowania społeczno‐ekonomiczne zmian małżeńskości i rozrodczości     195
  5.2.1. Uwagi wstępne     195
  5.2.2. Zróżnicowanie przestrzenne wybranych zjawisk gospodarczych     198
  5.2.3. Zróżnicowanie przestrzenne wybranych zjawisk społecznych     203
  5.2.4. Poziom rozwoju społeczno‐gospodarczego podregionów     216
  5.3. Typy zachowań demograficznych     222
  6. PRZEMIANY ZACHOWAŃ DEMOGRAFICZNYCH W OPINIACH MIESZKAŃCÓW – PRZYKŁAD ŁODZI     233
  6.1. Uwagi wstępne     233
  6.2. Charakterystyka respondentów     234
  6.3. Cele życiowe respondentów oraz ocena zachowań moralnych dotyczących wartości małżeńskich i rodzinnych     237
  6.4. Opinie mieszkańców dotyczące zachowań matrymonialnych i prokreacyjnych     240
  6.4.1. Najlepsza forma życia małżeńsko-rodzinnego według respondentów    240
  6.4.2. Kohabitacja według respondentów     244
  6.4.3. Rozwody i separacje według respondentów     248
  6.4.4. Single według respondentów     251
  6.4.5. Rodziny monoparentalne według respondentów     255
  6.4.6. Postawy prokreacyjne według respondentów     257
  7. WNIOSKI KOŃCOWE     259
  LITERATURA     265
  SPIS TABEL     288
  SPIS RYCIN     289
  ANEKS     293
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia