Zachowania matrymonialne i prokreacyjne w Polsce - ujęcie geograficzne

1 opinia

Format:

ibuk

Przedmiotem opracowania są zachowania matrymonialne i prokreacyjne w Polsce i ich zmiany obserwowane od lat 90. ubiegłego wieku. Podjęty temat badawczy mieści się w nurcie badań z zakresu geografii ludności. W ramach małżeńskości poddano badaniu spadek skłonności do zawierania związków małżeńskich, opóźnienie typowego wieku zawarcia małżeństwa, upowszechnienie alternatywnych form związków kohabitacyjnych oraz postępujące nasilenie rozwodów i tendencje dotyczące separacji. Wśród zmian drugiego wzmiankowanego obszaru przemian demograficznych analizowano spadek dzietności, opóźnienie typowego wieku prokreacji, zmniejszenie średniej liczebności rodziny oraz zwiększanie się rozmiarów rodności pozamałżeńskiej. Wymienione zachowania demograficzne są niewątpliwie nowymi jakościowo zjawiskami w naszym kraju, związanymi z procesami przemian wyjaśnianymi przez teorię drugiego przejścia demograficznego. W opracowaniu poddano także analizie opinie ludzi na temat nowych zjawisk zachodzących w ramach małżeńskości i rozrodczości.


Liczba stron310
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-349-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1.1. Problematyka badawcza    9
  1.2. Współczesne zachowania matrymonialne i prokreacyjne w badaniach naukowych    18
  1.3. Przedmiot, cele i zakres pracy    22
  1.3. Materiały źródłowe i metody badawcze    30
  2. TEORIE ZMIAN LUDNOŚCIOWYCH    35
  2.1. Wybrane teorie zmian demograficznych    35
  2.1.1. Czasy starożytne i poglądy klasyczne    35
  2.1.2. Teoria Thomasa Malthusa    38
  2.1.3. Czasy współczesne – podejścia badawcze    42
  2.1.4. Pierwsze przejście demograficzne    44
  2.1.5. Drugie przejście demograficzne    54
  2.1.6. Trzecie przejście demograficzne. Naprawdę przejście?    64
  2.1.7. Wybrane mikroekonomiczne teorie zachowań prokreacyjnych    71
  2.1.8. Syntezy teoretyczne badań nad rozwodami    75
  2.2. Wybrane teorie rozwoju społecznego    81
  2.2.1. Nowoczesność – ponowoczesność    81
  2.2.2. Materializm – postmaterializm    83
  2.2.3. Modernizm – postmodernizm    84
  2.2.4. Teorie rozwoju cywilizacji    86
  2.2.5. Globalizacja    88
  – OD ZŁOTEGO WIEKU MAŁŻEŃSTWA DO ŚWITU KOHABITACJI    93
  3.1. Zmiany prawne zawierania i rozwiązywania związków małżeńskich w Polsce po II wojnie światowej    93
  3.2. Formowanie się i rozpad małżeństw od drugiej połowy XX w.    102
  3.2.1. Małżeństwa    102
  3.2.2. Rozwody i separacje    109
  3.2.3. Kohabitacja jako alternatywa małżeństwa?    112
  3.3. Przestrzenne zróżnicowanie małżeńskości w Polsce    122
  3.3.1. Zróżnicowanie przestrzenne zawieranych małżeństw według podregionów    122
  3.3.2. Zróżnicowanie przestrzenne rozwodów i separacji według podregionów    139
  3.3.3. Zróżnicowanie przestrzenne zjawiska kohabitacji według podregionów    146
  4. PRZEMIANY ZACHOWAŃ PROKREACYJNYCH W POLSCE – OD ERY KRÓLEWSKIEGO DZIECKA Z RODZICAMI DO ERY PARY KRÓLEWSKIEJ Z DZIECKIEM    151
  4.1. Regulacje prawne dotyczące urodzeń    151
  4.2. Kształtowanie się rodności po II wojnie światowej    154
  4.2.1. Zmiany poziomu rozrodczości    154
  4.2.2. Urodzenia pozamałżeńskie    159
  4.2.3. Przemiany płodności kobiet od lat 50. XX w.    162
  4.3. Przestrzenne zróżnicowanie rozrodczości w Polsce    170
  4.3.1. Zróżnicowanie przestrzenne rozrodczości według podregionów    170
  4.3.2. Zróżnicowanie przestrzenne płodności według podregionów    180
  5. UWARUNKOWANIA ZACHOWAŃ DEMOGRAFICZNYCH W POLSCE    187
  5.1. Uwarunkowania demograficzne rozwoju podregionów    187
  5.2. Uwarunkowania społeczno‐ekonomiczne zmian małżeńskości i rozrodczości    195
  5.2.1. Uwagi wstępne    195
  5.2.2. Zróżnicowanie przestrzenne wybranych zjawisk gospodarczych    198
  5.2.3. Zróżnicowanie przestrzenne wybranych zjawisk społecznych    203
  5.2.4. Poziom rozwoju społeczno‐gospodarczego podregionów    216
  5.3. Typy zachowań demograficznych    222
  6. PRZEMIANY ZACHOWAŃ DEMOGRAFICZNYCH W OPINIACH MIESZKAŃCÓW – PRZYKŁAD ŁODZI    233
  6.1. Uwagi wstępne    233
  6.2. Charakterystyka respondentów    234
  6.3. Cele życiowe respondentów oraz ocena zachowań moralnych dotyczących wartości małżeńskich i rodzinnych    237
  6.4. Opinie mieszkańców dotyczące zachowań matrymonialnych i prokreacyjnych    240
  6.4.1. Najlepsza forma życia małżeńsko-rodzinnego według respondentów    240
  6.4.2. Kohabitacja według respondentów    244
  6.4.3. Rozwody i separacje według respondentów    248
  6.4.4. Single według respondentów    251
  6.4.5. Rodziny monoparentalne według respondentów    255
  6.4.6. Postawy prokreacyjne według respondentów    257
  7. WNIOSKI KOŃCOWE    259
  LITERATURA    265
  SPIS TABEL    288
  SPIS RYCIN    289
  ANEKS    293
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia