Poakcesyjne migracje zarobkowe

Poakcesyjne migracje zarobkowe

Kontekst teoretyczno-empiryczny. Wsparcie społeczne

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

13,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja ukierunkowana na badania dotyczące migracyjnej perspektywy podmiotu mikro w trzech perspektywach temporalnych. Traktując temat szeroko, starano się ukazać obszerne spektrum biograficznych doświadczeń młodych polskich migrantów zawartych w trzech perspektywach temporalnych. Ważkim zagadnieniem jest wieloaspektowość migracyjnej biografii – od motywów skłaniających do emigracji zarobkowej po decydujące o powrocie do kraju i pozostaniu w nim, poprzez wiele kwestii związanych z funkcjonowaniem w kraju emigracji oraz po powrocie do ojczyzny. Znaczenie emigracyjnych doświadczeń w biografiach respondentów to kolejny ważny aspekt niniejszej książki. Zmiana miejsca życia i pracy – tak w kategoriach temporalnych, jak permanentnych – jest dużym wyzwaniem, rodzącym wiele trudności, co predysponuje migrantów do objęcia kompleksowym wsparciem (formalnym oraz nieformalnym). Proponowane ujęcie wpisuje się w nurt humanistycznego dyskursu nad temporalną wielowymiarowością życia człowieka skazanego na permanentne szukanie swojego miejsca (do życia, pracy, wypełniania funkcji rodzinnych) w ciągle na nowo konstruowanej rzeczywistości globalnej.


Liczba stron276
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-2664-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie     9
  
  Rozdział I. MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE W KONTEKŚCIE ŚWIATA DOBY UNIFORMIZACJI – PRÓBA CHARAKTERYSTYKI ZJAWISKA     17
  
  1. Oblicze świata doby globalizacji     17
  1.1 Globalizacja jako proces gospodarczy a ruchy migracyjne     20
  1.2.Globalizacja w kontekście procesów społeczno-(pop)kulturowych a migracje międzynarodowe     26
  1.3. Transnacjonalizm – oddramatyzowanie migracji. Aspekt wsparcia społecznego     32
  2. Globalizacja przyczynkiem przemian współczesnego rynku pracy. Unia Europejska jako egzemplifikacja uniformizacji rynku pracy     34
  2.1. Polityka zatrudnienia w Unii Europejskiej – regulacje formalnoprawne. Wskazania teoretyczne     37
  2.2. Europejska Strategia Zatrudnienia     40
  2.3. Swobodny przepływ pracowników w strukturach Unii Europejskiej     47
  
  Rozdział II. MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA I JEGO FORM DOMINUJĄCYCH     50
  
  1. Migracje międzynarodowe – rozważania terminologiczne     50
  2. Mechanizmy migracji. Przegląd teorii migracji     59
  2.1. Teorie ekonomiczne migracji     60
  2.2. Teorie socjologiczne migracji     62
  3. Fazy migracji. Determinanty adaptacji     65
  
  Rozdział III. SPECYFIKA POLSKICH MIGRACJI ZAGRANICZNYCH     70
  
  1. Historia i dynamika migracji zagranicznych Polaków     70
  1.1. Przedakcesyjne migracje Polaków     71
  1.2. Poakcesyjne emigracje Polaków     75
  2. Wybrane aspekty socjopedagogicznego dyskursu nad polską emigracją poakcesyjną     90
  2.1. Deprecjacja kwalifikacji czy życiowa zaradność? Drenaż mózgów w kontekście doniesień medialnych     90
  2.2. Ponowoczesna migracyjna sieć wsparcia – kazus migracyjnej blogosfery     94
  3. Migracje powrotne     102
  3.1. Teoretyczne modele migracji powrotnych     102
  3.2. Konsekwencje i pułapki wynikające z powrotu     104
  3.3. Powroty Polaków w okresie kryzysu gospodarczego     108
  
  Rozdział IV. METODOLOGIA AUTORSKICH WERYFIKACJI EMPIRYCZNYCH     110
  
  1. Cele projektu badawczego     110
  2. Problemy badawcze w zaprojektowanych weryfikacjach empirycznych     111
  3. Metody i techniki badawcze wykorzystane w badaniach     114
  4. Charakterystyka terenu badań i organizacja badań     116
  
  Rozdział V. EMIGRACJA ZAROBKOWA I POWRÓT DO KRAJU W DOŚWIADCZENIACH WSPÓŁCZESNYCH POLAKÓW – PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ     118
  
  1. Społeczno-demograficzna charakterystyka respondentów – emigrantów powrotnych     119
  1.1. Struktura płci respondentów     119
  1.2. Struktura wykształcenia emigrantów powrotnych     120
  1.3. Wiek respondentów     122
  1.4. Struktura rodziny własnej młodych emigrantów powrotnych     124
  1.5. Wcześniejsze doświadczenia migracyjne respondentów. Znajomość języka obcego     125
  1.6. Kierunki poakcesyjnych migracji i czas trwania migracyjnego wyjazdu    129
  2. Motywy migracji – cele i charakter emigracyjnych wyjazdów     131
  2.1. Czynniki skłaniające do wyjazdu w ujęciu socjopedagogicznym     135
  2.2. Migracyjne źródła informacji w kontekście migracyjnych oczekiwań związanych z krajem przyjmującym    138
  2.3. Trudności adaptacyjne i problemy towarzyszące migrantom w kontekście migracyjnych sieci wsparcia     142
  3. Sytuacja ekonomiczna emigrantów     151
  3.1. Sytuacja ekonomiczna emigrantów przed wyjazdem migracyjnym     151
  3.2. Sytuacja ekonomiczna imigrantów z Polski w krajach europejskich     154
  3.3. Status ekonomiczny badanych po powrocie z emigracji     155
  4. Doświadczenia zawodowe respondentów w trzech perspektywach temporalnych     159
  4.1. Sytuacja zawodowa emigrantów w Polsce – etap sprzed emigracji zarobkowej     159
  4.2. Imigracyjne zatrudnienie respondentów     162
  4.3. Reemigranci na polskim rynku pracy     170
  5. Migranci w sieci społecznej (samo)pomocy     171
  5.1. Formy kontaktu z rodziną w Polsce i ich częstotliwość     176
  6. Motywy skłaniające do powrotu do Polski     178
  6.1. Obawy związane z powrotem do kraju     181
  7. Efekty migracji zarobkowych respondentów – próba bilansu     186
  
  Rozdział VI. POAKCESYJNA EMI GRACJA MŁODYCH POLAKÓW. EMI GRANCI CZY OBYWATELE EUROPY – WNIOSKI KOŃCOWE     196
  
  1. Struktura racji migracyjnego działania     196
  2. Deprecjacja kwalifikacji – marnotrawstwo mózgów – fenomen (nie)tylko imigracyjny     200
  3. Problemy migrantów w kraju przyjmującym i sposoby radzenia sobie z nimi. „Cyber-rodzinna” sieć migracyjnego wsparcia     203
  4. Bieda, dobrobyt, oszczędności, czyli 3 perspektywy doświadczeń związanych z sytuacją ekonomiczną migrantów     207
  5. Wyjechali biedni, przyjechali (na chwilę?) odmienieni – bogatsi w doświadczenia i (poza)ekonomiczny potencjał     208
  
  Zakończenie. Rekomendacje. Potrzeba wsparcia     213
  
  Aneks     219
  
  1. Mailowa korespondencja respondenta i jego mamy     219
  2. Ankieta     229
  Część I – Pobyt w Polsce – Etap sprzed emigracji     230
  Część II – Pobyt za granicą – Etap emigracji     234
  Część III – Powrót z emigracji – Powrót do Polski     241
  3. Opracowanie statystyczne     250
  
  Bibliografia     259
  Post-accession migration. The theoretical and empirical context. Social support (Summary)     274
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia