Poakcesyjne migracje zarobkowe

Poakcesyjne migracje zarobkowe

Kontekst teoretyczno-empiryczny. Wsparcie społeczne

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

13,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja ukierunkowana na badania dotyczące migracyjnej perspektywy podmiotu mikro w trzech perspektywach temporalnych. Traktując temat szeroko, starano się ukazać obszerne spektrum biograficznych doświadczeń młodych polskich migrantów zawartych w trzech perspektywach temporalnych. Ważkim zagadnieniem jest wieloaspektowość migracyjnej biografii – od motywów skłaniających do emigracji zarobkowej po decydujące o powrocie do kraju i pozostaniu w nim, poprzez wiele kwestii związanych z funkcjonowaniem w kraju emigracji oraz po powrocie do ojczyzny. Znaczenie emigracyjnych doświadczeń w biografiach respondentów to kolejny ważny aspekt niniejszej książki. Zmiana miejsca życia i pracy – tak w kategoriach temporalnych, jak permanentnych – jest dużym wyzwaniem, rodzącym wiele trudności, co predysponuje migrantów do objęcia kompleksowym wsparciem (formalnym oraz nieformalnym). Proponowane ujęcie wpisuje się w nurt humanistycznego dyskursu nad temporalną wielowymiarowością życia człowieka skazanego na permanentne szukanie swojego miejsca (do życia, pracy, wypełniania funkcji rodzinnych) w ciągle na nowo konstruowanej rzeczywistości globalnej.


Liczba stron276
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-2664-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    9
  Rozdział I. MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE W KONTEKŚCIE ŚWIATA DOBY UNIFORMIZACJI – PRÓBA CHARAKTERYSTYKI ZJAWISKA    17
  1. Oblicze świata doby globalizacji    17
  1.1 Globalizacja jako proces gospodarczy a ruchy migracyjne    20
  1.2.Globalizacja w kontekście procesów społeczno-(pop)kulturowych a migracje międzynarodowe    26
  1.3. Transnacjonalizm – oddramatyzowanie migracji. Aspekt wsparcia społecznego    32
  2. Globalizacja przyczynkiem przemian współczesnego rynku pracy. Unia Europejska jako egzemplifikacja uniformizacji rynku pracy    34
  2.1. Polityka zatrudnienia w Unii Europejskiej – regulacje formalnoprawne. Wskazania teoretyczne    37
  2.2. Europejska Strategia Zatrudnienia    40
  2.3. Swobodny przepływ pracowników w strukturach Unii Europejskiej    47
  Rozdział II. MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA I JEGO FORM DOMINUJĄCYCH    50
  1. Migracje międzynarodowe – rozważania terminologiczne    50
  2. Mechanizmy migracji. Przegląd teorii migracji    59
  2.1. Teorie ekonomiczne migracji    60
  2.2. Teorie socjologiczne migracji    62
  3. Fazy migracji. Determinanty adaptacji    65
  Rozdział III. SPECYFIKA POLSKICH MIGRACJI ZAGRANICZNYCH    70
  1. Historia i dynamika migracji zagranicznych Polaków    70
  1.1. Przedakcesyjne migracje Polaków    71
  1.2. Poakcesyjne emigracje Polaków    75
  2. Wybrane aspekty socjopedagogicznego dyskursu nad polską emigracją poakcesyjną    90
  2.1. Deprecjacja kwalifikacji czy życiowa zaradność? Drenaż mózgów w kontekście doniesień medialnych    90
  2.2. Ponowoczesna migracyjna sieć wsparcia – kazus migracyjnej blogosfery    94
  3. Migracje powrotne    102
  3.1. Teoretyczne modele migracji powrotnych    102
  3.2. Konsekwencje i pułapki wynikające z powrotu    104
  3.3. Powroty Polaków w okresie kryzysu gospodarczego    108
  Rozdział IV. METODOLOGIA AUTORSKICH WERYFIKACJI EMPIRYCZNYCH    110
  1. Cele projektu badawczego    110
  2. Problemy badawcze w zaprojektowanych weryfikacjach empirycznych    111
  3. Metody i techniki badawcze wykorzystane w badaniach    114
  4. Charakterystyka terenu badań i organizacja badań    116
  Rozdział V. EMIGRACJA ZAROBKOWA I POWRÓT DO KRAJU W DOŚWIADCZENIACH WSPÓŁCZESNYCH POLAKÓW – PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ    118
  1. Społeczno-demograficzna charakterystyka respondentów – emigrantów powrotnych    119
  1.1. Struktura płci respondentów    119
  1.2. Struktura wykształcenia emigrantów powrotnych    120
  1.3. Wiek respondentów    122
  1.4. Struktura rodziny własnej młodych emigrantów powrotnych    124
  1.5. Wcześniejsze doświadczenia migracyjne respondentów. Znajomość języka obcego    125
  1.6. Kierunki poakcesyjnych migracji i czas trwania migracyjnego wyjazdu    129
  2. Motywy migracji – cele i charakter emigracyjnych wyjazdów    131
  2.1. Czynniki skłaniające do wyjazdu w ujęciu socjopedagogicznym    135
  2.2. Migracyjne źródła informacji w kontekście migracyjnych oczekiwań związanych z krajem przyjmującym    138
  2.3. Trudności adaptacyjne i problemy towarzyszące migrantom w kontekście migracyjnych sieci wsparcia    142
  3. Sytuacja ekonomiczna emigrantów    151
  3.1. Sytuacja ekonomiczna emigrantów przed wyjazdem migracyjnym    151
  3.2. Sytuacja ekonomiczna imigrantów z Polski w krajach europejskich    154
  3.3. Status ekonomiczny badanych po powrocie z emigracji    155
  4. Doświadczenia zawodowe respondentów w trzech perspektywach temporalnych    159
  4.1. Sytuacja zawodowa emigrantów w Polsce – etap sprzed emigracji zarobkowej    159
  4.2. Imigracyjne zatrudnienie respondentów    162
  4.3. Reemigranci na polskim rynku pracy    170
  5. Migranci w sieci społecznej (samo)pomocy    171
  5.1. Formy kontaktu z rodziną w Polsce i ich częstotliwość    176
  6. Motywy skłaniające do powrotu do Polski    178
  6.1. Obawy związane z powrotem do kraju    181
  7. Efekty migracji zarobkowych respondentów – próba bilansu    186
  Rozdział VI. POAKCESYJNA EMI GRACJA MŁODYCH POLAKÓW. EMI GRANCI CZY OBYWATELE EUROPY – WNIOSKI KOŃCOWE    196
  1. Struktura racji migracyjnego działania    196
  2. Deprecjacja kwalifikacji – marnotrawstwo mózgów – fenomen (nie)tylko imigracyjny    200
  3. Problemy migrantów w kraju przyjmującym i sposoby radzenia sobie z nimi. „Cyber-rodzinna” sieć migracyjnego wsparcia    203
  4. Bieda, dobrobyt, oszczędności, czyli 3 perspektywy doświadczeń związanych z sytuacją ekonomiczną migrantów    207
  5. Wyjechali biedni, przyjechali (na chwilę?) odmienieni – bogatsi w doświadczenia i (poza)ekonomiczny potencjał    208
  Zakończenie. Rekomendacje. Potrzeba wsparcia    213
  Aneks    219
  1. Mailowa korespondencja respondenta i jego mamy    219
  2. Ankieta    229
  Część I – Pobyt w Polsce – Etap sprzed emigracji    230
  Część II – Pobyt za granicą – Etap emigracji    234
  Część III – Powrót z emigracji – Powrót do Polski    241
  3. Opracowanie statystyczne    250
  Bibliografia    259
  Post-accession migration. The theoretical and empirical context. Social support (Summary)    274
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia