Inni czy podobni? Charakterystyka osób z ograniczeniem sprawności

Inni czy podobni? Charakterystyka osób z ograniczeniem sprawności

1 opinia

Format:

ibuk

(...) Celem pracy – jak piszą Autorzy – jest przekazanie informacji o sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce „różnym grupom odbiorców – takim, jak pracownicy organizacji pomocowych, stowarzyszeń i fundacji, zakładów opieki zdrowotnej, nauczycielom, a wreszcie osobom doświadczającym ograniczeń z powodu różnego rodzaju niepełnosprawności i ich rodziny oraz wszystkim zainteresowanym problemem nierówności społecznych”.(...)


(...) uważam, że praca została poświęcona istotnemu problemowi społecznemu, a jej opublikowanie może zainteresować wielu czytelników. Pomoże bowiem zrozumieć sytuacje osób niepełnosprawnych w Polsce i być może przyczyni się do przekonania tych, którzy maja coś w tej kwestii do powiedzenia, że jeszcze bardzo wiele pozostało do zrobienia. (...)


(...) Rozpoczęłam czytanie z zainteresowaniem – i tak też zakończyłam. Moje przekonanie o gorszej sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce znalazło swoje potwierdzenie – i to nie w obiegowych poglądach, a w twardych danych. Obraz sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce jest smutny, ale też rolą Autorów jest wyraźnie i głośne o tym pisanie – reszta należy nie tylko do osób podejmujących decyzje na poziomie instytucjonalnym, ale też do nas – czytelników lobbujących na rzecz tej grupy mieszkańców Polski.


Prof. dr hab. Elżbieta Hornowska


Instytut Psychologii UAM, Poznań


Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa


Publikacja bezpłatna powstała w ramach projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie nr WUE/0041/IV/05 pt. Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.


Książka wydana w jednej z trzech serii publikacji prezentujących rezultaty i wyniki badań zespołu naukowców SWPS pod kierunkiem prof. Anny Izabeli Brzezińskiej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Celem projektu było uzyskanie wiedzy odnośnie do zasobów osób niepełnosprawnych (ON), odkrycie istnienia stereotypów i uprzedzeń wobec ON oraz ukazanie kierunków zmiany nastawienia wobec ON podejmujących aktywne życie zawodowe. Badania były ukierunkowane na wykrycie barier, jakie współcześnie tkwią w mentalności ON, ich rodzin i osób związanych z ich zatrudnianiem.


Książka ukazała się w Serii III: OSOBY Z OGRANICZENIEM SPRAWNOŚCI NA RYNKU PRACY


Liczba stron105
WydawcaAcademica Wydawnictwo SWPS
ISBN-13978-83-89281-64-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  1. Niepełnosprawność i zasada pomocniczości    9
    1.1. Wprowadzenie    9
    1.2. Zasada pomocniczości    10
    1.3. Należność osób z niepełnosprawnością    12
    1.4. Podsumowanie    13
  2. Źródła danych sondażowych    15
    2.1. Wprowadzenie    15
    2.2. Opis wykorzystanych zbiorów danych    15
      2.2.1. Diagnoza społeczna    15
      2.2.2. Europejski sondaż społeczny    16
      2.2.3. Dane z badań własnych realizowanych przez Pentor    16
    2.3. Analizowane obszary funkcjonowania respondentów    16
  3. Analiza polskich danyc sondażowych    19
    3.1. Wprowadzenie    19
    3.2. Analiza sytuacji osób z ograniczoną sprawnością w Polsce    20
      3.2.1. Wykształcenie    20
      3.2.2. Zadowolenie z życia    21
      3.2.3. Warunki udanego życia    21
      3.2.4. Stosunek do życia i ludzi    26
      3.2.5. Potrzeby osób sprawnych i z ograniczoną sprawnością    29
      3.2.6. Ocena stanu zdrowia    34
      3.2.7. Wymiana społeczna    35
      3.2.8. Podsumowanie    35
    3.3. Mechanizmy wpływające na jakość życia w Polsce    36
      3.3.1. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności    36
      3.3.2. Osoby deklarujące niepełnosprawność    37
      3.3.3. Osoby bez ograniczenia sprawności    38
      3.3.4. Porównanie trzech grup    40
    3.4. Podsumowanie    40
  4. Porównanie międzykulturowe    43
    4.1. Wprowadzenie    43
    4.2. Dobór krajów    44
      4.2.1. Dlaczego wybraliśmy wlasnie te kraje?    45
      4.2.2. Wymiany kultur    46
      4.2.3. Indywidualizm - kolektywizm    46
    4.3. Kultury Ja współzależnego i Ja niezależnego    47
      4.3.1. Opis wymiaru Ja-N - Ja-W    48
      4.3.2. Niezależność w porównaniach międzykulturowych    49
      4.3.3. Poczucie kontroli    51
      4.3.4. Sukces    51
      4.3.5. Sposób wychowania    52
      4.3.6. Polska a wymiar Ja-N - Ja-W    52
      4.3.7. Niezależność a osoby z niepełnosprawnością w kulturach Ja-W i Ja-N    53
    4.4. Polityka społeczna wobec osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich    54
      4.4.1. Założenia polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnością w Szwecji    55
      4.4.2. Tworzenie przestrzeni publicznej bez barier w wybranych krajach europejskich    56
      4.4.3. Podsumowanie    59
    4.5. Uczestnicy badania porównawczego    60
    4.6. Wyniki    60
      4.6.1. Poczucie zdrowia    61
      4.6.2. Depresyjność    62
      4.6.3. Edukacja    63
      4.6.4. Zaufanie    64
      4.6.5. Wartości    66
      4.6.6. Myślenie o przyszłości    73
      4.6.7. Troska o innych    74
      4.6.8. Szacunek    75
      4.6.9. Wzajemna pomoc    76
      4.6.10. Podsumowanie    77
    4.7. Determinanty jakości życia osób z niepełnosprawnością w Szwecji i w Polsce    79
      4.7.1. Poczucie spełnienia i bliskości z innymi w najbliższej okolicy    79
      4.7.2. Poziom pozytywnej energii    80
      4.7.3. Zaufanie do instystucji międzynarodowych    81
      4.7.4. Jakość życia osób z niepełnosprawnością w Szwecji    82
      4.7.5. Jakość życia osób z niepełnosprawnością w Polsce    83
    4.8. Podsumowanie    83
  Zakończenie    85
  Literatura    89
  Komentarz    91
  Aneks    95
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia