Ruch, przestrzeń, czas. Protofizyczne i metafizyczne aspekty podstaw fizyki relatywistycznej

Ruch, przestrzeń, czas. Protofizyczne i metafizyczne aspekty podstaw fizyki relatywistycznej

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

20,48

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nasze poznanie fizykalne i pozafizykalne ruchu, przestrzeni, czasu i czasoprzestrzeni nie jest ostateczne, pomimo wielkich osiągnięć w tej dziedzinie teorii względności (szczególnej teorii względności STW i ogólnej teorii względności OTW), mechaniki kwantowej (QM) oraz rezultatów przemyśleń znanych filozofujących fizyków i znających fizykę filozofów. Brak też jednej akceptowanej przez wszystkich interpretacji STW i OTW. Istnieją bowiem głównie dwie alternatywne interpretacje fizyki relatywistycznej. Jedna mniejszościowa, wiązana głównie z nazwiskiem Lorentza, i druga większościowa, wiązana przede wszystkim z nazwiskiem A. Einsteina. (…)


W ten krajobraz poznawczy wpisuje się dobrze książka dra Jana Czerniawskiego, filozofa znającego fizykę relatywistyczną – i nie tylko. Po lekturze jego książki każdy czytelnik, bez wątpienia, zaliczy go od razu do zwolenników interpretacji związanej z nazwiskiem Lorentza (…). Czerniawski stara się zawsze przeprowadzać bardzo wnikliwe analizy. To należy do walorów jego książki. Zamiarem autora jest uporządkowanie konceptualne zaplecza fizyki teoretycznej. Czy udało mu się to w jakimś stopniu osiągnąć, będą rozstrzygać kompetentni w tych sprawach czytelnicy. Dodatkowo do walorów tej książki należy to, że można się z niej sporo nauczyć oraz to, że jej lektura dostarcza czytelnikowi wspaniałej gimnastyki intelektualnej, chociaż u niektórych przeciwników interpretacyjnych będzie wzbudzać nieraz irytację.


Z recenzji prof. dra hab. Ludwika Kostro


Liczba stron298
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-2844-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     11
  0. Wprowadzenie     15
   0.1. Preliminaria epistemologiczne     15
   0.1.1. Ograniczenia metody hipotetyczno-dedukcyjnej     16
   0.1.2. Semantyczne podstawy logiki     17
   0.1.3. Ograniczenia analizy semantycznej     17
   0.1.4. Metoda fenomenologiczna     19
   0.1.5. Obiektywność uzasadnień fenomenologicznych     20
   0.1.6. Fenomenologiczne podstawy semantyki i logiki     21
   0.1.7. Fenomenologiczne rozwiązanie problemu bazy empirycznej     22
   0.1.8. Ograniczenia metody fenomenologicznej     23
   0.1.9. Filozofia przyrody a nauki przyrodnicze     24
   0.1.10. Metoda i cel filozofii przyrody     26
   0.2. Preliminaria ontologiczne     26
   0.2.1. Reizm fenomenologiczny, ontologiczny i metafizyczny     27
   0.2.2. Fenomenologia a negatywne tezy reizmu     28
   0.2.3. Reizm a nominalizm     29
   0.2.4. Reizm a istnienie zbiorów     31
   0.2.5. Struktury i liczby     32
   0.2.6. Kontinuum i jego punkty     34
   0.3. Preliminaria logiczne     34
   0.3.1. Logika a istnienie     35
   0.3.2. Kłopoty teorii względu     36
   0.3.3. Słaba Ontologia     36
   0.3.4. Wolna Ontologia     37
   0.3.5. Logiczne problemy empirycznego uzasadnienia teorii     38
   0.3.6. Logiczny status teorii naukowych     40
   0.4. Preliminaria protofizyczne     42
   0.4.1. Hugo Dingler i krytyka teorii względności     43
   0.4.2. Protofizyka a teoria względności     43
   0.4.3. Prawdziwy sens protofizyki     44
   0.4.4. Protofizyka a fizyka i metafizyka     46
  1. Ruch     47
   1.1. Czy ruch jest sprzeczny?     47
   1.1.1. „Stadion”     48
   1.1.2. „Strzała”     49
   1.1.3. „Dychotomia”     51
   1.1.4. „Achilles”     52
   1.1.5. Nieskończony podział     53
   1.1.6. Efektywne i potencjalne operacje nieskończone     55
   1.1.7. Czy kontinuum składa się z punktów?     56
   1.1.8. Ile jest punktów w kontinuum?     58
   1.2. Czy ruch jest względny?     59
   1.2.1. Ruch – zmiana miejsca czy położenia?     60
   1.2.2. Układ odniesienia     61
   1.2.3. Ruch absolutny i względny a względność ruchu     63
   1.2.4. Zasada bezwładności a względność ruchu     66
   1.2.5. Grawitacja a względność ruchu. „Zasada Macha”     68
   1.3. Eter a względność ruchu     70
   1.3.1. Eter a bezwładność     71
   1.3.2. Problem „wiatru eteru” a względność ruchu     72
   1.3.3. „Wiatr eteru” a eksperymenty optyczne     74
   1.3.4. „Wiatr eteru” jako siła uniwersalna     76
   1.4. Znaczenie teorii względności     77
   1.4.1. Szczególna teoria względności a eter     77
   1.4.2. Teoria względności a względność ruchu     79
   1.4.3. Kinematyczne efekty relatywistyczne     81
   1.4.4. Realność efektów relatywistycznych     83
   1.4.5. Natura efektów relatywistycznych     86
   1.5. Konceptualne problemy teorii względności     88
   1.5.1. Czy teoria względności jest sprzeczna?     88
   1.5.2. Paradoksy teorii względności     90
   1.5.3. Kłopoty z bliźniętami     92
   1.5.4. Dwie interpretacje ruchu względnego     96
   1.5.5. Efekt Sagnaca a sens stałości prędkości światła     98
  2. Przestrzeń     101
   2.1. Próżnia, miejsce, położenie     101
   2.1.1. Próżnia – istniejący niebyt?     102
   2.1.2. Pojęcie miejsca przed Newtonem     103
   2.1.3. Miejsce a przestrzeń     104
   2.1.4. Co to znaczy być „w” miejscu     106
   2.1.5. Położenie a miejsce     107
   2.1.6. Relacyjna i absolutna koncepcja przestrzeni     108
   2.2. Punkty, obszary przestrzenne, przestrzeń     110
   2.2.1. Miejsce punktu materialnego     110
   2.2.2. Czy punkt jest częścią przestrzeni?     111
   2.2.3. Czy przestrzeń składa się z punktów?     113
   2.2.4. Powierzchnie, krawędzie i wierzchołki     115
   2.2.5. Nieograniczoność i nieskończoność przestrzeni     117
   2.2.6. Euklidesowość przestrzeni     119
   2.2.7. Intuicja a euklidesowość przestrzeni     120
   2.3. Wymiary przestrzeni     123
   2.3.1. Kartezjański układ współrzędnych     123
   2.3.2. Dwie interpretacje przekształceń współrzędnych     125
   2.3.3. Siła uniwersalna a sens współrzędnych przestrzennych     126
   2.3.4. „Wiatr eteru” a wymiary przestrzeni względnej     127
   2.3.5. Siła uniwersalna a postać przestrzeni względnej     129
   2.4. Geometria przestrzeni     130
   2.4.1. Geometria fizyczna a geometria tła     130
   2.4.2. Znaczenie geometrii tła     131
   2.4.3. Protofizyka a sens geometrii tła     133
   2.4.4. Znaczenie metryki     134
   2.4.5. „Wiatr eteru” a geometria przestrzeni względnej     135
   2.4.6. Grawitacja a geometria przestrzeni względnej     137
   2.4.7. Eter a względność geometrii przestrzeni     139
   2.4.8. Grawitacja a względność geometrii przestrzeni     140
   2.4.9. Względność, konwencjonalność czy empiryczność geometrii?     141
  3. Czasoprzestrzeń     145
   3.1. Geometryczna interpretacja teorii względności     145
   3.1.1. Niezmienniki a symetrie praw przyrody     145
   3.1.2. Czasoprzestrzeń Minkowskiego     147
   3.1.3. Geometryczne rozwiązanie problemu układów inercjalnych     150
   3.1.4. Geometryczne wyjaśnienie symetrii praw przyrody     153
   3.1.5. Geometryczna interpretacja teorii względności a względność geometrii     154
   3.1.6. Ogólna teoria względności a nieskończoność przestrzeni     155
   3.2. Eter a geometria czasoprzestrzeni     157
   3.2.1. Eter geometryczny a układy inercjalne     158
   3.2.2. Pełna geometria czasoprzestrzeni mechaniki nierelatywistycznej     159
   3.2.3. Grawitacja a geometria czasoprzestrzeni     161
   3.2.4. „Hydrodynamiczny” model grawitacji     163
   3.2.5. Eter a korespondencja     165
   3.2.6. Uogólnienie modelu „hydrodynamicznego”     167
   3.2.7. Geometria czasoprzestrzeni modelu optodynamicznego     170
   3.2.8. Protofizyka a geometria tła     171
   3.3. Substancjalizm czasoprzestrzenny     174
   3.3.1. Niuanse stanowisk w sporze Leibniz–Clarke     175
   3.3.2. Substancjalna przestrzeń i czasoprzestrzeń a bezwładność     177
   3.3.3. Symetria praw przyrody i substancjalne „podłoże” pól     179
   3.3.4. Substancjalna czasoprzestrzeń a czynna interpretacja przekształceń     180
   3.3.5. Czasoprzestrzeń substancjalna – czy absolutna?     183
   3.3.6. Argument „dziury” a substancjalizm     185
   3.3.7. Relacjonizm a sens zasady względności     188
   3.4. Alternatywa dla substancjalizmu czasoprzestrzennego     190
   3.4.1. Absolutna czasoprzestrzeń mechaniki nierelatywistycznej     191
   3.4.2. Geometria fi zyczna a geometria tła w fi zyce nierelatywistycznej     193
   3.4.3. Eter Einsteina a geometria czasoprzestrzeni     195
   3.4.4. Ontologiczny status geometrii czasoprzestrzeni     196
   3.4.5. Eter a czynna interpretacja symetrii czasoprzestrzeni     197
   3.4.6. Eter a symetria praw przyrody     199
   3.4.7. Eter a substancjalna przestrzeń     200
  4. Czas     203
   4.1. Określenie czasu     203
   4.1.1. Pomiar czasu     203
   4.1.2. Czy można mierzyć czas?     206
   4.1.3. Zmiana a czas     209
   4.1.4. Czas a jego miara     211
   4.2. Równoczesność     213
   4.2.1. Równoczesność ontologiczna a równoczesność fizyczna     213
   4.2.2. Względność czasu fizycznego     215
   4.2.3. Grawitacja a względność czasu     217
   4.2.4. Grawitacja a równoczesność ontologiczna     219
   4.3. Czy czas istnieje?     221
   4.3.1. Ontologiczny status przeszłości i przyszłości     221
   4.3.2. Absolutna teraźniejszość a geometria czasoprzestrzeni     224
   4.3.3. Absolutna teraźniejszość a sens „upływu” czasu     226
   4.3.4. Jak szybko „płynie” czas?     226
   4.3.5. Paradoksy „upływu” czasu     228
   4.3.6. Reizm a realność czasu     232
   4.4. Własności czasu     233
   4.4.1. Jednowymiarowość czasu     233
   4.4.2. Spójność czasu     235
   4.4.3. Niezwartość czasu     236
   4.4.4. Nierozgałęzioność czasu     238
   4.4.5. Jednorodność czasu     240
   4.4.6. Anizotropia czasu     243
   4.4.7. Determinizm a status „strzałek” czasu     246
  5. Podsumowanie i wnioski     249
   5.1. Ruch     249
   5.1.1. Czy ruch jest sprzeczny?     250
   5.1.2. Czy ruch jest względny?     251
   5.1.3. Eter a względność ruchu     252
   5.1.4. Znaczenie teorii względności     253
   5.1.5. Konceptualne problemy teorii względności     254
   5.2. Przestrzeń     256
   5.2.1. Próżnia, miejsce, położenie     257
   5.2.2. Punkty, obszary przestrzenne, przestrzeń     258
   5.2.3. Wymiary przestrzeni     259
   5.2.4. Geometria przestrzeni     260
   5.3. Czasoprzestrzeń     262
   5.3.1. Geometryczna interpretacja teorii względności     263
   5.3.2. Eter a geometria czasoprzestrzeni     265
   5.3.3. Substancjalizm czasoprzestrzenny     266
   5.3.4. Alternatywa dla substancjalizmu czasoprzestrzennego     268
   5.4. Czas     269
   5.4.1. Określenie czasu     270
   5.4.2. Równoczesność     271
   5.4.3. Czy czas istnieje?     272
   5.4.4. Własności czasu     273
   5.5. Krajobraz po rewolucji     274
  Literatura     281
  Summary     295
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia