Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej

Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej

Społeczny kontekst medycznego problemu

1 opinia

Format:

ibuk

(...) Nie sposób wymienić wszystkich walorów recenzowanej pracy. Książka stanowi kompendium wiedzy o niepełnosprawności a jej praktyczny wymiar posłuży do zmiany polityki społecznej w tym segmencie jej działania. Mam świadomość i pewność, że jest to na rynku wydawniczym niezwykle ważna i nowatorska pozycja poświęcona złożonej i trudnej problematyce niepełnosprawności. Jestem pewna, że będzie cieszyła się zainteresowaniem przedstawicieli wielu dyscyplin ale też i praktyków zajmujących się problematyką niepełnosprawności i osobami niepełnosprawnymi (lekarze, pielęgniarki, politycy społeczni, pedagodzy, socjologowie, psychologowie, pracownicy socjalni, rehabilitanci, przedstawiciele administracji lokalnej i organizacji pozarządowych i inni.). Jestem też przekonana, że pozycja ta będzie funkcjonowała jako podręcznik uniwersytecki i wejdzie w skład klasycznych pozycji z tego zakresu.
(...) Praca jest autorską propozycją polityki społecznej ukierunkowanej na tę grupę osób i ich otoczenie społeczne (z uwzględnieniem rodziny, szkoły, zakładu pracy, społeczności lokalnej). Jest to propozycja całościowego (holistycznego) rozwiązywania problemów, tak jak wieloaspektowa (holistyczna) jest koncepcja postrzegania przez Autora problemu ograniczonej sprawności.


 prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym


(...) Publikacja jest bardzo wartościowym opracowaniem, porządkującym dość chaotyczną dotychczas wiedzę o niepełnosprawności, zadaniach polityki wobec tego zjawiska i wobec osób nią dotkniętych. Autor dokonał wszechstronnego przeglądu sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, wskazując na najważniejsze zadania polityki wobec tej grupy osób. Szczególnie cenna jest w mojej opinii warstwa aplikacyjna publikacji. Książka może być traktowana przez czytelników jako nie tylko kompendium wiedzy o społecznych aspektach niepełnosprawności, ale i przewodnik wskazujący, w jaki sposób wiedzę te można wykorzystać. Omawiana publikacja powinna być przeczytana nie tylko przez pracowników nauki i studentów zajmujących się problematyką polityki społecznej, ale bezwzględnie powinna również trafić do samorządowców na poziomie gminy, powiatu, a także województwa.


dr hab. Piotr Błędowski, prof. SGH


Publikacja bezpłatna powstała w ramach projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie nr WUE/0041/IV/05 pt. Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.


Książka wydana w jednej z trzech serii publikacji prezentujących rezultaty i wyniki badań zespołu naukowców SWPS pod kierunkiem prof. Anny Izabeli Brzezińskiej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Celem projektu było uzyskanie wiedzy odnośnie do zasobów osób niepełnosprawnych (ON), odkrycie istnienia stereotypów i uprzedzeń wobec ON oraz ukazanie kierunków zmiany nastawienia wobec ON podejmujących aktywne życie zawodowe. Badania były ukierunkowane na wykrycie barier, jakie współcześnie tkwią w mentalności ON, ich rodzin i osób związanych z ich zatrudnianiem.


 Książka ukazała się w Serii I: OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE


Liczba stron270
WydawcaAcademica Wydawnictwo SWPS
ISBN-13978-83-89281-57-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  1. Komponenty definicyjne współczesnej polityki społecznej    11
    1.1. Polityka bez przymiotnika    11
    1.2. Polityka z przymiotnikiem: społeczna    17
    1.3. Zasady, cele i strategie nowej polityki społecznej    25
  2. Holistyczna koncepcja niepełnosprawności jako przesłanka polityki społecznej adresowanej do osób z ograniczeniem sprawności    36
    2.1. Ewolucja poglądów na temat istoty niepełnej sprawności - między ideologią i nauką    37
    2.2. Niepełnosprawość - komponenty definicyjne    50
    2.3. Stary i nowy paradygmat niepełnosprawności    66
    2.4. W stronę hiolistycznej koncepcji niepełnosprawności    83
  3. Polityka społeczna jako narzędzie ochrony statusu oraz wspomagania integracji i normalizacji społecznej osób z ograniczeniem sprawności    111
    3.1. Status osób z ograniczeniem sprawności w świetle dokumentów i dyrektyw organizacji międzynarodowych oraz wspólnot europejskich    112
    3.2. Korelaty polityki społecznej wobec niepełnosprawności osób niepełnosprawnych    127
    3.3. Zasady i cele polityki społecznej wobec niepełnosprawności i na rzecz osób z ograniczeniem sprawności    148
    3.4.Strategie polityki społecznej na rzecz osób z ograniczoną sprawnością    172
  4. Cele i zadania lokalnej polityki społecznej na rzecz obywateli z ograniczeniem sprawności    179
    4.1. Działania na rzecz redukowania barier w przestrzeni publicznej utrudniających funkcjonowanie osób z ograniczoną sprawnością    180
    4.2. Cele operacyjne i zadania lokalnej polityki społecznej adresowane do osób z ograniczeniami sprawności    193
  5. Wspomaganie procesu wdrożeniowego strategii polityki społecznej - od teorii do praktyki    219
    5.1. Uwagi wstępne    219
    5.2. Fazy budowania programu strategicznego lokalnej polityki społecznej    223
    5.3. Narzędzia wspomagania procesu przygotowania i wprowadzania w życie strategii polityki społecznej na poziomie lokalnym    227
    5.4. Sugerowane kierunki i horyzont realizacji strategii    229
  Aneks    233
  Zakończenie    253
  Literatura    259
  Materiały uzupełniające    271
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia