Badania marketingowe - kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych

Badania marketingowe - kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowe postawy i oczekiwania wobec badań marketingowych wynikają ze zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem, wyrażających się m.in. w rosnącym umiędzynarodowieniu przedsiębiorstw, postrzeganiu informacji, wiedzy i kapitału intelektualnego jako podstawowych zasobów, którymi konkurują przedsiębiorstwa, przechodzeniu od organizacji gromadzącej zasoby do organizacji tworzącej sieci powiązań oraz przyjmowaniu orientacji na budowanie satysfakcji i lojalności klienta. Sprostanie tym wyzwaniom wymaga pobudzania pracowników do kreatywności i innowacyjności również w zakresie wykorzystania dostępnych informacji i zastosowania wiedzy w procesach decyzyjnych oraz traktowania nabywcy jako współkreatora wartości.

Niniejszy zbiór artykułów przedstawia poglądy oraz wyniki badań i analiz prowadzonych przez przedstawicieli środowiska marketingowego w Polsce na temat różnych aspektów badań marketingowych w kontekście funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych. Autorzy artykułów ukazują rolę badań marketingowych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem z punktu widzenia przedmiotu badań, problemów marketingowych oraz stosowanych metod i wykorzystywanych źródeł informacji. Zaprezentowane zostało również znaczenie badań marketingowych w zarządzaniu produktem i marką. Ponadto przedmiotem rozważań jest ocena jakości kształcenia w szkole wyższej, nawiązująca do modelu luk jakości i założeń metody Servqual.

Artykuły zamieszczone w tym numerze Prac Naukowych dotyczą również takich obszarów zastosowań badań marketingowych, jak: komunikacja wewnętrzna, masowa indywidualizacja oraz sieci organizacyjne, których rozpoznawanie stanowi wyzwanie o charakterze metodycznym i wymaga wyjścia poza klasyczny schemat relacji: klient – dostawca.

Odnosząc się do rozwoju nowych mediów, Autorzy prowadzą rozważania także w kontekście idei i koncepcji crowdsourcingu oraz możliwości i ograniczeń związanych z wykorzystaniem rekomendacji dotyczących aplikacji mobilnych jako źródła informacji rynkowej. Autorzy opracowań prezentują też wyniki przeprowadzonych badań dotyczących: zachowań konsumentów w wirtualnym i fizycznym kanale sprzedaży, źródeł postrzeganego ryzyka i skłonności do zakupów online, determinant wyboru produktu w środowisku offline i online, dystrybucji usług finansowych, jak również znaczenia płci w procesie zakupu marek własnych. Przedmiotem rozważań prowadzonych w kontekście założeń i metodyki badań są ponadto kompetencje związane ze świadomością biznesową pracowników działów sprzedaży.

Kolejne artykuły dotyczą budowy narzędzi badawczych do pomiaru dystansu psychicznego w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw, metod badania cen i cenowej wrażliwości nabywców, trudności w zakresie wzbogacania wiedzy przez małe organizacje oraz kosztów badań marketingowych.
Następne opracowania opisują wykorzystanie badań jakościowych w procesie identyfikacji regionalnych smart specialisations oraz zastosowania metody „tajemniczy klient” w badaniach jakości obsługi w jednostkach samorządu terytorialnego, a kolejno także strategie marketingowe klastrów w świetle wyników badań własnych oraz zastosowanie benchmarkingu w badaniach tych podmiotów rynku. Przedmiotem rozważań są również systemy normatywne regulujące sferę badań marketingowych w Polsce


Liczba stron292
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  Bogdan Gregor, Magdalena Kalińska-Kula: Przedmiot i metodyka badań marketingowych w praktyce polskich przedsiębiorstw    11
  Stanisław Kaczmarczyk: Badania marketingowe w ostatnich etapach cyklu innowacyjnego    20
  Bogdan Sojkin: Badania marketingowe w procesie komercjalizacji produktu    30
  Jan W. Wiktor: Servqual w ocenie jakości kształcenia w szkole wyższej ‒ możliwości i ograniczenia w świetle badań empirycznych    40
  Magdalena Grębosz, Jacek Otto: Wykorzystanie map percepcji podczas realizacji strategii co-brandingu    51
  Edyta Rudawska: Masowa indywidualizacja w marketingu relacji – obszary badań marketingowych    60
  Stanisław Skowron: Podejścia do badania klienta sieci organizacyjnej    68
  Anna Rogala, Sylwester Białowąs: Skuteczność procesu komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie    78
  Leszek Woźniak, Sylwia Dziedzic, Maciej Chrzanowski: Crowdsourcing narzędziem wzrostu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw oraz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu    88
  Marcin Lipowski, Radosław Mącik: Możliwości i ograniczenia wykorzystania rekomendacji aplikacji mobilnych w badaniach marketingowych    97
  Radosław Mącik, Monika Nalewajek: Odczuwana prywatność a zachowania konsumenta w wirtualnym i fizycznym kanale sprzedaży w świetle wyników badań własnych    109
  Artur Bejm, Marcin Gąsior: Źródła postrzeganego ryzyka a skłonność konsumentów do zakupów on-line w świetle wyników badań własnych    120
  Monika Nalewajek, Radosław Mącik: Determinanty wyboru produktu w środowisku offline i online w świetle wyników badań jakościowych    129
  Marcin Lipowski: Determinanty wyboru kanałów dystrybucji usług finansowych w świetle wyników badań ilościowych    139
  Małgorzata Bombol, Wojciech Sikora: Analiza kompetencji świadomości biznesowej wśród pracowników działów sprzedaży na rynku FMCG w Polsce – wstęp do badań    150
  Bruno Schivinski, Przemysław Łukasik: Znaczenie płci w procesie zakupu marek własnych sieci handlowych – analiza wielogrupowa    162
  Barbara Mróz-Gorgoń: Rozciąganie marki ‒ przykład marek modowych    174
  Aleksandra Nizielska: Budowa narzędzi badawczych do pomiaru dystansu psychicznego w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw    183
  Paweł Waniowski: Metody badania cenowej wrażliwości nabywców    193
  Ilona Bondos: Ewolucja w zakresie metod wykorzystywanych do badania cen    205
  Dariusz Oczachowski: Kompatybilność i konkluzywność w badaniach marketingowych prowadzonych w małych organizacjach. Różnorodność i wiarygodność danych    216
  Dorota Potwora, Witold Potwora: Wykorzystanie badań jakościowych w procesie identyfikacji regionalnych smart specialisations    227
  Agnieszka Smalec: Zastosowanie metody „tajemniczy klient” do badań jakości obsługi w jednostkach samorządu terytorialnego    239
  Bogusław Bembenek: Zastosowanie benchmarkingu w badaniach klastrów    249
  Marcin Haberla: Strategie marketingowe klastrów w Polsce w świetle wyników badań własnych    261
  Magdalena Jaciow: Koszty badań marketingowych – w kierunku zmian    272
  Beata Marciniak: Motywacje i postawy wobec stosowania systemów normatywnych regulujących sferę badań marketingowych – doniesienie z badań empirycznych    281
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia