Badania marketingowe – nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku. PN 336

Badania marketingowe – nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku. PN 336

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

22,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Proces konkurowania na współczesnym rynku coraz częściej wymaga tworzenia nowych modeli biznesu, których podstawę stanowią informacje pozyskiwane podczas prowadzonych badań marketingowych. Złożoność zachodzących procesów rynkowych sprawia, że dążenie do ich rozpoznania i zrozumienia wymaga holistycznego spojrzenia na problemy badawcze oraz niejednokrotnie stosowania triangulacji teorii, podejść i metod badawczych.

Jak podkreślają autorzy publikujący artykuły w niniejszym numerze Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zmiany w badaniach marketingowych, wyrażające się nowymi podejściami oraz rozwojem metod i technik badań rynku, są odpowiedzią na dokonujące się przemiany zachowań konsumentów, proces globalizacji oraz rozwój nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W niniejszym numerze przedstawione zostały badania kodów kulturowych w procesie tworzenia marketingowych modeli biznesu oraz techniki pomiaru kompatybilności marek i idei kulturowych. Ukazane zostały również znaczenie i miejsce badań marketingowych w procesach innowacji społecznych, a także zakres stosowania triangulacji podejść metodycznych w badaniach naukowych z dziedziny marketingu.

Publikowane artykuły, wskazujące na rozwój zastosowań podejść i metod ilościowych, poświęcone są analizie rzetelności skal w wielopoziomowych modelach pomiaru, modelom hybrydowym CART-logit, segmentacji łańcuchów środków-celów, asymetrycznemu skalowaniu wielowymiarowemu, a także analizom i metodom wielowymiarowym, służącym do badania zachowań konsumentów oraz związków między emocjami i satysfakcją.

Kolejne opracowania dotyczą zastosowania modelowania ścieżkowego do wyznaczania przebiegu procesu lojalnościowego wśród klientów centrów handlowych oraz metod CMMI i SGMM oceny dojrzałości procesu innowacji i wprowadzania produktu na rynek. Przedmiotem rozważań są również badania wpływu muzyki tła na reakcje konsumentów w miejscu sprzedaży, badania kompetencji oraz motywacji i postaw konsumentów na wybranych rynkach, metody badań marketingowych dóbr luksusowych oraz zastosowanie analizy semiologicznej w badaniach wpływu mody na zachowania młodych konsumentów.
Autorzy w swych pracach zwracają uwagę na zmianę paradygmatu w jakościowych badaniach marketingowych. Wskazują również na zastosowanie zogniskowanych wywiadów grupowych w procesie badania zachowań młodych dorosłych na rynku usług finansowych czy też do oceny jakości obsługi pacjentów. Prezentowane jest także kontrfaktyczno-porównawcze studium przypadku w marketingu usług zdrowotnych.

Rozważania w kolejnych artykułach dotyczą rozwoju Internetu i implikacji wynikających z tego dla prowadzenia badań marketingowych. Ukazują skuteczność wybranych metod komunikacji z respondentami w badaniach internetowych. Wskazują także na niejednoznaczność statusu internetowego wywiadu grupowego oraz szans jego rozwoju. Odnoszą się do wirtualnej etnografii, a także mediów społecznościowych oraz możliwości ich wykorzystania w badaniach jakościowych.


Liczba stron358
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska: Badania kodów kulturowych w tworzeniu marketingowych modeli biznesu     11
  Anna Olejniczuk-Merta: Rozwój innowacji społecznych a badania marketingowe    22
  Monika Hajdas: Techniki pomiaru kompatybilności marek i idei kulturowych    31
  Paweł Chlipała: Triangulacja podejść metodologicznych w badaniach naukowych z dziedziny marketingu    39
  Adam Sagan: Analiza rzetelności skal w wielopoziomowych modelach pomiaru    49
  Adam Sagan, Mariusz Łapczyński: Modele hybrydowe CART-logit w analizie procesu podejmowania decyzji w gospodarstwie domowym    60
  Anna Myrda: Segmentacja łańcuchów środków-celów: miary podobieństwa sekwencji i ilościowe wskaźniki jakości grupowania a wyniki grupowania    70
  Kamila Pilch: Asymetryczne skalowanie wielowymiarowe w wizerunkowych badaniach jednostek terytorialnych    79
  Alicja Kusińska: Analizy wielowymiarowe jako źródło wiedzy o zachowaniach konsumentów na rynku    89
  Krzysztof Błoński: Wykorzystanie metod wielowymiarowych do analizowania związku między emocjami a satysfakcją klienta    99
  Sylwester Białowąs, Iwona Olejnik: Poziom opiekuńczości państwa a zachowania oszczędnościowe – analiza wielowymiarowa    110
  Jadwiga Stobiecka: Interpretacyjne konsekwencje oceny stabilności opinii respondentów w badaniach konsumpcji, oszczędzania i inwestowania    118
  Piotr Tarka: HOMALS ‒ wielowymiarowa analiza korespondencji jako metoda konstrukcji skali pomiarowej w badaniach marketingowych    129
  Łukasz Skowron: Zastosowanie modelowania ścieżkowego do wyznaczenia przebiegu procesu lojalnościowego wśród klientów lubelskich centrów handlowych    140
  Ireneusz P. Rutkowski: Metody CMMI i SGMM oceny dojrzałości procesu innowacji i wprowadzania produktu na rynek    152
  Hanna Hall: Nowy konsument a zmiany w metodach jego badania    163
  Tomasz Olejniczak: Techniki badawcze wykorzystywane w badaniu cyklu życia gospodarstwa domowego    174
  Anna Dąbrowska, Arkadiusz Wódkowski: Kompetencje konsumentów w świetle badań ilościowych    185
  Sylwia Makomaska: Wpływ muzyki tła na reakcje konsumentów w miejscu sprzedaży – problematyka interdyscyplinarności badań    195
  Lucyna Witek: Metodyczne aspekty badania postaw konsumentów (na przykładzie rynku produktów ekologicznych)    205
  Magdalena Olejniczak: Zróżnicowanie technik badawczych w badaniu motywacji zakupowych konsumentów żywności funkcjonalnej    215
  Agata Dziakowicz: Metody badań marketingowych na rynku dóbr luksusowych    224
  Wanda Patrzałek, Aleksandra Perchla-Włosik: Zastosowanie analizy semiologicznej w badaniach wpływu mody na zachowania młodych konsumentów     233
  Agata Stolecka-Makowska: Zastosowanie podejścia interpretacyjnego w badaniu zmian zachowań nabywczych konsumentów podlegających akulturacji    244
  Arkadiusz Wódkowski: Zmiana paradygmatu w marketingowych badaniach jakościowych?    257
  Grzegorz Maciejewski: Zogniskowane wywiady grupowe w badaniach zachowań młodych dorosłych na rynku usług finansowych    266
  Iga Rudawska: Zastosowanie zogniskowanego wywiadu grupowego do oceny jakości obsługi pacjentów przewlekle chorych    275
  Ewa Nowakowska, Adam Sagan: Kontrfaktyczno-porównawcze studium przypadku w marketingu usług zdrowotnych    284
  Krzysztof Kapera, Mariusz Kuziak: Skuteczność wybranych metod komunikacji z respondentami w badaniach internetowych    296
  Iwona Escher: Niejednoznaczność statusu metodologicznego internetowego wywiadu grupowego i jego poszczególnych odmian    310
  Magdalena Daszkiewicz, Sylwia Wrona: Zogniskowane wywiady grupowe online jako alternatywa dla tradycyjnych metod gromadzenia danych – szanse rozwoju i wyzwania dla badaczy    321
  Olgierd Witczak: Potencjał wykorzystania serwisów społecznościowych w badaniach jakościowych    331
  Agnieszka Dejnaka: Facebook jako obszar prowadzenia badań marketingowych    339
  Robert Wolny: Możliwości wykorzystania obserwacji w Internecie w badaniach rynku e-usług    348
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia