Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania

1 opinia

Format:

ibuk

Książka składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono założenia metodologiczne badań własnych, poprzedzone przeglądem literatury przedmiotu. Rozdział drugi obejmuje charakterystykę badanej zbiorowości – zarówno opis społeczno-demograficznych cech respondentów, ich członkostwa w LGD, jak i aktywności politycznej. W rozdziale trzecim dokonano prezentacji danych dotyczących struktury kapitału społecznego lokalnych grup działania, z uwzględnieniem jego różnych aspektów. Rozdział czwarty poświęcony jest charakterystyce wybranych czynników potencjalnie warunkujących kapitał społeczny lokalnych grup działania. Wnioski zawarte w rozdziale piątym zamykają część merytoryczną książki.


Liczba stron190
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-319-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP     7
  ROZDZIAŁ I. PODEJŚCIE LEADER W POLSCE W ŚWIETLE ZAŁOŻEŃ BADAŃ WŁASNYCH     11
  1.1. LEADER w Polsce u progu nowego okresu programowania – przegląd literatury przedmiotu     11
  1.2. Założenia metodologiczne badań własnych     20
  1.2.1. Podstawy teoretyczne podejmowanych badań     20
  1.2.2. Założone cele i problematyka badania     27
  1.2.3. Zastosowana metoda i wykorzystane techniki badawcze     32
  1.2.4. Charakterystyka lokalnych grup działania oraz założenia dotyczące próby badawczej     36
  
  ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA BADANEJ ZBIOROWOŚCI     47
  2.1. Społeczno-demograficzne cechy respondentów a ich członkostwo w LGD     47
  2.2. Aktywność polityczna badanych     54
  
  ROZDZIAŁ III. STRUKTURA I POZIOM KAPITAŁU SPOŁECZNEGO LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA     66
  3.1. Uwagi wstępne     66
  3.2. Charakterystyka komponentów kapitału społecznego badanych LGD     67
  3.3. Struktura i poziom kapitału społecznego LGD z wybranych województw – konkluzje     95
  
  ROZDZIAŁ IV. UWARUNKOWANIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO LGD REPREZENTUJĄCYCH WOJEWÓDZTWA, NA TERENIE KTÓRYCH FUNKCJONUJĄ NAJWIĘKSZE I NAJMNIEJSZE SIECI TEGO TYPU ORGANIZACJI     99
  4.1. Charakterystyki społeczno-demograficzne członków wybranych LGD oraz aktywność grup w zakresie realizacji projektów    100
  4.2. Struktura kapitału społecznego wybranych LGD    107
  4.3. Poziom aktywności gospodarczej na obszarze partnerstw terytorialnych a poziom kapitału społecznego LGD    111
  4.3.1. Struktura gospodarstw rolnych obszaru partnerstw w 2010 r.    113
  4.3.2. Stopa bezrobocia na obszarze partnerstw w 2010 r.    114
  4.3.3. Liczba grup producentów rolnych (na obszarze partnerstw) w 2010 r.    115
  4.3.4. Liczba firm prowadzonych przez osoby fizyczne poza sektorem rolnym (na obszarze partnerstwa) w 2010 r.    116
  4.3.5. Poziom kapitału społecznego w LGD funkcjonujących na obszarach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego    119
  4.4. Poziom aktywności społecznej na obszarze partnerstw terytorialnych a poziom kapitału społecznego LGD     122
  4.4.1. Liczba aktywnych KGW i innych tradycyjnych form współpracy mieszkańców wsi na obszarze partnerstw w 2010 r.     123
  4.4.2. Liczba funkcjonujących na obszarze partnerstw aktywnych organizacji poza- rządowych nowego typu oraz stowarzyszeń zwykłych w 2010 r.     124
  4.4.3. Dynamika przyrostu lokalnych grup działania w województwie     126
  4.5. Poziom współpracy międzysektorowej na obszarze partnerstw terytorialnych a poziom kapitału społecznego LGD     132
  4.5.1. Przywództwo lokalne i autorytet władzy lokalnej     132
  4.5.2. Różne wymiary współpracy międzysektorowej na obszarze partnerstwa    134
  
  ROZDZIAŁ V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI     139
  
  BIBLIOGRAFIA     147
  
  ANEKS     151
  Spis tabel     151
  Spis wykresów     152
  Załączniki     153
  
  RESEARCH OF THE SOCIAL CAPITAL OF LOCAL ACTION GROUPS – THE CONCEPT FOR RESEARCH, ANALYSIS AND CONCLUSIONS (Summary)     181
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia