Studia Prawa Publicznego 1/2014

Studia Prawa Publicznego 1/2014

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

10,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny numer czasopisma naukowego „Studia Prawa Publicznego” – w drugim roku jego publikacji. Kwartalnik ten to forum naukowej refleksji nad problemami dotykającymi spraw publicznych, normowanych publicznym prawem – krajowym, regionalnym i międzynarodowym, obecnie i dawniej obowiązującym. Czasopismo pozwala teoretykom i praktykom – z kraju i z zagranicy – na prezentowanie w języku polskim lub angielskim wyników własnych badań, w formie: artykułów, komentarzy, opinii, polemik i głos, a także na zamieszczanie przeglądu piśmiennictwa krajowego i zagranicznego, w tym recenzji prac monograficznych, oraz sprawozdań z konferencji naukowych. Przy zachowaniu przyjętej formuły czasopismo w numerze 1 (5) służy poznaniu problemów badawczych z zakresu prawa regionalnego oraz prawa krajowego obcego i polskiego, dotyczących: respektowania praw człowieka we Włoszech (cz. II), zasady pewności prawa w działaniu administracji UE, zasadności wprowadzenia numerus clausus w dostępie do szkół wyższych, ponadto – w ujęciu retrospektywnym – procesu kształcenia w szkołach wyższych w II Rzeczypospolitej i Polsce Ludowej (cz. II), a także spraw z zakresu prawa gospodarczego, dotyczących: weryfikacji i zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz determinant działalności gospodarczej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych. Każde z opracowań badawczych dopełnione jest streszczeniem oraz słowami kluczowymi w języku angielskim (lub w języku polskim w przypadku artykułów anglojęzycznych).


(wstęp - Prof. UAM dr hab. K.


Wojtczak)


Liczba stron242
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne (Krystyna Wojtczak)    13
  I. ARTYKUŁY    15
  LUCA MEZZETTI, Human rights in Italy in the rulings of the Supreme Court, the Constitutional Court and Supranational Courts (Part II)    15
  KRYSTYNA WOJTCZAK, Prawne determinanty procesu kształcenia w szkołach wyższych w latach 1920–1990 (Część II)    45
  MARIA GRZYMISŁAWSKA-CYBULSKA, Ustawowe determinanty działalności gospodarczej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych    89
  ALEKSANDER JAKUBOWSKI, Prawo do nauki (art. 2 Protokołu nr 1 do Konwencji) a numerus clausus w szkolnictwie wyższym – uwagi na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2 kwietnia 2013 r. w sprawie Tarantino i inni przeciwko Włochom    107
  ŁUKASZ CISZEWSKI, Zasady weryfikacji i zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – zarys problematyki    127
  ALEKSANDRA KLUCZEWSKA-RUPKA, Zasada pewności prawa w działaniu administracji Unii Europejskiej oraz jako zasada ogólna prawa Unii Europejskiej    159
  II. Z ORZECZNICTWA    183
  Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 listopada 2013 r., sygn. II GSK 990/13 (glosa krytyczna) (Sebastian Gajewski)    183
  III. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA    193
  Przegląd polskich opracowań naukowych    193
  Karol Kiczka, Krajowy organ administracji publicznej w prawie unijnym, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2013 (opr. Anna Trela)    193
  Justyn Piskorski, Legitymizacja prawa karnego Unii Europejskiej, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2013 (opr. Anna Trela)    194
  Przegląd zagranicznych opracowań naukowych    195
  Jenny S. Martinez, The Slave Trade and the Origins of International Human Rights Law (Handel niewolnikami a początki międzynarodowego prawa praw człowieka), Oxford University Press, Oxford 2012 (opr. Przemysław Wojtczak)    195
  Przegląd wybranych czasopism zagranicznych    202
  Victor Bucheli, Adriana Díaz, Juan Pablo Calderón, Pablo Lemoine, Juan Alejandro Valdivia, José Luis Villaveces, Roberto Zarama, Growth of Scientific Production in Colombian Universities: An Intellectual Capital-based Approach (Wzrost produkcji naukowej w kolumbijskich szkołach wyższych: podejście bazujące na kapitale intelektualnym), “Scientometrics” 2012, vol. 91, no. 2 (opr. Monika Kotowska-Lewińska)    202
  R. Richard Geddes, Benjamin L. Wagner, Why do U.S. States Adopt Public-private Partnership Enabling Legislation? (Dlaczego poszczególne stany USA wprowadzają legislacje umożliwiające realizację inwestycji w formule PPP?), “Journal of Urban Economics” 2013, vol. 78, November (opr. Monika Kotowska-Lewińska)    204
  Charles Froger, La sanction fiscale dans les jurisprudences constitutionnelle et européenne (Sankcje podatkowe w orzecznictwie konstytucyjnym oraz w orzecznictwie europejskim), “Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger” 2013, N° 4, Juillet – Août (opr. Lucyna Staniszewska)    205
  Timothy K. Kuhner, The Democracy to Which We are Entitled: Human Rights and the Problem of Money in Politics (Demokracja, do jakiej mamy prawo: prawa człowieka i problem pieniędzy w polityce), “Harvard Human Rights Journal” vol. 26, 2013, no. 1 (opr. Agnieszka Narożniak)    206
  Rémi Pellet, L’enseignement des fi nances publiques à l’Université. Bilan et propositions de réformes au Conseil national du Droit (Nauczanie fi nansów publicznych na uniwersytecie. Ocena i propozycje reform Krajowej Rady Prawa), “Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger” 2013, N° 4, Juillet – Août (opr. Lucyna Staniszewska)    207
  John Vervaele, The Application of the EU Charter of Fundamental Rights (CFR) and Its «Ne bis in idem» Principle in the Member States of the EU (Stosowanie Karty Praw Podstawowych UE i wyrażonej w niej zasady ne bis in idem w państwach członkowskich UE), “Review of European Administrative Law” vol. 6, 2013, no. 1 (opr. Agnieszka Narożniak)    207
  IV. RECENZJE    209
  Anna Krawiec, Autokontrola decyzji administracyjnej, Seria Monografie Wydziału Prawa i Administracji UJ, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012 (recenzja Agnieszka Skóra)    209
  V. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE    213
  Sprawozdanie z II Wydziałowej Konferencji Kół Naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Województwo – region – regionalizacja. 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej”, Wrocław, 21–22 listopada 2013 r. (opr. Dominika Cendrowicz)    213
  Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Współczesne zagrożenia bioterrorystyczne i cyberterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski”, Rynia k. Nieporętu, 3–4 grudnia 2013 r. (opr. Michał Ura)    217
  Informacje o autorach    221
  Informacje dla autorów    223
  Information for Authors    233
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia