Projekty lokalne i regionalne – najlepsze praktyki

-25%

Projekty lokalne i regionalne – najlepsze praktyki

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

17,25  23,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

17,2523,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejsza publikacja powinna zainteresować wszystkich aktorów lokalnego i regionalnego rozwoju: praktyków – menedżerów, przedstawicieli władz samorządowych lokalnych i regionalnych, pracowników sektora nauki, odpowiedzialnych za planowanie oraz realizację lokalnych i regionalnych projektów rozwojowych. Ze względu na przedstawione w niej rozważania teoretyczne i studia przypadków może być również wykorzystana w procesie dydaktycznym zarówno studentów szkół ekonomicznych, jak i technicznych.


Liczba stron216
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7875-189-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    9
  
  ZARZĄDZANIE PORTFELEM PROJEKTÓW W UJĘCIU DYNAMICZNYM (MACIEJ NOWAK)    11
  
  Wprowadzenie    11
  1. Zarządzanie portfelem projektów jako narzędzie realizacji strategii organizacji    12
  2. Metody analizy dynamicznych problemów podejmowania decyzji w warunkach ryzyka    14
  3. Problem konstrukcji portfela projektów jako zadanie wielokryterialnego stochastycznego programowania dynamicznego    17
  Podsumowanie    22
  
  KONTROWERSJE ZWIĄZANE Z WDRAŻANIEM KONCEPCJI INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI W REGIONACH (MARCIN ŁUSZCZYK)    24
  
  Wprowadzenie    24
  1. Geneza i istota inteligentnych specjalizacji w Europie    24
  2. Kontrowersje związane z inteligentnymi specjalizacjami regionów    29
  Podsumowanie    35
  
  NOWE UJĘCIE MODELU GOVERNANCE (SIGMUND BARCZYK, ARTUR OCHOJSKI)36
  
  Wprowadzenie    36
  1. Istota pojęcia governance w kontekście polityki i zarządzania w miastach    37
  2. Wicked problems: kompleksowe wyzwania rozwoju lokalnego    40
  3. W kierunku nowego modelu governance    43
  4. Kompleksowość wyzwań rozwoju agovernance w samorządzie – studium przypadku Göteborga    45
  4.1. Analizowane procesy    45
  4.2. Sztuka analizy procesów governance    46
  4.3. Meta sieci, governance a tradycyjne planowanie regionalne    47
  4.4. Perspektywy kolektywnego uczenia się w ramach procesów współdziałania    49
  4.5. Wnioski studium    51
  Podsumowanie    52
  
  SUKCES PROJEKTU PUBLICZNEGO I WARUNKI JEGO OSIĄGNIĘCIA – WYNIKI PIERWSZEGO ETAPU BADAŃ ANKIETOWYCH (HENRYK BRANDENBURG)    54
  
  Wprowadzenie    54
  1. Metodyka badawcza    56
  2. Uzyskane wyniki badań ankietowych    58
  2.1. Kryteria sukcesu    58
  2.2. Uwarunkowania osiągnięcia sukcesu    61
  Podsumowanie    62
  
  ZARZĄDZANIE CZASEM W INFRASTRUKTURALNYCH PROJEKTACH LINIOWYCH (PRZEMYSŁAW SEKUŁA)    64
  
  Wprowadzenie    64
  1. Organizacja zarządzania projektem    66
  2. Rekomendacje    72
  
  KLASYFIKACJA RYZYKA W ZARZĄDZANIU LOKALNYM PROJEKTEM ROZWOJOWYM (MAREK MAGDOŃ)    79
  
  Wprowadzenie    79
  1. Proces zarządzania ryzykiem w projektach    80
  2. Klasyfikacja ryzyka –elementy wejściowe, narzędzia i rezultaty    84
  3. Wyniki badań empirycznych w zakresie klasyfikacji ryzyka w lokalnych projektach rozwojowych    86
  Podsumowanie    91
  
  ZARZĄDZANIE RYZYKIEM NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU PI-PWP CouveusePL (ILONA JERZOK, MARZENA PODGÓRSKA, SEWERYN TCHÓRZEWSKI)    95
  
  Wprowadzenie    95
  1. Zarządzanie ryzykiem projektu – ujęcie teoretyczne    96
  1.1. Identyfikacja zagrożeń    97
  1.2. Analiza ryzyka    97
  1.3. Ocena zagrożeń    98
  1.4. Reakcja na ryzyko    98
  2. Charakterystyka projektu PI-PWP CouveusePL    100
  3. Zarządzanie ryzykiem projektu PI-PWP CouveusePL    103
  Podsumowanie oraz rekomendacje dla kadry zarządzającej    109
  
  KIERUNKI INTEGRACJI TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA OBSZARACH SŁABO ZURBANIZOWANYCH (GRZEGORZ KRAWCZYK)    111
  
  Wprowadzenie    111
  1. Charakterystyka funkcjonowania MZKP    112
  2. Uwarunkowania rozwoju transportu zbiorowego    115
  2.1. Planowanie strategiczne    115
  2.2. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze    116
  2.3. Prognoza popytu na usługi przewozowe    118
  2.4. Badania marketingowe wśród pasażerów    119
  3. Kierunki działań w zakresie integracji transportu zbiorowego    121
  Podsumowanie    124
  
  ANALIZA PRYWATYZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO NA PRZYKŁADZIE MPEC W TARNOWSKICH GÓRACH (PIOTR SKRABACZEWSKI)    125
  
  Wprowadzenie    125
  1. Analiza zaopatrzenia w energię cieplną na terenie gminy    126
  1.1. Uwarunkowania zewnętrzne    126
  1.2. Uwarunkowania wewnętrzne    128
  1.3. Przesłanki podjęcia decyzji    131
  2. Realizacja procesu prywatyzacji    134
  3. Rezultaty prywatyzacji    136
  3.1. Wymiar lokalny    136
  3.2. Porównanie do sąsiadów    140
  3.3. Porównanie do wybranych, znaczących modernizacji w kraju    141
  Podsumowanie    142
  
  DOBRE PRAKTYKI – ŻORY MIASTO INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW (KATARZYNA FICEK-WOJCIUCH)    144
  
  WPROWADZENIE    144
  1. Pojęcie i rodzaj innowacji    145
  2. Europejski Program Innowacyjna Gospodarka i uwarunkowania korzystania z niego    147
  3. Projekty innowacyjne w Żorach i wykorzystanie środków Unii Europejskiej    149
  Podsumowanie    153
  
  POLSKO-CZESKIE PROJEKTY TRANSGRANICZNE JAKO PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA TEORII KLASTRÓW W TURYSTYCE (NATALIA KRAWCZYSZYN)    154
  
  Wprowadzenie    154
  1. Teoria klastrów a turystyka    155
  2. Euroregionalne produkty sieciowe w turystyce    157
  3. Networking turystyczny na pograniczu polsko-czeskim    158
  Podsumowanie    165
  
  ASYSTENT INNOWACJI – ŹRÓDŁA INSPIRACJI ORAZ EFEKTY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW (MARZENA SZEWCZUK-STĘPIEŃ, PIOTR DANCEWICZ)    166
  
  1. Partnerstwo i współpraca na rzecz transferu wiedzy    166
  2. Inspiracja zagraniczną praktyką    167
  3. Efekty wdrażania programu AI w województwie opolskim    171
  3.1. Założenia    172
  3.2. Wyniki badań    173
  4. Wnioski i spostrzeżenia    179
  Podsumowanie    180
  
  A METHOD OF RISK MANAGEMENT IN PROJECTS REALIZED BY SELF GOVERNMENT UNITS (DOROTA KUCHTA, ANNA ŚLUSARCZYK)    182
  
  Introduction    182
  1. Basic model and algorithm    184
  2. Presentation of the project for the case study    188
  3. Presentation of the learning process in the course of project execution    189
  Conclusions    201
  
  Literatura    203
  Informacja o autorach    215
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia