Słowotwórstwo kaszubskiego przymiotnika. Formacje denominalne

-20%

Słowotwórstwo kaszubskiego przymiotnika. Formacje denominalne

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

26,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

26,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W pracy poddano analizie kaszubskie przymiotniki denominalne (motywowane przez rzeczowniki i wyrażenia przyimkowe), zarejestrowane w Słowniku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej ks. Bernarda Sychty. Derywaty przebadano, przyjmując założenia opisu synchronicznego, ze zwróceniem uwagi na (1) stosowane techniki słowotwórcze, (2) zasób wykorzystywanych środków, (3) liczbę jednostek w poszczególnych klasach słowotwórczych, (4) charakterystykę bazy derywacyjnej i typowe zasady selekcji podstaw, (5) charakterystykę semantyczną derywatów, ściślej: ich użyć kontekstowych, (6) wariantywność formacji oraz (7) geografię faktów słowotwórczych. Chodziło o to, by w sposób możliwie wszechstronny zaprezentować założony wycinek systemu, ukazać kompletną strukturę relacji, a tym samym wszystkie istniejące, choć w różnym stopniu gotowe do działania, modele słowotwórcze oraz ich konkurencyjność.


Rok wydania2013
Liczba stron210
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ISBN-13978-83-7865-132-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    7
  
  1. ZAŁOŻENIA PRACY    9
  
  1.1. STAN BADAŃ I STOSUNEK DO OPRACOWAŃ WCZEŚNIEJSZYCH    9
  1.2. CEL, ZAKRES I METODA PRACY    19
  1.3. TEORETYCZNE PODSTAWY ANALIZY    20
  1.4. EKSCERPCJA ŹRÓDEŁ I SPOSÓB OPRACOWANIA MATERIAŁU    27
  
  2. ANALIZA MATERIAŁU    32
  
  2.1. FORMACJE SUFIKSALNE    32
  2.1.1. Uwagi ogólne    32
  2.1.2. Przegląd formacji    34
  2.1.2.1. Z sufiksem -ovi (-evi)    34
  2.1.2.2. Z sufiksem -ni    47
  2.1.2.3. Z sufiksem -ovni (-evni)    62
  2.1.2.4. Z sufiksem -ečni    63
  2.1.2.5. Z sufiksem -elni    64
  2.1.2.6. Z sufiksem -ijni    64
  2.1.2.7. Z sufiksem -alni    64
  2.1.2.8. Z sufiksem -arni    65
  2.1.2.9. Z sufiksem -ični (-ëčni)    65
  2.1.2.10. Z sufiksem -sḱi    66
  2.1.2.11. sufiksem -ovsḱi (-evsḱi)    74
  2.1.2.12. Z sufiksem -arsḱi    76
  2.1.2.13. Z sufiksem -ińsḱi    77
  2.1.2.14. Z sufiksem -alsḱi    78
  2.1.2.15. Z sufiksem -ėńsḱi    78
  2.1.2.16. Z sufiksem -ov́ esḱi    79
  2.1.2.17. Z sufiksem -ȯv    79
  2.1.2.18. Z sufiksem -in    83
  2.1.2.19. Z sufiksem -ati    87
  2.1.2.20. Z sufiksem -ovati    92
  2.1.2.21. Z sufiksem -kovati    103
  2.1.2.22. Z sufiksem -ani    104
  2.1.2.23. Z sufiksem -anni    107
  2.1.2.24. Z sufiksem -ńani    109
  2.1.2.25. Z sufiksem -ovåni    109
  2.1.2.26. Z sufiksem -isti (-ësti)    109
  2.1.2.27. Z sufiksem -ńisti    114
  2.1.2.28. Z sufiksem -asti    115
  2.1.2.29. Z sufiksem -avi    118
  2.1.2.30. Z sufiksem -ëvi    118
  2.1.2.31. Z sufiksem -lëvi    119
  2.1.2.32. Z sufiksem -oblëvi    121
  2.1.2.33. Z sufiksem -iti (-ëti)    121
  2.1.2.34. Z sufiksem -ov́ iti    122
  2.1.2.35. Z sufiksem -ńiti    124
  2.1.2.36. Z sufiksem -ńi    124
  2.1.3. Wykaz formantów i ich funkcji    125
  2.2. FORMACJE PREFIKSALNO-SUFIKSALNE    126
  2.2.1. Uwagi ogólne    126
  2.2.2. Przegląd i analiza materiału    126
  2.2.3. Podsumowanie    128
  2.3. FORMACJE PARADYGMATYCZNE    129
  2.3.1. Uwagi ogólne    129
  2.3.2. Przegląd formacji    129
  2.3.3. Podsumowanie    136
  2.4. DERYWATY OD WYRAŻEŃ PRZYIMKOWYCH    136
  2.4.1. Uwagi ogólne    136
  2.4.2. Przegląd i analiza formacji    138
  2.4.2.1. Z przyimkiem bez    138
  2.4.2.2. Z przyimkiem co    139
  2.4.2.3. Z przyimkiem do    139
  2.4.2.4. Z przyimkiem od    140
  2.4.2.5. Z przyimkiem po    140
  2.4.2.6. Z przyimkiem pod    140
  2.4.2.7. Z przyimkiem před(e)    141
  2.4.2.8. Z przyimkiem při (přë)    141
  2.4.2.9. Z przyimkiem za (zå)    141
  2.4.3. Podsumowanie    142
  
  3. SYNTEZA    144
  
  3.1. TECHNIKI DERYWACJI    144
  3.2. ZASÓB FORMANTÓW    144
  3.3. FREKWENCJA JEDNOSTEK W KLASACH SŁOWOTWÓRCZYCH    145
  3.4. CHARAKTERYSTYKA BAZY DERYWACYJNEJ    147
  3.5. FUNKCJE SEMANTYCZNE FORMANTÓW    150
  3.6. WARIANTYWNOŚĆ SŁOWOTWÓRCZA    151
  3.7. GEOGRAFIA FAKTÓW SŁOWOTWÓRCZYCH    161
  
  4. KONFRONTACJA Z POLSZCZYZNĄ LITERACKĄ    163
  
  4.1. DYFERENCJALNOŚĆ JAKO KRYTERIUM OPISU ODRĘBNOŚCI    163
  4.2. CECHY SWOISTE KASZUBSKICH PRZYMIOTNIKÓW DENOMINALNYCH    163
  
  INDEKS DERYWATÓW OBJĘTYCH ANALIZĄ    168
  INDEKS FORMANTÓW SUFIKSALNYCH    193
  LITERATURA PRZEDMIOTU I JEJ SKRÓTY    194
  INNE SKRÓTY    206
  SKRODZENIÉ    208
  SUMMARY    209
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia