Studia Prawa Publicznego 2/2014

Studia Prawa Publicznego 2/2014

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

10,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Studia Prawa Publicznego 2/2014 służą poznaniu wybranych problemów badawczych z zakresu prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego z obszarów prawa: konstytucyjnego, administracyjnego i gospodarczego publicznego. Skłania do refleksji nad: celami i sposobami rozumienia źródeł zasady określoności zarówno w ujęciu normatywnym, jak i aksjologicznym; ładem korporacyjnym w jednostkach samorządu terytorialnego, w szczególności w gminach, w ujęciu prawa publicznego i prywatnego; standardami zimowego utrzymania dróg w aspekcie prawnym oraz w ujęciu judykatury, krytycznie oceniającym przyjęte w tej mierze rozwiązania; instytucją zobowiązania cudzoziemca do powrotu jako instytucją nową w polskim porządku prawnym; kręgiem stron postępowania w sprawie powołania notariusza i wyznaczenia siedziby jego kancelarii; procedurą notyfikowania przepisów technicznych przewidzianych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą tryb postępowania w sprawie udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz skutkami prawnymi i fi skalnymi braku notyfikacji tych przepisów w zakresie objętym ustawą o grach hazardowych; swobodą prognozowania określającą sposób działania organów administracji publicznej w sferze gospodarczej oraz sądowym trybem jej kontroli.


Liczba stron278
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-2743-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne (Krystyna Wojtczak)    13
  I. ARTYKUŁY    15
  ERYK KOSIŃSKI, Przepisy techniczne w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/34/WE. Prawne aspekty braku notyfikacji    15
  RAFAŁ SZCZEPANIAK, Ład korporacyjny w gminach    41
  JĘDRZEJ BUJNY, ANNA KUDRA, Utrzymanie dróg w okresie zimowym – problematyka prawna zakresu obowiązków i odpowiedzialności zarządcy drogi publicznej    67
  ANNA TRELA, Przesłanki udzielenia koncesji w ustawie Prawo energetyczne a koncepcja swobody prognozowania w procesie podejmowania decyzji koncesyjnej    101
  IZABELA DZIEWULSKA-GAJ, Spojrzenie na zasadę określoności w kontekście jej źródeł    131
  AGNIESZKA NAROŻNIAK, Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu – nowa jakość w polskim prawie o cudzoziemcach? Refleksje o wdrożeniu dyrektywy powrotowej    155
  II. KOMENTARZE, OPINIE, POLEMIKI    189
  SEBASTIAN GAJEWSKI, Krąg stron postępowania w sprawie powołania notariusza i wyznaczenia siedziby jego kancelarii    189
  III. Z ORZECZNICTWA    201
  Glosa do Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 3 r., sygn. I OPS 12/13 (Anna Trela)    201
  IV. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA    221
  Przegląd polskich opracowań naukowych    221
  Maria Grzymisławska-Cybulska, Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym jako element realizacji prawa do sądu , Seria Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013 (opr. Anna Trela)    221
  Anna Musiała, Porozumienie zbiorowe jako źródło prawa pracy, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013 (opr. Anna Trela)    222
  Przegląd zagranicznych opracowań naukowych    223
  Hannah Tonkin, State Control over Private Military and Security Companies in Armed Conflict (Kontrola państwa nad prywatnymi firmami wojskowymi i bezpieczeństwa w konflikcie zbrojnym), Cambridge University Press, Cambridge 2013 (opr. Przemysław Wojtczak)    223
  Przegląd wybranych czasopism zagranicznych    230
  Gregory D. Jones, Electronic Rulemaking in the New Age of Openness: Proposing a Voluntary Two-Tier Registration System for Regulations.gov (Stanowienie prawa drogą elektroniczną w nowej erze otwartości: propozycja dobrowolnego dwustopniowego systemu rejestracji Regulations.gov), „Administrative Law Review” 2010, vol. 62, no. 4 (opr. Lucyna Staniszewska)    230
  Scott Rempell, The Board of Immigration Appeals’ Standard of Review: An Argument for Regulatory Reform (Standardy rozpatrywania odwołań w sprawach imigracyjnych: argumenty na rzecz reform prawa imigracyjnego), „Administrative Law Review” 2011, vol. 63, no. 2 (opr. Lucyna Staniszewska)    230
  Markus Krajewski, Schadenersatz wegen Verletzungen des Gewaltverbots als ius post bellum am Beispiel der Eritrea-Ethiopia Claims Commission (Odszkodowanie za naruszenia zakazu użycia siły jako ius post bellum na przykładzie Erytrejsko-Etiopskiej Komisji ds. Roszczeń), „Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht” 2012, Bd. 72, H. 1 (opr. Przemysław Wojtczak)    231
  Dominic McGoldrick, Developments in the Right to be Forgotten (Rozwój prawa do bycia zapomnianym), „Human Rights Law Review” 2013, vol. 13, no. 4 (opr. Agnieszka Narożniak)    232
  Piet Hein van Kempen, Four Concepts of Security – A Human Rights Perspective (Cztery koncepcje bezpieczeństwa z perspektywy praw człowieka), „Human Rights Law Review” 2013, vol. 13, no. 1 (opr. Agnieszka Narożniak)    233
  Anja Seibert-Fohr, Die völkerrechtliche Verantwortung des Staats für das Handeln von Privaten: Bedarf nach Neuorientierung? (Prawnomiędzynarodowa odpowiedzialność państwa za działanie podmiotów prywatnoprawnych: potrzeba reorientacji?), „Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht” 2013, Bd. 73, H. 1 (opr. Przemysław Wojtczak)    235
  V. RECENZJE    239
  Karol Kiczka, Krajowy organ administracji publicznej w prawie unijnym, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2013 (recenzja Eryk Kosiński)    239
  VI. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE    245
  Sprawozdanie z konferencji naukowej „Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym”, Poznań, 2 kwietnia 2014 r. (opr. Aleksander Jakubowski)    245
  Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dekada zmian. Unia Europejska 2004–2014. Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość integracji”, Poznań, 7 kwietnia 2014 r. (opr. Jakub Kruczek)    249
  Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Muzea a rynek sztuki. Aspekty prawne”, Poznań, 9–10 kwietnia 2014 r. (opr. Ewelina Kowalska- Benasiewicz)    254
  Informacje o autorach    257
  Informacje dla autorów    259
  Information for Authors    269
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia