Adaptowana aktywność fizyczna dla fizjoterapeutów

Adaptowana aktywność fizyczna dla fizjoterapeutów

3 oceny

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 69,50 zł  


69,50

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Adaptowana aktywność fizyczna (APA – adapted physical activity) to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy i działań praktycznych obejmująca m.in.:
· rehabilitację,
· wychowanie fizyczne,
· sport i rekreację
dla osób w każdym wieku charakteryzujących się indywidualnymi różnicami w strukturze i funkcji, które ograniczają lub sprawiają znaczne trudności w zakresie możliwości motorycznych.
Książka prezentuje:
· aktualną wiedzę dotyczącą APA,
· uwzględnia uwarunkowania prawne obowiązujące w Polsce,
· procedury oraz struktury organizacyjne obowiązujące w Polsce,
· sprawdzone i rekomendowane sposoby (dobre praktyki) postępowania umożliwiające ich do działań w praktyce fizjoterapeuty.


Podręcznik ma na celu przybliżenie fizjoterapeutom specyfiki pracy specjalistów z innych obszarów niż fizjoterapia, którzy świadczą usługi związane z aktywnością fizyczną oraz pokazanie płaszczyzny wspólnych działań.
Treści zawarte w publikacji są zgodne z Europejskimi Standardami Adaptowanej Aktywności Fizycznej.
Podręcznik jest adresowany do studentów kształcących się na kierunku fizjoterapia i praktykujących fizjoterapeutów, jak również dla nauczycieli wychowania fizycznego adaptownanego, specjalistów rekreacji terapeutycznej, trenerów i instruktorów w sporcie.


Rok wydania2015
Liczba stron288
KategoriaRehabilitacja
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4895-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Autorzy V
  Słowo wstępne IX
  
  Wykaz skrótów XIX
  
  I. Teoretyczne podstawy adaptowanej aktywności fizycznej XXIII
  
  1. Korzenie koncepcji adaptowanej aktywności fizycznejNatalia Morgulec-Adamowicz, Andrzej Kosmol    3
    1.1. Historia rozwoju adaptowanej aktywności fizycznej     3
  
  2. Podstawowe pojęcia w adaptowanej aktywności fizycznejAndrzej Kosmol, Natalia Morgulec-Adamowicz, Bartosz Molik    15
    2.1. Sport niepełnosprawnych – rekreacja terapeutyczna     17
    2.2. Aktywność fizyczna, adaptacja, adaptowana aktywność fizyczna (APA), wychowanie fizyczne adaptowane (APE)    19
  
  3. Teoria adaptacjiNatalia Morgulec-Adamowicz, Andrzej Kosmol    25
  
  4. Ekologiczna analiza zadań (ETA)Andrzej Kosmol, Natalia Morgulec-Adamowicz     32
    4.1. Założenia i podstawy teoretyczne    32
  
  5. Model funkcjonowania i niepełnosprawności ICF a adaptowana aktywność fizycznaBartosz Molik, Natalia Morgulec-Adamowicz, Andrzej Kosmol     41
    5.1. Podejście Systemowe Ekologicznie Modyfikowane – model SEMA     43
  
  6. Psychospołeczne aspekty adaptowanej aktywności fizycznejTomasz Tasiemski, Maciej Wilski    48
    6.1. Koncepcje i pojęcia związane z procesem inicjacji i uczestnictwa w adaptowanej aktywności fizycznej     49
    6.2. Koncepcje i pojęcia związane z efektami uczestnictwa w adaptowanej aktywności fizycznej     54
  
  7. Alternatywne i wspomagające metody komunikacjiJacek Jarosław Błeszyński     61
    7.1. Wprowadzenie – podstawowe pojęcia    61
    7.2. Jak dobierać metodę do potrzeb użytkowników AAC?     63
    7.3. Znaczenie AAC we wczesnej interwencji komunikacyjnej     65
    7.4. Wybrane metody AAC    68
    7.4.1. Język migowy     68
    7.4.2. Fonogesty    71
    7.4.3. System Makaton     72
    7.4.4. PCS, piktogramy     74
    7.4.5. System komunikacji symbolicznej Blissa    76
    7.4.6. Metoda ułatwionej komunikacji (FC)    78
    7.5. Nowe technologie w AAC    79
    7.5.1. Technologia wspomagająca (AT)    80
    7.6. Podsumowanie     82
  
  8. Praktyka oparta na dowodach naukowych w adaptowanej aktywności fizycznejNatalia Morgulec-Adamowicz, Andrzej Kosmol     86
  
  9. Specjalista adaptowanej aktywności fizycznejNatalia Morgulec-Adamowicz, Bartosz Molik     95
  
  II. Główne obszary adaptowanej aktywności fizycznej    101
  
  10. Wychowanie fizyczne adaptowane (APE)Barbara Woynarowska, Grzegorz Bednarczuk     103
    10.1. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) – Grzegorz Bednarczuk     105
    10.2. Wychowanie fizyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) – Grzegorz Bednarczuk     109
    10.3. Zasady kwalifikacji lekarskiej uczniów z zaburzeniami i chorobami przewlekłymi do zajęć wychowania fizycznego – Barbara Woynarowska 111
    10.3.1. Cele systemu kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego w szkole    111
    10.3.2. Grupy na zajęciach wychowania fizycznego     112
    10.4. Organizacja pracy w wychowaniu fizycznym adaptowanym – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) – Grzegorz Bednarczuk     113
    10.5. Strategie nauczania w wychowaniu fizycznym adaptowanym – Grzegorz Bednarczuk     117
  
  11. Rekreacja terapeutycznaBartosz Molik, Judit Lencse-Mucha    123
    11.1. Cele i założenia rekreacji terapeutycznej (RT)     123
    11.2. Planowanie w rekreacji terapeutycznej    126
    11.2.1. Diagnoza    127
    11.2.2. Planowanie     128
    11.2.3. Zastosowanie, interwencja    129
    11.2.4. Ocena    129
    11.3. Strategie postępowania wykorzystywane w rekreacji terapeutycznej     129
  
  12. Sport niepełnosprawnychBartosz Molik, Andrzej Kosmol    133
    12.1. Ruchy sportowe niepełnosprawnych na świecie (paraolimpijski, olimpiady specjalne, sportu niesłyszących)     133
    12.2. Zasady kwalifikacji i klasyfikacji zawodników z niepełnosprawnością     139
    12.3. Ewaluacja w sporcie osób niepełnosprawnych – kontrola procesu treningowego (wskaźników biomedycznych, psychologicznych, sprawnościowych i technicznych)    141
    12.4. Strategie treningowe wykorzystywane w sporcie niepełnosprawnych (adaptacja przepisów, sprzętu, środowiska i instrukcji)    143
  
  13. Turystyka osób z niepełnosprawnościąNatalia Morgulec-Adamowicz, Anna Ogonowska-Słodownik    148
    13.1. Uwarunkowania prawne turystyki osób z niepełnosprawnością w Polsce    149
    13.2. Cele i bariery podejmowania turystyki    150
    13.3. Turystyka osób z niepełnosprawnością w Polsce     151
    13.4. Strategie postępowania wykorzystywane w turystyce osób z niepełnosprawnością    151
  
  III. Adaptowana aktywność fizyczna dla wybranych grup osób ze specjalnymi potrzebami    157
  
  14. Osoby z chorobami układu krążeniaKalina Maria Kaźmierska-Kowalewska    159
    14.1. Nadciśnienie tętnicze (NT)    159
    14.1.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z NT    159
    14.1.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z NT    160
    14.2. Choroba tętnic obwodowych (peripheral arterial disease, PAD)     162
    14.2.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z PAD    162
    14.2.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z PAD    162
    14.3. Rozrusznik serca (RS) i wszczepialny kardiowerter-defibrylator (implanted cardioverter defibrillator, ICD)     164
    14.3.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z RS i ICD    164
    14.3.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z RS i ICD    164
    14.4. Ortotopowa transplantacja serca (orthotopic heart transplant, OHT)     166
    14.4.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób po OHT     166
    14.4.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób po OHT    168
  
  15. Osoby z chorobami układu oddechowegoIzabela Rutkowska 171
    15.1. Astma    171
    15.1.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z astmą     171
    15.1.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z astmą    172
    15.2. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)     174
    15.2.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z POChP    174
    15.2.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z POChP     175
    15.3. Mukowiscydoza (cystic fibrosis, CF)     175
    15.3.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z CF     175
    15.3.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z CF    176
    15.4. Transplantacja płuc    177
    15.4.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną u osób po transplantacji płuc    177
    15.4.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób po transplantacji płuc    177
  
  16. Osoby z chorobami nerwowo-mięśniowymiNatalia Morgulec-Adamowicz,Anna Ogonowska-Słodownik    181
    16.1. Uszkodzenie rdzenia kręgowego (URK)     181
    16.1.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z URK    181
    16.1.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z URK    182
    16.2. Stwardnienie rozsiane (SM)    183
    16.2.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób ze stwardnieniem rozsianym    183
    16.2.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób ze stwardnieniem rozsianym    183
    16.3. Dystrofia mięśniowa (DM)    184
    16.3.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z dystrofią mięśniową     184
    16.3.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z dystrofią mięśniową    184
    16.4. Padaczka    185
    16.4.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z padaczką    185
    16.4.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z padaczką    186
    16.5. Mózgowe porażenie dziecięce (MPD)    186
    16.5.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z mózgowym porażeniem dziecięcym    186
    16.5.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z mózgowym porażeniem dziecięcym    187
    16.6. Choroba Parkinsona    188
    16.6.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z chorobą Parkinsona     188
    16.6.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z chorobą Parkinsona    188
  
  17. Osoby z chorobami metabolicznymi, immunologicznymi i hematologicznymiJolanta Marszałek     193
    17.1. Cukrzyca    193
    17.1.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z cukrzycą    193
    17.1.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z cukrzycą    194
    17.2. Otyłość     196
    17.2.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z otyłością    196
    17.2.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z otyłością    196
    17.3. Niedokrwistość    197
    17.3.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z niedokrwistością     197
    17.3.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z niedokrwistością     198
    17.4. AIDS    198
    17.4.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z AIDS     198
    17.4.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z AIDS    199
    17.5. Choroba nowotworowa    200
    17.5.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z chorobą nowotworową    200
    17.5.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z chorobą nowotworową    200
  
  18. Osoby z chorobami ortopedycznymiKalina Maria Kaźmierska-Kowalewska, Jolanta Marszałek    204
    18.1. Osteoporoza    204
    18.1.1. Problemy i zalecenia związane z aktywnością fizyczną osób z osteoporozą    204
    18.2. Choroby reumatyczne    206
    18.2.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z chorobą reumatyczną    206
    18.2.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z chorobą reumatyczną    207
    18.3. Amputacje kończyn dolnych    209
    18.3.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną u osób po amputacjach     209
    18.3.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób po amputacjach     210
  
  19. Osoby z zaburzeniami poznawczymi, psychicznymi i sensorycznymiAnna Ogonowska-Słodownik, Izabela Rutkowska    213
    19.1. Osoby z dysfunkcją wzroku    213
    19.1.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z dysfunkcją wzroku     213
    19.1.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z dysfunkcją wzroku    214
    19.2. Osoby z dysfunkcją słuchu    216
    19.2.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z dysfunkcją słuchu     216
    19.2.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z dysfunkcją słuchu     216
    19.3. Choroba Alzheimera     218
    19.3.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z chorobą Alzheimera     218
    19.3.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z chorobą Alzheimera    219
    19.4. Niepełnosprawność intelektualna    220
    19.4.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną osób z niepełnosprawnością intelektualną    220
    19.4.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną    220
    19.5. Rozwojowe zaburzenia koordynacji (developmental coordination disorder, DCD) – dyspraksja, niezborność ruchów, dysharmonia rozwoju motorycznego    222
    19.5.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną dzieci z DCD    222
    19.5.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla dzieci z DCD    222
    19.6. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (attention deficit hyperactivity disorder, ADHD)    223
    19.6.1. Problemy związane z aktywnością fizyczną dzieci z ADHD    223
    19.6.2. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej dla dzieci z ADHD     224
  
  IV. Przykłady dobrych praktyk w adaptowanej aktywności fizycznej 229
  
  20. Terapia w środowisku wodnymAnna Ogonowska-Słodownik    231
  21. HipoterapiaNatalia Morgulec-Adamowicz     243
  22. Program Treningu Aktywności Motorycznej (MATP) Olimpiad SpecjalnychWaldemar Skowroński     253
  23. Nordic walkingIzabela Rutkowska     264
  24. Snoezelen – sale doświadczania świataNatalia Morgulec-Adamowicz     276
  25. Transplant GamesAnna Ogonowska-Słodownik     281
  26. Igrzyska Sportowe „Onko-Olimpiada”Waldemar Skowroński     285
  27. Program MOVE – szansa na mobilność przez edukację/doświadczenie – |Izabela Rutkowska    290
  Skorowidz osobowy    301
  Skorowidz rzeczowy 302
  Aneks 1Barbara Woynarowska     307
  Aneks 2Natalia Morgulec-Adamowicz, Bartosz Molik     319
  Literatura     325
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia