Technika chłodnicza

1 opinia

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

94,05  99,00 (-5%)

Najniższa cena z 30 dni: 59,40 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Poradnik składa się z części teoretycznej z zakresu termodynamiki oraz budowy i funkcjonowania urządzeń chłodniczych, części poświęconej obowiązującym regulacjom prawnym w zakresie stosowania substancji kontrolowanych oraz F-Gazów i części zawierającej tabele i wykresy właściwości termodynamicznych czynników chłodniczych najczęściej spotykanych na rynku.

Oprócz wiadomości pozwalających przygotować się do egzaminu kompetencji w książce omówiono również nowe aspekty wykorzystywania naturalnych czynników chłodniczych, które są jedyną alternatywą dla wycofywanych i ograniczanych kolejnymi przepisami syntetycznych czynników chłodniczych. Nie zabrakło też wiadomości czysto praktycznych z zakresu montażu, serwisowania oraz obsługi urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje z grupy HFC. Zamieszczono także informacje z zakresu prawidłowego doboru zarówno samych urządzeń, jak i ich poszczególnych komponentów.

Poradnik jest skierowany do pracowników firm z branży chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła, a także właścicieli, serwisantów i operatorów tych urządzeń. Przydatny będzie przede wszystkim dla osób przystępujących do egzaminu „F-Gazowego”.


Rok wydania2014
Liczba stron542
KategoriaBudownictwo
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17844-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz ważniejszych oznaczeń XI
  Wstęp XIII
  
  Część A     1
  
  1. Wprowadzenie     3
  
  1.1. Pojęcia elementarne     3
  1.2. Zasada działania parowych sprężarkowych urządzeń chłodniczych – zagadnienia elementarne     9
  1.3. Pompy ciepła – zagadnienia elementarne     12
  
  2. Podstawy termodynamiczne działania urządzeń chłodniczych     14
  
  2.1. Odwracalność przemian     14
  2.2. Zasady termodynamiki     15
  2.3. Właściwości fizyczne i termodynamiczne substancji     17
  2.4. Przemiany fazowe czynników     21
  2.5. Przemiany termodynamiczne     30
  2.5.1. Przemiana izobaryczna     31
  2.5.2. Przemiana izochoryczna     35
  2.5.3. Przemiana izotermiczna     40
  2.5.4. Przemiana izentropowa     44
  2.5.5. Przemiana izentalpowa     51
  2.6. Wymiana ciepła     52
  Literatura     56
  
  3. Czynniki chłodnicze i nośniki ciepła     58
  
  3.1. Czynniki chłodnicze     58
  3.1.1. Informacje ogólne     58
  3.1.2. Systematyka czynników chłodniczych     60
  3.1.3. Oznaczenia kodowe czynników chłodniczych     75
  3.1.4. Charakterystyka wybranych czynników chłodniczych     76
  3.2. Oleje chłodnicze     86
  3.3. Nośniki ciepła     90
  Literatura     93
  
  4. Budowa i zasada działania urządzeń chłodniczych sprężarkowych     95
  
  4.1. Urządzenia sprężarkowe jednostopniowe     95
  4.2. Obiegi dwustopniowe     102
  4.2.1. Obieg dwustopniowy z chłodzeniem pary w chłodnicy mokrej i jednostopniowym dławieniem     103
  4.2.2. Obieg dwustopniowy z chłodnicą międzystopniową i dwustopniowym dławieniem     105
  4.2.3. Obieg dwustopniowy z chłodzeniem cieczy w wężownicy i jednostopniowym dławieniem     107
  4.2.4. Obieg z chłodzeniem cieczy w wężownicy i podwójnym dławieniem     109
  4.3. Układy kaskadowe     111
  4.4. Elementy wyposażenia urządzeń chłodniczych – ich funkcja, sposób działania i zasada doboru     117
  4.5. Zastosowanie naturalnych czynników roboczych w układach sprężarkowych – uwagi     119
  4.5.1. Ditlenek węgla (R744)     119
  4.5.2. Propan     124
  4.5.3. Amoniak     129
  Literatura     132
  
  5. Efektywność energetyczna urządzeń chłodniczych     134
  
  5.1. Chłodnicze obiegi porównawcze     134
  5.2. Wpływ parametrów pracy obiegu chłodniczego Lindego na efektywność energetyczną     138
  5.3. Straty dławienia     148
  5.4. Niedoskonałość termodynamiczna sprężarkowych urządzeń chłodniczych i pomp ciepła     151
  5.4.1. Zagadnienia podstawowe     151
  5.4.2. Analiza egzergetyczna urządzenia chłodniczego     154
  5.4.3. Analiza egzergetyczna pompy ciepła     161
  5.4.4. Analiza egzergetyczna urządzeń chłodniczo-grzejnych     164
  5.4.5. Obliczenia strat egzergetycznych sprężarkowych urządzeń chłodniczych     164
  5.5. Możliwości zmniejszenia strat egzergetycznych w sprężarkowych urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła     173
  5.5.1. Ograniczenie nieodwracalności wymiany ciepła     173
  5.5.2. Ograniczenie nieodwracalności procesu sprężania     174
  5.5.3. Ograniczenie nieodwracalności wywołanej procesem dławienia    174
  5.5.4. Ograniczenie innych nieodwracalności w obiegach chłodniczych     177
  5.6. Ekologiczna ocena urządzeń chłodniczych     177
  Literatura     180
  
  6. Sprężarki     184
  
  6.1. Podstawy teoretyczne pracy sprężarek wyporowych     184
  6.2. Sprężarki tłokowe     192
  6.2.1. Sprężarki hermetyczne     192
  6.2.2. Sprężarki półhermetyczne     193
  6.2.3. Sprężarki tłokowe dławnicowe     194
  6.3. Sprężarki spiralne     195
  6.4. Sprężarki śrubowe     197
  6.5. Dobór sprężarki     199
  Literatura     207
  
  7. Wymienniki ciepła     208
  
  7.1. Parowniki     208
  7.1.1. Uwagi ogólne     208
  7.1.2. Parowniki suche     210
  7.1.3. Parowniki zalane     214
  7.1.4. Parowniki mokre     214
  7.2. Skraplacze     217
  7.3. Intensyfikacja wymiany ciepła     225
  7.4. Wymiana ciepła w pośrednich systemach chłodzenia     228
  Literatura     232
  
  8. Przyrządy regulacyjne i zabezpieczające instalacji chłodniczych     234
  
  8.1. Urządzenia obniżające ciśnienie w instalacjach chłodniczych     234
  8.1.1. Termostatyczne zawory regulacyjne (rozprężne)     234
  8.1.2. Elektroniczne zawory regulacyjne     238
  8.1.3. Rurki kapilarne     240
  8.2. Urządzenia zabezpieczające     241
  8.3. Odszranianie parowników     246
  Literatura     249
  
  9. Aparatura pomocnicza urządzeń chłodniczych     250
  
  9.1. Układ regulacji poziomu oleju w sprężarkach     250
  9.2. Separatory oleju     252
  9.3. Oddzielacze cieczy     254
  9.4. Zbiorniki cieczy     255
  9.5. Odwadniacze (filtry chemiczne)     256
  9.6. Filtry mechaniczne     258
  9.7. Dochładzacze     258
  9.8. Wzierniki     258
  9.9. Zawory bezpieczeństwa     259
  9.10. Zawory elektromagnetyczne     260
  9.11. Zawory kulowe odcinające     260
  9.12. Wymiarowanie przewodów rurowych     261
  Literatura     264
  
  10. Agregaty chłodnicze     265
  
  10.1. Agregaty skraplające     265
  10.2. Sprężarkowe schładzacze cieczy     269
  10.3. Agregaty sprężarkowe     276
  Literatura     279
  
  11. Absorpcyjne urządzenia chłodnicze     280
  
  11.1. Uwagi ogólne     280
  11.2. Amoniakalno-wodne urządzenia absorpcyjne     281
  11.2.1. Zasada działania i obieg     281
  11.2.2. Obliczenia obiegu amoniakalno-wodnego     290
  11.2.3. Obliczenia obiegu z wymiennikami regeneracyjnymi     298
  11.3. Urządzenia absorpcyjne bromolitowe     303
  Literatura     307
  
  12. Chłodnicze urządzenia strumienicowe     308
  
  12.1. Informacje ogólne     308
  12.2. Podział strumienic     308
  12.3. Budowa i zasada działania chłodniczych układów strumienicowych     310
  12.4. Aspekty fizyczne działania strumienicy parowej jednofazowej     315
  12.5. Efektywność energetyczna urządzeń strumienicowych     317
  Literatura     322
  
  Część B     325
  
  13. Przygotowanie do uzyskania certyfikatu     327
  
  13.1. Wstęp     327
  13.2. Zakres wiedzy i umiejętności określony w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 303/2008 z 2 kwietnia 2008 r     337
  13.3. Wybrane Polskie Normy     402
  Literatura     404
  
  14. Informacje uzupełniające     406
  
  14.1. Najnowsze regulacje prawne w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych     406
  14.2. Wybrane zagadnienia w zakresie etykietowania urządzeń     410
  
  Część C     413
  
  15. Właściwości termodynamiczne i termokinetyczne czynników roboczych     415
  
  15.1. Modelowanie wybranych właściwości termodynamicznych i termokinetycznych czynników chłodniczych     415
  15.2. Nośniki ciepła stosowane w technice chłodniczej     432
  15.2.1. Ergolidy     432
  15.2.2. Pekasol     434
  15.2.3. Antifrogen     434
  15.2.4. Tyfocor     435
  15.2.5. Tyfoxit     435
  15.3. Tabele właściwości termodynamicznych i termokinetycznych wybranych czynników chłodniczych     436
  
  Literatura    545
RozwińZwiń