Anestezjologia i intensywna terapia

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

104,25  139,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

104,25139,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to podręcznik z dziedziny anestezjologii, który zawiera podstawy anestezjologii ogólnej i szczegółowej. Książka jest adresowana do studentów wydziałów lekarskich uczelni medycznych.


Liczba stron266
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5741-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Autorzy     2
  Przedmowa     5
  
  ROZDZIAŁ 1. ZARYS HISTORII ANESTEZJOLOGII I JEJ PRZYSZŁOŚĆJanusz Andres, Bogdan Kamiński, Andrzej Nestorowicz     13
  
  ROZDZIAŁ 2. CELE ZNIECZULENIA I MOŻLIWOŚCI WSPÓŁCZESNEJ ANESTEZJOLOGIITadeusz Szreter     20
  
  Anestezjologia jako specjalność medyczna     20
  Znieczulenie ogólne (anestezja)     20
  Resuscytacja krążeniowo-oddechowo-mózgowa     21
  Intensywna terapia     21
  Doraźna pomoc     23
  Śmierć pnia mózgu     23
  Leczenie bólu     24
  Organizacja postępowania anestezjologicznego     24
  Miejsce pracy anestezjologa (stanowisko znieczulenia)     25
  Wyposażenie stanowiska anestezjologicznego     26
  Organizacja pracy w sali operacyjnej     27
  Świadoma zgoda na znieczulenie     28
  Zadania anestezjologa poza salą operacyjną     28
  Pozycja anestezjologii i anestezjologa     29
  Anestezjologia jako specjalność     30
  Perspektywy dalszego rozwoju anestezjologii i intensywnej terapii     30
  
  ROZDZIAŁ 3. PRZYGOTOWANIE CHOREGO DO ZNIECZULENIAAnna Żołnowska     32
  
  Ocena stanu chorego     32
    Wywiad     33
    Badanie fizykalne     33
    Badania dodatkowe     33
  Ocena ryzyka anestezjologicznego     34
  Wybór metody znieczulenia     35
  Uzyskanie zgody chorego na postępowanie anestezjologiczne     36
  Premedykacja     36
    Cel premedykacji     37
    Droga podania leków     37
    Czas podania leków     37
    Rodzaj leków     37
  Dodatkowe informacje dla chorego     38
  
  ROZDZIAŁ 4. LEKI STOSOWANE W ANESTEZJOLOGIIAnna Dyaczyńska-Herman, Zbigniew S. Herman     40
  
  Środki znieczulające ogólnie     40
    Wziewne środki znieczulające ogólnie     41
    Dożylne środki znieczulające ogólnie     49
    Neuroleptanalgezja i jej odmiany     57
  Środki znieczulające miejscowo     60
    Lidokaina     61
    Bupiwakaina     62
    Postępowanie w zwalczaniu działań niepożądanych i toksycznych     62
  Środki zwiotczające mięśnie prążkowane     63
    Środki zwiotczające działające przez depolaryzację     65
    Niedepolaryzujące środki zwiotczające     66
  Leki stosowane w chorobach układu krążenia     67
    Leki wpływające na naczynia krwionośne     67
    Leki wpływające na mięsień sercowy     73
    Leki stosowane w zaburzeniach przewodzenia     77
  Leki neuroleptyczne     77
  Leki przeciwwymiotne     79
  
  ROZDZIAŁ 5. ZASADY PROWADZENIA ZNIECZULENIA OGÓLNEGOJanusz Andres     82
  
  Anestezjologia i intensywna terapia jako specjalność medyczna     82
  Ryzyko znieczulenia     82
  Przygotowanie do indukcji znieczulenia     83
  Wprowadzenie do znieczulenia – indukcja     84
  Podtrzymywanie znieczulenia     85
  Budzenie pacjenta     85
  Metody utrzymywania drożności dróg oddechowych     86
  Bezprzyrządowe sposoby udrożniania dróg oddechowych     86
  Przyrządowe sposoby udrożniania dróg oddechowych     92
  
  ROZDZIAŁ 6. APARATURA ANESTEZJOLOGICZNATadeusz Szreter     109
  
  Ogólna charakterystyka aparatury anestezjologicznej     109
  Koncepcja stanowiska znieczulenia     109
  Aparat do znieczulenia     110
    Aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem operacyjnym     111
  Respirator operacyjny     113
    Respirator wyposażony w urządzenia do podawania anestetyków     113
  Wyposażenie dodatkowe     114
  Monitorowanie     114
  Personel     117
  System zbierania i transmisji danych     117
    Składniki systemu     118
  Zasady organizacji stanowiska anestezjologicznego     118
  Ryzyko znieczulenia     119
  Karta znieczulenia i dokumentacja     120
  Sprzęt do resuscytacji     121
  Utrzymanie ciepłoty ciała pacjenta podczas operacji     121
  Urządzenia do infuzji i przetaczania krwi     122
    Sprzęt jednorazowy     122
    Dostępy donaczyniowe     122
  Zespół techniczny     122
    Warunki pracy aparatury medycznej (atest, naprawy, serwisy)     122
  Tendencje w przyszłości     123
  Symulatory     123
  
  ROZDZIAŁ 7. ZNIECZULENIE PRZEWODOWEJerzy Garstka     125
  
  Podział znieczulenia przewodowego oparty na anatomicznym miejscu działania środka     125
  Znieczulenie centralne     126
    Postępowanie przed znieczuleniem przewodowym     127
  Znieczulenie nasiękowe (infiltracyjne)     127
  Odcinkowe znieczulenie dożylne     127
  Analgezja doopłucnowa     129
  Blokada splotu ramiennego     132
  Znieczulenie zewnątrzoponowe     137
  Znieczulenie krzyżowe     143
  Znieczulenie podpajęczynówkowe (rdzeniowe)     145
  Złożone znieczulenie zewnątrzoponowo-podpajęczynówkowe     148
  
  ROZDZIAŁ 8. SEDACJA I NADZÓR ANESTEZJOLOGICZNYAndrzej Kübler     149
  
  Wskazania do zastosowania monitorowanego nadzoru anestezjologicznego (MNA)     150
  Przygotowanie chorych do MNA     151
  Monitorowanie chorego podczas MNA     152
    Monitorowanie funkcji organizmu     152
    Monitorowanie głębokości sedacji     152
  Leki stosowane podczas MNA     153
  Sedacja kontrolowana przez pacjenta (PCS)     155
  Korzyści i ryzyko MNA     156
  
  ROZDZIAŁ 9. SPECJALNE PROBLEMY ANESTEZJOLOGICZNETadeusz Szreter, Bogdan Kamiński     157
  
  Znieczulenie dzieci     157
    Ryzyko znieczulenia     157
    Przygotowanie do znieczulenia     158
    Premedykacja     159
    Wybór metody znieczulenia     160
    Wprowadzenie do znieczulenia (indukcja)     160
    Układy anestetyczne     161
    Znieczulenie podtrzymujące     161
    Okres budzenia     161
    Inne zadania anestezjologa podczas operacji     162
    Wyposażenie stanowiska do znieczulenia     162
  Znieczulenie w położnictwie     165
    Analgezja porodu drogami fizjologicznymi     166
    Znieczulenie do cięcia cesarskiego     167
    Znieczulenie kobiet ciężarnych w stanie zagrożenia     168
    Powikłania znieczulenia porodu     169
    Resuscytacja noworodka     169
    Inne operacje wykonywane u kobiety ciężarnej     169
  Znieczulenie na oddziale dziennym     169
    Zasady kwalifikacji i dyskwalifikacji pacjentów do znieczulenia na oddziale dziennym     170
    Dobór środków do znieczulenia na oddziale dziennym     171
    Zasady monitorowania pacjenta na oddziale dziennym     172
    Opieka nad pacjentem po znieczuleniu na oddziale dziennym i kryteria wypisu     172
  
  ROZDZIAŁ 10. POWIKŁANIA ZNIECZULENIA OGÓLNEGO I PRZEWODOWEGOAndrzej Nestorowicz     173
  
  Powikłania znieczulenia ogólnego     173
    Układ oddechowy     173
    Układ krążenia     184
    Układ nerwowy     190
    Układ mięśniowy     192
    Inne powikłania znieczulenia ogólnego     194
  Powikłania znieczulenia przewodowego     195
    Układ oddechowy     195
    Układ krążenia     196
    Układ nerwowy     196
    Inne powikłania znieczulenia przewodowego     198
  Powikłania alergiczne w anestezjologii     199
  
  ROZDZIAŁ 11. POSTĘPOWANIE ANESTEZJOLOGICZNE NA ODDZIALE POOPERACYJNYMWojciech Gaszyński     202
  
  Idea i zasady tworzenia oddziałów pooperacyjnych     202
    Lokalizacja, personel, wyposażenie     202
    Istotne wiadomości o chorym, zabiegu i znieczuleniu     203
    Monitorowanie czynności życiowych     204
  Leczenie bólu pooperacyjnego     205
    Poglądy na temat postępowania     205
  Pooperacyjna niewydolność oddechowa     206
    Tlenoterapia na oddziale pooperacyjnym     207
    Respiratory na oddziale pooperacyjnym     207
  Intensywna terapia w okresie pooperacyjnym     207
    Wahania ciśnienia tętniczego     207
    Badania dodatkowe     208
    Bilans płynów po zabiegu operacyjnym     209
    Drenaż opłucnowy     209
    Kaniulacja naczyń     210
    Przetaczanie środków krwiopochodnych     210
    Postępowanie przeciwzakrzepowe     211
    Wymioty pooperacyjne     212
    Podsumowanie     212
  
  ROZDZIAŁ 12. PODSTAWY RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO-ODDECHOWEJWojciech Gaszyński     214
  
  Resuscytacja-reanimacja     214
  Resuscytacja krążeniowo-oddechowa     214
    Podstawowe czynności podtrzymywania życia – BLS     215
    Zaawansowane czynności podtrzymywania życia – ACLS     219
    Rozstrzygające czynności przedłużania życia     223
    Kryteria zakończenia reanimacji     224
    Czynniki zwiększające szanse przeżycia pacjenta     224
  
  ROZDZIAŁ 13. ZADANIA ANESTEZJOLOGA POZA SALĄ OPERACYJNĄ. CIĘŻKIE ZABURZENIA STANU OGÓLNEGO U CHORYCH NIE OPEROWANYCHAndrzej Kübler     226
  
  Masywny zator tętnicy płucnej     226
    Objawy     226
    Badania dodatkowe     227
    Leczenie     227
  Ostra astma oskrzelowa     228
    Objawy     228
    Badania dodatkowe     229
    Leczenie ostrego ataku astmy oskrzelowej     229
  Wstrząs kardiogenny     232
    Objawy     232
    Leczenie     233
  Ostra niewydolność nerek     235
    Objawy     236
    Badania dodatkowe     236
    Leczenie     237
  Śmierć mózgu i postępowanie z dawcą narządów     239
    Definicja i rozpoznanie śmierci mózgowej     239
    Postępowanie z dawcą narządów     240
  
  ROZDZIAŁ 14. PODSTAWY DIAGNOSTYKI I LECZENIE BÓLU PRZEWLEKŁEGOMarian Kuś     244
  
  Ból w życiu człowieka     244
    Definicja bólu     244
    Doświadczenie bólowe     245
    Rola bólu w życiu osobniczym     245
  Ból ostry a ból przewlekły     245
    Nocycepcja     246
    Patologiczne objawy czuciowe towarzyszące bólowi     247
    Rodzaje bólu     248
    Lokalizacja bólu     249
    Endogenne układy antynocyceptywne     249
  Ocena kliniczna chorego z bólem przewlekłym     249
  Zasady i technika leczenia bólu przewlekłego     250
    Farmakoterapia     251
    Blokady układu nerwowego     256
    Niefarmakologiczne techniki leczenia bólu przewlekłego     257
    Metody psychologiczne     258
  Ważniejsze zespoły bólu przewlekłego     258
    Ból w chorobie nowotworowej     258
    Bóle twarzy     260
    Inne zespoły bólu neuropatycznego     261
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia