Konstytucja wolności

Konstytucja wolności

8 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

34,95

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka uznawana za jedną z najwybitniejszych współczesnych prac z filozofii polityki, XX-wieczny odpowiednik O wolności Johna Stuarta Milla!


Friedrich August von Hayek, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, omawia w niej swoją teorię neoliberalizmu, w której centralne miejsce zajmuje problem wolności indywidualnej, pojmowanej jako niezależność lub brak przymusu. Autor, krytykuje teorie wolności politycznej jako mocy oraz możliwości spełnienia osobowości czy dobrobytu. Łączy wolność osobistą jednostki z funkcjonowaniem wolnokonkurencyjnej gospodarki opartej na prawie popytu i sprzedaży. Przeciwstawia się klasycznie pojmowanej sprawiedliwości, znajdującej wyraz w regułach podziału dóbr. Uważa, że narzucenie społeczeństwu jakiegokolwiek modelu dystrybucji jest zaprzeczeniem wolności. Sprawiedliwość może być wyłącznie oparta na zasadzie swobodnie zawieranych umów. Wolność indywidualna jest według autora warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym istnienia ładu społecznego, ponieważ jego treść określają zasady moralne regulujące korzystanie z wolności i niekwestionowalne zasady prawne, wiążące wolę większości.


Hayek analizuje, w jaki sposób społeczeństwa zachodnie bronią wolności indywidualnej. Porównuje system rynkowy i opiekuńczy. To wciąż żywo dyskutowana krytyka współczesnego społeczeństwa, która weszła do kanonu lektur nauk społecznych i politycznych.


Pozycja szczególnie aktualna w dzisiejszej Polsce!


Książka przeznaczona dla studentów i wykładowców socjologii, nauk społecznych i politycznych.


Rok wydania2007
Liczba stron528
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14941-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    12
  Wstęp    15
  CZĘŚĆ I. WARTOŚĆ WOLNOŚCI    23
    Rozdział 1. Wolność i swobody    25
      1 (Wolność jako brak przymusu)    25
      2 (Wolność polityczna)    27
      3 („Wolność wewnętrzna”)    29
      4 (Wolność jako władza)    29
      5 (Te pojęcia są nieporównywalne)    31
      6 (Wolność i niewolnictwo)    32
      7 (Wolność, przymus i prawo)    34
    Rozdział 2. Twórcze siły wolnej cywilizacji    36
      1 (Cywilizacja i rozwój wiedzy)    36
      2 (Różne wykorzystanie doświadczeń)    39
      3 (Przekazywanie i komunikowanie doświadczenia)    40
      4 (Konstatacja niewiedzy jako uzasadnienie wolności)    42
      5 (Wolność jako szansa dla garstki pomysłowych)    43
      6 (Wolność myślenia i wolność działania)    45
      7 (Wolność i przemiany wartości)    48
      8 (Organizacja i konkurencja)    49
      9 (Racjonalizm i ograniczenia rozumu)    50
    Rozdział 3. Zwykły sens postępu    52
      1 (Rozczarowanie postępem)    52
      2 (Postęp i poprawa)    53
      3 (Postęp i nierówność)    55
      4 (Eksperymentowanie w stylach życia)    57
      5 (Aspekty międzynarodowe)    59
      6 (Redystrybucja i tempo postępu)    60
      7 (Postęp materialny i inne wartości)    61
      8 (Cywilizacja zasadza się na stałym postępie)    63
    Rozdział 4. Wolność, rozum i tradycja    65
      1 (Dwie tradycje wolności)    65
      2 (Podejście ewolucyjne)    67
      3 (Postęp porządku)    69
      4 (Sprzeczne założenia tych dwóch podejść)    70
      5 (Zwyczaj i tradycja)    71
      6 (Rządy moralności)    72
      7 (Przesądy w sprawie przesądu)    74
      8 (Moralne i „społeczne”)    75
      9 (Wolność jako zasada moralna)    77
      10 (Rola rozumu)    78
    Rozdział 5. Odpowiedzialność i wolność    81
      1 (Ścisły związek wolności i odpowiedzialności)    81
      2 (Obie podważone przez wątpienie w „wolność woli”)    82
      3 (Funkcja obarczania odpowiedzialnością)    83
      4 (Odpowiedzialna osoba)    86
      5 (Dążenie do indywidualnych celów)    88
      6 (Odpowiedzialność za własne dobro)    89
      7 (Wychowanie do wolności)    90
      8 (Zakres odpowiedzialności)    92
    Rozdział 6. Równość, wartość, zasługa    95
      1 (Równe traktowanie a zrównywanie)    95
      2 (Znaczenie różnic indywidualnych)    96
      3 (Natura i wychowanie)    98
      4 (Rodzina i dziedziczenie)    100
      5 (Równość szans)    101
      6 (Konflikt zasługi i wartości)    103
      7 (Zasady nagradzania a wolność wyboru)    105
      8 (Konsekwencje dystrybucji według zasług)    106
      9 (Wolność i sprawiedliwość dystrybutywna)    108
      10 (Roszczenia z tytułu przynależości do określonej społeczności)    109
    Rozdział 7. Rządy większości    112
      1 (Liberalizm i demokracja)    112
      2 (Demokracja jako środek, a nie jako cel)    113
      3 (Władza ludu)    115
      4 (Uzasadnienie demokracji)    116
      5 (Proces kształtowania opinii)    117
      6 (Potrzeba zasad i groźba poddania się biegowi wypadków)    119
      7 (Panowanie idei)    120
      8 (Obowiązki filozofa polityki)    122
      9 (Warunki zachowania demokracji)    124
    Rozdział 8. Praca najemna i praca niezależna    126
      1 (Wzrost najemnej części populacji)    126
      2 (Warunki wolności pracowników)    127
      3 (Wzorce moralne pracowników najemnych)    129
      4 (Skutki określonego przez nich ustawodawstwa)    130
      5 (Nie ma miejsca dla wolności w zunifikowanej hierarchii pracowników najemnych)    131
      6 (Znaczenie człowieka pracującego na własny rachunek)    132
      7 (Etos ludzi zamożnych)    134
      8 (Czołowa rola w dziedzinie wartości niematerialnych)    136
  CZĘŚĆ II. WOLNOŚĆ I PRAWO    139
    Rozdział 9. Przymus i państwo    141
      1 (Co to jest przymus)    141
      2 (Przymus i władza)    142
      3 (Przymus i monopol)    143
      4 (Stopnie przymusu)    145
      5 (Przymus i zapewniona sfera wolności)    147
      6 (Własność i ochrona przed przymusem)    148
      7 (Działanie według zasad ogólnych ogranicza przymus)    150
      8 (Nieunikniony przymus)    150
      9 (Uzasadnienie przymusu)    151
      10 (Przymus i presja moralna)    154
    Rozdział 10. Prawo, nakazy i porządek    155
      1 (Wytyczenie sfer indywidualnych przez abstrakcyjne zasady)    155
      2 (Różnica między nakazami i prawami)    156
      3 (Zasady szczególne albo konkretne i zasady ogólne albo abstrakcyjne)    158
      4 (Samowola, przywilej i dyskryminacja)    160
      5 (Prawo i wolność)    161
      6 (Podział wiedzy w działaniu zgodnym z zasadami)    163
      7 (Porządek bez nakazów)    166
    Rozdział 11. Źródła rządów prawa    168
      1 (Współczesne swobody biorą początek w siedemnastowiecznej Anglii)    168
      2 (Geneza ideału wiedzie do starożytnych Aten)    169
      3 (Oraz do republiki rzymskiej)    171
      4 (Angielska walka z przywilejami)    172
      5 (Kodyfikacja doktryny wigów)    175
      6 (Postępy w ciągu XVIII wieku)    176
      7 (Interpretacje Hume’a, Blacksone’a i Paleya)    177
      8 (Kres ewolucji brytyjskiej)    178
    Rozdział 12. Amerykański wkład – konstytucjonalizm    180
      1 (Ojcowie Założyciele i tradycja brytyjska)    180
      2 (Konstytucja jako środek ograniczania rządu)    181
      3 (Konstytucja wolności)    182
      4 (Stanowe konstytucje i karty praw)    185
      5 (Odkrycie federalizmu. Dzielenie władzy jest ograniczaniem władzy)    186
      6 (Ewolucja nadzoru sądowego)    190
      7 (Osobliwa historia ,,należytego procesu’’)    191
      8 (Wielki kryzys roku7)    193
      9 (Wpływ modelu amerykańskiego)    194
    Rozdział 13. Liberalizm i administracja: Rechtsstaat    196
      1 (Bunt przeciw absolutyzmowi)    196
      2 (Chybione dążenia Rewolucji Francuskiej)    197
      3 (Porewolucyjny liberalizm we Francji)    198
      4 (Źródła niemieckiej tradycji Rechtsstaat)    199
      5 (Pruskie antecedensy)    200
      6 (Rechtsstaat jako ideał ruchu liberalnego)    201
      7 (Problem sądów administracyjnych)    202
      8 (Niezrozumienie tradycji kontynentalnej w Anglii)    205
    Rozdział 14. Gwarancje wolności indywidualnej    207
      1 (Rządy prawa jako doktryna metaprawna)    207
      2 (Cechy prawdziwego prawa)    209
      3 (Pewność prawa)    210
      4 (Powszechność i równość)    211
      5 (Podział władzy)    212
      6 (Granice administracyjnej swobody decyzji)    213
      7 (Prawodawstwo i polityka)    216
      8 (Podstawowe prawa a swobody obywatelskie)    217
      9 (Warunki ingerowania w sferę indywidualną)    218
      10 (Gwarancje formalne)    219
    Rozdział 15. Polityka gospodarcza i rządy prawa    221
      1 (Wolność indywidualna wyklucza pewne metody rządzenia)    221
      2 (Zakres uprawnionych działań rządu)    223
      3 (Zakres działania administracyjnego)    225
      4 (Środki postępowania wykluczone z zasady)    227
      5 (Treść prawa prywatnego)    228
      6 („Wolność umowy”)    230
      7 (Rządy prawa i sprawiedliwość dystrybutywna)    231
    Rozdział 16. Upadek prawa    233
      1 (Niemieckie źródła reakcji)    233
      2 (Szkoły przeciwstawiające się tradycyjnym ograniczeniom)    234
      3 (Pozytywizm prawny)    235
      4 (Los prawa w komunizmie)    237
      5 (Socjalistyczni prawnicy w Anglii)    239
      6 (Przemiany w Stanach Zjednoczonych)    242
      7 (Oznaki odrodzenia prawa)    245
  CZĘŚĆ III. WOLNOŚĆ W PAŃSTWIE OPIEKUŃCZYM    249
    Rozdział 17. Schyłek socjalizmu i narodziny państwa opiekuńczego    251
      1 (Koniec stulecia socjalizmu)    251
      2 (Powody jego upadku)    252
      3 (Trwałe skutki epoki socjalizmu)    253
      4 (Sens państwa opiekuńczego)    254
      5 (Zmiana zadań obrońców wolności)    256
      6 (Wrodzony ekspansjonizm państwa administracyjnego)    257
      7 (Ograniczenie dyskusji do polityki wewnętrznej)    259
      8 (Monopol i inne pomniejsze problemy)    261
    Rozdział 18. Związki zawodowe i zatrudnienie    264
      1 (Wolność zrzeszania się)    264
      2 (Przymus związkowy a płace)    266
      3 (Granice związkowej kontroli płac)    268
      4 (Metody związkowego przymusu)    269
      5 (Uprawnione funkcje związków)    272
      6 (Ograniczanie przymusu)    274
      7 (Rola polityki monetarnej)    276
      8 (Perspektywy długofalowe)    277
      9 (Wybór, przed którym stoimy)    279
    Rozdział 19. Opieka społeczna    281
      1 (Pomoc publiczna i obowiązkowe ubezpieczenie)    281
      2 (Najnowsze tendencje)    282
      3 (Demokracja i ekspert)    285
      4 (Rozwój kontra plan)    286
      5 (Ekspansjonizm aparatu socjalnego)    287
      6 (Zabezpieczenie na starość)    289
      7 (Ubezpieczenie zdrowotne a wolne lecznictwo)    292
      8 (Bezrobocie)    294
      9 (Kryzys opieki społecznej)    296
    Rozdział 20. System podatkowy i redystrybucja dochodu    300
      1 (Centralna kwestia redystrybucji)    300
      2 (Początki podatku progresywnego)    302
      3 (Zmiana jego uzasadnienia)    303
      4 (Poza finansową koniecznością)    304
      5 (Progresja a demokracja)    306
      6 (Proporcjonalność a progresja)    308
      7 (Dopuszczalny dochód jako jedyne dozwolone wynagrodzenie?)    311
      8 (Kwestia moralna a zasady politycznego działania)    314
    Rozdział 21. System pieniężny    316
      1 (Pieniądz i rząd)    316
      2 (Inflacja i państwo opiekuńcze)    319
      3 (Inflacja i deflacja)    321
      4 (Złudzenia inflacji)    324
      5 (Zasada kontra uznaniowość (discretion) w polityce monetarnej)    326
      6 (Cele polityki monetarnej)    327
    Rozdział 22. Gospodarka mieszkaniowa i planowanie miast    330
      1 (Problemy życia miejskiego)    330
      2 (Ograniczenie czynszu)    332
      3 (Mieszkania komunalne)    334
      4 (Ekonomika slumsów)    336
      5 (Planowanie miast a prawa własności)    338
      6 (Kontrola wykorzystania terenów)    341
      7 (Przepisy budowlane)    343
      8 (Kontrola rozmieszczenia przemysłu)    344
    Rozdział 23. Rolnictwo i środowisko naturalne    345
      1 (Rolnictwo i rozwój przemysłu)    345
      2 (Kontrola cen i „parytety”)    347
      3 (Pod kuratelą rządu)    349
      4 (Rząd i upowszechnianie wiedzy)    350
      5 (Rolnictwo w krajach zacofanych)    352
      6 (Ochrona zasobów naturalnych)    353
      7 (Przezorność zbiorowa i indywidualna)    355
      8 (Szczególne zasoby a ogólny postęp)    357
      9 (Udogodnienia a ochrona przyrody)    359
    Rozdział 24. Oświata i nauka    360
      1 (Prawa dziecka)    360
      2 (Edukacja i państwo)    361
      3 (Państwowa kontrola i finansowanie)    363
      4 (Edukacja i równość)    365
      5 (Problemy szkolnictwa średniego)    367
      6 (Nowe rozwarstwienie?)    369
      7 (Uniwersytety i nauka)    371
      8 (Wolność akademicka)    372
      9 (Finansowanie i organizacja badań naukowych)    373
      10 („Rozwój jednostki w jej najbogatszej różnorodności”)    375
  POSTSCRIPTUM. DLACZEGO NIE JESTEM KONSERWATYSTĄ    377
    1 (Konserwatyzm nie oferuje alternatywnego celu)    378
    2 (Trójkąt partii)    379
    3 (Podstawowa różnica między konserwatyzmem a liberalizmem    380
    4 (Słabość konserwatyzmu)    384
    5 (Racjonalizm, antyracjonalizm i irracjonalizm)    386
    6 (Nazwa partii wolności)    387
    7 (Nowy apel do Starych Wigów)    388
    8 (Zasady i możliwości praktyczne)    389
  Podziękowania i przypisy    391
  Indeks nazwisk    497
  Indeks rzeczowy    508
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia