X

  Wstęp 9
  
  Rozdział 1. Ekonomiczne i prawne aspekty ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw 16
  
  1.1. Powiązania działalności gospodarczej ze środowiskiem przyrodniczym 16
  1.2. Wartość ekonomiczna środowiska przyrodniczego i sposoby jej wyceny 27
  1.3. Koncepcja rozwoju zrównoważonego a ochrona środowiska w działalności przedsiębiorstw 42
  1.4. Wpływ uregulowań prawnych na obowiązki podmiotów gospodarczych w zakresie ochrony środowiska 60
  1.5. Rola instrumentów ochrony środowiska w kształtowaniu wyników działalności przedsiębiorstw 71
  
  Rozdział 2. Informacje ekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem 81
  
  2.1. Ochrona środowiska w strategii zarządzania przedsiębiorstw 81
  2.2. Sformalizowane systemy zarządzania środowiskowego w podmiotach gospodarczych 98
  2.3. Niesformalizowane systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach 110
  2.4. Znaczenie informacji ekologicznych w systemie informacyjnym jednostki gospodarczej 117
  
  Rozdział 3. Odwzorowanie skutków zarządzania środowiskowego w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa – przegląd koncepcji 135
  
  3.1. Rys historyczny rachunkowości środowiskowej 135
  3.2. Pojęcie i zakres rachunkowości środowiskowej w świetle badań literaturowych 143
  3.3. Zadania rachunkowości środowiskowej w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa 151
  3.4. Objaśnienie podstawowych pojęć z zakresu rachunkowości środowiskowej 155
  3.4.1. Rozwój pojęcia kosztów środowiskowych przedsiębiorstwa 155
  3.4.2. Aktywa i zobowiązania powstające w relacjach przedsiębiorstwo–środowisko przyrodnicze 172
  3.5. Raportowanie środowiskowych aspektów działalności jednostek gospodarczych 191
  3.6. Rola rachunkowości środowiskowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 211
  
  Rozdział 4. Rachunkowość środowiskowa w praktyce gospodarczej 237
  
  4.1. Ujęcie zagadnień środowiskowych w rachunkowości przedsiębiorstw wybranych krajów – przegląd badań empirycznych realizowanych na przełomie XX i XXI wieku 237
  4.2. Przegląd badań empirycznych na temat odzwierciedlenia ochrony środowiska w systemach rachunkowości przedsiębiorstw w Polsce 244
  4.3. Metodyka badań własnych 254
  4.3.1. Ustalenie celów realizowanych badań 254
  4.3.2. Etapy własnych badań ankietowych 256
  4.3.3. Analiza odzwierciedlenia zagadnień środowiskowych w sprawozdawczości finansowej wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie 265
  4.4. Prezentacja i analiza otrzymanych wyników badań ankietowych 269
  4.4.1. Ogólna charakterystyka badanych przedsiębiorstw 269
  4.4.2. Rodzaje działań proekologicznych i przyczyny ich podejmowania w ankietowanych podmiotach 272
  4.4.3. Koszty środowiskowe i ich ujęcie w systemach rachunkowości ankietowanych firm 285
  4.4.4. Wnioski z przeprowadzonych badań ankietowych 305
  4.5. Prezentacja i analiza wyników badań dotyczących ujawnień środowiskowych w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych w Polsce 309
  4.5.1. Analiza ujęcia zagadnień środowiskowych w raportach rocznych spółek giełdowych 309
  4.5.2. Wnioski z przeprowadzonych badań dotyczących ujęcia zagadnień środowiskowych w raportach rocznych spółek giełdowych 316
  
  Rozdział 5. Włączenie aspektów środowiskowych w system rachunkowości przedsiębiorstwa 321
  
  5.1. Etapy wdrażania rachunkowości środowiskowej 321
  5.2. Definicje i zasady wyceny podstawowych kategorii rachunkowości środowiskowej 330
  5.3. Klasyfikacja kategorii i zdarzeń gospodarczych związanych z oddziaływaniem podmiotu na środowisko przyrodnicze 340
  5.4. Wykorzystanie rachunkowości w zarządzaniu kosztami środowiskowymi 350
  5.5. Ujawnienia środowiskowe w sprawozdawczości finansowej podmiotu 372
  
  Zakończenie 392
  
  Załącznik 1. Wykaz opublikowanych dokumentów zawierających wskazówki i wytyczne dotyczące ujawniania informacji środowiskowych przedsiębiorstwa i ich wykorzystywania w jego procesach zarządzania 401
  Załącznik 2. Ankieta wykorzystywana w I etapie badań 403
  Załącznik 3. Ankieta wykorzystywana w II etapie badań 413
  Załącznik 4. Wykaz kont na potrzeby rachunkowości środowiskowej 424
  Załącznik 5. Rachunek zysków i strat jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń uwzględniający szczegółowe informacje środowiskowe 432
  Załącznik 6. Rachunek przepływów pieniężnych jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń uwzględniający szczegółowe informacje środowiskowe – metoda bezpośrednia 434
  Załącznik 7. Przykładowe sprawozdanie z sytuacji finansowej z uwzględnieniem informacji środowiskowych według MSSF 437
  Załącznik 8. Przykładowe sprawozdanie z całkowitych dochodów uwzględniające informacje środowiskowe według MSSF 439
  
  Bibliografia 440
  Wykaz nazw i skrótów 490
  Wykaz tabel 493
  Wykaz rysunków 497
Sprawozdawcze i zarządcze aspekty rachunkowości środowiskowej
- 20%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

498

Kategoria

Rachunkowość i controlling

ISBN-13

978-83-7865-142-0

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 12,25 MB

Słowa kluczowe

Przedsiębiorstwo, Ekologia, Finanse

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

46,00

36,80

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Obecnie od przedsiębiorstw wymaga się nie tylko osiągania wyników ekonomicznych, ale również prowadzenia działalności zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego, tj. w taki sposób, aby zachowana została jakość środowiska przyrodniczego dla obecnych i przyszłych pokoleń. Oznacza to konieczność dokonywania pomiarów środowiskowych skutków funkcjonowania jednostek. Szczególną rolę do odegrania ma w tym zakresie rachunkowość, która stanowi narzędzie poprawy wyników ekonomicznych organizacji. Ze względu na wzrost znaczenia ochrony środowiska w działalności podmiotów nie może ona pomijać zagadnień z tego obszaru. Rodzi to konieczność wprowadzenia rozwiązań, umożliwiających z jednej strony pozyskiwanie informacji dla zewnętrznej oceny wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko przyrodnicze, z drugiej zaś potrzebnych dla proekologicznego zarządzania. Praca niniejsza wskazuje na możliwości wykorzystania rachunkowości w tworzeniu finansowych i niefinansowych informacji z tego zakresu. Stosowne propozycje sformułowano w oparciu o studia literaturowe oraz badania empiryczne na temat wyceny, ewidencji i prezentacji w sprawozdawczości finansowej skutków oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko przyrodnicze.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!