Makroekonomiczne mechanizmy funkcjonowania gospodarki narodowej

Makroekonomiczne mechanizmy funkcjonowania gospodarki narodowej

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

24,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ekonomia, będąca nauką o gospodarowaniu, towarzyszy nam przez całe życie. Obserwując praktykę gospodarczą i dysponując umiejętnościami analizy zjawisk makroekonomicznych, można wyciągać wnioski o charakterze prospektywnym. W realizacji tego celu ma być pomocna publikacja Makroekonomiczne mechanizmy funkcjonowania gospodarki narodowej. Publikacja składa się
z dwunastu rozdziałów poświęconych różnym obszarom tematycznym. (...)

W rozdziale pierwszym przedstawiono zakres przedmiotowy oraz główne pojęcia
makroekonomii. (...) Rozdział drugi poświęcony jest ruchowi okrężnemu jako modelowi gospodarki
narodowej. (...) Rozdział trzeci to prezentacja zasad pomiaru poziomu działalności gospodarczej. (...)
W rozdziale czwartym przedstawiono model popytowy prosty, charakteryzując
przy tym popytowe determinanty zagregowanej produkcji, krzywą popytu globalnego
oraz stan równowagi w tym modelu. (...) Rozdział piąty to model popytowy w gospodarce otwartej
z udziałem państwa. (...) Rozdział szósty poświęcony jest funkcjom pieniądza i zasadom działania współczesnego systemu bankowego. (...) Rozdział siódmy to próba określenia zasad współdziałania rynków dóbr i pieniądza w ramach zmatematyzowanego modelu IS-LM. (...) W rozdziale ósmym scharakteryzowano model AD-AS dający możliwość przedstawienia krótkookresowej
i długookresowej równowagi makroekonomicznej. (...) Rozdział dziewiąty poświęcony jest rynkowi pracy i jednemu z najistotniejszych zagadnień z nim związanych – bezrobociu. (...)
Rozdział dziesiąty poświęcony jest przyczynom, skutkom, a także sposobom pomiaru inflacji i deflacji. (...) Rozdział jedenasty ma przybliżyć czytelnikowi zasady funkcjonowania gospodarki otwartej. (...) Rozdział dwunasty poświęcony jest zagadnieniom związanym z konkurencyjnością i innowacyjnością gospodarki. (...) Cechą charakterystyczną publikacji, wyróżniającą ją spośród innych książek o tej tematyce, jest zawarcie w niej zarówno elementów teoretycznych, jak i praktycznych.


Fragment Przedmowy


Liczba stron433
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISBN-13978-83-7241-904-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  I. GŁÓWNE KATEGORIE, POJĘCIA MAKROEKONOMII, NARZĘDZIA I METODY ANALIZY EKONOMICZNEJ (Małgorzata Tereszczyk-Kaczmarek, Katarzyna Podyma-Różak)    13
  
  1.1. Przedmiot makroekonomii     13
  1.2. Podstawowe pojęcia makroekonomii     22
  1.3. Polityka ekonomiczna państwa     29
  1.4. Model ekonomiczny i jego formy     35
  1.5. Analiza ekonomiczna     40
  1.6. Etapy badania ekonomicznego     43
  
  II. RUCH OKRĘŻNY JAKO MODEL GOSPODARKI NARODOWEJ (Magdalena Majchrzak)    56
  
  2.1. Czynniki produkcji     56
  2.2. Podmioty gospodarcze     58
  2.3. Ruch okrężny w gospodarce a równowaga     64
  
  III. MIERZENIE POZIOMU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Magdalena Majchrzak)    81
  
  3.1. Systemy pomiaru produktu narodowego     81
  3.2. Rachunki narodowe w układzie sektorów instytucjonalnych     82
  3.3. PKB i mierniki pochodne     86
  3.4. Porównania w czasie: realny i nominalny PKB     87
  3.5. PKB w cenach rynkowych i w cenach czynników wytwórczych     87
  3.6. Sposoby pomiaru PKB     88
  3.7. Metoda sumowania wydatków     88
  3.8. Metoda sumowania dochodów     89
  3.9. Metoda sumowania wartości produkcji – wartości dodanej     90
  3.10. Wady produktu krajowego brutto     91
  3.11. Światowy wzrost gospodarczy     96
  3.12. Unia Europejska     98
  3.13. Państwa o dobrych perspektywach rozwoju i Stany Zjednoczone     101
  3.14. Możliwe kierunki zmian w światowym wzroście gospodarczym     103
  
  IV. MODEL POPYTOWY PROSTY (Beata Będzik)    112
  
  4.1. Popytowe determinanty zagregowanej produkcji     112
  4.2. Krzywa popytu globalnego     117
  4.3. Dostosowania ilościowe i równowaga     118
  4.4. Mnożnik w gospodarce zamkniętej bez państwa     120
  4.5. Paradoks zapobiegliwości     122
  
  V. MODEL POPYTOWY W GOSPODARCE OTWARTEJ Z UDZIAŁEM PAŃSTWA (Beata Będzik)    135
  
  5.1. Budżet państwa i sposoby finansowania deficytu budżetowego     135
  5.2. Aktywna polityka fiskalna i jej instrumenty     140
  5.3. Równowaga i procesy dostosowawcze w gospodarce zamkniętej z udziałem państwa    142
  5.4. Równowaga i procesy dostosowawcze w gospodarce otwartej z udziałem państwa .    150
  
  VI. PIENIĄDZ I WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY (Beata Będzik)    167
  
  6.1. Pojęcie, funkcje i cechy pieniądza     167
  6.2. Zasoby pieniądza według stopnia płynności     169
  6.3. Instrumenty regulowania podaży pieniądza     173
  6.4. Popyt na pieniądz i motywy jego utrzymywania     181
  6.5. Równowaga na rynku pieniądza     186
  
  VII. WSPÓŁDZIAŁANIE RYNKÓW DÓBR I PIENIĄDZA – MODEL IS-LM (Beata Będzik)    195
  
  7.1. Równowaga na rynku dóbr i usług – krzywa IS     195
  7.2. Równowaga na rynku pieniądza – krzywa LM     199
  7.3. Równowaga w modelu Hicksa i Hansena (IS-LM)     201
  7.4. Efekt wypychania i efekt tłumienia     205
  7.5. Kombinacja polityki fiskalno-monetarnej i jej konsekwencje     211
  
  VIII. MODEL AD-AS (Beata Będzik)    222
  
  8.1. Krzywa zagregowanego popytu AD     222
  8.2. Krzywa zagregowanej podaży AS     224
  8.3. Krótkookresowa i długookresowa równowaga makroekonomiczna     226
  8.4. Przebieg i skutki makroekonomicznych szoków popytowych     228
  8.5. Przebieg i skutki makroekonomicznych szoków podażowych     231
  
  IX. RYNEK PRACY I BEZROBOCIE (Gabriela Gurgul, Magdalena Majchrzak)    241
  
  9.1. Równowaga rynku pracy i jej zakłócenia     241
  9.2. Teorie rynku pracy     245
  9.3. Koncepcje i rodzaje bezrobocia     256
  9.4. Pomiar bezrobocia     262
  9.5. Przyczyny i skutki bezrobocia     266
  9.6. Metody ograniczania bezrobocia     268
  9.7. Bezrobocie w Polsce     270
  
  X. INFLACJA i DEFLACJA (Gabriela Gurgul)    291
  
  10.1. Pojęcie i pomiar inflacji     291
  10.2. Rodzaje inflacji     299
  10.3. Przyczyny i skutki inflacji     304
  10.4. Krzywa Phillipsa w krótkim i długim okresie     311
  10.5. Oczekiwania inflacyjne a polityka antyinflacyjna     318
  
  XI. GOSPODARKA OTWARTA (Katarzyna Bednarek)    333
  
  11.1. Korzyści z wymiany międzynarodowej     333
  11.2. Polityka wolnego handlu a polityka protekcjonizmu – wady i zalety     348
  11.3. Rynek walutowy i systemy kursu walutowego     353
  11.4. Determinanty poziomu kursu walutowego (parytet bilansu płatniczego, parytet stopy procentowej, parytet siły nabywczej)     373
  11.5. Polityka ekonomiczna w systemie kursu stałego     376
  11.6. Polityka ekonomiczna w systemie kursu płynnego     378
  
  XII. MIĘDZYNARODOWA KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI NARODOWEJ (Magdalena Majchrzak)    383
  
  12.1. Pojęcie i determinanty konkurencyjności gospodarki     383
  12.2. Wybrane rankingi konkurencyjności gospodarek     390
  12.3. Ocena pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki     400
  
  Bibliografia    418
  Spis rysunków    425
  Spis tabel    430
  Indeks    432
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia