Felieton polityczny w świetle teorii perswazji językowej (Политический фельетон в свете теории речевого воздейст

-20%

Felieton polityczny w świetle teorii perswazji językowej (Политический фельетон в свете теории речевого воздейст

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

32,00  40,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

32,0040,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka poświęcona jest kompleksowej analizie strategii i taktyk perswazji językowej, stosowanych we współczesnej felietonistyce politycznej polskiej oraz rosyjskiej.

W ostatnich dekadach polityczny przekaz medialny stał się ważnym przedmiotem badań lingwistycznych zarówno w Polsce, jak na świecie. Zauważa się jednak w kraju brak opracowań z zakresu felietonistyki w aspekcie teorii dyskursu, pragmatycznego projektowania wypowiedzi oraz mechanizmów tworzenia tekstu. Przeprowadzenie niniejszych badań podyktowane zostało potrzebą zaprezentowania polskiemu Czytelnikowi opisu różnych aspektów interpretacji psycholingwistycznej faktów politycznych oraz zastosowania mechanizmów językowej perswazji z punktu widzenia globalnej intencji komunikacyjnej nadawcy felietonu.

Badania lingwistyczne przeprowadzono na obszernym materiale 860 różnorodnych tekstów z zakresu współczesnej felietonistyki politycznej, wyekscerpowanych samodzielnie ze źródeł rosyjsko- i polskojęzycznych, pochodzących z lat 1999–2012. Novum niniejszej pracy stanowi wielokierunkowa analiza lingwistyczna zastosowanych w felietonie politycznym strategii i taktyki; sam felieton zaś potraktowany został jako złożony gatunek publicystyczny, polidyskursywny, sytuujący się na styku trzech rodzajów dyskursu: politycznego, publicystycznego (medialnego) oraz satyrycznego. Specyfika prezentowanych badań zawiera się w lingwistycznym opisie felietonu politycznego jako gatunku w aspekcie teorii dyskursu i lingwistyki tekstu, szczegółowej analizie mechanizmów zmierzających do przekształcenia informacji w tekst satyryczny, w określeniu optymalnej organizacji taktyczno-strategicznej tekstu satyrycznego, należącego do dyskursu medialno-politycznego, w celu zamierzonego oddziaływania światopoglądowego oraz uzyskania u odbiorcy pożądanych reakcji. Przestudiowanie stworzonego przez autorkę korpusu współczesnych felietonów politycznych umożliwiło wyodrębnienie, analizę i opis następujących strategii tekstotwórczych: nazewnictwa i oceny, dyskredytacji, autoprezentacji, fascynacji, ekspresywnej oraz fatycznej.


Liczba stron522
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ISBN-13978-83-7865-102-4
Numer wydania1
Język publikacjirosyjski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Введение    9
  Глава I. ДИСКУРСИВНЫЕ И ЖАНРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО- ПОЛИТИЧЕСКОГО ФЕЛЬЕТОНА    15
  
  1.1. Понятие дискурса. Дискурс и текст    15
  1.2. Типология дискурса    31
  1.3. Социально-политический фельетон в дискурсивном пространстве    35
  1.3.1. Понятие полидискурсивности    35
  1.3.2. Персуазивный дискурс    37
  1.3.3. Фельетон как жанр политического дискурса    43
  1.3.4. Фельетон как жанр публицистического дискурса    48
  1.3.5. Фельетон как жанр смехового дискурса    55
  1.4. Жанрообразующие признаки социально-политического фельетона    64
  1.4.1. Сущность понятия «жанр». Типология жанров    64
  1.4.2. Генезис фельетона как жанра    68
  1.4.3. Жанровые признаки политического фельетона    73
  1.5. Коммуникативные стратегии и тактики как способ организации фельетонного текста    95
  Выводы по главе I    113
  
  Глава II. ОБЪЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕЛЬЕТОНА: СТРАТЕГИИ ИМЕНОВАНИЯ, ОЦЕНОЧНОСТИ И ДИСКРЕДИТАЦИИ    116
  
  2.1. Стратегии именования и оценочности    116
  2.2. Стратегия дискредитации    134
  2.2.1. Тактическая реализация стратегии дискредитации    136
  Тактика обвинения    136
  Тактика прямого или скрытого упрека    139
  Тактика оскорбления    140
  Тактика издевки и насмешки    144
  Тактика угрозы    146
  Тактика профессиональной / гражданской дискредитации    146
  Тактика дискредитации коммуникативной компетенции    153
  Тактика умаления противника    158
  Тактика диффамации через осмеяние    160
  2.2.2. Политическая метафорика в свете стратегии дискредитации    162
  2.2.3. Дискредитация путем травестирования идеологем, мифологем и штампов    202
  2.2.4. Лингвистический абсурд как средство дискредитации политической действительности    247
  Выводы по главе II    279
  
  Глава III. СУБЪЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕЛЬЕТОНА: СТРАТЕГИИ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ И ФАСЦИНАЦИИ    282
  
  3.1. Стратегия авторской самопрезентации    285
  Тактика интеграции (категория «свой круг»)    285
  Тактика солидаризации    288
  Тактика единения / сближения с адресатом    289
  Тактика оппозиционирования    296
  Тактика «перевоплощения»    303
  Тактика самобичевания    317
  Тактика депрециации образа повествователя    318
  Тактика самоопровержения    318
  Тактика экстраполяции «чужого» мнения    319
  Тактика автономинирования    320
  3.2. Фасцинативные и эмоционально-настраивающие стратегии. Стилистическая тональность текста    322
  3.2.1. Агрессивная тональность    326
  3.2.2. Ироническая тональность    346
  Выводы по главе III    382
  
  Глава IV. СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕЛЬЕТОНА РЕАЛИЗАЦИЯ ФАТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ    385
  
  4.1. Фатическая стратегия: структурно-композиционный аспект    389
  4.2. Фатическая стратегия:лингво-риторический аспект    403
  4.3. Фатическая стратегия: визуально-графический аспект    415
  4.3.1. Креолизация    420
  4.3.2. Метаграфемика    451
  
  Выводы по главе IV    464
  Заключение    466
  Библиография    473
  Приложение. Перечень использованных фельетонов    498
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia