Rozwój rynku usług telekomunikacyjnych w warunkach kształtowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce

Rozwój rynku usług telekomunikacyjnych w warunkach kształtowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Społeczeństwo informacyjne jest kolejnym w historii ludzkości etapem ewolucji cywilizacyjnej. Przekształcenia związane z jego kształtowaniem i rozwojem należy uznać za jedne z najgłębszych w dziejach ludzkości, o wyjątkowej skali i dynamice. Ta transformacja przyniosła istotne przemiany społeczne, gospodarcze i polityczne, wpływając praktycznie na wszystkie sfery aktywności człowieka, przeobrażając zasadniczo modele życia. Powstanie społeczeństwa informacyjnego stało się procesem nieuchronnym, co wymaga dostosowania się do reguł w nim obowiązujących. Ta nowa formuła rozwoju cywilizacji niesie ze sobą wiele potencjalnych korzyści dla społeczeństwa oraz gospodarki i tylko od polityki gospodarczej i społecznej poszczególnych państw zależy, czy zostaną one wykorzystane.

W niniejszej monografii wykorzystano zwarte publikacje i periodyki naukowe krajowe i zagraniczne z zakresu ekonomii, ekonomiki telekomunikacji, prawa telekomunikacyjnego, teorii mediów, psychologii oraz społeczeństwa informacyjnego. Wspomagano się także wynikami badań empirycznych udostępnionymi przez krajowe i zagraniczne instytucje zajmujące się prowadzeniem analiz rynkowych oraz przeprowadzonymi przez autora badaniami ankietowymi dotyczącymi analizy popytu i preferencji konsumentów. Ważnym źródłem informacji były realizowane z udziałem autora projekty dotyczące funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce, pozwoliły one bowiem praktycznie zweryfikować wiele zaprezentowanych w niniejszej pracy poglądów.


Fragment Wstępu


Liczba stron276
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISBN-13978-83-7241-913-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP     9
  
  ROZDZIAŁ I. PODSTAWY TEORETYCZNE RYNKU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH     14
  
  1.1. Istota komunikacji     14
  1.2. Pojęcie telekomunikacji     19
  1.3. Teoretyczne ujęcie rynku usług telekomunikacyjnych     21
  1.4. Podmiotowy zakres rynku usług telekomunikacyjnych     32
  1.5. Pojęcie i klasyfi kacja usług telekomunikacyjnych     37
  1.6. Internet jako esencja współczesnej telekomunikacji     44
  1.7. Istota rzeczywistości wirtualnej     49
  
  ROZDZIAŁ II. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE JAKO ETAP ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ CYWILIZACJI     53
  
  2.1. Istota społeczeństwa informacyjnego     53
  2.1.1. Siły sprawcze ewolucji społeczeństwa     53
  2.1.2. Konceptualizacja pojęcia „społeczeństwo informacyjne”     61
  2.1.3. Determinanty rozwoju społeczeństwa informacyjnego     67
  2.2. Inicjatywy Unii Europejskiej na rzecz kształtowania społeczeństwa informacyjnego     72
  2.3. Funkcjonowanie sfery gospodarczej w warunkach społeczeństwa informacyjnego     78
  2.3.1. Teoretyczne zagadnienia nowej gospodarki     78
  2.3.2. Marketing elektroniczny     89
  2.3.3. Istota i formy telepracy     95
  2.4. Wpływ cywilizacji informacyjnej na wybrane funkcje społeczne     99
  2.4.1. E-goverment jako forma komunikacji społeczeństwa z administracją     99
  2.4.2. Oddziaływanie rozwiązań komunikacyjnych na formy edukacji     102
  2.4.3. Telemedycyna     105
  2.5. Telekomunikacja a społeczeństwo informacyjne     106
  
  ROZDZIAŁ III. UWARUNKOWANIA PRZEKSZTAŁCEŃ RYNKU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH     108
  
  3.1. Konwergencja na rynku usług telekomunikacyjnych     108
  3.2. Regulacje prawne Unii Europejskiej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych     115
  3.3. Konsolidacje na rynku usług telekomunikacyjnych     131
  3.4. Innowacje technologiczne na rynku usług telekomunikacyjnych     141
  
  ROZDZIAŁ IV. ANALIZA POZIOMU ROZWOJU RYNKU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W POLSCE     146
  
  4.1. Wpływ procesu liberalizacji na poziom rozwoju rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce     146
  4.2. Analiza rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce     150
  4.2.1. Charakterystyka rynku usług telekomunikacji stacjonarnej     151
  4.2.2. Charakterystyka podmiotów na rynku usług telekomunikacji mobilnej     154
  4.2.3. Charakterystyka podmiotów na rynku dostawców Internetu     156
  4.3. Analiza poziomu cen usług świadczonych na rynku telekomunikacyjnym w Polsce     158
  4.4. Analiza rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce w kontekście rynków krajów Unii Europejskiej     163
  4.5. Analiza strony popytowej rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce     171
  4.6. Analiza poziomu zaawansowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce     201
  
  ROZDZIAŁ V. KIERUNKI KSZTAŁTOWANIA RYNKU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W POLSCE     211
  
  5.1. Perspektywy rozwoju rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce     213
  5.2. Kierunki zmian regulacji na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce     220
  5.3. Kształtowanie przedmiotowego zakresu rynku usług telekomunikacyjnych     231
  5.4. Kształtowanie struktury podmiotów gospodarczych na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce     236
  5.4.1. Kierunki przekształceń struktury podmiotowej rynku usług telekomunikacji stacjonarnej     237
  5.4.2. Kierunki zmian struktury podmiotowej rynku usług telekomunikacji bezprzewodowej     240
  5.5. Analiza wpływu innowacji telekomunikacyjnych na przekształcenia w sferze podażowej rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce     243
  5.6. Model kształtowania rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce w warunkach społeczeństwa informacyjnego (koncepcja zmian)     246
  
  ZAKOŃCZENIE     253
  LITERATURA     257
  SPIS TABEL I RYSUNKÓW     269
  SUMMARY     275
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia