ASP.NET AJAX w działaniu

-20%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

11,9614,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ajax zrewolucjonizował sposób interakcji użytkowników z witrynami internetowymi. Dzięki niemu powstała nowa generacja szybkich, rozbudowanych i bardziej intuicyjnych aplikacji sieciowych. Produkt ten, znany wcześniej jako Atlas, to nowa struktura opracowana przez Microsoft pozwalająca łatwo dodawać funkcje Ajaksa do aplikacji ASP.NET. Dzięki tej technologii osoby korzystające z ASP.NET mogą w prosty sposób budować aplikacje działające we wszystkich przeglądarkach.


Niniejsza książka jest pełnym przykładów podręcznikiem opracowanym dla programistów ASP.NET wprowadzającym do technologii ASP.NET AJAX. Została napisana przez ekspertów tego języka. Początkujący docenią w niej prosty wykład kluczowych idei i terminologii, zaś bardziej zaawansowani użytkownicy znajdą doskonałe źródło informacji niezbędnych do nauki i miejsce, do którego warto sięgnąć podczas rozwiązywania trudniejszych problemów. Przy wykorzystaniu struktury Microsoft ASP.NET AJAX tworzenie aplikacji będzie prostsze niż kiedykolwiek.


Publikacja oferuje wiele rozbudowanych przykładów i drobiazgowych wyjaśnień. Fragmentom kodu towarzyszą dokładne i ścisłe opisy prezentowanych koncepcji języka. Książka pomoże w poznaniu następujących elementów:  • Microsoft Ajax Library

  • Częściowe odtwarzanie z wykorzystaniem UpdatePanels

  • Zaawansowane techniki dla serwera i klienta Ajax Control Toolkit.


Wszystkie kody źródłowe do programów zamieszczonych w książce można pobrać z witryny wydawnictwa Manning. Znajdują się one na stronie: www.manning.com/gallo w dziale Downloads.


Liczba stron576
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15823-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne. Scott Guthrie    15
  Słowo wstępne. Bertrand Le Roy    17
  Przedmowa    19
  Podziękowania    21
  O książce    23
  O autorach    29
  O tytule serii    30
  Część 1. Podstawy ASP.NET AJAX    31
    1. Wstęp do technologii ASP.NET AJAX    33
      1.1. Czym jest Ajax?    34
        1.1.1. Komponenty Ajaksa    35
        1.1.2. Asynchroniczne programowanie internetowe    37
        1.1.3. Obiekt XMLHttpRequest    38
        1.1.4. Jak rozwijać aplikacje w technologii Ajax    44
      1.2. Architektura ASP.NET AJAX    44
        1.2.1. Oprogramowanie klienta    45
        1.2.2. Szkielet serwera    47
        1.2.3. Klientocentryczny model tworzenia aplikacji    48
        1.2.4. Serwerocentryczny model projektowania    50
        1.2.5. Cele ASP.NET AJAX    51
      1.3. ASP.NET AJAX w działaniu    52
        1.3.1. Proste rozwiązanie serwerocentryczne    52
        1.3.2. Formant UpdateProgress    58
        1.3.3. Prosty przykład modelu klientocentrycznego    59
      1.4. Podsumowanie    64
    2. Poznajemy bibliotekę Microsoft Ajax    65
      2.1. Krótki przegląd biblioteki    66
        2.1.1. Funkcje biblioteki    66
        2.1.2. Włączanie technologii Ajax na stronie ASP.NET    67
        2.1.3. Wersje skryptu    69
      2.2. Model Application    70
        2.2.1. Komponenty klienta    72
        2.2.2. Cykl życia strony klienta    72
        2.2.3. „Hello Microsoft Ajax!”    74
      2.3. Wykorzystywanie modelu DOM    76
        2.3.1. Interfejs abstrakcji API    77
        2.3.2. Dynamiczne pole tekstowe niezależne od typu przeglądarki    78
        2.3.3. Arkusze CSS i rozmieszczanie elementów    82
        2.3.4. Delegaty klienta    83
        2.3.5. $addHandlers i $clearHandlers    85
        2.3.6. Wywołania zwrotne    86
      2.4. Ułatwienia w tworzeniu kodu JavaScriptu    87
        2.4.1. Obiekt String    87
        2.4.2. Sys.StringBuilder    88
        2.4.3. Obiekt Array    90
        2.4.4. Globalizacja    92
        2.4.5. Wykrywanie przeglądarki    94
        2.4.6. Debugowanie    95
        2.4.7. Błędy typów    98
      2.5. Podsumowanie    101
    3. JavaScript dla programistów Ajaksa    103
      3.1. Praca z obiektami    104
        3.1.1. Obiekty    104
        3.1.2. Tablice    106
        3.1.3. Funkcje    106
        3.1.4. Tworzenie własnych obiektów    111
        3.1.5. Obiekt prototype    112
        3.1.6. Rozszerzanie typu języka JavaScript    113
        3.1.7. Literały    115
      3.2. Praca z JSON    116
        3.2.1. Struktury JSON    116
        3.2.2. JSON i biblioteka Microsoft Ajax    118
      3.3. Klasy w języku JavaScript    119
        3.3.1. Klasy klienta    119
        3.3.2. Metoda registerClass    120
        3.3.3. Własności    122
        3.3.4. Przestrzenie nazw    123
      3.4. Czym jest dziedziczenie?    125
        3.4.1. Dziedziczenie prototypowe    125
        3.4.2. Przekazywanie argumentów do klasy bazowej    128
        3.4.3. Przeciążanie    129
      3.5. Interfejsy i wyliczenia    130
        3.5.1. Interfejsy    130
        3.5.2. Wyliczenia    132
      3.6. Refleksja typów    134
        3.6.1. Metody refleksji    135
        3.6.2. Typowanie obiektów    136
        3.6.3. Tworzenie prostej przeglądarki klas    137
      3.7. Zdarzenia    140
        3.7.1. Ujawnianie zdarzenia    140
        3.7.2. Subskrypcja zdarzeń i ich obsługa    144
      3.8. Podsumowanie    144
    4. Rozszerzenia serwera Ajax    147
      4.1. Ajax dla programistów ASP.NET    148
        4.1.1. Rozszerzenia serwera Ajax    148
      4.2. Rozszerzenie istniejącej witryny ASP.NET    149
        4.2.1. Przykładowa witryna ASP.NET    150
        4.2.2. Konfigurowanie istniejącej witryny ASP.NET    151
      4.3. ScriptManager – centrum sterowania strony w technologii Ajax    153
        4.3.1. Jak działa ScriptManager?    154
        4.3.2. Rozmieszczanie plików JavaScriptu    155
        4.3.3. Rejestrowanie usług    155
        4.3.4. Lokalizacja    156
        4.3.5. Użycie formantu ScriptManagerProxy    159
      4.4. Częściowe uaktualnienia strony WWW    160
        4.4.1. Formant UpdatePanel    160
        4.4.2. Większa liczba formantów UpdatePanel    164
        4.4.3. Dodawanie komentarza użytkownika    166
        4.4.4. Praca z czasomierzem    167
        4.4.5. Obsługa błędów    170
      4.5. Podsumowanie    173
    5. Asynchroniczne wywołania sieciowe    175
      5.1. ASP.NET Web Services    176
        5.1.1. Konfiguracja usługi WWW    177
        5.1.2. Uruchamianie metod usługi WWW ze skryptu JavaScriptu    180
        5.1.3. Zarządzanie bardziej złożonymi typami danych    184
        5.1.4. Metoda HTTP GET    192
        5.1.5. Metody strony    193
      5.2. Asynchroniczna warstwa komunikacji    195
        5.2.1. Proste żądanie WebRequest    195
        5.2.2. Executor    196
        5.2.3. WebRequestManager    197
        5.2.4. Obsługa błędów    197
      5.3. Korzystanie z zewnętrznych usług sieciowych    200
        5.3.1. Technika skryptów    201
        5.3.2. Wywołanie międzydomenowe z wykorzystaniem serwera    202
        5.3.3. Zszywanie aplikacji zewnętrznych za pomocą ASP.NET AJAX    203
        5.3.4. Mosty    209
      5.4. Usługi aplikacji ASP.NET    217
        5.4.1. Włączenie usług aplikacji ASP.NET    217
        5.4.2. Usługa uwierzytelniania    219
        5.4.3. Profil    222
        5.4.4. Role – nowość wydania Orcas    226
        5.4.5. Aplikacja tablicy ogłoszeniowej    228
      5.5. Podsumowanie    228
    6. Częściowe uaktualnienie strony za pomocą formantu UpdatePanel    229
      6.1. Duża moc, duża odpowiedzialność    230
        6.1.1. Ewolucja formantu UpdatePanel    230
        6.1.2. Prosty przykład    231
      6.2. Więcej o formancie UpdatePanel    235
        6.2.1. Treść przeznaczona do uaktualniania za pomocą formantu UpdatePanel    235
        6.2.2. Tryby uaktualnienia    237
        6.2.3. Tryby wyświetlania    239
        6.2.4. Cykl życia strony ASP.NET    240
      6.3. Wyzwalacze    242
        6.3.1. Wyzwalacze asynchroniczne    242
        6.3.2. Wyzwalacze przekazu informacji zwrotnej    244
        6.3.3. Wyzwalacz ręczny    246
      6.4. Techniki bardziej zaawansowane    247
        6.4.1. Powtarzanie formantu UpdatePanel    248
        6.4.2. Zagnieżdżanie formantów UpdatePanel    250
      6.5. Filtr GridView    251
        6.5.1. Zastosowanie filtra GridView    252
        6.5.2. Jak działa filtr GridView?    253
        6.5.3. Dodawanie obsługi Ajaksa do filtra GridView    258
        6.5.4. To działa!    259
      6.6. Podsumowanie    262
  Część 2. Techniki zaawansowane    263
    7. UpdatePanel od środka    265
      7.1. PageRequestManager – cichy bohater    266
        7.1.1. Model zdarzeń klienta    266
        7.1.2. Mechanizm asynchronicznego przekazu informacji zwrotnych    269
      7.2. Przeglądarka zdarzeń klienta    276
        7.2.1. Od czego zacząć?    277
        7.2.2. Obsługa zdarzeń klienta    279
        7.2.3. Porzucenie żądania przekazu informacji zwrotnych    283
        7.2.4. Zarządzanie priorytetami żądań przekazu informacji zwrotnych    284
        7.2.5. Powiadomienie użytkownika    286
        7.2.6. Reakcja serwera    287
        7.2.7. Obsługa błędów po stronie klienta    289
      7.3. Receptura UpdatePanel    290
        7.3.1. Dlaczego formant UpdatePanel działa zbyt wolno?    290
        7.3.2. Wstawianie kodu JavaScriptu podczas częściowego przekazu informacji zwrotnych    292
        7.3.3. Weryfikacja poprawności kodu    294
        7.3.4. Sys.WebForms.PageRequestManagerParseErrorException    295
      7.4. Zastrzeżenia i ograniczenia    296
        7.4.1. Asynchroniczne żądania następują sekwencyjnie    296
        7.4.2. Nieobsługiwane formanty platformy ASP.NET 2.0    297
      7.5. Podsumowanie    297
    8. Komponenty klienta ASP.NET AJAX    299
      8.1. Model komponentów klienta    300
        8.1.1. Komponenty wizualne i niewizualne    301
        8.1.2. Formanty i zachowania    302
        8.1.3. Cykl życia komponentu    303
        8.1.4. Kontenery    303
      8.2. Praca z komponentami klienta    305
        8.2.1. Tworzenie komponentów    308
        8.2.2. Dostęp do komponentów    310
        8.2.3. Zdarzenia i powiadamianie o zmianach własności    311
      8.3. Zachowania    314
        8.3.1. Sys.UI.Behavior    314
        8.3.2. Tworzenie zachowań    315
        8.3.3. Dostęp do zachowań    316
        8.3.4. Rozszerzanie okna tekstowego    317
      8.4. Formanty    322
        8.4.1. Sys.UI.Control    322
        8.4.2. Tworzenie formantów    323
        8.4.3. Dostęp do formantów    324
        8.4.4. Tworzenie elementu osłony – pole tekstowe    324
        8.4.5. Tworzenie formantu PhotoGallery    327
      8.5. Podsumowanie    333
    9. Tworzenie formantów z obsługą technologii Ajax    335
      9.1. Deskryptory skryptów    336
        9.1.1. Hierarchia deskryptorów skryptów    336
        9.1.2. Opis zachowania    337
        9.1.3. Opis formantu    340
        9.1.4. Odsyłacze skryptu    341
      9.2. Wstęp do formantów Ajaksa    342
        9.2.1. Jak działa formant z włączoną obsługą Ajaksa?    343
        9.2.2. Formanty rozszerzające i formanty skryptów    344
      9.3. Rozszerzenia    347
        9.3.1. Interfejs IExtenderControl    347
        9.3.2. Rejestracja rozszerzenia    348
        9.3.3. Rozszerzenie dla FormattingBehavior    349
        9.3.4. Użycie rozszerzenia    352
      9.4. Formanty skryptów    354
        9.4.1. Interfejs IScriptControl    355
        9.4.2. Rejestracja formantu skryptu    355
        9.4.3. Strategie projektowe    357
        9.4.4. Dodanie obsługi Ajaksa do formantu ASP.NET Login    358
        9.4.5. Użycie formantu skryptu    365
      9.5. Podsumowanie    366
    10. Programowanie z użyciem pakietu Ajax Control Toolkit    369
      10.1. Świat rozszerzeń    370
        10.1.1. Rozszerzenie autouzupełniania    370
        10.1.2. Własność ScriptPath    377
        10.1.3. Własność BehaviorID    377
      10.2. Ajax Control Toolkit API    380
        10.2.1. Klasy bazowe w pakiecie Ajax Control Toolkit    380
        10.2.2. Interfejs API sterowany metadanymi    382
        10.2.3. Tworzenie rozszerzenia pakietu Toolkit – rozszerzenie TextChanged    384
        10.2.4. Obsługa narzędzia Visual Studio Designer    393
      10.3. Animacje    395
        10.3.1. Toolkit animation network    395
        10.3.2. Podstawy animacji    396
        10.3.3. Użycie rozszerzenia AnimationExtender    397
        10.3.4. Rozszerzenie UpdatePanelAnimation    401
        10.3.5. Animacja techniką JSON – dodanie przejścia do formantu PhotoGallery    403
      10.4. Podsumowanie    407
  Część 3. Pakiet ASP.NET AJAX Futures    409
    11. XML Script    411
      11.1. Podstawy języka XML Script    412
        11.1.1. Hello XML Script!    413
        11.1.2. Formanty i język XML Script    416
        11.1.3. Od języka XML Script do JavaScriptu    420
        11.1.4. Deskryptory typu    421
      11.2. Akcje    424
        11.2.1. SetPropertyAction    424
        11.2.2. PostBackAction    426
        11.2.3. InvokeMethodAction    427
        11.2.4. Tworzenie własnych akcji    432
      11.3. Wiązania    436
        11.3.1 Proste wiązanie    436
        11.3.2. Kierunek wiązania    438
        11.3.3. Cel i ścieżka danych    439
        11.3.4. Wiązania jako komponenty    441
        11.3.5. Transformatory    442
        11.3.6. Wykorzystywanie transformatorów    444
        11.3.7. Transformatory dostosowane do indywidualnych potrzeb    446
      11.4. Podsumowanie    447
    12. Przeciągnij i upuść    449
      12.1. Mechanizm przeciągnij-i-upuść    450
        12.1.1. Jak to działa?    451
        12.1.2. Prosty scenariusz przeciągnij i upuść    453
        12.1.3. Tworzenie elementu przeciąganego    454
        12.1.4. Metoda startDragDrop    456
        12.1.5. Interfejs IDragSource    457
        12.1.6. Tworzenie celu upuszczenia    460
        12.1.7. Interfejs IDropTarget    461
        12.1.8. Połączenie fragmentów w całość    464
      12.2. Koszyk zakupów przeciągnij-i-upuść    465
        12.2.1. Projekt po stronie serwera    467
        12.2.2. Projekt po stronie klienta    469
        12.2.3. Formant ShoppingCart    470
        12.2.4. Formant BooksCatalog    474
        12.2.5. Połączenie fragmentów w całość    477
      12.3. Podsumowanie    478
  Część 4. ASP.NET AJAX na poziomie zaawansowanym    479
    13. Implementacja typowych wzorców technologii Ajax    481
      13.1. Wersje skryptu    482
        13.1.1. Ślady stosów    482
        13.1.2. Komentarze XML w kodzie JavaScriptu    485
        13.1.3. Weryfikacja parametrów funkcji    487
        13.1.4. Weryfikacja parametrów w kodzie produkcyjnym    490
        13.1.5. Kompresja i pomniejszanie plików zawierających skrypty    492
      13.2. Metody pomocnicze    493
        13.2.1. Automatyzacja deklaracji własności    493
        13.2.2. Automatyzacja tworzenia zdarzeń    496
      13.3. Nawigacja logiczna i unikatowe adresy URL    499
        13.3.1. Nawigacja logiczna    500
        13.3.2 Unikatowe adresy URL    507
      13.4. Deklaracyjne wiązanie danych    508
        13.4.1. Konfiguracja usługi sieciowej    509
        13.4.2. Formant ListView    511
      13.5. Widgety deklaratywne    515
        13.5.1. Lista przeciągnij-i-upuść    516
        13.5.2. Widgety i XML Script    517
      13.6. Podsumowanie    522
  Dodatki    525
    Dodatek A. Instalacja pakietu ASP.NET AJAX    527
      A.1. Pobranie i instalacja ASP.NET AJAX    527
        A.1.1. Dodanie formantów ASP.NET AJAX do narzędzia Toolbox    530
        A.1.2. Instalacja pakietu ASP.NET Futures CTP    531
        A.1.3. Pozostałe pakiety oprogramowania ASP.NET    532
      A.2. Instalacja pakietu Ajax Control Toolkit    533
        A.2.1. Dodawanie formantów pakietu Toolkit do pakietu Visual Studio Toolbox    534
        A.2.2. Użycie formantów Ajax Control Toolkit    535
        A.2.3. Interakcja z witryną CodePlex    536
      A.3. Instalacja bazy danych AdventureWorks    537
    Dodatek B. Narzędzia do debugowania aplikacji Ajax    539
      B.1. Użycie narzędzia Firebug dla przeglądarki Firefox    539
        B.1.1. Instalacja narzędzia Firebug    540
        B.1.2. Krótki przegląd narzędzia Firebug    541
      B.2. Narzędzie Web Development Helper    545
        B.2.1. Instalacja narzędzia Web Development Helper    546
        B.2.2. Uruchomienie narzędzia Web Development Helper    546
        B.2.3. Inspekcja komunikacji HTTP    547
        B.2.4. Debugowanie skryptów i śledzenie    548
        B.2.5. Diagnostyka Page i ASP.NET    550
      B.3. Debugowanie komunikacji HTTP za pomocą narzędzia Fiddler    552
      B.4. Debugowanie skryptu JavaScriptu w programie Visual Studio 2005    555
        B.4.1. Włączenie debugowania skryptów w przeglądarce Internet Explorer    556
        B.4.2. Ustawienie punktów kontrolnych    556
        B.4.3. Inne sposoby wykorzystania debugera    559
  Zasoby    561
  Indeks    563
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia