Fizjoterapia w ortopedii

5 ocen

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

104,25  139,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

104,25139,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik został przygotowany z założeniem, że korzystający z niego Czytelnik dysponuje wiedzą z zakresu: anatomii, fizjologii, patofizjologii, kinezjologii, diagnostyki obrazowej i fizjoterapii. Zawiera praktyczne wiadomości użyteczne w pracy z pacjentami z pierwotnymi dysfunkcjami narządu ruchu. Opisuje postępowanie w leczeniu najczęstszych chorób i najczęściej występujących obrażeń narządu ruchu.
Zawarta w podręczniku treść została przedstawiona w uporządkowany i przejrzysty sposób. Dodatkowym uzupełnieniem książki jest ponad 80 instruktażowych filmów zamieszczonych na stronie internetowej www.fizjoterapia.pzwl.pl.
Filmy przedstawiają testy kliniczne w podziale na poszczególne części ciała i patologie. Pokazują również badanie odruchów, wybrane testy czynnościowe stosowane w fizjoterapii oraz podstawową analizę chodu z wykorzystaniem powszechnie dostępnego sprzętu. Każdy test opatrzony jest komentarzem dotyczącym jego wykonania oraz wskazówkami pozwalającymi na uniknięcie ewentualnych błędów w trakcie testowania lub interpretacji wyników.


Liczba stron338
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5098-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz autorów V
  Wykaz skrótów XIII
  WstępDariusz Białoszewski XV
  
  CZĘŚĆ OGÓLNA    1
  1. Zasady stosowania metod fizjoterapii w ortopedii i traumatologii narządu ruchuDariusz Białoszewski, Magdalena Czajkowska, Izabela Korabiewska, Anna Mosiołek, Edyta Smolis-Bąk    3
    1.1. Fizykoterapia    3
    1.2. Kinezyterapia    6
    1.2.1. Zastosowanie kinezyterapii w leczeniu pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu    6
    1.2.2. Specyfika kinezyterapii po zabiegach chirurgicznych    8
    1.3. Masaż     9
    1.4. Terapia manualna    11
    1.5. Metody specjalne    14
    1.6. Metody relaksacyjne i arteterapia     15
    1.7. Optymalizacja fizjoterapii – fizjoterapia skojarzona (FS) (fusion physiotherapy, FP)     16
    Pytania sprawdzające    17
    Piśmiennictwo     18
  
  2. Podstawowe zasady celowanego postępowania fizjoterapeutycznego w wybranych zmianach patologicznych narządu ruchuDariusz Białoszewski, Magdalena Czajkowska, Anna Słupik, Izabela Korabiewska, Anna Mosiołek     21
    2.1. Stłuczenia i krwiaki tkanek miękkich     21
    2.2. Rany    23
    2.3. Obrzęki pourazowe     24
    2.4. Wysięki, przesięki i krwiaki śródstawowe     25
    2.5. Skręcenia     25
    2.6. Zwichnięcia     27
    2.7. Złamania     28
    2.8. Przykurcze stawów    29
    2.9. Przykurcze mięśni (skrócenie mięśni lub przykurcz z nadmiernego napięcia)    30
    2.10. Zaniki mięśni z nieczynności     31
    2.11. Dysfunkcje powięzi     32
    2.12. Dysfunkcje kaletek maziowych     32
    2.13. Dysfunkcje ścięgien     33
    2.14. Wybrane powikłania poprzeciążeniowe, pourazowe i jatrogenne     34
    2.14.1. Wtórne dysfunkcje nerwów obwodowych – usidlenia i zespoły cieśni     34
    2.14.2. Zespoły algodystroficzne (zespół Sudecka)     35
    2.14.3. Odleżyny     35
    2.14.4. Stany septyczne tkanek miękkich/septyczne zapalenia stawów     36
    2.14.5. Artrofibroza     37
    2.14.6. Zakrzepica żylna    37
    2.14.7. Obrzęki limfatyczne     38
    Pytania sprawdzające    39
    Piśmiennictwo     39
  
  3. Wybrane aspekty fizjoterapii narządu ruchu u pacjentów z wywiadem onkologicznymPiotr Majcher, Rafał Sapuła    41
    3.1. Uwagi ogólne dotyczące fizjoterapii narządu ruchu u pacjentów z wywiadem onkologicznym     41
    3.2. Fizjoterapia pacjenta z wywiadem onkologicznym w okresie okołooperacyjnym43
    3.3. Leczenie ambulatoryjne     45
    3.4. Leczenie uzdrowiskowe     47
    Pytania sprawdzające    48
    Piśmiennictwo     49
  
  4. Zasady stosowania ortez w fizjoterapiiGrzegorz Benke    50
    4.1. Ortezy elastyczne    51
    4.2. Ortezy kończyn dolnych     52
    4.3. Ortezy kończyn górnych     54
    4.4. Ortezy tułowia     56
    Pytania sprawdzające    57
    Piśmiennictwo     57
  
  5. Zasady stosowania i przydatność dynamicznego plastrowania w leczeniu pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchuZbigniew Śliwiński     59
    5.1. Wybrane aspekty teoretyczne dynamicznego plastrowania – kinesiology tapingu     59
    5.2. Testy przesiewowe stosowane w kinesio tapingu w celu określenia dysfunkcji i tzw. afektacji wybranych obszarów ciała     63
    5.2.1. Testy przesiewowe dla górnej części ciała     63
    5.2.2. Testy przesiewowe dla dolnej części ciała     69
    Pytania sprawdzające    76
    Piśmiennictwo     76
  
  6. Wybrane aspekty rehabilitacji choduAnna Słupik    78
    6.1. Ocena chodu     78
    6.2. Wybrane metody reedukacji chodu     79
    6.3. Nauka chodu z wykorzystaniem pomocy ortopedycznych i przyrządów     80
    6.4. Znaczenie doboru obuwia i wkładek w reedukacji chodu     81
    Pytania sprawdzające    82
    Piśmiennictwo     82
  
  7. Zasady stosowania leków dostępnych bez recepty w chorobach narządu ruchuPaweł Krząścik    83
    7.1. Skuteczność (profil działania)     83
    7.1.1. Leki przeciwbólowe     83
    7.1.2. Leki przeciwzapalne (NLPZ)     84
    7.1.3. Inne leki stosowane w chorobach narządu ruchu     86
    7.2. Bezpieczeństwo stosowania (działania niepożądane i toksyczne)     86
    Pytania sprawdzające    88
    Piśmiennictwo     88
  
  8. Wybrane psychologiczne aspekty praktyczne pracy fizjoterapeuty w leczeniu pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu Krzysztof Owczarek    89
    8.1. Wprowadzenie     89
    8.1.1. Postawa pacjentów wobec choroby     90
    8.1.2. Temperament – typ układu nerwowego     91
    8.1.3. Problematyka różnic indywidualnych     92
    8.1.4. Podsumowanie     94
    8.1.5. Wnioski     95
    8.2. Asertywność     96
    8.2.1. Zachowania agresywne     96
    8.2.2. Zachowania bierne    97
    8.2.3. Zachowania asertywne     99
    8.2.4. Wybrane techniki asertywne     99
    8.2.5. Asertywne krytykowanie i przyjmowanie ocen     100
    8.2.6. Istota asertywnej komunikacji     102
    8.3. Wybrane psychologiczne aspekty wzajemnej relacji fizjoterapeuta–pacjent    103
    8.3.1. Dzieci     103
    8.3.2. Osoby starsze    106
    8.4. Pacjenci po urazie110
    8.5. Podsumowanie     111
    Pytania sprawdzające    111
    Piśmiennictwo     111
  
  9. Fizjoterapia a niepełnosprawność narządu ruchuJakub Grzegorz Adamczyk    113
    9.1. Amputacje     114
    9.2. Urazy i uszkodzenia rdzenia kręgowego     115
    9.3. Choroby i urazy ośrodkowego układu nerwowego     118
    9.4. Inne schorzenia narządu ruchu     118
    Pytania sprawdzające    119
    Piśmiennictwo     119
  
  10. Wybrane aspekty współpracy fizjoterapeuty z zespołem terapeutycznym i rola edukacyjna fizjoterapeutyMonika Lewandowska    120
    10.1. Współpraca w zespole terapeutycznym     120
    10.2. Rola edukacyjna fizjoterapeuty     122
    10.2.1. Rola edukacyjna fizjoterapeuty skierowana na osobę pacjenta     122
    10.2.2. Rola edukacyjna fizjoterapeuty skierowana na samego siebie     123
    Pytania sprawdzające    123
    Piśmiennictwo     124
  
  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 125
  
  11. Rozwojowe wady kręgosłupa i klatki piersiowejJanusz Nowotny     127
    11.1. Wady kręgosłupa    127
    11.1.1. Postawa ciała    127
    11.1.2. Nieprawidłowa postawa ciała     131
    11.1.3. Wady postawy w płaszczyźnie strzałkowej     133
    11.1.4. Boczne skrzywienia kręgosłupa     133
    11.1.5. Diagnostyka wad postawy     137
    11.1.6. Postępowanie korekcyjne     139
    11.2. Wady klatki piersiowej     142
    11.2.1. Klatka piersiowa lejkowata     145
    11.2.2. Inne wady klatki piersiowej     146
    Pytania sprawdzające    147
    Piśmiennictwo     147
  
  12. KręgosłupJerzy Edward Kiwerski, Katarzyna Czerniewska     149
    12.1. Charakterystyka czynnościowa     149
    12.2. Wybrane sposoby funkcjonalnej oceny kręgosłupa     150
    12.3. Zespoły przeciążeniowe     153
    12.4. Najczęstsze choroby kręgosłupa     156
    12.4.1. Zmiany przeciążeniowo-zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego     157
    12.4.2. Zmiany przeciążeniowo-zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego     161
    12.4.3. Kręgozmyk     163
    12.4.4. Choroba Scheuermanna     164
    12.5. Urazowe uszkodzenia kręgosłupa     166
    12.5.1. Rehabilitacja pacjentów po urazie rdzenia szyjnego     170
    12.5.2. Rehabilitacja pacjentów po urazach niższego segmentu rdzenia kręgowego    171
    12.6. Specyfika leczenia fizjoterapeutycznego pacjentów w wieku podeszłym z osteoporozą     173
    Pytania sprawdzające    178
    Piśmiennictwo     178
  
  13. Obręcz barkowa i staw ramiennyLeszek Romanowski, Ewa Lisiewicz-Bręborowicz    180
    13.1. Zespół ciasnoty podbarkowej, uszkodzenie pierścienia rotatorów     180
    13.1.1. Anatomia, patofizjologia, rozpoznanie     180
    13.1.2. Leczenie zachowawcze     182
    13.1.3. Leczenie operacyjne     186
    13.2. Bark zamrożony    190
    13.2.1. Patofizjologia, rozpoznanie     190
    13.2.2. Leczenie zachowawcze     191
    13.2.3. Leczenie operacyjne     191
    13.2.4. Postępowanie pooperacyjne     191
    13.3. Zwichnięcie i niestabilność stawu ramiennego     192
    13.3.1. Anatomia, patofizjologia, rozpoznanie     192
    13.3.2. Leczenie zachowawcze     193
    13.3.3. Leczenie operacyjne     194
    13.3.4. Postępowanie pooperacyjne     195
    13.4. Endoprotezoplastyka stawu ramiennego     196
    13.4.1. Anatomia, wskazania, rodzaje endoprotez, powikłania     196
    Pytania sprawdzające    197
    Piśmiennictwo     198
  
  14. Ramię i staw łokciowyStanisław Pomianowski, Szymon Pietruszka    199
    14.1. Wstęp     199
    14.2. Zespoły przeciążeniowe     201
    14.2.1. Łokieć tenisisty a zespół bólowy przedziału bocznego stawu łokciowego    201
    14.2.2. Łokiec golfisty     203
    14.3. Choroby okolicy stawu łokciowego     205
    14.3.1. Zespół Kiloha–Nevina     205
    14.3.2. Zespół mięśnia nawrotnego obłego     206
    14.3.3. Górny zespół cieśni nerwu łokciowego     207
    14.4. Obrażenia ramienia i okolicy stawu łokciowego     208
    14.4.1. Złamanie trzonu kości ramiennej + zespół cieśni nerwu promieniowego     208
    14.4.2. Zwichnięcia stawu łokciowego     210
    14.5. Złamanie dalszego końca kości ramiennej     211
    14.6. Złamanie bliższego końca kości łokciowej     211
    14.7. Złamanie bliższego końca kości promieniowej     212
    14.8. Specyfika leczenia przykurczów pourazowych stawu łokciowego     213
    Pytania sprawdzające    217
    Piśmiennictwo     217
  
  15. Przedramię i rękaLeszek Romanowski, Ewa Lisiewicz-Bręborowicz     218
    15.1. Neuropatie uciskowe nerwu łokciowego     218
    15.2. Neuropatie uciskowe nerwu pośrodkowego     219
    15.3. Neuropatie uciskowe nerwu promieniowego     220
    15.4. Rola fizjoterapii w leczeniu neuropatii w obrębie przedramienia i ręki     220
    15.5. Uszkodzenia ścięgien w obrębie przedramienia i ręki    223
    15.5.1. Uszkodzenie ścięgien prostowników palców     223
    15.5.2. Uszkodzenie ścięgien zginaczy nadgarstka i palców     224
    15.5.3. Fizjoterapia w uszkodzeniach ścięgien w obrębie przedramienia i ręki     225
    15.5.4. Tenoliza ścięgna    227
    15.6. Złamania w obrębie przedramienia i ręki     228
    15.6.1 Złamania dalszego końca kości promieniowej     228
    15.6.2. Fizjoterapia w leczeniu złamań w obrębie przedramienia i ręki     229
    Pytania sprawdzające    231
    Piśmiennictwo     232
  
  16. Obręcz biodrowa, staw biodrowy i udoJarosław Czubak, Agnieszka Stępień 233
    16.1. Charakterystyka czynnościowa stawu biodrowego     233
    16.2. Wybrane aspekty oceny funkcjonalnej     235
    16.3. Wady rozwojowe stawu biodrowego     236
    16.3.1. Rozwojowe przykurcze mięśni okolicy stawu biodrowego     236
    16.4. Biodro koślawe, szpotawe i dysplastyczne     242
    16.4.1. Biodro koślawe    242
    16.4.2. Biodro szpotawe    243
    16.4.3. Biodro dysplastyczne     244
    16.5. Zespoły przeciążeniowe miednicy i okolicy stawu biodrowego     248
    16.5.1. Entezopatie obręczy miednicznej i stawu biodrowego     248
    16.5.2. Zapalenia przeciążeniowe kaletek maziowych okolicy stawu biodrowego     249
    16.6. Choroby stawu biodrowego     251
    16.6.1. Choroba Legga–Calvégo–Perthesa     251
    16.6.2. Konflikt udowo-panewkowy     254
    16.6.3. Choroba zwyrodnieniowa stawów z umiejscowieniem w stawie biodrowym – koksartroza     257
    16.7. Obrażenia miednicy i stawu biodrowego     262
    16.7.1. Uszkodzenia obrąbka stawu biodrowego     262
    16.7.2. Złamania kości krzyżowej i miednicy     262
    16.7.3. Złamanie bliższego końca kości udowej     264
    16.7.4. Złamania trzonu kości udowej     266
    Pytania sprawdzające    268
    Piśmiennictwo     268
  
  17. Staw kolanowyArtur Stolarczyk, Magda Kamińska    270
    17.1. Diagnostyka dysfunkcji stawu kolanowego     270
    17.1.1. Badanie podmiotowe     270
    17.1.2. Badanie przedmiotowe     270
    17.1.3. Diagnostyka obrazowa – wskazania     271
    17.1.4. Ocena funkcjonalna aktywności codziennej i sportowej     272
    17.2. Wady rozwojowe i choroby wieku dziecięcego     273
    17.2.1. Kolano koślawe i szpotawe     273
    17.2.2. Kolano tyłowygięte     274
    17.2.3. Choroba Osgooda–Schlattera     275
    17.3. Obrażenia stawu kolanowego     276
    17.3.1. Złamania     276
    17.3.2. Uszkodzenia więzadłowe     277
    17.3.3. Uszkodzenia łąkotek     288
    17.3.4. Uszkodzenia chrząstki     290
    17.3.5. Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego     290
    Pytania sprawdzające    292
    Piśmiennictwo     292
  
  18. Podudzie i stopaJarosław Czubak, Agnieszka Stępień     294
    18.1. Charakterystyka czynnościowa     294
    18.2. Wybrane sposoby oceny funkcjonalnej    295
    18.3. Dziecięce wady rozwojowe     297
    18.3.1. Stopa dziecięca płaska i płasko-koślawa     297
    18.4. Stopa płaska statyczna u dorosłych     300
    18.4.1. Badanie przedmiotowe     300
    18.4.2. Leczenie     301
    18.5. Stopa poprzecznie płaska     301
    18.5.1. Leczenie     302
    18.6. Paluch koślawy     302
    18.6.1. Badania obrazowe303
    18.6.2. Leczenie     305
    18.7. Zespoły przeciążeniowe     306
    18.7.1. Przewlekłe zespoły przeciążeniowe ścięgna piętowego – achillodynia     306
    18.7.2. Zespół kanału stępu     307
    18.7.3. Zespół przeciążeniowy rozcięgna podeszwowego – tzw. ostroga piętowa    309
    18.8. Choroby stopy    311
    18.8.1. Choroba Haglunda–Severa     311
    18.8.2. Paluch sztywny     312
    18.9. Obrażenia podudzia i stopy     313
    18.9.1. Skręcenia stawu skokowo-goleniowego     313
    Pytania sprawdzające    316
    Piśmiennictwo     316
  
  Skorowidz     319
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia