Fizjoterapia w ortopedii

3 oceny

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

111,20

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

111,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik został przygotowany z założeniem, że korzystający z niego Czytelnik dysponuje wiedzą z zakresu: anatomii, fizjologii, patofizjologii, kinezjologii, diagnostyki obrazowej i fizjoterapii. Zawiera praktyczne wiadomości użyteczne w pracy z pacjentami z pierwotnymi dysfunkcjami narządu ruchu. Opisuje postępowanie w leczeniu najczęstszych chorób i najczęściej występujących obrażeń narządu ruchu.
Zawarta w podręczniku treść została przedstawiona w uporządkowany i przejrzysty sposób. Dodatkowym uzupełnieniem książki jest ponad 80 instruktażowych filmów zamieszczonych na stronie internetowej www.fizjoterapia.pzwl.pl.
Filmy przedstawiają testy kliniczne w podziale na poszczególne części ciała i patologie. Pokazują również badanie odruchów, wybrane testy czynnościowe stosowane w fizjoterapii oraz podstawową analizę chodu z wykorzystaniem powszechnie dostępnego sprzętu. Każdy test opatrzony jest komentarzem dotyczącym jego wykonania oraz wskazówkami pozwalającymi na uniknięcie ewentualnych błędów w trakcie testowania lub interpretacji wyników.


Liczba stron338
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5098-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]CZĘŚĆ OGÓLNA    1
  1. Zasady stosowania metod fizjoterapii w ortopedii i traumatologii narządu ruchuDariusz Białoszewski, Magdalena Czajkowska, Izabela Korabiewska, Anna Mosiołek, Edyta Smolis-Bąk    3
    1.1. Fizykoterapia    3
    1.2. Kinezyterapia    6
    1.2.1. Zastosowanie kinezyterapii w leczeniu pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu    6
    1.2.2. Specyfika kinezyterapii po zabiegach chirurgicznych    8
    1.3. Masaż    9
    1.4. Terapia manualna    11
    1.5. Metody specjalne    14
    1.6. Metody relaksacyjne i arteterapia    15
    1.7. Optymalizacja fizjoterapii – fizjoterapia skojarzona (FS) (fusion physiotherapy, FP)    16
    Pytania sprawdzające    17
    Piśmiennictwo    18
  2. Podstawowe zasady celowanego postępowania fizjoterapeutycznego w wybranych zmianach patologicznych narządu ruchuDariusz Białoszewski, Magdalena Czajkowska, Anna Słupik, Izabela Korabiewska, Anna Mosiołek    21
    2.1. Stłuczenia i krwiaki tkanek miękkich    21
    2.2. Rany    23
    2.3. Obrzęki pourazowe    24
    2.4. Wysięki, przesięki i krwiaki śródstawowe    25
    2.5. Skręcenia    25
    2.6. Zwichnięcia    27
    2.7. Złamania    28
    2.8. Przykurcze stawów    29
    2.9. Przykurcze mięśni (skrócenie mięśni lub przykurcz z nadmiernego napięcia)    30
    2.10. Zaniki mięśni z nieczynności    31
    2.11. Dysfunkcje powięzi    32
    2.12. Dysfunkcje kaletek maziowych    32
    2.13. Dysfunkcje ścięgien    33
    2.14. Wybrane powikłania poprzeciążeniowe, pourazowe i jatrogenne    34
    2.14.1. Wtórne dysfunkcje nerwów obwodowych – usidlenia i zespoły cieśni    34
    2.14.2. Zespoły algodystroficzne (zespół Sudecka)    35
    2.14.3. Odleżyny    35
    2.14.4. Stany septyczne tkanek miękkich/septyczne zapalenia stawów    36
    2.14.5. Artrofibroza    37
    2.14.6. Zakrzepica żylna    37
    2.14.7. Obrzęki limfatyczne    38
    Pytania sprawdzające    39
    Piśmiennictwo    39
  3. Wybrane aspekty fizjoterapii narządu ruchu u pacjentów z wywiadem onkologicznymPiotr Majcher, Rafał Sapuła    41
    3.1. Uwagi ogólne dotyczące fizjoterapii narządu ruchu u pacjentów z wywiadem onkologicznym    41
    3.2. Fizjoterapia pacjenta z wywiadem onkologicznym w okresie okołooperacyjnym   43
    3.3. Leczenie ambulatoryjne    45
    3.4. Leczenie uzdrowiskowe    47
    Pytania sprawdzające    48
    Piśmiennictwo    49
  4. Zasady stosowania ortez w fizjoterapiiGrzegorz Benke    50
    4.1. Ortezy elastyczne    51
    4.2. Ortezy kończyn dolnych    52
    4.3. Ortezy kończyn górnych    54
    4.4. Ortezy tułowia    56
    Pytania sprawdzające    57
    Piśmiennictwo    57
  5. Zasady stosowania i przydatność dynamicznego plastrowania w leczeniu pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchuZbigniew Śliwiński    59
    5.1. Wybrane aspekty teoretyczne dynamicznego plastrowania – kinesiology tapingu    59
    5.2. Testy przesiewowe stosowane w kinesio tapingu w celu określenia dysfunkcji i tzw. afektacji wybranych obszarów ciała    63
    5.2.1. Testy przesiewowe dla górnej części ciała    63
    5.2.2. Testy przesiewowe dla dolnej części ciała    69
    Pytania sprawdzające    76
    Piśmiennictwo    76
  6. Wybrane aspekty rehabilitacji choduAnna Słupik    78
    6.1. Ocena chodu    78
    6.2. Wybrane metody reedukacji chodu    79
    6.3. Nauka chodu z wykorzystaniem pomocy ortopedycznych i przyrządów    80
    6.4. Znaczenie doboru obuwia i wkładek w reedukacji chodu    81
    Pytania sprawdzające    82
    Piśmiennictwo    82
  7. Zasady stosowania leków dostępnych bez recepty w chorobach narządu ruchuPaweł Krząścik    83
    7.1. Skuteczność (profil działania)    83
    7.1.1. Leki przeciwbólowe    83
    7.1.2. Leki przeciwzapalne (NLPZ)    84
    7.1.3. Inne leki stosowane w chorobach narządu ruchu    86
    7.2. Bezpieczeństwo stosowania (działania niepożądane i toksyczne)    86
    Pytania sprawdzające    88
    Piśmiennictwo    88
  8. Wybrane psychologiczne aspekty praktyczne pracy fizjoterapeuty w leczeniu pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu Krzysztof Owczarek    89
    8.1. Wprowadzenie    89
    8.1.1. Postawa pacjentów wobec choroby    90
    8.1.2. Temperament – typ układu nerwowego    91
    8.1.3. Problematyka różnic indywidualnych    92
    8.1.4. Podsumowanie    94
    8.1.5. Wnioski    95
    8.2. Asertywność    96
    8.2.1. Zachowania agresywne    96
    8.2.2. Zachowania bierne    97
    8.2.3. Zachowania asertywne    99
    8.2.4. Wybrane techniki asertywne    99
    8.2.5. Asertywne krytykowanie i przyjmowanie ocen    100
    8.2.6. Istota asertywnej komunikacji    102
    8.3. Wybrane psychologiczne aspekty wzajemnej relacji fizjoterapeuta–pacjent    103
    8.3.1. Dzieci    103
    8.3.2. Osoby starsze    106
    8.4. Pacjenci po urazie   110
    8.5. Podsumowanie    111
    Pytania sprawdzające    111
    Piśmiennictwo    111
  9. Fizjoterapia a niepełnosprawność narządu ruchuJakub Grzegorz Adamczyk    113
    9.1. Amputacje    114
    9.2. Urazy i uszkodzenia rdzenia kręgowego    115
    9.3. Choroby i urazy ośrodkowego układu nerwowego    118
    9.4. Inne schorzenia narządu ruchu    118
    Pytania sprawdzające    119
    Piśmiennictwo    119
  10. Wybrane aspekty współpracy fizjoterapeuty z zespołem terapeutycznym i rola edukacyjna fizjoterapeutyMonika Lewandowska    120
    10.1. Współpraca w zespole terapeutycznym    120
    10.2. Rola edukacyjna fizjoterapeuty    122
    10.2.1. Rola edukacyjna fizjoterapeuty skierowana na osobę pacjenta    122
    10.2.2. Rola edukacyjna fizjoterapeuty skierowana na samego siebie    123
    Pytania sprawdzające    123
    Piśmiennictwo    124
  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA    125
  11. Rozwojowe wady kręgosłupa i klatki piersiowejJanusz Nowotny    127
    11.1. Wady kręgosłupa    127
    11.1.1. Postawa ciała    127
    11.1.2. Nieprawidłowa postawa ciała    131
    11.1.3. Wady postawy w płaszczyźnie strzałkowej    133
    11.1.4. Boczne skrzywienia kręgosłupa    133
    11.1.5. Diagnostyka wad postawy    137
    11.1.6. Postępowanie korekcyjne    139
    11.2. Wady klatki piersiowej    142
    11.2.1. Klatka piersiowa lejkowata    145
    11.2.2. Inne wady klatki piersiowej    146
    Pytania sprawdzające    147
    Piśmiennictwo    147
  12. KręgosłupJerzy Edward Kiwerski, Katarzyna Czerniewska    149
    12.1. Charakterystyka czynnościowa    149
    12.2. Wybrane sposoby funkcjonalnej oceny kręgosłupa    150
    12.3. Zespoły przeciążeniowe    153
    12.4. Najczęstsze choroby kręgosłupa    156
    12.4.1. Zmiany przeciążeniowo-zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego    157
    12.4.2. Zmiany przeciążeniowo-zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego    161
    12.4.3. Kręgozmyk    163
    12.4.4. Choroba Scheuermanna    164
    12.5. Urazowe uszkodzenia kręgosłupa    166
    12.5.1. Rehabilitacja pacjentów po urazie rdzenia szyjnego    170
    12.5.2. Rehabilitacja pacjentów po urazach niższego segmentu rdzenia kręgowego    171
    12.6. Specyfika leczenia fizjoterapeutycznego pacjentów w wieku podeszłym z osteoporozą    173
    Pytania sprawdzające    178
    Piśmiennictwo    178
  13. Obręcz barkowa i staw ramiennyLeszek Romanowski, Ewa Lisiewicz-Bręborowicz    180
    13.1. Zespół ciasnoty podbarkowej, uszkodzenie pierścienia rotatorów    180
    13.1.1. Anatomia, patofizjologia, rozpoznanie    180
    13.1.2. Leczenie zachowawcze    182
    13.1.3. Leczenie operacyjne    186
    13.2. Bark zamrożony    190
    13.2.1. Patofizjologia, rozpoznanie    190
    13.2.2. Leczenie zachowawcze    191
    13.2.3. Leczenie operacyjne    191
    13.2.4. Postępowanie pooperacyjne    191
    13.3. Zwichnięcie i niestabilność stawu ramiennego    192
    13.3.1. Anatomia, patofizjologia, rozpoznanie    192
    13.3.2. Leczenie zachowawcze    193
    13.3.3. Leczenie operacyjne    194
    13.3.4. Postępowanie pooperacyjne    195
    13.4. Endoprotezoplastyka stawu ramiennego    196
    13.4.1. Anatomia, wskazania, rodzaje endoprotez, powikłania    196
    Pytania sprawdzające    197
    Piśmiennictwo    198
  14. Ramię i staw łokciowyStanisław Pomianowski, Szymon Pietruszka    199
    14.1. Wstęp    199
    14.2. Zespoły przeciążeniowe    201
    14.2.1. Łokieć tenisisty a zespół bólowy przedziału bocznego stawu łokciowego    201
    14.2.2. Łokiec golfisty    203
    14.3. Choroby okolicy stawu łokciowego    205
    14.3.1. Zespół Kiloha–Nevina    205
    14.3.2. Zespół mięśnia nawrotnego obłego    206
    14.3.3. Górny zespół cieśni nerwu łokciowego    207
    14.4. Obrażenia ramienia i okolicy stawu łokciowego    208
    14.4.1. Złamanie trzonu kości ramiennej + zespół cieśni nerwu promieniowego    208
    14.4.2. Zwichnięcia stawu łokciowego    210
    14.5. Złamanie dalszego końca kości ramiennej    211
    14.6. Złamanie bliższego końca kości łokciowej    211
    14.7. Złamanie bliższego końca kości promieniowej    212
    14.8. Specyfika leczenia przykurczów pourazowych stawu łokciowego    213
    Pytania sprawdzające    217
    Piśmiennictwo    217
  15. Przedramię i rękaLeszek Romanowski, Ewa Lisiewicz-Bręborowicz    218
    15.1. Neuropatie uciskowe nerwu łokciowego    218
    15.2. Neuropatie uciskowe nerwu pośrodkowego    219
    15.3. Neuropatie uciskowe nerwu promieniowego    220
    15.4. Rola fizjoterapii w leczeniu neuropatii w obrębie przedramienia i ręki    220
    15.5. Uszkodzenia ścięgien w obrębie przedramienia i ręki    223
    15.5.1. Uszkodzenie ścięgien prostowników palców    223
    15.5.2. Uszkodzenie ścięgien zginaczy nadgarstka i palców    224
    15.5.3. Fizjoterapia w uszkodzeniach ścięgien w obrębie przedramienia i ręki    225
    15.5.4. Tenoliza ścięgna    227
    15.6. Złamania w obrębie przedramienia i ręki    228
    15.6.1 Złamania dalszego końca kości promieniowej    228
    15.6.2. Fizjoterapia w leczeniu złamań w obrębie przedramienia i ręki    229
    Pytania sprawdzające    231
    Piśmiennictwo    232
  16. Obręcz biodrowa, staw biodrowy i udoJarosław Czubak, Agnieszka Stępień    233
    16.1. Charakterystyka czynnościowa stawu biodrowego    233
    16.2. Wybrane aspekty oceny funkcjonalnej    235
    16.3. Wady rozwojowe stawu biodrowego    236
    16.3.1. Rozwojowe przykurcze mięśni okolicy stawu biodrowego    236
    16.4. Biodro koślawe, szpotawe i dysplastyczne    242
    16.4.1. Biodro koślawe    242
    16.4.2. Biodro szpotawe    243
    16.4.3. Biodro dysplastyczne    244
    16.5. Zespoły przeciążeniowe miednicy i okolicy stawu biodrowego    248
    16.5.1. Entezopatie obręczy miednicznej i stawu biodrowego    248
    16.5.2. Zapalenia przeciążeniowe kaletek maziowych okolicy stawu biodrowego    249
    16.6. Choroby stawu biodrowego    251
    16.6.1. Choroba Legga–Calvégo–Perthesa    251
    16.6.2. Konflikt udowo-panewkowy    254
    16.6.3. Choroba zwyrodnieniowa stawów z umiejscowieniem w stawie biodrowym – koksartroza    257
    16.7. Obrażenia miednicy i stawu biodrowego    262
    16.7.1. Uszkodzenia obrąbka stawu biodrowego    262
    16.7.2. Złamania kości krzyżowej i miednicy    262
    16.7.3. Złamanie bliższego końca kości udowej    264
    16.7.4. Złamania trzonu kości udowej    266
    Pytania sprawdzające    268
    Piśmiennictwo    268
  17. Staw kolanowyArtur Stolarczyk, Magda Kamińska    270
    17.1. Diagnostyka dysfunkcji stawu kolanowego    270
    17.1.1. Badanie podmiotowe    270
    17.1.2. Badanie przedmiotowe    270
    17.1.3. Diagnostyka obrazowa – wskazania    271
    17.1.4. Ocena funkcjonalna aktywności codziennej i sportowej    272
    17.2. Wady rozwojowe i choroby wieku dziecięcego    273
    17.2.1. Kolano koślawe i szpotawe    273
    17.2.2. Kolano tyłowygięte    274
    17.2.3. Choroba Osgooda–Schlattera    275
    17.3. Obrażenia stawu kolanowego    276
    17.3.1. Złamania    276
    17.3.2. Uszkodzenia więzadłowe    277
    17.3.3. Uszkodzenia łąkotek    288
    17.3.4. Uszkodzenia chrząstki    290
    17.3.5. Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego    290
    Pytania sprawdzające    292
    Piśmiennictwo    292
  18. Podudzie i stopaJarosław Czubak, Agnieszka Stępień    294
    18.1. Charakterystyka czynnościowa    294
    18.2. Wybrane sposoby oceny funkcjonalnej    295
    18.3. Dziecięce wady rozwojowe    297
    18.3.1. Stopa dziecięca płaska i płasko-koślawa    297
    18.4. Stopa płaska statyczna u dorosłych    300
    18.4.1. Badanie przedmiotowe    300
    18.4.2. Leczenie    301
    18.5. Stopa poprzecznie płaska    301
    18.5.1. Leczenie    302
    18.6. Paluch koślawy    302
    18.6.1. Badania obrazowe   303
    18.6.2. Leczenie    305
    18.7. Zespoły przeciążeniowe    306
    18.7.1. Przewlekłe zespoły przeciążeniowe ścięgna piętowego – achillodynia    306
    18.7.2. Zespół kanału stępu    307
    18.7.3. Zespół przeciążeniowy rozcięgna podeszwowego – tzw. ostroga piętowa    309
    18.8. Choroby stopy    311
    18.8.1. Choroba Haglunda–Severa    311
    18.8.2. Paluch sztywny    312
    18.9. Obrażenia podudzia i stopy    313
    18.9.1. Skręcenia stawu skokowo-goleniowego    313
    Pytania sprawdzające    316
    Piśmiennictwo    316
  Skorowidz    319
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia