X

  Wstęp 5
  
  Eric Ambukita: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju regionalnego 7
  Niki Derlukiewicz: Wspieranie innowacyjności w polskich regionach 19
  Zofia Dolewka: System kontroli i nadzoru w samorządzie terytorialnym 31
  Sylwia Dołzbłasz: Wybrane elementy konkurencyjności i rozwoju lokalnego na obszarze pogranicza polsko-niemieckiego 43
  Piotr Hajduga: Dylematy i wyzwania polityki regionalnej w Polsce do roku 2020 57
  Magdalena Kalisiak-Mędelska: Partnerstwo lokalne – istota i znaczenie na przykładzie lokalnych grup działania 73
  Stanisław Korenik: Rozwój przestrzenny we współczesnych realiach 97
  Anna Mempel-Śnieżyk: Koncepcje rozwoju regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem klastrów i inteligentnych specjalizacji 107
  Katarzyna Miszczak: Reguły gospodarki uczącej się a wyzwania dla wspólnotowej polityki regionalnej 123
  Monika Musiał-Malagó: The change in the structure of land use in cities. Krakow – a case study 135
  Marek Obrębalski: Współczesne problemy krajowej i regionalnej polityki miejskiej 145
  Małgorzata Pięta-Kanurska: Budowanie lokalnego kapitału kreatywności w metropolii (na przykładzie Wrocławia Nadodrze) 155
  Aldona Podgórniak-Krzykacz: Samorząd terytorialny w warunkach governance i sieci 167
  Małgorzata Rogowska: Przestrzeń publiczna w rozwoju kreatywnych miast. 179
  Dorota Rynio: Wspólne strategie terytorialne w programowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego 189
  Przemysław Sekuła: Kolejowe przewozy regionalne – wyzwania i problemy 201
  Piotr Serafin: Ekonomiczne efekty projektów infrastrukturalnych realizowanych przez gminy w strefie podmiejskiej Krakowa 211
  Andrzej Sztando: Model procedury budowy strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego 247
  Alicja Zakrzewska-Półtorak: Zintegrowane inwestycje terytorialne jako nowe narzędzie wspierania współpracy jednostek samorządu terytorialnego – przypadek Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 267
Biblioteka Regionalisty 2013, nr 13

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

276

Kategoria

Publikacje darmowe

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
0 zł

Opis

W ostatnich latach w Polsce zaobserwować można coraz większe zainteresowanie tematyką związaną z funkcjonowaniem struktur samorządowych, rozwojem lokalnym i regionalnym w rozmaitych aspektach. Źródłem tego zjawiska są niewątpliwie intensywne przemiany społeczno-gospodarcze. W ich wyniku wzrasta upodmiotowienie społeczności lokalnych i regionalnych. W efekcie obserwujemy kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego, którego przedstawiciele chcą w coraz większym stopniu mieć wpływ na swoje otoczenie, stając się coraz bardziej wymagającym partnerem dla władz lokalnych i regionalnych.

W niniejszym numerze czasopisma „Biblioteka Regionalisty” znajdą Państwo zbiór interesujących, a zarazem różnorodnych artykułów naukowych, poświęconych aktualnym problemom i zagadnieniom rozwoju lokalnego i regionalnego, jak np.: rozwój przestrzenny we współczesnych realiach, bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju regionalnego, problemy regionalnej polityki miejskiej czy strategie rozwoju JST. W publikacji poruszone zostały także kwestie związane z samorządem terytorialnym w warunkach governance i sieci, gospodarką uczącą się oraz rozwojem kreatywnych miast. Są to niewątpliwie najaktualniejsze zjawiska występujące w naszych realiach przestrzennych.

Życząc miłej lektury, mamy nadzieję, że wyniki badań przedstawione w publikacji będą stanowiły dla Państwa inspirację do dalszej dyskusji oraz kolejnych prac naukowych poświęconych tematyce rozwoju regionalnego.


Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!