Postępy reumatologii klinicznej

5 ocen

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

137,83  179,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 179,00 zł (-23%)

Najniższa cena z 30 dni: 137,83 zł  


137,83

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Osiągnięcia w dziedzinie reumatologii w ciągu ostatnich lat są bardzo znaczne. Wiążą się zarówno z diagnostyką, jak i coraz większymi możliwościami leczenia. Prezentowana książka ma za zadanie ujęcie wszystkich nowych wiadomości w zwięzły i praktyczny sposób.


W publikacji omówiono:


· najnowsze metody badań diagnostycznych,
· kryteria klasyfikacyjne chorób,
· zalecenia Europejskiej Ligi do Walki z Chorobami Reumatycznymi (EULAR) i Amerykańskiego Kolegium Reumatologicznego (ACR),
· wiedzę opartą na dowodach naukowych,
· wskazówki postępowania w sytuacjach niestandardowych.


Praktyczne kompendium z reumatologii z pewnością będzie przydatne w codziennej praktyce lekarskiej zarówno reumatologów, internistów, jak i lekarzy innych specjalności.


Rok wydania2014
Liczba stron464
KategoriaReumatologia
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4834-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Autorzy IV
  PRZEDMOWA VII
  Wykaz wybranych skrótów XVIII
  1. Wybrane badania pracowniane Eugeniusz J. Kucharz, Irena Zimmermann-Górska, Jadwiga Staniszewska-Varga, Renata Andrysiak    1
    1.1. Badania laboratoryjne – Eugeniusz J. Kucharz    1
      1.1.1. Wprowadzenie    1
      1.1.2. Wskaźniki procesu zapalnego     2
      1.1.3. Autoprzeciwciała    4
      1.1.4. Białka układu dopeniacza     9
      1.1.5. Testy uwalniania interferonu w ocenie zakażenia gruźlicą    10
      1.1.6. Badanie płynu stawowego – Irena Zimmermann-Górska     12
    1.2. Badania obrazowe    17
    1.2.1. Badanie radiologiczne – Jadwiga Staniszewska-Varga    17
    1.2.2. Nowoczesne metody obrazowania w reumatologii – Renata Andrysiak    20
  
  2. Leczenie biologiczne w reumatologii Piotr Wiland    27
    2.1. Definicja i znaczenie leków biologicznych w reumatologii     27
    2.2. Patogeneza chorób zapalnych stawów     27
    2.3. Inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa zarejestrowane w leczeniu chorób reumatycznych     29
    2.4. Leki biologiczne o innym mechanizmie działania niż hamowanie czynnika martwicy nowotworów alfa zarejestrowane w leczeniu chorób reumatycznych    35
      2.4.1. Abatacept    35
      2.4.2. Rytuksymab    35
      2.4.3. Tocilizumab    36
      2.4.4. Ustekinumab     38
      2.4.5. Belimumab    38
  3. Reumatoidalne zapalenie stawów Anna Filipowicz-Sosnowska    43
    3.1. Definicja    43
    3.2. Etiopatogeneza     43
      3.2.1. Autoprzeciwciała    45
    3.3. Patomorfologia    45
    3.4. Epidemiologia    46
    3.5. Objawy kliniczne i przebieg    46
      3.5.1. Objawy podmiotowe i przedmiotowe     46
    3.6. Badania pracowniane     50
      3.6.1. Badania laboratoryjne    50
      3.6.2. Badanie płynu stawowego    50
      3.6.3. Badania obrazowe    51
    3.7. Rozpoznanie     52
    3.8. Rozpoznanie różnicowe    55
    3.9. Ocena aktywności choroby i wydolności funkcjonalnej    55
    3.10. Remisja choroby    57
    3.11. Leczenie i rehabilitacja    57
    3.12. Rokowanie     63
  4. Reumatologia wieku rozwojowego Ewa Tuszkiewicz-Misztal, Elżbieta Smolewska, Jacek Postępski, Edyta Olesińska    65
    4.1. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów     65
      4.1.1. Definicja    65
      4.1.2. Etiopatogeneza     65
      4.1.3. Postacie młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów    66
      4.1.4. Różnicowanie     75
      4.1.5. Główny cel leczenia, ocena aktywności i monitorowanie     75
    4.2. Młodzieńczy toczeń rumieniowaty układowy     81
      4.2.1. Definicja     81
      4.2.2. Etiopatogeneza    81
      4.2.3. Epidemiologia    81
      4.2.4. Objawy kliniczne i przebieg    81
      4.2.5. Badania pracowniane     83
      4.2.6. Rozpoznanie    84
      4.2.7. Rozpoznanie różnicowe     85
      4.2.8. Leczenie     85
      4.2.9. Rokowanie     86
    4.3. Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe     87
      4.3.1. Definicja    87
      4.3.2. Etiopatogeneza     88
      4.3.3. Epidemiologia    88
      4.3.4. Objawy kliniczne i przebieg    88
      4.3.5. Badania pracowniane     90
      4.3.6. Rozpoznanie    91
      4.3.7. Rozpoznanie różnicowe     91
      4.3.8. Leczenie     92
      4.3.9. Rokowanie     92
    4.4. Twardzina młodzieńcza    94
      4.4.1. Młodzieńcza twardzina układowa     94
      4.4.2. Młodzieńcza twardzina miejscowa     99
    4.5. Układowe zapalenia naczyń u dzieci    102
      4.5.1. Definicja     102
      4.5.2. Choroba Kawasaki     103
      4.5.3. Choroba (plamica) Schönleina-Henocha     107
    4.6. Młodzieńcze spondyloartropatie    11
      4.6.1. Definicja     111
      4.6.2. Rozpoznanie    111
      4.6.3. Postacie kliniczne    112
      4.6.4. Badania obrazowe w młodzieńczych spondyloartropatiach     115
    4.7. Gorączka reumatyczna    116
  5. Choroba Still a u dorosłych Irena Zimmermann-Górska    121
    5.1. Definicja    121
    5.2. Etiopatogeneza     121
    5.3. Patomorfologia     121
    5.4. Epidemiologia    122
    5.5. Objawy kliniczne i przebieg choroby    122
    5.6. Badania pracowniane    124
      5.6.1. Badania laboratoryjne     124
      5.6.2. Badania obrazowe     124
    5.7. Rozpoznanie    125
    5.8. Rozpoznanie różnicowe    126
    5.9. Leczenie     126
    5.10. Rokowanie     127
  7. Mieszana choroba tkanki łącznej Marzena Olesińska    161
    7.1. Definicja    161
    7.2. Etiopatogeneza     161
    7.3. Epidemiologia    162
    7.4. Objawy kliniczne i przebieg choroby    162
    7.5. Badania pracowniane    166
    7.6. Strategia wczesnego wykrywania powikłań narządowych w MCTD     166
  6. toczeń rumieniowaty układowy Marzena Olesińska129
    6.1. Definicja    129
    6.2. Etiopatogeneza     129
    6.3. Epidemiologia    133
    6.4. Objawy kliniczne i przebieg choroby    133
    6.5. Badania pracowniane    144
      6.5.1. Zaburzenia hematologiczne     144
      6.5.2. Badanie funkcji nerek    144
      6.5.3. Zaburzenia serologiczne    145
    6.6. Podgrupy kliniczne tocznia rumieniowatego układowego     146
    6.7. Rozpoznanie    147
    6.8. Rozpoznanie różnicowe    149
    6.9. Monitorowanie przebiegu tocznia rumieniowatego układowego    150
    6.10. Leczenie    153
    6.11. Rokowanie    158
  7. Mieszana choroba tkanki łącznej Marzena Olesińska     161
    7.1. Definicja     161
    7.2. Etiopatogeneza    161
    7.3. Epidemiologia     162
    7.4. Objawy kliniczne i przebieg choroby    162
    7.5. Badania pracowniane     166
    7.6. Strategia wczesnego wykrywania powikłań narządowych w MCTD     166
    7.7. Rozpoznanie     167
    7.8. Rozpoznanie różnicowe    168
    7.9. Leczenie     168
    7.10. Rokowanie     170
  8. Zespół antyfosfolipidowy Krystyna Zawilska, Irena Zimmermann-Górska, Jana Skrzypczak     173
    8.1. Definicja – Krystyna Zawilska, Irena Zimmermann-Górska     173
    8.2. Zakrzepica żylna i tętnicza – Krystyna Zawilska, Irena Zimmermann-Górska     173
      8.2.1. Etiopatogeneza     173
      8.2.2. Epidemiologia    176
      8.2.3. Objawy kliniczne i przebieg choroby     176
      8.2.4. Rozpoznanie    177
      8.2.5. Rozpoznanie różnicowe     180
      8.2.6. Leczenie i zapobieganie    180
      8.2.7. Rokowanie     181
    8.3. Położnicze konsekwencje zespołu antyfosfolipidowego – Jana Skrzypczak    182
      8.3.1. Częstość występowania    182
      8.3.2. Przeciwciała antyfosfolipidowe istotne dla nawracających poronień    184
      8.3.3. Mechanizm niepowodzeń położniczych w zespole antyfosfolipidowym     185
      8.3.4. Leczenie     186
  9. Tw ardzina układowa Stanisław Sierakowski, Matylda Sierakowska    189
    9.1. Definicja    189
    9.2. Etiologia    189
    9.3. Patogeneza    189
    9.4. Epidemiologia    190
    9.5. Postacie twardziny układowej     191
    9.6. Objawy kliniczne     192
      9.6.1. Skóra    192
      9.6.2. Układ kostno-stawowy    194
      9.6.3. Przewód pokarmowy    195
      9.6.4. Nerki    196
      9.6.5. Układ oddechowy     196
      9.6.6. Serce    198
      9.6.7. Mięśnie    198
    9.7. Początek i przebieg choroby     198
      9.7.1. Postać ograniczona twardziny układowej     199
      9.7.2. Postać uogólniona twardziny układowej     200
    9.8. Badania pracowniane     200
      9.8.1. Ocena stopnia i rozległości stwardnienia skóry     200
      9.8.2. Test 6-minutowego marszu     201
      9.8.3. Badania laboratoryjne    201
      9.8.4. Badania obrazowe     202
      9.8.5. Cewnikowanie prawego serca     203
      9.8.6. Badanie elektrokardiograficzne     203
      9.8.7. Badanie spirometryczne     203
    9.9. Rozpoznanie     203
    9.10. Rozpoznanie różnicowe    204
    9.11. Leczenie     205
      9.11.1. Terapia narządowo swoista     205
      9.11.2. Leczenie ogólne     210
      9.11.3. Leki przeciwwskazane w twardzinie układowej     210
    9.12. Rokowanie .    210
  10. Zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe Maria Majdan    213
    10.1. Definicja     213
    10.2. Etiopatogeneza i patomorfologia     214
      10.2.1. Autoprzeciwciała w zapaleniu wielomięśniowym i skórno-mięśniowym    215
    10.3. Epidemiologia    216
    10.4. Objawy kliniczne i przebieg choroby    217
      10.4.1. Objawy pozamięśniowe w zapaleniu wielomięśniowym i skórno-mięśniowym     219
      10.4.2. Ocena aktywności choroby    220
    10.5. Badania diagnostyczne w zapaleniu wielomięśniowym i skórno-mięśniowym    220
    10.6. Rozpoznanie     222
    10.7. Rozpoznanie różnicowe    222
    10.8. Zapalenie skórno-mięśniowe i wielomięśniowe jako zespoły paranowotworowe    223
    10.9. Leczenie     224
    10.10. Rokowanie     226
  11. Zapalenia naczyń Jacek Musiał    229
    11.1. Definicja     229
    11.2. Etiopatogeneza    229
    11.3. Epidemiologia     230
    11.4. Nomenklatura zapaleń naczyń    230
    11.5. Zapalenie dużych naczyń    231
      11.5.1. Choroba Takayasu     231
      11.5.2. Olbrzymiokomórkowe zapalenie naczyń    233
    11.6. Zapalenie średnich naczyń     234
      11.6.1. Guzkowe zapalenie tętnic     234
    11.7. Zapalenie małych naczyń    236
      11.7.1. Zapalenia naczyń z obecnością ANCA     236
      11.7.2. Zapalenia naczyń z kompleksami immunologicznymi    242
    11.8. Zapalenie różnych naczyń     244
      11.8.1. Choroba Behçeta    244
      11.8.2. Zespół Cogana    246
    11.9. Zapalenie naczyń pojedynczego narządu    246
    11.10. Zapalenia naczyń towarzyszące chorobom układowym     246
      11.10.1. Reumatoidalne zapalenie naczyń     246
    11.11. Zapalenia naczyń o prawdopodobnej etiologii     247
      11.11.1. Krioglobulinemiczne zapalenie naczyń towarzyszące infekcji HCV    247
  12. Zespół Sjögrena Irena Zimmermann-Górska    249
    12.1. Definicja     249
    12.2. Etiopatogeneza     249
    12.3. Patomorfologia     250
    12.4. Epidemiologia    250
    12.5. Objawy kliniczne i przebieg choroby     250
      12.5.1. Objawy „gruczołowe”    250
      12.5.2. Objawy „pozagruczołowe”    252
    12.6. Badania pracowniane    254
      12.6.1. Badania laboratoryjne    254
    12.7. Rozpoznanie     255
    12.8. Rozpoznanie różnicowe    257
    12.9. Leczenie     257
    12.10. Monitorowanie choroby    258
    12.11. Rokowanie     258
  13. Polimialgia reumatyczna Marcin Milchert, Iwona Brzosko, Marek Brzosko261
    13.1. Definicja     261
    13.2. Etiopatogeneza     261
    13.3. Epidemiologia    262
    13.4. Objawy kliniczne i przebieg choroby     262
    13.5. Badania pracowniane    263
    13.5. Rozpoznanie     264
    13.6. Rozpoznanie różnicowe    266
    13.7. Leczenie     268
    13.8. Rokowanie     269
  14. Zapalenie tkanki tłuszczowej Irena Zimmermann-Górska271
    14.1. Definicja     271
    14.2. Etiopatogeneza     271
    14.3. Patomorfologia     271
    14.4. Postacie zapalenia tkanki tłuszczowej     272
      14.4.1. Rumień guzowaty     272
      14.4.2. Choroba Webera i Christiana     275
      14.4.3. Zapalenie tkanki tłuszczowej w przebiegu chorób trzustki     276
  15. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa Irena Zimmermann-Górska    279
    15.1. Definicja     279
    15.2. Etiopatogeneza     279
    15.3. Patomorfologia     280
    15.4. Epidemiologia    280
    15.5. Objawy kliniczne i przebieg choroby     280
      15.5.1. Objawy ze strony układu ruchu    280
      15.5.2. Objawy ze strony innych układów i narządów     282
      15.5.3. Przebieg choroby    283
    15.6. Badania pracownianie     283
      15.6.1. Badania laboratoryjne    283
      15.6.2. Badania obrazowe     283
    15.7. Rozpoznanie     285
    15.8. Rozpoznanie różnicowe    288
    15.9. Leczenie     289
    15.10. Rokowanie     289
  16. Łuszczycowe zapalenie stawów Eugeniusz J. Kucharz    293
    16.1. Definicja    293
    16.2. Etiopatogeneza     294
    16.3. Epidemiologia     295
    16.4. Objawy kliniczne i przebieg choroby     295
      16.4.1. Zmiany stawowe    296
      16.4.2. Zmiany skórne     297
      16.4.3. Zapalenie palców    297
      16.4.4. Inne zmiany     297
    16.5. Postacie łuszczycowego zapalenia stawów     298
    16.6. Rozpoznanie i rozpoznanie różnicowe     298
    16.7. Leczenie     299
    16.8. Rokowanie     305
  17. Reaktywne zapalenie stawów Brygida Kwiatkowska    307
    17.1. Definicja    307
    17.2. Etiopatogeneza     307
    17.3. Epidemiologia    309
    17.4. Objawy kliniczne i przebieg choroby     309
    17.5. Badania pracowniane    311
      17.5.1. Badania laboratoryjne    311
      17.5.2. Badania obrazowe     311
    17.6. Rozpoznanie     312
    17.7. Rozpoznanie różnicowe    313
    17.8. Leczenie     313
    17.9. Rokowanie     315
  18. Zapalenie stawów w przebiegu nieswoistych zapalnych chorób jelit Anna Zubrzycka-Sienkiewicz    317
    18.1. Nazwa jednostki i definicja    317
    18.2. Etiopatogeneza     317
    18.3. Epidemiologia    318
    18.4. Objawy kliniczne i przebieg choroby     318
    18.5. Badania pracowniane     322
      18.5.1. Badania laboratoryjne    322
      18.5.2. Badania obrazowe     322
    18.6. Rozpoznanie     323
    18.7. Rozpoznanie różnicowe    323
    18.8. Powikłania     324
    18.9. Leczenie     325
  19. Choroba zwyrodnieniowa stawów Leszek Szczepański327
    19.1. Definicja     327
    19.2. Etiopatogeneza     327
    19.3. Epidemiologia     329
    19.4. Objawy kliniczne i przebieg choroby     329
    19.5. Badania pomocnicze    334
    19.6. Rozpoznanie     334
    19.7. Rozpoznanie różnicowe    335
    19.8. Leczenie i zapobieganie    335
    19.9. Rokowanie    340
  20. Choroby stawów wywoływane przez kryształy Irena Zimmermann-Górska    343
    20.1. Dna moczanowa    343
      20.1.1. Definicja    343
      20.1.2. Etiopatogeneza    343
      20.1.3. Patomorfologia    345
      20.1.4. Epidemiologia     345
      20.1.5. Objawy kliniczne i przebieg choroby     346
      20.1.6. Badania pracowniane    347
      20.1.7. Rozpoznanie     348
      20.1.8. Rozpoznanie różnicowe    350
      20.1.9. Leczenie i profilaktyka     350
      20.1.10. Rokowanie    353
    20.2. Choroby wywoływane przez kryształy dwuwodnego pirofosforanu wapnia     353
      20.2.1. Definicja    353
      20.2.2. Etiopatogeneza    353
      20.2.3. Epidemiologia     354
      20.2.4. Objawy kliniczne    354
      20.2.5. Badania pracowniane    354
      20.2.6. Rozpoznanie     355
      20.2.7. Rozpoznanie różnicowe    355
      20.2.8. Leczenie    356
      20.2.9. Rokowanie    356
    20.3. Choroby wywoływane przez kryształy hydroksyapatytu     356
      20.3.1. Etiopatogeneza    356
      20.3.2. Patomorfologia    356
      20.3.3. Objawy kliniczne    356
      20.3.4. Rozpoznanie     357
      20.3.5. Leczenie    358
    20.4. Zapalenia stawów wywoływane przez inne substancje krystaliczne     358
      20.4.1. Zapalenie stawów wywołane przez kryształy cholesterolu     358
      20.4.2. Odczyn zapalny po dostawowych wstrzyknięciach preparatów glikokortykosteroidów    358
  21. Zespoły chorobowe związane z nadmierną ruchomością stawów Irena Zimmermann-Górska    361
    21.1. Zespół Ehlersa i Danlosa    362
      21.1.1. Definicja    362
      21.1.2. Postać klasyczna    363
      21.1.3. Postać z dominującymi objawami nadmiernej ruchomości stawów     364
      21.1.4. Postać naczyniowa     364
      21.1.5. Postać z objawami kifoskoliozy    364
      21.1.6. Postać z wiotkością stawów    365
      21.1.7. Postać ze zmniejszoną elastycznością skóry     365
      21.1.8. Leczenie chorych z objawami zespołu Ehlersa i Danlosa     365
    21.2. Zespół Marfana     365
      21.2.1. Definicja, etiopatogeneza i epidemiologia    365
      21.2.2. Objawy kliniczne    366
      21.2.3. Rozpoznanie    366
      21.2.4. Leczenie    366
      21.2.5. Rokowanie    366
    21.3. Uwagi ogólne     366
  22. Osteoporoza Piotr Głuszko    369
    22.1. Definicja     369
    22.2. Wstęp     369
    22.3. Patogeneza     370
      22.3.1. Czynniki ryzyka złamań     372
    22.4. Epidemiologia    372
    22.5. Objawy kliniczne     373
    22.6. Badania pracowniane    374
      22.6.1. Badania obrazowe    374
      22.6.2. Badania laboratoryjne    378
    22.7. Diagnostyka różnicowa    381
    22.8. Osteoporozy wtórne     381
      22.8.1. Osteoporozy wtórne i ryzyko złamań w przebiegu układowych zapalnych chorób reumatycznych    383
    22.9. Osteoporoza wywołana przewlekłym podawaniem glikokortykosteroidów     384
    22.10. Leczenie osteoporozy pomenopauzalnej     384
      22.10.1. Leczenie dietetyczne     385
      22.10.2. Farmakoterapia osteoporozy     385
    22.11. Leczenie osteoporozy u mężczyzn     388
    22.12. Leczenie osteoporozy wtórnej    388
  23. Fibromialgia Przemysław Keczmer, Włodzimierz Samborski    391
    23.1. Definicja    391
    23.2. Etiopatogeneza     391
    23.3. Epidemiologia    392
    23.4. Objawy kliniczne i przebieg choroby     393
    23.5. Rozpoznanie     393
    23.6. Leczenie     395
  24. Regionalne zespoły bólowe Tadeusz Styczyński    397
    24.1. Definicja    397
    24.2. Bóle szyi     397
      24.2.1. Epidemiologia i etiologia     397
      24.2.2. Bóle szyi związane z zaburzeniem funkcji podporowo-ruchowej kręgosłupa bez powikłań neurologicznych     398
      24.2.3. Bóle szyi z powikłaniami neurologicznymi     399
      24.2.4. Rozpoznanie różnicowe    401
      24.2.5. Leczenie    402
    24.3. Bóle w okolicy lędźwiowo-krzyżowej     403
      24.3.1. Epidemiologia     403
      24.3.2. Klasyfikacja     404
      24.3.3. Rozpoznanie różnicowe    404
      24.3.4. Bóle lędźwiowo-krzyżowe uwarunkowane mechanicznie oraz zespoły korzeniowe    406
      24.3.5. Podstawy postępowania w bólach okolicy lędźwiowo-krzyżowej    409
  25. Addendum. Niesteroidowe leki przeciwzapalne Anna Zubrzycka-Sienkiewicz    413
    25.1 Mechanizm działania    413
    25.2. Podział niesteroidowych leków przeciwzapalnych     415
    25.3. Skuteczność niesteroidowych leków przeciwzapalnych     417
    25.4. Niesteroidowe leki przeciwzapalne a ciąża i karmienie piersią    418
    25.5. Działania niepożądane    418
    25.6. Wybór niesteroidowego leku przeciwzapalnego    424
    25.7. Ważniejsze interakcje niesteroidowych leków przeciwzapalnych z innymi lekami    425
    25.8. Podstawowe zasady stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych     426
    25.9. Nowe niesteroidowe leki przeciwzapalne     426
  Skorowidz    429
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia