Metafizyka

Metafizyka

3 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

22,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Księga Gamma Metafizyki zaczyna się od zdania zapowiadającego nową orientację filozoficzną: Istnieje nauka, która bada Byt jako taki i przysługujące mu atrybuty istotne (1003 a 21). Ta nowa nauka kryje się pod nazwą, której nie wymyślił Arystoteles – „metafizyka”. Nauka ta ani nie miała poprzedników, ani żadnej tradycji. Powstały więc różne hipotezy tłumaczące sens tej nowej nazwy. Wystarczy się odwołać do klasyfikacji nauki w epoce Arystotelesa, ażeby się przekonać, że nie było miejsca dla tej nauki, którą nazwano po śmierci Arystotelesa „metafizyką”, a którą później zaczęto również nazywać „ontologią”.


Liczba stron334
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15949-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  METAFIZYKA tłum. Kazimierz Leśniak    8
    Wstęp    8
   Księga A(I)    21
   1. Doświadczenie, wiedza, mądrość (filozofia)    21
   2. Charakterystyka mądrości (filozofii) jako wiedzy teoretycznej o pierwszych przyczynach i zasadach    24
   3. Poszukiwanie przyczyn przez pierwszych filozofów greckich    27
   4. Poszukiwania przyczyn ciąg dalszy    31
   5. Pitagorejczycy i szkoła elejska    33
   6. Platońska teoria Idej    37
   7. Stosunek badanych systemów do czterech przyczyn    38
   8. Krytyka systemów przedplatońskich    40
   9. Krytyka teorii Idej    42
   10. Wnioski    49
   Księga α (II)    50
   1. Czym jest filozofia    50
   2. Niemożliwość istnienia nieskończonego łańcucha przyczyn i konieczność istnienia pierwszej zasady    52
   3. Uwagi o metodzie    54
   Księga B (III)    55
   1. Przegląd aporii    55
   2. Problemy jedności wiedzy i różnorodności bytu (aporie 1-5)    56
   3. Rodzaje jako zasady wyjaśniania (aporie 6 i 7)    61
   4. Formy, zasady i jedność (aporie 8, 9, 10 i 11)    63
   5. Czy przedmioty matematyczne są substancjami (aporia 14)    68
   6. Problemy Idej, potencji i ogólności (aporie 12 i 13)    69
   Księga Γ (IV)    70
   1. Metafizyka jako nauka o Bycie jako takim    70
   2. Metafizyka jako nauka o substancji, Jedności i Wielości    70
   3. Aksjomaty i zasada sprzeczności    74
   4. Dowód pośredni zasady sprzeczności    76
   5. Krytyka relatywizmu Protagorasa    82
   6. Ciąg dalszy krytyki relatywizmu Protagorasa    86
   7. Obrona zasady wyłączonego środka    87
   8. Analiza poglądu, że wszystko jest prawdziwe i wszystko jest fałszywe    89
   Księga ∆ (V)    90
   1. Początek (zasada)- ἀρχή    90
   2. Przyczyna - αἴτον    91
   3. Element - στοιχεῖον    93
   4. Natura - σφύσιϚ    94
   5. Konieczne - ἀναγγκαῖον    96
   6. Jedno - ἕν    97
   7. Byt - ὄν    99
   8. Substancja - οὐσία    101
   9. „To samo”. „Inne”. „Różne”. „Podobne” - ταὐτό. ἕτερον. διάφορον. ὅµοιον    101
   10. Przeciwstawność. Przeciwieństwo. Odmienność gatunkowa - ἀντικείµενα. ἐναντία. ἕτερα τῷ εἶδει    102
   11. Wcześniejszy i późniejszy - πρότερον, ὕστερον    103
   12. Potencja. Niemoc - δύναµιϚ. ἀδυναµία    105
   13. Ilość - ποσόν    106
   14. Jakość - ποίον    107
   15. Stosunek - πρόϚ τι    108
   16. Doskonałe - τέλειον    109
   17. Kres - πέραϚ    110
   18. Dzięki czemu. Dlaczego - τό καϑό. οὗ ἕνεκα    111
   19. Dyspozycja - διάϑεσιϚ    111
   20. Stan, sposób istnienia - ἕξιϚ    111
   21. Doznanie - πάϑοϚ    112
   22. Brak - στέρησιϚ    112
   23. „Mieć”, „obejmować”, „być w ...”, „podtrzymywać”, itp. - ἔχειν, ἔχεσϑα    113
   24. Pochodzić, powstawać z... - ἔκ τινοϚ εἶναι    113
   25. Część - µέροϚ    114
   26. Całość, suma, ogół, wszystko - ὅλον. πᾶν    114
   27. Odcięty - κολοβόν    115
   28. Rodzaj - γένοϚ    116
   29. Fałsz - τὸ ψεῦδοϚ    116
   30. Przypadek - σϑµβεβηκόϚ    117
   Księga E (VI)    118
   1. Podział nauk teoretycznych i wyróżnienie „teologii” jako nauki o bycie jako takim    118
   2. Cztery znaczenia „bytu”. Byt akcentalny nie jest,przedmiotem żadnej nauki    120
   3. Natura i pochodzenie przypadku    122
   4. Byt jako prawda    123
   Księga Z (VII)    124
   1. Substancja jako pierwsza kategoria bytu    124
   2. Różne poglądy na substancję    125
   3. Substancja jako substrat    126
   4. Istota rzeczy i definicja    127
   5. O definicji i istocie przedmiotu z właściwym atrybutem    129
   6. Tożsamość rzeczy z istotą    130
   7. Powstawanie i jego odmiany    132
   8. Wieczność materii i formy. Powstają tylko twory złożone    134
   9. Powstawanie samorzutne i powstawanie w różnych kategoriach    136
   10. Części formy są częściami definicji    137
   11. Części formy i części rzeczy złożonych    141
   12. Jedność przedmiotu definiowanego    143
   13. Powszechniki nie mogą być substancjami ani elementami substancji    145
   14. Idee nie są substancjami    146
   15. Indywidua i Idee nie są definiowalne    148
   16. Części przedmiotów zmysłowych są tylko potencjami. Jedność i Byt nie są substancjami    149
   17. Substancja jest formą    150
   Księga H (VIII)    152
   1. Substancje zmysłowe i materia    152
   2. Materia, forma i całość złożona    153
   3. Forma i elementy. Definicja i liczba    155
   4. Przyczyny w różnych bytach i w różnych zdarzeniach    157
   5. Materia i jej przeciwieństwa    158
   6. Jedność definicji    159
   Księga Θ (IX)    160
   1. Potencja w ścisłym znaczeniu    160
   2. Potencje rozumne (µετὰ λόγου) i potencje nierozumne (ἄλογοι)    162
   3. Polemika ze szkołą megaryjską    163
   4. Potencja jako możliwość    164
   5. Aktualizacja potencji    165
   6. Odróżnienie aktu od potencji    166
   7. Kiedy coś może być nazwane potencją albo materią czegoś innego    167
   8. Akt jest wcześniejszy od potencji w definicji, w czasie i w substancji    169
   9. Dobro potencjalne i dobro zaktualizowane. Dowód geometryczny    172
   10. Prawda i fałsz    173
   Księga I (X)    174
   1. Cztery rodzaje jedności    174
   2. Byt i jedność jako najogólniejsze predykaty    178
   3. Jedność i Wielość oraz pojęcia pochodne    179
   4. Przeciwieństwo - ὲναντίωσιϚ    181
   5. Równe jako przeciwieństwo dużego i małego    182
   6. Przeciwieństwo Jedności i Wielości    184
   7. Natura stanów pośrednich - τὰ µεταξύ    185
   8. Odmienność gatunkowa    187
   9. Jakie przeciwieństwa powodują różnicę gatunkową    188
   10. Zniszczalne i niezniszczalne różnią się rodzajowo    189
   Księga K (XI)    190
   1. Skrót księgi B, rozdz. 2-3    190
   2. Skrót księgi B, rozdz.4-6    192
   3. Określenie przedmiotu pierwszej filozofii (ks. Γ, rozdz. 1-2)    194
   4. Różnica między filozofią a matematyką i fizyką (ks. Γ, rozdz. 3-4)    195
   5. Zasada sprzeczności (ks. Γ, rozdz.3-4)    196
   6. Zasada sprzeczności, cd. (ks. Γ, rozdz. 5-8)    197
   7. Teologia, matematyka i fizyka (ks. E, rozdz. 1)    199
   8. Byt akcydentalny i byt jako prawda    200
   9. Potencja, aktualizacja, ruch (Wyciąg z Fizyki, ks. III, rozdz. 1-3)    202
   10. Analiza nieskończoności    204
   11. Zmiana i ruch    206
   12. Trzy rodzaje ruchu. Niemożliwość zmiany zmiany    208
   Księga Λ (XII)    210
   1. Różne rodzaje substancji: zniszczalna zmysłowa, wieczna zmysłowa i nieruchoma (niezmysłowa)    210
   2. Zmiana implikuje formę, brak i materię    211
   3. Nie powstaje ani materia, ani forma. Forma oddzielna w bytach naturalnych i wytworach sztucznych    212
   4. Tożsamośc przyczyn wszystkich bytów    214
   5. Akt i potencja jako zasady wszystkich rzeczy    215
   6. Konieczność istnienia Pierwszego, Wiecznego Poruszyciela    216
   7. Natura Pierwszego Poruszyciela    218
   8. Wieczne zasady ruchu    221
   9. Sposób istnienia boskiego Rozumu    224
   10. O istnieniu Dobra w świecie    225
   Księga M (XIII)    228
   1. Substancja niematerialna i dwa jej rodzaje w przedmiotach matematycznych i w Ideach    228
   2. Przedmioty matematyczne nie mogą istnieć jako oddzielne substancje ani w rzeczach zmysłowych, ani niezależnie od rzeczy zmysłowych    229
   3. Abstrakcje matematyczne    231
   4. Historia i krytyka systemu Platona    233
   5. Idee nie są przyczynami zmian w świecie zmysłowym    235
   6. Różne sposoby pojmowania liczb jako substancji rzeczy    236
   7. Teoria Platona o niedodawalności jednostek liczbowych    238
   8. Krytyka pitagorejczyków. Zarzuty przeciw liczbom idealnym    241
   9. Krytyka teorii wielkości idealnych. Krytyka liczb idealnych    245
   10. Czy pierwsze zasady substancji są jednakowe, czy ogólne    248
   Księga N (XIV)    249
   1. Zasady jako przeciwieństwa    249
   2. Krytyka doktryny platońskiej o wielości substancji i oddzielnym istnieniu liczb    252
   3. Ciąg dalszy krytyki teorii liczb oddzielnych    255
   4. Stosunek zasad do Dobra    257
   5. Powstawanie liczby. Czy liczba może być przyczyną substancji    260
   6. Liczba nie może być przyczyną formalną    261
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia