Przyszłość polonistyki - 21 O trudnej sztuce nauczania dzisiaj

-15%

Przyszłość polonistyki - 21 O trudnej sztuce nauczania dzisiaj

Koncepcje - rewizje - przemiany

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

1,70  2,00

Format: pdf

1,702,00

cena zawiera podatek VAT

Praca zawiera opracowaną przez najwybitniejszych przedstawicieli środowisk z całej Polski diagnozę aktualnego stanu polonistyki, zarówno naukowej, jak i dydaktycznej, z próbą nakreślenia wizji jej przyszłości w odpowiedzi na wymagania czasu. Autorzy pytają o następujące problemy:


- polonistyka w przestrzeni uniwersytetu: między misją a rynkiem,


- ramy prawno-instytucjonalne studiów polonistycznych,


- integracja polonistyki w obrębie nauk humanistycznych,


- kierunki studiów polonistycznych,


- integracja środowiska polonistycznego – rozwiązania praktyczne,


- program polonistyki: kompetencja, formacja, specjalizacja,


- historia i teoria literatury jako dwa typy integracji dyscyplinowej,


- co robić z tekstami – analiza nurtów metodologicznych,


- filologia narodowa a komparatystyka,


- polonista na rynku, czyli sprawności polonisty,


- kształcenie polonistyczne,


- studia doktoranckie,


- przyszłość polonistyki – przyszłość humanistyki.


Wyraźnie zarysowuje się różnica metodologiczna, polegająca na różnym stopniu akceptacji najnowszych teorii badań literackich, którą można określić jako podział na tradycjonalistów i postępowców. Podział tych stanowisk dotyczy różnych obszarów: możliwości i warunków uprawiania historii literatury, akceptacji najnowszych teorii tekstu literackiego, różnego zakreślania granic interpretacji.


Mamy też do czynienia z różnymi reakcjami na nowe regulacje dotyczące kształcenia uniwersyteckiego, od głębokiej afirmacji nowej ustawy o szkolnictwie wyższym wraz z tym wszystkim, co z niej praktycznie zarówno dla dydaktyki uniwersyteckiej, jak i dla badań naukowych wynika, aż po jej odrzucenie w najbardziej skrajnych wypadkach. Wreszcie, daje się zauważyć podział w zakresie możliwości poszerzania oferty edukacyjnej filologii polskiej, od tych opowiadających się za utrzymaniem, w mniej więcej niezmienionej formie, tradycyjnych przedmiotów kształcenia, aż po głęboką redefinicję kierunków polonistycznych, połączoną z rezygnacją z dużej części kompetencji oferowanych przez tradycyjną filologię i historię literatury, z jednoczesnym otwarciem dyscypliny na problematykę nowych mediów i nowych form ekspresji tekstowych, współczesną komparatystykę, pluralistyczne badania kulturoznawcze i antropologiczne, na różne formy kreatywności tekstowej, słowem – na wielorakie przekroczenie tradycyjnych granic dyscypliny.


WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-190-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Po raz dwunasty    5
  Marian Bielecki: Horror vacui, czyli od Filologii Narodowej do Teorii – i z powrotem    11
  Mariusz Czubaj: Po dzikiej stronie tekstu.. O antropologii i literaturze    23
  Adam Dziadek: Cały świat jest tekstem! Polikontekstualność i transdyskursywność    33
  Stanisław Gajda: Nowa polska polityka językowa    43
  Hanna Gosk: Tożsamościotwórcze aspekty polonistycznych studiów postzależnościowych    55
  Andrzej Hejmej: Pasaże i refrakcje. Literatura – „filologia narodowa” – komparatystyka    69
  Jerzy Jarzębski: Interpretacja w edukacji polonistycznej    77
  Wojciech Kalaga: Inte/gracja a granice dyscypliny    83
  Ryszard Koziołek: Niewspółmierność historii literatury z historiami innych    91
  Ryszard Nycz: W stronę innowacyjnej humanistyki polonistycznej: tekst jako laboratorium. Tradycje, hipotezy, propozycje    105
  Józef Olejniczak: Zerwana więź. Co z doktorantami? (O paru doświadczeniach)    125
  Jarosław Płuciennik: Czy studia III stopnia mogą mieć charakter narodowy? iPoetyka na „polonistycznych” studiach doktoranckich    133
  Paweł Próchniak: Figura sensu (tezy)    147
  Krzysztof Uniłowski: Utracona tożsamość dyscypliny (jako szansa)    153
  Teresa Walas: Antropologia literatury jako możliwy rozsadnik jej odnowionej historii i słabej teorii    167
  Aneta Załazińska: Współczesne oblicze retoryki, czyli dlaczego polonistę należy uczyć mówić    177
  Bogusław Bakuła: Narodowa czy rodzima? Filologia polska w perspektywie multikulturalizmu    193
  Kordian Bakuła: Nauczyciel noweltywny. Pomysły na dydaktyczny warsztat pracy    213
  Tomasz Bilczewski: Ancilla philologiae, ancilla nationis? Komparatystyka a filologia narodowa    227
  Andrzej Borowski: Tekst, miłość i pieniądze    243
  Sławomir Buryła: O trudnej sztuce nauczania dzisiaj    249
  Marcin Cieński: Między bezwładnością a rozproszeniem. Akademickie zwątpienie w tożsamość polonisty    259
  Maciej Dajnowski: „Polonistyka” jako katachreza inopiae causa    271
  Marian Kisiel: Współczesność: tekst umykający    281
  Krzysztof Kłosiński: Humanistyka w uniwersytecie    289
  Jarosław Ławski: Bezradność..Nauka – student – uniwersytet    305
  Anna Łebkowska: Tekst po relokacji    325
  Zbigniew Majchrowski: Dokąd zmierza polonistyka?    335
  Józef Tomasz Pokrzywniak: Od akredytacji do integracji. Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich    343
  Stanisław Rosiek: Przekleństwo nadmiaru? Notatki do referatu    347
  Roma Sendyka: Sutura, czyli pytanie o podmiot studiów interdyscyplinarnych    355
  Mikołaj Sokołowski: Ewaluacja instrumentem polityki naukowej. Postulaty a rzeczywistość    363
  Andrzej Szahaj: Ku humanistyce zintegrowanej i krytycznej    367
  Piotr Śliwiński: Polonista na targu języków    373
  Wojciech Tomasik: Polonistyka podwyższonego ryzyka    379
  Maciej Grochowski: Czym jest polonistyka? O relacjach między nauką a dydaktyką, wykształceniem a zawodem    387
  Inga Iwasiów: Od polonisty do artysty    395
  Władysław T. Miodunka: O potrzebie innowacji w dydaktyce polonistycznej    405
  Tomasz Mizerkiewicz: Tworzyć kierunki czy specjalizacje?    417
  Jacek Popiel: Polonistyka – czy jesteśmy jeszcze potrzebni?    429
  Magdalena Rabizo -Birek: Polonista jako „multiinstrumentalista”    439
  Dorota Siwicka: Centrum Komunikacji Polonistycznej (projekt)    449
  Dariusz Skórczewski: Między pedagogiką uniwersytecką a pedagogiką narodową, czyli teoria postkolonialna w „narzędziowni” polonisty    455
  Danuta Ulicka: Sub-, pre-, post-, inter-, czyli jak formy prefi skalne grają w teatrze literaturoznawczej mowy?    473
  Indeks osobowy    489
RozwińZwiń

W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia