Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w procesie integracji europejskiej w latach 1989–2009

1 opinia

Wydawca:

Adam Marszałek

Format:

mobi, epub

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

24,74

Format: mobi, epub

24,74

cena zawiera podatek VAT

Głównym celem badawczym książki Karoliny Gawron-Tabor jest analiza różnorodnych aspektów współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 1989–2009 w kontekście najpierw dążeń integracyjnych poszczególnych państw do członkostwa w Unii, a następnie ich funkcjonowania w UE. Rozważaniom postawione zostały trzy dodatkowe cele. Wykazanie: czym jest współpraca regionalna oraz jakie zależności zachodzą między współpracą i integracją; jakie czynniki wpływały (i wpływają) na współpracę, jej intensywność, poszczególne obszary działania, strukturę instytucjonalną i organizacyjną; oraz czy i jak zostały zrealizowane cele postawione przed Grupą, w jakich obszarach i dziedzinach Grupa odniosła sukcesy, a w jakich doznała niepowodzeń.Dotychczasowe pracedotyczące tej tematyki fragmentarycznie traktowały kwestię Grupy Wyszehradzkiej. Istniejące w literaturze polskiej i zagranicznej badania skupione są głównie na historycznym ujęciu współpracy, wskazaniu poszczególnych jej etapów. Brak jest także publikacji, które ukazywałyby zależność między współpracą a integracją. Książka ta ma w zamierzeniu wypełnić tę lukę.


Liczba stron334
WydawcaAdam Marszałek
ISBN-13978-83-7780-949-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  

WSTĘP

  

Rozdział I

  

REGIONALIZM I WSPOŁPRACA REGIONALNA

  

1. Region i regionalizm w stosunkach międzynarodowych

  

2. Współpraca międzynarodowa i współpraca w regionach

  

3. Współpraca regionalna i integracja regionalna

  

Rozdział II

  

PROCES TWORZENIA GRUPY WYSZEHRADZKIEJ

  

1. Powstanie Grupy Wyszehradzkiej

  

1.1. Czynniki wpływające na współpracę

  

1.2. Proces tworzenia Trójkąta Wyszehradzkiego

  

2. Cele i organizacja współpracy

  

2.1. Cele Grupy Wyszehradzkiej

  

2.2. Organizacja Grupy Wyszehradzkiej

  

3. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

  

Rozdział III

  

FUNKCJONOWANIE GRUPY WYSZEHRADZKIEJ W LATACH 19912004

  

1. Współpraca polityczna

  

1.1. Faza dialogu Współpraca w latach 19911992

  

1.2. Okres ograniczonej współpracy Grupa Wyszehradzka

  

w latach 19931998

  

1.3. Odnowienie współpracy i poszukiwanie tożsamości Grupa Wyszehradzka w latach 19992004

  

2. Współpraca gospodarcza państw wyszehradzkich w ramach Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (CEFTA)

  

2.1. Czynniki wpływające na współpracę

  

2.2. Główne treści porozumienia

  

2.3. Sukcesy i dylematy Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

  

4 Spis treści

  

3. Współpraca w kwestiach bezpieczeństwa

  

3.1. Determinanty współpracy

  

3.2. Osiągnięcia Grupy Wyszehradzkiej w obszarze soft security

  

3.3. Sukcesy i porażki w obszarze hard security

  

4. Współpraca transgraniczna

  

4.1. Czynniki oddziałujące na współpracę

  

4.2. Ograniczenia współpracy

  

4.3. Sukcesy współpracy transgranicznej euroregiony Beskidy oraz Karpaty

  

Rozdział IV

  

INTEGRACJA GRUPY WYSZEHRADZKIEJ Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

  

1. Stosunek Unii Europejskiej do państw Grupy Wyszehradzkiej w procesie integracji europejskiej

  

1.1. Umowy handlowe i program PHARE

  

1.2. Układy Europejskie

  

1.3. Kryteria członkostwa i strategia przedakcesyjna

  

1.4. Program Partnerstwo dla członkostwa

  

1.5. Złożoności negocjacji

  

2. Odmienności krajów wyszehradzkich w procesie integracji europejskiej

  

2.1. Reakcja państw wyszehradzkich na działania Unii Europejskiej

  

2.2. Instrumenty podejmowane z inicjatywy krajów wyszehradzkich

  

2.3. Struktury decyzyjne państw w czasie kandydowania do Unii Europejskiej

  

2.4. Odmienności natury politycznej

  

2.5. Różnice w trakcie negocjacji

  

3. Współpraca w trakcie negocjacji

  

Rozdział V

  

WSPOŁPRACA WYSZEHRADZKA PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

  

1. Współpraca w kwestiach zagadnień będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

  

1.1. Negocjacje w sprawie budżetu na lata 20072013

  

1.2. Pakiet klimatyczno-energetyczny

  

2. Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w kwestiach granicznych i wizowych

  

2.1. Starania o uzyskanie pełnego członkostwa w strefie Schengen

  

2.2. Dążenia do wprowadzenia równości wizowej ze Stanami Zjednoczonymi

  

3. Współdziałanie Grupy Wyszehradzkiej w kwestiach unijnej polityki zagranicznej

  

3.1. Priorytety polityki zagranicznej krajów wyszehradzkich po akcesji do Unii

  

3.2. Wkład Grupy Wyszehradzkiej w kształtowanie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

  

3.3. Działania krajów wyszehradzkich wobec Bałkanów Zachodnich

  

ZAKOŃCZENIE

  

BIBLIOGRAFIA

  

ZAŁĄCZNIKI

  

Zał. nr 1. Deklaracja Wyszehradzka (1991)

  

Zał. nr 2. Zawartość współpracy wyszehradzkiej (1999)

  

Zał. nr 3. Aneks do Zawartości współpracy wyszehradzkiej (2002)

  

Zał. nr 4. Deklaracja z Kromieryża (2004)

  

Zał. nr 5. Wytyczne w sprawie przyszłych obszarów współpracy wyszehradzkiej (2004)

  

Zał. nr 6. Umowa o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego; Statut Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (2000)

  

Zał. nr 7. Granty przyznane przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w latach 20002009

  

Zał. nr 8. Euroregiony państw wyszehradzkich

RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia