Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej. Podręcznik akademicki

Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej. Podręcznik akademicki

1 opinia

Wydawca:

Difin

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

42,00

Format: pdf

42,00

cena zawiera podatek VAT

Stan prawny: 2013


Podstawowym zadaniem książki jest dostarczenie czytelnikowi wiedzy o ważnych zagadnieniach ustrojowych Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej. Obejmuje to wiedzę o obowiązującej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. oraz o ustroju państwowym Rzeczypospolitej określonym normatywnie w tej właśnie Konstytucji.


Jest to wiedza niezbędna każdemu obywatelowi, aby mógł w pełni korzystać ze swoich obywatelskich wolności i praw, zwłaszcza politycznych, i był przygotowany do pełnienia różnych ról w strukturach organów władzy publicznej.


Z recenzji dr. hab. Jarosława Szymanka, prof. Uniwersytetu Warszawskiego:


Książka autorstwa prof. J. Kucińskiego podejmuje ważny, jeśli nie najważniejszy temat, jakim jest ustrój konstytucyjny państwa. Po drugie, książka jest opracowaniem szczegółowym […]. Autorowi nie umyka właściwie nic, co decyduje o ustroju konstytucyjnym RP (z naciskiem jednak, że Autor omawia zagadnienia prawne i w sposób prawniczy). Po trzecie, książka jest napisana dobrym językiem, dobrze i wartko się ją czyta, co niewątpliwie podnosi jej atuty jako potencjalnego podręcznika. A propos warto tu wskazać czytelność uwag (pogrubienia i inne wypunktowania) oraz przejrzysty i klarowny układ pracy, co szczególnie w dydaktyce ma istotne znaczenie. […] Wreszcie, co również ma znaczenie niebagatelne, książka z pewnością poszerzy ofertę podręczników dostępnych dzisiaj na rynku, wzbogacając tym samym paletę pomocy dydaktycznych dostępnych zarówno dla studentów, jak i wykładowców akademickich.


Temat książki, rosnąca popularność zagadnień ustrojowych (również na arenie publicystycznej), stosunkowo przystępny język pracy i wreszcie osoba jej Autora dają gwarancję, że czytelnik otrzyma po prostu dobrą książkę.


Liczba stron270
WydawcaDifin
ISBN-13978-83-7641-998-5
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  

Wykaz skrótów użytych w podręczniku

  <div>Słowo wstępne
  <div>Rozdział 1. Rozważania wstępne o konstytucji i ustroju konstytucyjnym państwa

  <div>1. Konstytucja
  <div>1.1 Pojęcie, geneza i funkcje konstytucji
  <div>1.2. Konstytucja ustawą zasadniczą państwa
  <div>1.3. Gwarancje konstytucji
  <div>2. Ustrój konstytucyjny państwa
2.1. Pojęcie „ustrój konstytucyjny państwa”
  <div>2.2. Komponenty ustroju konstytucyjnego państwa
  <div>Rozdział 2. Źródła prawa regulujące zagadnienia ustroju konstytucyjnego RP

  <div>1. Konstytucyjna koncepcja systemu źródeł prawa
  <div>2. Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. jako podstawowe źródło prawa regulujące ustrój RP
  <div>2.1. Przygotowanie, uchwalenie i wejście w życie Konstytucji RP z 1997 r.
  <div>2.2. Systematyka i ogólna charakterystyka Konstytucji
  <div>2.3. Najwyższa moc prawna Konstytucji
  <div>2.4. Obowiązywanie, przestrzeganie i stosowanie Konstytucji
  <div>2.5. Zmiany Konstytucji
  <div>3. Pozakonstytucyjne źródła prawa regulujące zagadnienia ustroju konstytucyjnego RP
  <div>3.1. Ustawy
  <div>3.2. Ratyfikowane umowy międzynarodowe
  <div>3.3. Regulamin Sejmu i Regulamin Senatu
  <div>3.4. Inne źródła prawa rangi podustawowej
  <div>Rozdział 3. Naczelne zasady ustroju konstytucyjnego RP

  <div>1. Uwagi wstępne na temat naczelnych zasad ustroju państwa w Konstytucji RP
  <div>2. Naczelne zasady ustroju politycznego RP
  <div>2.1. Zasada władzy zwierzchniej narodu
  <div>2.2. Zasada demokratycznego państwa prawnego
  <div>2.3. Zasada łączenia przedstawicielskich i bezpośrednich form sprawowania władzy przez naród
  <div>2.4. Zasada podziału władzy i równowagi władz
  <div>2.5. Zasada pluralizmu politycznego
  <div>2.6. Zasada samorządności terytorialnej
  <div>3. Konstytucyjne zasady ustroju społeczno-gospodarczego państwa
  <div>3.1. Zasada społeczeństwa obywatelskiego
  <div>3.2. Zasada społecznej gospodarki rynkowej
  <div>Rozdział 4. Status jednostki w Konstytucji RP

  <div>1. Uwagi wstępne na temat konstytucyjnej regulacji statusu jednostki
  <div>2. Zasady przewodnie statusu jednostki
  <div>3. Katalog wolności, praw i obowiązków jednostki w Konstytucji RP
  <div>4. Konstytucyjna ochrona statusu prawnego jednostki
  <div>Rozdział 5. Prawo wyborcze w RP

  <div>1. Pojęcia „wybory” i „prawo wyborcze”
  <div>2. Podstawowe zasady prawa wyborczego
  <div>2.1. Pojęcie „podstawowe zasady prawa wyborczego” i ich katalog
  <div>2.2. Zasada powszechności praw wyborczych
  <div>2.3. Zasada równości praw wyborczych
  <div>2.4. Zasada bezpośredniości wyborów
  <div>2.5. Zasada tajności głosowania
  <div>2.6. Zasady ustalania wyników wyborów
  <div>3. Organizacja i tryb przeprowadzania wyborów
  <div>Rozdział 6. Formy bezpośredniego sprawowania władzy przez naród w RP

  <div>1. Referendum
  <div>1.1. Podstawy prawne instytucji referendum
  <div>1.2. Referendum ogólnokrajowe
  <div>1.3. Referendum lokalne
  <div>2. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza
  <div>Rozdział 7. Organy władzy ustawodawczej w RP – Sejm i Senat

  <div>1. Ogólna charakterystyka pozycji prawnoustrojowej Sejmu i Senatu
  <div>2. Status prawny posłów i senatorów
  <div>3. Organizacja wewnętrzna Sejmu i Senatu
  <div>4. Funkcje Sejmu i Senatu
  <div>4.1. Pojęcie „funkcja parlamentu” i ich klasyfikacja
  <div>4.2. Funkcja ustawodawcza
  <div>4.3. Funkcja kontrolna
  <div>4.4. Funkcja kreacyjna
  <div>5. Tryb pracy Sejmu i Senatu
  <div>6. Sejm i Senat obradujące i działające wspólnie jako Zgromadzenie Narodowe
  <div>Rozdział 8. Organy władzy wykonawczej w RP – Prezydent i Rada Ministrów

  <div>1. Prezydent
  <div>1.1. Ogólna charakterystyka pozycji prawnoustrojowej Prezydenta
  <div>1.2. Akty urzędowe Prezydenta
  <div>1.3. Kompetencje Prezydenta
  <div>2. Rada Ministrów
  <div>2.1. Ogólna charakterystyka pozycji prawnoustrojowej Rady Ministrów
  <div>2.2. Powoływanie Rady Ministrów i dokonywanie zmian w jej składzie
  <div>2.3. Skład i struktura rządu
  <div>2.4. Funkcje ustrojowe i kompetencje Rady Ministrów
  <div>2.5. Zasady organizacji pracy i funkcjonowania Rady Ministrów
  <div>2.6. Odpowiedzialność parlamentarna i prawna członków Rady Ministrów
  <div>Rozdział 9. Organy władzy sądowniczej w RP – sądy i trybunały

  <div>1. Uwagi wstępne o władzy sądowniczej w RP
  <div>2. Sądy
  <div>2.1. Ogólna charakterystyka pozycji prawnoustrojowej sądów
  <div>2.2. Struktura i właściwość sądów – Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy wojskowe
  <div>2.3. Konstytucyjne zasady organizacji i funkcjonowania sądów
  <div>2.4. Krajowa Rada Sądownictwa
  <div>3. Trybunał Konstytucyjny
  <div>3.1. Ogólna charakterystyka pozycji prawnoustrojowej Trybunału Konstytucyjnego
  <div>3.2. Funkcje Trybunału Konstytucyjnego
  <div>3.3. Realizacja funkcji kontroli norm przez Trybunał Konstytucyjny
  <div>4. Trybunał Stanu
  <div>4.1. Ogólna charakterystyka pozycji prawnoustrojowej Trybunału Stanu
  <div>4.2. Kompetencje Trybunału Stanu
  <div>4.3. Tryb pociągania do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu
  <div>Rozdział 10. Konstytucyjne organy kontroli państwowej i ochrony prawa w RP

  <div>1. Najwyższa Izba Kontroli
  <div>1.1. Ogólna charakterystyka pozycji prawnoustrojowej NIK
  <div>1.2. Organizacja NIK
  <div>1.3. Zakres kompetencji kontrolnych NIK
  <div>1.4. Postępowanie kontrolne NIK
  <div>2. Rzecznik Praw Obywatelskich
  <div>2.1. Ogólna charakterystyka pozycji prawnoustrojowej Rzecznika
  <div>2.2. Zakres zadań Rzecznika
  <div>2.3. Tryb i formy działania Rzecznika
  <div>3. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
  <div>3.1. Ogólna charakterystyka pozycji prawnoustrojowej KRRiT
  <div>3.2. Skład i organizacja KRRiT
  <div>3.3. Kompetencje i tryb funkcjonowania KRRiT
  <div>Rozdział 11. Samorząd terytorialny w RP

  <div>1. Ogólna charakterystyka pozycji prawnoustrojowej samorządu terytorialnego
  <div>2. Struktura terytorialna samorządu
  <div>3. Organy jednostek samorządu terytorialnego
  <div>4. Zadania samorządu terytorialnego i prawne formy ich realizacji
  <div>Rozdział 12. Konstytucyjne i ustrojowe aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

  <div>1. Konstytucyjny wymiar przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i członkostwa w niej
  <div>2. Relacje między prawem Unii Europejskiej a prawem polskim
  <div>3. Modyfikacje i zmiany w funkcjach oraz w kompetencjach organów trzech władz związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej
  <div>3.1. Modyfikacje funkcji Sejmu i Senatu
  <div>3.2. Zmiany kompetencji rządu
  <div>3.3. Zmiany w kompetencjach sądów
  <div>4. Zmiany w statusie prawnym obywateli polskich w warunkach członkostwa RP w UE

  <div>Zakończenie – generalna charakterystyka ustroju konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej

  <div>Bibliografia
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia