Model ustroju samorządu gminnego w wybranych krajach europejskich. Prawo samorządu terytorialnego w toku przemian

1 opinia

Wydawca:

Difin

Format:

epub, mobi

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

36,00

Format: epub, mobi

36,00

cena zawiera podatek VAT

Stan prawny: 2013


Autorzy monografii zajmują się tematyką przemian ustrojowych, jakim stale podlegają współczesne samorządy terytorialne państw europejskich. Bliższej analizie poddano struktury funkcjonowania samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia gminnego w wybranych państwach Unii Europejskiej, przy jednoczesnym wskazaniu reform administracji publicznej mającej wpływ na funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Głównym polem badawczym została objęta organizacja prawna gmin we Francji, Hiszpanii, Niemczech oraz w Polsce.


Pozycja stanowi cenną pomoc dla studentów oraz teoretyków prawa i administracji, jak również dla pracowników samorządowych


Liczba stron164
WydawcaDifin
ISBN-13978-83-7930-006-8
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  <div>Introduction
K. Płonka-Bielenin

  <div>Wstęp

  <div>Rozdział 1. Reformy administracji samorządowej we Francji
  <div>L. Zacharko

  <div>1.1. Zagadnienia wprowadzające
  <div>1.2. Podstawy prawne samorządu terytorialnego
  <div>1.3. Organy gminy
  <div>1.3.1. Rada gminy
  <div>1.3.2. Mer gminy
  <div>1.4. Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych
  <div>1.5. Konsultacje społeczne, petycje
  <div>1.6. Rady dzielnic
  <div>1.7. Udział obywateli w procesach decyzyjnych na przykładzie miasta Bordeaux
  <div>1.8. Związki państwa z gminą
  <div>1.9. Nowe formy współdziałania międzygminnego w modelu francuskim (la loi no 2010–1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)
  <div>1.10. Francuskie doświadczenia w osiąganiu sprawności administracji na stopniu lokalnym

  <div>Rozdział 2. Struktura samorządu terytorialnego Królestwa Hiszpanii
K. Płonka-Bielenin

  <div>2.1. Rys historyczny samorządu terytorialnego Hiszpanii
  <div>2.2. Współistnienie „autonomicznych” podmiotów administracyjnych w Hiszpanii
  <div>2.3. Regiony autonomiczne jako struktura samorządu terytorialnego Hiszpanii
  <div>2.3.1. Organy regionów autonomicznych
  <div>2.4. Prowincje, jako drugi stopień samorządu terytorialnego Hiszpanii
  <div>2.4.1. Funkcje administracji prowincjonalnej
  <div>2.4.2. Organy prowincji
  <div>2.5. Gminy (municipia) – pierwszy stopień samorządu terytorialnego Hiszpanii
  <div>2.5.1. Struktura funkcjonowania organów gminnych w Hiszpanii
  <div>2.5.2. Rada gminy
  <div>2.5.3. Rada administracyjna (Comision de Gobierno)
  <div>2.5.4. Burmistrz (Alcalde)
  <div>2.5.5. Organy pomocnicze gminy
  <div>2.6. Finansowe podstawy realizacji zadań na szczeblu gmin i prowincji
  <div>2.7. Nadzór nad jednostkami samorządu komunalnego

  <div>Rozdział 3. Struktura samorządu terytorialnego Republiki Federalnej Niemiec
T. Moll

  <div>3.1. Rys historyczny
  <div>3.2. Najważniejsze zasady konstytucyjne o fundamentalnym znaczeniu dla ustroju Republiki Federalnej Niemiec
  <div>3.3. Pozycja gminy w strukturze państwa
  <div>3.4. Gmina – najważniejsza jednostka samorządu terytorialnego w Niemczech
  <div>3.5. Klasyfikacja gmin według kryterium ustrojowego
  <div>3.6. Organy gminy
  <div>3.6.1. Organ stanowiący
  <div>3.6.2. Organ wykonawczy
  <div>3.7. Zadania gminy
  <div>3.8. Nadzór na działalnością gminną
  <div>3.9. Wybrane rozwiązania ustrojowe na przykładzie ustawy o samorządzie gminnym Wolnego Państwa Bawarii

  <div>Rozdział 4. Polska gmina w świetle zmian ustrojowych
  <div>T. Moll

  <div>4.1. Kształtowanie się samorządu terytorialnego od 1990 roku
  <div>4.2. Definicja gminy
  <div>4.3. Pozycja ustrojowa gminy
  <div>4.4. Władze gminy – demokracja bezpośrednia i pośrednia (przedstawicielska)
  <div>4.4.1. Formy demokracji bezpośredniej
  <div>4.4.2. Formy demokracji pośredniej (przedstawicielskiej) – organy gminy
  <div>4.4.2.1. Rada gminy
  <div>4.4.2.2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta)
  <div>4.5. Nadzór nad działalnością gminną

  <div>Bibliografia
  


RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia