Naruszenia praw autorskich w internecie. Aspekty prawne i procedury dochodzenia roszczeń

-15%

Naruszenia praw autorskich w internecie. Aspekty prawne i procedury dochodzenia roszczeń

1 opinia

Praca zbiorowa

Wydawca:

Difin

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

31,45  37,00

Format: pdf

31,4537,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja prezentuje rozwiązania praktycznych problemów, pojawiających się w sprawach dotyczących naruszenia praw autorskich – od chwili rozpoczęcia poszukiwania ochrony do egzekucji pozytywnego wyroku. Jest adresowana do prawników – praktyków oraz osób chcących samodzielnie występować o ochronę praw autorskich naruszanych w internecie.


Przygotowane wzory pism ułatwią prawidłowe formułowanie żądań pozwu, a komentarze praktyczne zawarte w publikacji pomogą rozstrzygnąć dylematy dotyczące m.in. opłat sądowych, sposobu formułowania roszczeń oraz efektywnego prowadzenia postępowania sądowego.


Książka zawiera praktyczne uwagi na temat:


- rodzajów naruszeń;
- rodzajów roszczeń;
- przebiegu postępowania sądowego;
- specyficznych sposobów zabezpieczanie roszczeń i dowodów;
- mniej typowych postępowań egzekucyjnych.


Liczba stron183
WydawcaDifin
ISBN-13978-83-7930-193-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  

Przedmowa

  
Rozdział 1. Ogólna informacja o prawie autorskim

  
1.1. Uwaga ogólna
  
1.2. Pojęcie utworu
  
1.3. Istotne definicje ustawowe
  
1.4. Twórca i inne podmioty prawa autorskiego
  
1.5. Utwór zbiorowy
  
1.6. „Utwór pracowniczy”
  
1.7. Dozwolony użytek
  
1.8. Przejście autorskich praw majątkowych i jego skuteczność (uwagi pod kątem legitymacji czynnej w procesie)
  
1.9. Przepisy dotyczące poszczególnych rodzajów utworów

  
Rozdział 2. Rodzaje naruszeń praw autorskich w internecie (wybór)

  
2.1. Wstęp
  
2.2. Kopiowanie zawartości stron internetowych (kontentu) i poszczególnych ich elementów
  
2.3. Press clipping (tzw. monitorowanie mediów)
  
2.4. Deep linking
  
2.5. Ściąganie oprogramowania (np. gier) (downloading)

  
Rozdział 3. Rodzaje roszczeń

  
3.1. Wstęp
  
3.2. Rodzaje roszczeń w przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych
  
3.3. Żądanie zaniechania naruszenia
  
3.4. Żądanie usunięcia skutków naruszenia
  
3.5. Żądanie naprawienia wyrządzonej szkody
  
3.6. Żądanie wydania uzyskanych korzyści
  
3.7. Ogłoszenie w prasie
  
3.8. Zapłata na rzecz Funduszu Promocji Twórczości
  
3.9. Zapłata stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, na wniosek osoby, która naruszyła autorskie prawa majątkowe i za zgodą uprawnionego
  
3.10. Rodzaje roszczeń w przypadku naruszenia autorskich praw osobistych
  
3.11. Uwagi końcowe

  
Rozdział 4. Uzyskiwanie danych osobowych naruszającego albo jak zobowiązać osobę trzecią do wskazania danych osobowych naruszającego prawa autorskie w Internecie?

  
4.1. Wstęp
  
4.2. Zobowiązanie do udostępnienia danych na podstawie art. ust. 1 punkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tzw. roszczenie informacyjne)
  
4.2.1. Treść przepisu
  
4.2.2. Geneza przepisu
  
4.2.3. Analiza przepisu w świetle Dyrektywy 2004/48/WE i orzecznictwa ETS
  
4.2.4. Orzecznictwo sądów polskich odnośnie sposobu interpretacji i zastosowania art. 80 ust. 1 punkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  
4.2.4.1. Art. 80 ust. 1 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jako podstawa uzyskiwania informacji o danych osobowych naruszyciela – poglądy „za”
  
4.2.4.2. Art. 80 ust. 1 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie stanowi podstawy do uzyskiwania informacji o danych osobowych naruszyciela – poglądy „przeciw”
  
4.2.4.3. Brak podstawy w prawie autorskim i prawach pokrewnych do domagania się informacji o danych osobowych naruszyciela (argument „przeciw”)
  
4.2.5. Tajemnica telekomunikacyjna
  
4.2.6. Odpowiednie stosowanie przepisów o świadkach i możliwości uchylenia się od odpowiedzi na zadane pytanie
  
4.2.7. Doręczanie postanowienia o zobowiązaniu do przedstawienia danych
  
4.2.8. Opłaty, terminy
  
4.3. Udostępnienie danych osobowych na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych
  
4.3.1. Podstawa prawna
  
4.3.2. Tryb uzyskania danych osobowych
  
4.3.3. Czy numer IP to dane osobowe?
  
4.3.4. Konflikt dóbr
  

  

Rozdział 5.
Zabezpieczenie powództwa. Zabezpieczenie dowodów

  
5.1. Wstęp
  
5.2. Postępowanie zabezpieczające
  
5.2.1. Podstawa prawna
  
5.2.2. Uprawdopodobnienie roszczenia
  
5.2.3. Interes prawny
  
5.2.4. Sąd właściwy
  
5.2.5. Doręczanie postanowień o zabezpieczeniu
  
5.2.6. Sposoby zabezpieczania roszczeń
  
5.3. Postępowania pomocnicze
  
5.3.1. Postępowanie mające na celu zabezpieczenie dowodów (art. 80 ust. 1 punkt 1 PrAut)
  
5.3.2. Postępowanie zobowiązujące do udzielenia informacji i udostępnienia dokumentacji (art. 80 ust. 1 punkt 2 PrAut)
  
5.3.3. Postępowanie zobowiązujące do udzielenia informacji mających znaczenie dla roszczeń z art. 79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 80 ust. 1 punkt 3 PrAut)

  
Rozdział 6. Dochodzenie roszczeń

  
6.1. Legitymacja czynna i bierna
  
6.1.1. Legitymacja czynna
  
6.1.2. Legitymacja bierna
  
6.2. Przedmiot ochrony
  
6.3. Dozwolony użytek chronionych utworów
  
6.3.1. Własny użytek osobisty
  
6.3.2. Prawo przedruku oraz przegląd prasy
  
6.4. Co należy udowodnić w procesie?
  
6.4.1. Wstęp
  
6.4.2. Uwaga ogólna: zasada dowodzenia w postępowaniu cywilnym
  
6.4.3. Przedmiot dowodu
  
6.4.4. Legitymacja czynna i bierna
  
6.4.5. Dowód kopiowania (naruszania praw)
  
6.4.5.1. Oryginalne artykuły – dowód na służące powodowi prawa i publikację
  
6.4.5.2. Badanie porównawcze z pomocą profesjonalnego softwaru
  
6.4.5.3. Dowód ze świadka – dodatkowo
  
6.4.5.4. Print screen (tzw. zrzut z ekranu)
  
6.4.5.5. Oględziny
  
6.4.5.6. Protokół notarialny z czynności otworzenia określonych stron internetowych
  
6.4.5.7. Dowody z umów lub regulaminów
  
6.4.5.8. Dowód z opinii biegłego
  
6.4.6. Wysokość szkody
  
6.4.7. Wydanie uzyskanych korzyści
  
6.4.8. Pozostałe dokumenty
  
6.4.9. Uwaga końcowa – fakty powszechnie znane lub inne nie wymagające udowodnienia (ogólne reguły dowodzenia zgodnie z KPC)
  
6.5. Właściwość sądu
  
6.6. Wartość przedmiotu sporu oraz wysokość opłaty od pozwu
  
6.7. Przedawnienie
  
6.8. Nadużycie prawa przez uprawnionego z autorskich praw majątkowych
  
6.9. Ugoda

  
Rozdział 7. Egzekucja wyroków uwzględniających powództwo w sprawach z zakresu naruszenia autorskich praw majątkowych

  
7.1. Informacje ogólne
  
7.2. Egzekucja świadczeń pieniężnych
  
7.2.1. Właściwość organu egzekucyjnego
  
7.2.2. Sposoby egzekucji świadczeń pieniężnych
  
7.2.2.1. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę (art. 880–888 KPC)
  
7.2.2.2. Egzekucja z wierzytelności z rachunku bankowego (art. 889–894 KPC)
  
7.2.2.3. Egzekucja z innych wierzytelności (art. 895–908 KPC)
  
7.2.2.4. Egzekucja z innych praw majątkowych (art. 909–912 KPC)
  
7.2.2.5. Egzekucja z ruchomości (art. 844–979 KPC)
  
7.2.2.6. Egzekucja z nieruchomości (art. 921–10136 KPC)
  
7.2.3. Skarga na czynności komornika
  
7.2.4. Wyjawienie majątku
  
7.3. Egzekucja świadczeń niepieniężnych
  
7.4. Koszty postępowania egzekucyjnego

  
Załącznik 1. Wzory pism procesowych
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia