Naruszenia praw autorskich w internecie. Aspekty prawne i procedury dochodzenia roszczeń

Naruszenia praw autorskich w internecie. Aspekty prawne i procedury dochodzenia roszczeń

1 ocena

Praca zbiorowa

Wydawca:

Difin

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

37,00

Format: pdf

37,00

cena zawiera podatek VAT

Stan prawny: 2011


Publikacja prezentuje rozwiązania praktycznych problemów, pojawiających się w sprawach dotyczących naruszenia praw autorskich – od chwili rozpoczęcia poszukiwania ochrony do egzekucji pozytywnego wyroku. Jest adresowana do prawników – praktyków oraz osób chcących samodzielnie występować o ochronę praw autorskich naruszanych w internecie.


Przygotowane wzory pism ułatwią prawidłowe formułowanie żądań pozwu, a komentarze praktyczne zawarte w publikacji pomogą rozstrzygnąć dylematy dotyczące m.in. opłat sądowych, sposobu formułowania roszczeń oraz efektywnego prowadzenia postępowania sądowego.


Książka zawiera praktyczne uwagi na temat:


- rodzajów naruszeń;
- rodzajów roszczeń;
- przebiegu postępowania sądowego;
- specyficznych sposobów zabezpieczanie roszczeń i dowodów;
- mniej typowych postępowań egzekucyjnych.


Liczba stron183
WydawcaDifin
ISBN-13978-83-7930-193-5
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  

Przedmowa

  <div>Rozdział 1. Ogólna informacja o prawie autorskim

  <div>1.1. Uwaga ogólna
  <div>1.2. Pojęcie utworu
  <div>1.3. Istotne definicje ustawowe
  <div>1.4. Twórca i inne podmioty prawa autorskiego
  <div>1.5. Utwór zbiorowy
  <div>1.6. „Utwór pracowniczy”
  <div>1.7. Dozwolony użytek
  <div>1.8. Przejście autorskich praw majątkowych i jego skuteczność (uwagi pod kątem legitymacji czynnej w procesie)
  <div>1.9. Przepisy dotyczące poszczególnych rodzajów utworów

  <div>Rozdział 2. Rodzaje naruszeń praw autorskich w internecie (wybór)

  <div>2.1. Wstęp
  <div>2.2. Kopiowanie zawartości stron internetowych (kontentu) i poszczególnych ich elementów
  <div>2.3. Press clipping (tzw. monitorowanie mediów)
  <div>2.4. Deep linking
  <div>2.5. Ściąganie oprogramowania (np. gier) (downloading)

  <div>Rozdział 3. Rodzaje roszczeń

  <div>3.1. Wstęp
  <div>3.2. Rodzaje roszczeń w przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych
  <div>3.3. Żądanie zaniechania naruszenia
  <div>3.4. Żądanie usunięcia skutków naruszenia
  <div>3.5. Żądanie naprawienia wyrządzonej szkody
  <div>3.6. Żądanie wydania uzyskanych korzyści
  <div>3.7. Ogłoszenie w prasie
  <div>3.8. Zapłata na rzecz Funduszu Promocji Twórczości
  <div>3.9. Zapłata stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, na wniosek osoby, która naruszyła autorskie prawa majątkowe i za zgodą uprawnionego
  <div>3.10. Rodzaje roszczeń w przypadku naruszenia autorskich praw osobistych
  <div>3.11. Uwagi końcowe

  <div>Rozdział 4. Uzyskiwanie danych osobowych naruszającego albo jak zobowiązać osobę trzecią do wskazania danych osobowych naruszającego prawa autorskie w Internecie?

  <div>4.1. Wstęp
  <div>4.2. Zobowiązanie do udostępnienia danych na podstawie art. ust. 1 punkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tzw. roszczenie informacyjne)
  <div>4.2.1. Treść przepisu
  <div>4.2.2. Geneza przepisu
  <div>4.2.3. Analiza przepisu w świetle Dyrektywy 2004/48/WE i orzecznictwa ETS
  <div>4.2.4. Orzecznictwo sądów polskich odnośnie sposobu interpretacji i zastosowania art. 80 ust. 1 punkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  <div>4.2.4.1. Art. 80 ust. 1 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jako podstawa uzyskiwania informacji o danych osobowych naruszyciela – poglądy „za”
  <div>4.2.4.2. Art. 80 ust. 1 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie stanowi podstawy do uzyskiwania informacji o danych osobowych naruszyciela – poglądy „przeciw”
  <div>4.2.4.3. Brak podstawy w prawie autorskim i prawach pokrewnych do domagania się informacji o danych osobowych naruszyciela (argument „przeciw”)
  <div>4.2.5. Tajemnica telekomunikacyjna
  <div>4.2.6. Odpowiednie stosowanie przepisów o świadkach i możliwości uchylenia się od odpowiedzi na zadane pytanie
  <div>4.2.7. Doręczanie postanowienia o zobowiązaniu do przedstawienia danych
  <div>4.2.8. Opłaty, terminy
  <div>4.3. Udostępnienie danych osobowych na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych
  <div>4.3.1. Podstawa prawna
  <div>4.3.2. Tryb uzyskania danych osobowych
  <div>4.3.3. Czy numer IP to dane osobowe?
  <div>4.3.4. Konflikt dóbr
  

  <div>
Rozdział 5.
Zabezpieczenie powództwa. Zabezpieczenie dowodów

  <div>5.1. Wstęp
  <div>5.2. Postępowanie zabezpieczające
  <div>5.2.1. Podstawa prawna
  <div>5.2.2. Uprawdopodobnienie roszczenia
  <div>5.2.3. Interes prawny
  <div>5.2.4. Sąd właściwy
  <div>5.2.5. Doręczanie postanowień o zabezpieczeniu
  <div>5.2.6. Sposoby zabezpieczania roszczeń
  <div>5.3. Postępowania pomocnicze
  <div>5.3.1. Postępowanie mające na celu zabezpieczenie dowodów (art. 80 ust. 1 punkt 1 PrAut)
  <div>5.3.2. Postępowanie zobowiązujące do udzielenia informacji i udostępnienia dokumentacji (art. 80 ust. 1 punkt 2 PrAut)
  <div>5.3.3. Postępowanie zobowiązujące do udzielenia informacji mających znaczenie dla roszczeń z art. 79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 80 ust. 1 punkt 3 PrAut)

  <div>Rozdział 6. Dochodzenie roszczeń

  <div>6.1. Legitymacja czynna i bierna
  <div>6.1.1. Legitymacja czynna
  <div>6.1.2. Legitymacja bierna
  <div>6.2. Przedmiot ochrony
  <div>6.3. Dozwolony użytek chronionych utworów
  <div>6.3.1. Własny użytek osobisty
  <div>6.3.2. Prawo przedruku oraz przegląd prasy
  <div>6.4. Co należy udowodnić w procesie?
  <div>6.4.1. Wstęp
  <div>6.4.2. Uwaga ogólna: zasada dowodzenia w postępowaniu cywilnym
  <div>6.4.3. Przedmiot dowodu
  <div>6.4.4. Legitymacja czynna i bierna
  <div>6.4.5. Dowód kopiowania (naruszania praw)
  <div>6.4.5.1. Oryginalne artykuły – dowód na służące powodowi prawa i publikację
  <div>6.4.5.2. Badanie porównawcze z pomocą profesjonalnego softwaru
  <div>6.4.5.3. Dowód ze świadka – dodatkowo
  <div>6.4.5.4. Print screen (tzw. zrzut z ekranu)
  <div>6.4.5.5. Oględziny
  <div>6.4.5.6. Protokół notarialny z czynności otworzenia określonych stron internetowych
  <div>6.4.5.7. Dowody z umów lub regulaminów
  <div>6.4.5.8. Dowód z opinii biegłego
  <div>6.4.6. Wysokość szkody
  <div>6.4.7. Wydanie uzyskanych korzyści
  <div>6.4.8. Pozostałe dokumenty
  <div>6.4.9. Uwaga końcowa – fakty powszechnie znane lub inne nie wymagające udowodnienia (ogólne reguły dowodzenia zgodnie z KPC)
  <div>6.5. Właściwość sądu
  <div>6.6. Wartość przedmiotu sporu oraz wysokość opłaty od pozwu
  <div>6.7. Przedawnienie
  <div>6.8. Nadużycie prawa przez uprawnionego z autorskich praw majątkowych
  <div>6.9. Ugoda

  <div>Rozdział 7. Egzekucja wyroków uwzględniających powództwo w sprawach z zakresu naruszenia autorskich praw majątkowych

  <div>7.1. Informacje ogólne
  <div>7.2. Egzekucja świadczeń pieniężnych
  <div>7.2.1. Właściwość organu egzekucyjnego
  <div>7.2.2. Sposoby egzekucji świadczeń pieniężnych
  <div>7.2.2.1. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę (art. 880–888 KPC)
  <div>7.2.2.2. Egzekucja z wierzytelności z rachunku bankowego (art. 889–894 KPC)
  <div>7.2.2.3. Egzekucja z innych wierzytelności (art. 895–908 KPC)
  <div>7.2.2.4. Egzekucja z innych praw majątkowych (art. 909–912 KPC)
  <div>7.2.2.5. Egzekucja z ruchomości (art. 844–979 KPC)
  <div>7.2.2.6. Egzekucja z nieruchomości (art. 921–10136 KPC)
  <div>7.2.3. Skarga na czynności komornika
  <div>7.2.4. Wyjawienie majątku
  <div>7.3. Egzekucja świadczeń niepieniężnych
  <div>7.4. Koszty postępowania egzekucyjnego

  <div>Załącznik 1. Wzory pism procesowych
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia