Ryzyko kryzysu a ciągłość działania. Business Continuity Management

Ryzyko kryzysu a ciągłość działania. Business Continuity Management

1 opinia

Wydawca:

Difin

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

44,00

Format: pdf

44,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja sięga do rdzenia problematyki bezpieczeństwa biznesu, działalności gospodarczej, decyzji ekonomicznych każdego człowieka. To najlepsza wskazówka, jak w XXI wieku nie stać się o?arą kryzysu w ogóle lub, gdy nadejdzie, ponieść znacznie mniejsze straty niż inni uczestnicy gry rynkowej, szybciej odbudować swoją pozycję konkurencyjną i wygrać.


To pierwsza w Polsce przekrojowa publikacja o zarządzaniu ciągłością działania (Business Continuity Management) i nowoczesnym zarządzaniu ryzykiem. To książka o nowej dyscyplinie zarządzania w warunkach globalnych szoków i destrukcji.


Liczba stron161
WydawcaDifin
ISBN-13978-83-7930-453-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  

Wykaz skrótów używanych w książce

  <div>Wprowadzenie

  <div>Cel: nie dopuścić do kryzysu!

  <div>O czym jest ta książka?

  <div>Rozdział 1. Merytoryczne podstawy tworzenia planów utrzymania ciągłości działania przedsiębiorstwa (Business Continuity Planning)

  <div>1. Rys historyczny
  <div>1.1. Aspekt wojskowy
  <div>1.2. Utrzymanie istnienia przedsiębiorstwa i cywilna obrona
  <div>1.3. Technologie informatyczne
  <div>1.4. Komplikacje zaistniałe po atakach terrorystycznych z 11 września 2001
  <div>1.5. Zarządzanie ciągłością działania jako nowoczesne narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem
  <div>1.6. Psychologiczne skutki wystąpienia kryzysu lub nieciągłości w organizacji
  <div>2. Podstawowe zasady i uregulowania prawne
  <div>2.1. Podstawowe zasady utrzymania ciągłości działania (UCD)
  <div>2.2. Regulacje prawne
  <div>2.2.1. Standard NFPA 1600
  <div>2.2.2. British Standard BS 25999
  <div>2.2.3. Civil contingencies Act 2004
  <div>2.2.4. ISO/PAS 22399:2007
  <div>2.2.5. HB 221:2004 i inne wytyczne australijskie
  <div>2.2.6. Publikacje Business Continuity Institute
  <div>2.2.7. BS 7799 (2002) oraz ÖNORM A 7799
  <div>2.2.8. PN-I-07799-2:2005 i bezpieczeństwo informacji
  <div>2.2.9. Sarbanes-Oxley Act of 2002
  <div>2.2.10. Ustawa o kontroli przejrzystości działania przedsiębiorstw w Niemczech
  <div>2.2.11. BS 25777
  <div>2.2.12. Prawo upadłościowe i naprawcze
  <div>2.2.13. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym
  <div>2.2.14. COSO
  <div>2.2.15. Specyficzne standardy branżowe
  <div>2.2.16. Inne polskie akty prawne związane z tematyką BCM

  <div>Rozdział 2. Metodyka opracowania planu ciągłości działania przedsiębiorstwa
w świetle międzynarodowych standardów

  <div>1. Wprowadzenie
  <div>2. Metodologia badań naukowych
  <div>3. Metodyka badania ryzyka i zagrożeń o charakterze kryzysowym
  <div>4. Kolejne fazy cyklu zarządzania ciągłością działania
  <div>5. Międzynarodowe standardy zarządzania ciągłością działania
  <div>5.1. Inicjowanie i zarządzanie
  <div>5.2. Analiza ciężaru strat – Business Impact Analysis (BIA)
  <div>6. Ocena ryzyka i jego kontrola
  <div>7. Formułowanie prawidłowych strategii utrzymania ciągłości
  <div>8. Reakcje na sytuacje kryzysowe
  <div>9. Implementacja planów zapobiegania kryzysom
  <div>10. Programy regularnych treningów i ćwiczeń
  <div>11. Aktualizowanie planów UCD
  <div>12. Komunikowanie się w sytuacji kryzysowej
  <div>13. Koordynowanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi

  <div>Rozdział 3. Zasadnicze fazy tworzenia planu utrzymania ciągłości działania przedsiębiorstwa

  <div>1. Czym jest planowanie utrzymania ciągłości działania (UCD), czyli Business Continuity Planning (BCP
  <div>2. Najważniejsze zadania w działalności biznesowej firmy (Critical Business Function)
  <div>3. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
  <div>4. Praktyczne wskazówki dla zespołu podejmującego strategiczne decyzje związane z ryzykiem
  <div>5. Przedsiębiorstwa i organizacje, które powinny stosować strategie UCD
  <div>6. Proces tworzenia planu utrzymania ciągłości – najważniejsze fazy
  <div>7. Problemy związane z wdrażaniem planu UCD

  <div>Rozdział 4. Przyczyny i źródła powstawania sytuacji kryzysowych

  <div>1. Sytuacje kryzysowe powstałe w wyniku działania siły wyższej
  <div>1.1. Opady śniegu i zamiecie śnieżne
  <div>1.2. Trzęsienia ziemi
  <div>1.3. Wyładowania elektryczne, pioruny
  <div>1.4. Pożary
  <div>1.5. Powodzie
  <div>1.6. Huragany, tornada i bardzo silne wiatry
  <div>2. Negatywne zdarzenia spowodowane awarią urządzeń technicznych
  <div>2.1. Przerwy w dostawach energii elektrycznej
  <div>2.2. Trudności związane z pracą w nowych budynkach
  <div>2.3. Awarie systemów komputerowych i utrata danych
  <div>2.4. Wirusy komputerowe
  <div>2.5. Włamania do sieci komputerowych
  <div>3. Zagrożenia ze strony pracowników i organizacji wewnętrznej przedsiębiorstwa
  <div>3.1. Brak przywództwa i wizjonerów
  <div>3.2. Zarząd firmy jako istotny czynnik ryzyka utraty ciągłości działalności firmy
  <div>3.3. Zagrożenia ze strony niewłaściwej struktury organizacyjnej
  <div>3.4. Negatywny aspekt środowiska pracy
  <div>3.5. Brak następców i zastępstwa dla kluczowych pracowników
  <div>3.6. Szpiegostwo przemysłowe, nielojalność pracowników i sabotaż operacyjny
  <div>4. Inne zdarzenia zagrażające działalności przedsiębiorstwa
  <div>4.1. Zagrożenie skażeniem biologicznym lub chemicznym
  <div>4.2. Zmiana miejsca prowadzenia działalności biznesowej
  <div>4.3. Pomyłki w dostawach i błędy logistyczne
  <div>4.4. Niepokoje społeczne, zamieszki i akty wandalizmu
  <div>4.5. Zagrożenia pochodzące ze środowiska naturalnego
  <div>4.6. Problemy prawne przedsiębiorstwa
  <div>Rozdział 5. Potrzeba zrozumienia istoty prowadzonego biznesu

  <div>1. Model biznesowy przedsiębiorstwa
  <div>1.1. Pierwszy krok – to zrozumienie strategii przedsiębiorstwa
  <div>1.2. Drugi krok – to zrozumienie najważniejszych działań i procesów
  <div>1.3. Trzeci krok – to zrozumienie istoty działalności przedsiębiorstwa
  <div>1.4. Czwarty krok – świadomość występowania podstawowych sygnałów alarmowych
  <div>2. Ocena możliwych przyszłych strat
  <div>2.1. Prognoza faktycznych strat
  <div>2.1.1. Poszczególne procesy
  <div>2.1.2. Współzależność poszczególnych procesów
  <div>2.2. Wymagania wobec normalnego i zakłóconego procesu
  <div>2.3. Finansowa wycena strat
  <div>2.3.1. Straty w posiadanym majątku
  <div>2.3.2. Obniżona jakość procesu biznesowego
  <div>2.3.3. Utracony lub zmniejszony wolumen sprzedaży
  <div>2.3.4. Utracony zysk
  <div>2.3.5. Utrata udziału w rynku
  <div>2.3.6. Straty wynikające z cyklu życia produktu
  <div>2.3.7. Straty o charakterze prawnym
  <div>2.3.8. Utrata dobrej reputacji i koszt powrotu do normalności
  <div>2.3.9. Przywracanie procesów produkcyjnych
  <div>3. Ocena zaistniałego ryzyka
  <div>3.1. Psychologiczne aspekty oceny ryzyka
  <div>3.2. Ocena poszczególnych rodzajów ryzyka
  <div>3.3. Ramy zarządzania ryzykiem

  <div>Rozdział 6. Praktyczne aspekty formułowanie strategii utrzymywania ciągłości działania przedsiębiorstwa

  <div>1. Ramowa strategia dla przedsiębiorstwa
  <div>2. Przesłanki organizacyjne
  <div>3. Analiza istniejącej sytuacji (analiza luki – Gap Analysis)
  <div>4. Analiza SWOT
  <div>5. Ustalenie strategicznych opcji
  <div>6. Strategiczne decyzje inwestycyjne
  <div>7. Strategie zorientowane na proces
  <div>7.1. Przesłanki organizacyjne
  <div>7.2. Analiza powiązań i zależności
  <div>7.3. Opcje strategiczne
  <div>7.4. Zarządzanie kryzysem przedsiębiorstwa
  <div>7.5. Strategia zorientowana na zasoby

  <div>Rozdział 7. Testowanie i aktualizowanie planów utrzymania ciągłości działania

  <div>1. Przygotowanie testu i ćwiczeń
  <div>2. Przeprowadzenie testu i praktycznego ćwiczenia
  <div>3. Ocena testu i ćwiczeń
  <div>4. Doskonalenie i aktualizowanie programów UCD

  <div>Rozdział 8. Budowanie kultury utrzymywania ciągłości działania
w przedsiębiorstwie

  <div>1. Czynniki kulturowe i organizacyjne
  <div>1.1. Strategia utrzymania ciągłości jako cel organizacyjny
  <div>2. Ład korporacyjny (Corporate Governance) i akcjonariusze
  <div>3. Udziałowcy w spółkach i interesariusze (stakeholders)
  <div>4. Wpływ innych czynników
  <div>5. Uświadomienie pracownikom znaczenia kultury UCD
  <div>6. Kształcenie i doskonalenie zawodowe
  <div>6.1. Dokumentacja i szkolenie
  <div>6.2. Trening komputerowy
  <div>6.3. Symulacje i ćwiczenia
  <div>6.4. Strategia szkoleń zewnętrznych
  <div>6.5. Certyfikaty w obszarze znajomości procedur UCD

  <div>Bibliografia i literatura pozwalająca lepiej zrozumieć problematykę zarządzania ciągłością działania
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia