Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne

Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne

6 ocen

Wydawca:

Difin

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

50,00

Format: pdf

50,00

cena zawiera podatek VAT

Lektura publikacji daje przede wszystkim aktualne i szerokie spojrzenie na najważniejsze aspekty zarządzania ryzykiem. Teoria łączy się z praktyką. Ważną zaletą pracy jest zintegrowane zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Książka bazuje na standardach międzynarodowych, w tym na nowej normie ISO 31000:2009.


W książce Czytelnik znajdzie wykaz aktualnej literatury polskiej i światowej z zarządzania ryzykiem handlowym, produkcyjnym i finansowym. Będzie to dużym ułatwieniem przy studiowaniu tej niezwykle dzisiaj ważnej dziedziny.


 


Liczba stron392
WydawcaDifin
ISBN-13978-83-7930-455-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  <div>Wstęp

  <div>Wprowadzenie do nowej normy ISO 31000:2009

  <div>Rozdział 1. Filozofia ryzyka – nowe tendencje

  <div>1. Z historii badań nad ryzykiem
  <div>2. Metodologia badań naukowych
  <div>2.1. Nauka a ryzyko
  <div>2.2. Metodologia badań naukowych
  <div>2.2.1. Metodologia badania ryzyka
  <div>3. Istota nauki opartej na doświadczeniu
  <div>3.1. Początki badań nad ryzykiem
  <div>3.2. W poszukiwaniu pewności
  <div>3.3. Doskonalenie narzędzi pomiaru ryzyka
  <div>3.4. Potrzeba badania i mierzenia ryzyka
  <div>3.5. Początki teorii gier i poszukiwanie optymalnych korzyści
  <div>4. Nowe tendencje i kierunki badań nad ryzykiem
  <div>4.1. Strategie zmierzające do ograniczenia globalnego ryzyka i zagrożeń dla środowiska naturalnego
  <div>4.2. Działania człowieka a zmiany klimatyczne (The Human Choice and Climate Change)
  <div>4.3. Obiektywizm badań prowadzonych nad ryzykiem
  <div>4.4. Optymistyczna i pesymistyczna postawa w ocenie ryzyka
  <div>4.5. Eksplozja zasobów informacji i jej wpływ na badania nad ryzykiem. Jaka perspektywa?
  <div>4.6. Znaczenie badań transdyscyplinarnych
  <div>4.7. Odpowiedzialność uczonych za skutki prowadzonych badań
  <div>Podsumowanie rozdziału 1

  <div>Rozdział 2. Pojęcie, taksonomia i typologia zdywersyfikowanego ryzyka

  <div>1. Stan zagadnienia
  <div>2. Pojęcie ryzyka
  <div>2.1. Ryzyko, przypadek i lęk (strach)
  <div>2.2. Losowość i nieprzewidywalność
  <div>2.3. Pojęcie lęku
  <div>2.4. Przypadek czy determinizm?
  <div>3. Taksonomia i typologia ryzyka
  <div>3.1. Ryzyko ubezpieczeniowe
  <div>3.2. Ryzyko ekonomiczne
  <div>3.3. Ryzyko kursu walutowego i stopy procentowej
  <div>3.3.1. Ryzyko kredytowe
  <div>3.4. Ryzyko produkcyjne
  <div>3.5. Ryzyko prawne a bezpieczeństwo
  <div>3.6. Ryzyko organizacyjne
  <div>3.7. Ryzyko polityczne
  <div>3.8. Ryzyko związane z nowymi technologiami i ekologią
  <div>3.9. Ryzyko medyczne i epidemiologiczne
  <div>3.10. Ryzyko farmaceutyczne
  <div>3.11. Ryzyko chemiczne
  <div>3.12. Ryzyko psychologiczne
  <div>3.13. Ryzyko socjologiczne
  <div>3.14. Medialne ryzyko środków przekazu
  <div>3.15. Ryzyko cywilizacyjne i kulturowe
  <div>3.16. Ryzyko filozoficzne, etyczne i religijne
  <div>3.17. Ryzyko siły wyższej
  <div>4. Prawo do podejmowania działań obciążonych ryzykiem
  <div>Podsumowanie rozdziału 2

  <div>Rozdział 3. Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka

  <div>Wprowadzenie
  <div>1. Ryzyko a niepewność
  <div>2. Wybór w warunkach ryzyka – model oczekiwanej korzyści
  <div>3. Unikanie ryzyka
  <div>4. Odchylenie standardowe jako miara ryzyka
  <div>5. Wzrost poziomu ryzyka
  <div>6. Analiza wartości ekstremalnych
  <div>Podsumowanie rozdziału 3

  <div>Rozdział 4. Generalne zasady interdyscyplinarnego zarządzania ryzykiem

  <div>1. Określenie zasad zarządzania ryzykiem
  <div>1.1. Identyfikacja i analiza ryzyka
  <div>1.2. Ocena ryzyka i sformułowanie wariantów
  <div>1.3. Ograniczanie i eliminowanie przyczyn ryzyka
  <div>1.3.1. Zwiększanie zasobu informacji
  <div>1.3.2. Skutki asymetrii informacji
  <div>2. Przeciwdziałanie zdywersyfikowanemu ryzyku
  <div>2.1. Klasyfikacja sposobów przeciwdziałania ryzyku
  <div>2.2. Ponoszenie ryzyka, czyli własne pokrycie ryzyka
  <div>2.2.1. Wkalkulowanie ryzyka w cenę
  <div>2.2.2. Zapobieganie ryzyku przez tworzenie rezerwy
  <div>2.2.3. Przeniesienie ryzyka
  <div>2.2.4. Kompensacja ryzyka
  <div>3. Problemy związane z zarządzaniem ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach
  <div>4. Inne sposoby radzenia sobie z wybranym rodzajem ryzyka – na przykładzie ryzyka eksportowego
  <div>Podsumowanie rozdziału 4

  <div>Rozdział 5. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
  <div>1. Sprzężenie zwrotne pomiędzy zarządzaniem ryzykiem i kierowaniem przedsiębiorstwem
  <div>2. Miejsce zarządzania ryzykiem w systemie celów przedsiębiorstwa
  <div>3. Identyfikowanie i analizowanie ryzyka w przedsiębiorstwie
  <div>3.1. Rodzaje ryzyka występujące w przedsiębiorstwie
  <div>3.1.1. Ryzyko produkcyjne
  <div>3.1.2. Ryzyko logistyczne
  <div>3.1.3. Ryzyko w badaniach i rozwoju
  <div>4. Poszukiwanie skutecznych metod zarządzania ryzykiem
  <div>5. Zagadnienie pomiaru i oceny ryzyka w przedsiębiorstwie
  <div>6. Wybór narzędzi zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
  <div>6.1. Ogólny przegląd
  <div>6.2. Zarządzanie kosztami przy stosowaniu odpowiednich narzędzi
  <div>7. Kontrola jako ważny instrument zintegrowanego zarządzania ryzykiem
  <div>8. Controlling i Reporting w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa
  <div>9. Symptomy przedsiębiorstwa zagrożonego ryzykiem upadłości
  <div>10. Ryzyko upadłości przedsiębiorstwa – regulacje prawne
  <div>10.1. Podmiotowy zakres upadłości
  <div>10.2. Podstawy ogłoszenia upadłości
  <div>10.3. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
  <div>10.4. Orzeczenie sądu o ogłoszeniu upadłości
  <div>10.5. Skutki ogłoszenia upadłości
  <div>10.6. Postępowanie układowe i likwidacja masy upadłości
  <div>Podsumowanie rozdziału 5

  <div>Rozdział 6. Rola informacji w zarządzaniu ryzykiem i gospodarką – społeczeństwo informacyjne

  <div>1. Istota współczesnej rewolucji informacyjnej
  <div>2. Informacja jako narzędzie diagnostyczne w gospodarce
  <div>3. Informacja i wiedza – paradygmat trzeciej cywilizacji
  <div>4. Cel gospodarczy inicjatywy „eEurope – An Information Society for All”
  <div>5. Internet i jego znaczenie dla obywateli i dla państwa
  <div>Podsumowanie rozdziału 6

  <div>Rozdział 7. Ryzyko a przestępczość komputerowa

  <div>Wprowadzenie
  <div>1. Rodzaje ryzyka i przestępstw komputerowych
  <div>2. Analiza zagrożeń komputerowych
  <div>2.1. Podstawowe zagrożenia
  <div>2.2. Naturalne zagrożenia komputerowe
  <div>2.3. Bierne ataki przestępców komputerowych
  <div>2.4. Aktywne ataki przestępców komputerowych
  <div>2.5. Przypadkowe błędy
  <div>2.6. Przestępczość komputerowa
  <div>2.7. Przestępstwa komputerowe w Internecie – podsumowanie
  <div>3. Analiza słabych miejsc w przedsiębiorstwie
  <div>3.1. Czynnik ludzki
  <div>3.2. Słabości organizacyjne przedsiębiorstwa
  <div>3.3. Technicznie słabe miejsca
  <div>4. Zarządzanie ryzykiem komputerowym oraz środki zapobiegawcze
  <div>5. Prawo informatyczne i odpowiedzialność karna
  <div>Podsumowanie rozdziału 7

  <div>Rozdział 8. Źródła informacji ekonomicznych oraz danych o wiarygodności finansowej partnerów biznesowych

  <div>1. Rodzaje informacji i ich znaczenie
  <div>1.1. Rodzaje informacji gospodarczych
  <div>2. Podstawowe źródła informacji ekonomicznych i finansowych
  <div>2.1. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
  <div>2.2. Specjalistyczna prasa fachowa
  <div>2.3. Sprawozdania publikowane przez spółki
  <div>2.4. Skonsolidowane sprawozdania finansowe
  <div>2.5. Unia Europejska a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
  <div>2.6. Biznesplan jako źródło informacji
  <div>3. Wywiadownie gospodarcze jako źródło informacji
  <div>3.1. Międzynarodowa Federacja Wywiadowni Gospodarczych
  <div>3.2. Zdywersyfikowane źródła pozyskiwania informacji
  <div>3.2.1. Niezależne źródła informacji
  <div>3.2.2. Zależne źródła informacji
  <div>3.3. Obowiązek udostępniania informacji gospodarczych
  <div>3.4. Techniki przygotowywania i przekazywania raportów
  <div>3.4.1. Sposób i czas przekazywania raportów
  <div>3.5. Ochrona danych
  <div>4. Banki jako źródło informacji
  <div>5. Źródła informacji ekonomicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej
  <div>5.1. Francja
  <div>5.2. Niemcy
  <div>5.3. Wielka Brytania
  <div>5.3.1. Informacje o spółkach
  <div>5.3.2. Szybki dostęp do informacji przez Internet
  <div>5.3.3. Analiza branży i sektora
  <div>5.3.4. Ocena makrootoczenia
  <div>Podsumowanie rozdziału 8

  <div>Rozdział 9. Metody i kryteria oceny wiarygodności finansowej podmiotów gospodarczych – stosowane przez agencje ratingowe

  <div>Wprowadzenie
  <div>1. Przyczyny zapotrzebowania na rating
  <div>2. Pojęcie ratingu
  <div>3. Globalne i lokalne agencje ratingowe
  <div>4. Podstawowe zadania agencji ratingowych
  <div>5. Dane liczbowe, wskaźniki i metodyka przygotowywania ocen ratingowych
  <div>5.1. Wybrane dziedziny działalności
  <div>5.2. Podstawowe dane liczbowe i wskaźniki
  <div>5.3. Metodyka przygotowania ocen ratingowych
  <div>6. Rodzaje ryzyka uwzględniane przy formułowaniu ratingów
  <div>7. Procedura nadanie ratingów
  <div>7.1. Zasady funkcjonowania komitetów ratingowych
  <div>7.2. Oznaczenia literowe stosowane w ratingach
  <div>7.3. Case study: rating dla Polski
  <div>8. Obecny kryzys finansowy a błędy w ocenach agencji ratingowych
  <div>Podsumowanie rozdziału 9

  <div>Rozdział 10. Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie

  <div>1. Taksonomia metod pomiaru i oceny ryzyka finansowego w przedsiębiorstwie
  <div>2. Zagadnienie pomiaru ryzyka
  <div>2.1. Proste miary powstałych strat
  <div>2.1.1. Maksymalna strata – ryzyko ekstremalne
  <div>2.1.2. Oczekiwana strata
  <div>3. Badanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa przy zastosowaniu analizy wskaźnikowej
  <div>3.1. Wskaźniki płynności finansowej
  <div>3.2. Wskaźniki rentowności
  <div>3.2.1. Wskaźniki rentowności sprzedaży
  <div>3.2.2. Wskaźnik rentowności kapitału
  <div>3.2.3. Wskaźniki rentowności majątku
  <div>3.3. Wskaźnik zadłużenia i obsługi długu
  <div>3.4. Wskaźnik efektywności wykorzystania aktywów
  <div>3.5. Wskaźniki reakcji rynkowej
  <div>4. Modelowanie finansowe i zestawy wskaźników finansowych
  <div>4.1. Modelowanie finansowe
  <div>4.2. Zestawy wskaźników finansowych
  <div>4.2.1. Zestaw siedmiu wskaźników analizy finansowej
  <div>5. Zasady posługiwania się wskaźnikami w analizie finansowej
  <div>5.1. Analiza sytuacji finansowej spółki w czasie
  <div>5.2. Porównanie wskaźników kilku spółek
  <div>5.3. Badanie sytuacji finansowej spółek o zróżnicowanym profilu działalności
  <div>5.4. Stosowanie wskaźników w porównaniach międzynarodowych
  <div>6. Wybrane modele oceny kondycji finansowej spółek
  <div>6.1. Analiza dyskryminacyjna Altmana
  <div>6.2. Inne wielowskaźnikowe modele oceny kondycji finansowej spółek
  <div>6.2.1. System wczesnego ostrzegania H. Koha i L. Killougha
  <div>6.2.2. Model CA – Score
  <div>6.2.3. Model J. Fulmera
  <div>6.2.4. Model Springate’a
  <div>7. Zastosowanie metody oceny wielowskaźnikowej w Polsce
  <div>Podsumowanie rozdziału 10

  <div>Rozdział 11. Nowe obszary ryzyka w globalnej gospodarce

  <div>1. Ryzyko ekonomiczne w globalnej gospodarce
  <div>2. Korporacje transnarodowe źródłem zdywersyfikowanego ryzyka
  <div>3. Proces fuzji i przejęć w globalnej gospodarce
  <div>3.1. Przyczyny fuzji i przejęć
  <div>4. Mafijne struktury przestępcze
  <div>4.1. Organizacje mafijne zagrożeniem dla ładu gospodarczego i społecznego w krajach Unii Europejskiej
  <div>4.2. Włoska mafia w Niemczech
  <div>4.3. Rosyjska mafia
  <div>4.4. Białoruskie struktury mafijne
  <div>5. Ryzyko związane z funduszami hadgingowymi
  <div>6. Nowe rodzaje ryzyka w globalnym handlu międzynarodowym
  <div>6.1. Kradzież ładunków i całych statków
  <div>6.2. Oszustwa czarterowe – ryzyko utraty ładunku
  <div>6.3. Oszustwa bankowe w internecie
  <div>6.4. Oszustwa finansowe – przy użyciu telefonu
  <div>6.5. Oszustwa finansowe tzw. szkoły nigeryjskiej
  <div>7. Metody walki z przestępczością zorganizowaną
  <div>Podsumowanie rozdziału 11

  <div>Rozdział 12. Metody przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

  <div>1. Pojecie procederu prania pieniędzy
  <div>2. Regulacje międzynarodowe
  <div>3. Zagrożenia dla obrotu finansowego
  <div>4. Metody prania brudnych pieniędzy
  <div>5. Funkcjonowanie zorganizowanej przestępczości kryminalnej
  <div>6. Zwalczanie procederu prania pieniędzy
  <div>6.1. Założenia ogólne organizacji kryminalnych
  <div>6.2. Specyficzne aspekty zwalczania procederu prania pieniędzy
  <div>6.2.1. Kolejne fazy
  <div>6.2.2. Zwalczanie transferów pranych pieniędzy
  <div>6.2.3. Zwalczanie procederu w fazie placement
  <div>6.3. Zwalczanie procederu w fazie layering (maskowanie)
  <div>6.4. Zwalczanie procederu w fazie integracji
  <div>7. Rola państwa w zwalczaniu prania pieniędzy
  <div>7.1. Rys historyczny
  <div>7.2. Wytyczne Rady Europejskiej UE
  <div>7.3. Uregulowania w prawie polskim
  <div>7.4. Instytucje i organizacje międzynarodowe zobowiązane do zapobiegania przestępczości zorganizowanej
  <div>8. Sankcje karne
  <div>Podsumowanie rozdziału 12

  <div>Bibliografia

  <div>Indeks

  <div>Streszczenie w języku polskim

  

Streszczenie w języku angielskim

RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia