Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji

1 opinia

Wydawca:

Difin

Format:

epub, mobi

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

36,55  43,00

Format: epub, mobi

36,5543,00

cena zawiera podatek VAT

Turystyka należy obecnie do najszybciej rozwijających się dziedzin działalności gospodarczej. Wynika to z jej dynamizującego wpływu na rozwój ekonomiczny krajów, regionów, obszarów recepcji turystycznej itp. (tzw. efekt mnożnikowy). Z branżą turystyczną ścisły związek wykazuje rekreacja. W literaturze przedmiotu wskazuje się na konieczność łącznego analizowania turystyki i rekreacji jako składowych gospodarki. Wynika to ze znacznego podobieństwa obu branż, a zwłaszcza w zakresie ich usługowego charakteru. Ponadto, zarówno turystyka, jak i rekreacja wiążą się z wykorzystaniem czasu wolnego. Działalność turystyczno-rekreacyjna ma – z jednej strony – wymiar gospodarczy, z drugiej zaś – jest formą zagospodarowania czasu wolnego. W obydwu przypadkach ta sfera aktywności ludzkiej charakteryzuje się wysokim stopniem ryzyka. Jest to ryzyko specyficzne, zarówno dla poszczególnych form tego rodzaju działalności, jak też dla podmiotów gospodarczych. Ryzyko osłabia bezpieczeństwo interesów przedsiębiorców, jak też turystów czy rekreantów. Za optymalną i najefektywniejszą metodę zarządzania ryzykiem uznaje się instytucję ubezpieczenia. Ubezpieczenie służy niwelowaniu negatywnych skutków następstw zdarzeń losowych. Transfer ryzyka od klienta do ubezpieczyciela jest podstawą tworzenia produktów ubezpieczeniowych i kalkulacji składek. Składki są ceną, którą płaci ubezpieczony za ochronę ubezpieczeniową.


Podręcznik przeznaczony głównie dla studentów kierunku Turystyka i rekreacja. Może być również przydatny menedżerom zarządzającym firmami prowadzącymi działalność w zakresie turystyki i rekreacji.


Liczba stron426
WydawcaDifin
ISBN-13978-83-7641-970-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  

WSTĘP

  
Rozdział 1. UBEZPIECZENIA – PODSTAWY TEORETYCZNE I TERMINOLOGICZNE

  
1.1. Istota, funkcje i zasady ubezpieczeń
  
1.2. Prawne aspekty działalności ubezpieczeniowej
  
1.3. Klasyfi kacja ubezpieczeń
  
1.4. Nadzór ubezpieczeniowy i kanały dystrybucji usług ubezpieczeniowych
  
Pytania kontrolne

  
Rozdział 2. RYZYKO UBEZPIECZENIOWE

  
2.1. Pojęcie ryzyka i jego rodzaje
  
2.2. Ilościowe charakterystyki ryzyka ubezpieczeniowego
  
2.2.1. Statystyczny opis struktury zjawisk
  
2.2.2. Statystyczne metody analizy dynamiki zjawisk
  
2.2.3. Analiza wskaźnikowa działalności ubezpieczeniowej
  
2.3. Koasekuracja i reasekuracja jako czynniki ograniczające ryzyko ubezpieczeniowe
  
Pytania kontrolne

  
Rozdział 3. PODSTAWY RACHUNKU AKTUARIALNEGO

  
3.1. Wprowadzenie
  
3.2 Oprocentowanie i dyskontowanie proste
  
3.2.1. Rachunek weksli
  
3.2.2. Rachunek bonów skarbowych
  
3.3 Oprocentowanie i dyskontowanie składane
  
3.4. Rachunek rent
  
Zadania
  
Rozdział 4. OFERTA UBEZPIECZENIOWA W TURYSTYCE I REKREACJI

  
4.1. Rynek usług turystycznych i rekreacyjnych
  
4.2 Obszary ryzyka na rynku turystycznym i rekreacyjnym
  
4.2.1. Ryzyko związane z uprawianiem turystyki i rekreacji
  
4.2.2. Ryzyko dotyczące gospodarczej działalności w turystyce i rekreacji
  
4.2.3. Ryzyko otoczenia podmiotów funkcjonujących na rynku turystycznym i rekreacyjnym
  
4.3. Produkty ubezpieczeniowe w turystyce i rekreacji
  
4.3.1. Ubezpieczenia samochodowe
  
4.3.2. Ubezpieczenia samochodowe w ruchu zagranicznym
  
4.3.3. Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie podróży zagranicznej
  
4.3.4. Ubezpieczenie bagażu podróżnego
  
4.3.5. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej
  
4.3.6. Ubezpieczenie Assistance Tourist
  
4.3.7. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
  
4.3.8. Ubezpieczenie ryzyk związanych z amatorskim uprawianiem narciarstwa, narciarstwa wodnego i windsurfingu

  
Pytania kontrolne

  
Bibliografia

  
Spis rysunków

  
Spis tabel
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia