Obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe

Obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe

1 opinia

Wydawca:

Difin

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

50,00

Format: pdf

50,00

cena zawiera podatek VAT

Stan prawny: 2012


W publikacji omówiono karnomaterialne i procesowe aspekty obrony w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe. Autor wykorzystał w niej nie tylko własny dorobek naukowy, ale i wieloletnie doświadczenie praktyczne zdobyte przy wykonywaniu zawodu radcy prawnego i adwokata jako obrońcy m.in. w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych. Do podstawowych dylematów obrońców, analizowanych w książce, należy wybór pomiędzy konfrontacją a konsensualną strategią obrony. W tej mierze skorzystano także z doświadczeń adwokatów z USA i Niemiec, gdzie gospodarka rynkowa rozwija się nieprzerwanie od stuleci, zaś jej „ciemną stroną” stanowi właśnie przestępczość gospodarcza i skarbowa.


Z kolei przytoczenie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Brukseli oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu uzmysławia ponadnarodowe uwarunkowania efektywnej obrony w analizowanych tu sprawach.


Opracowanie ma przede wszystkim charakter praktyczny, adresowane jest nie tylko do adwokatów (bądź aplikantów adwokackich) sprawujących obronę w sprawach karnych skarbowych i gospodarczych, lecz także do samych przedsiębiorców, którzy mieli nieszczęście znaleźć się w spektrum zainteresowania organów ścigania, prokuratury i sądów. Z założenia ma ona służyć także pomocą radcom prawnym, doradcom podatkowym i aplikantom aspirującym do tych profesji oraz studentom prawa.


Liczba stron295
WydawcaDifin
ISBN-13978-83-7930-188-1
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  

Wykaz skrótów

Wstęp

  <div>Rozdział 1. PRAWO DO OBRONY W SPRAWACH KARNYCH GOSPODARCZYCH I KARNYCH SKARBOWYCH W UJĘCIU PRAWNOPORÓWNAWCZYM

  <div>1. Obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe w procesie anglosaskim
  <div>2. Obrona w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych w procesie niemieckim
  <div>3. Orzecznictwo ETPCz i ETS odnoszące się do spraw karnych skarbowych i gospodarczych oraz spraw podatkowych
  <div>3.1. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
  <div>3.2. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu

  <div>Rozdział 2. PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE ZAWARTE W K.K.

  <div>1. Uwagi wstępne
  <div>2. Przestępstwo nadużycia zaufania (art. 296 k.k.)
  <div>3. Oszustwo (art. 286 k.k.)
  <div>4. Oszustwo kredytowe (art. 297 k.k.) i oszustwo ubezpieczeniowe (art. 298 k.k.)
  <div>5. Przestępstwa przeciwko wierzycielom
  <div>6. Karnomaterialne uwarunkowania efektywności obrony w sprawach gospodarczych

  <div>Rozdział 3. PRZESTĘPSTWA KARNE SKARBOWE

  <div>1. Ogólna charakterystyka prawa karnego skarbowego
  <div>2. Przestępstwo uchylania się od opodatkowania (art. 54 k.k.s.)
  <div>3. Firmanctwo (art. 55 k.k.s.)
  <div>4. Oszustwo podatkowe (art. 56 k.k.s.)
  <div>5. Uporczywe niepłacenie podatków (art. 57 k.k.s.)
  <div>6. Nieprowadzenie księgi (art. 60 k.k.s.)
  <div>7. Nierzetelne prowadzenie księgi (art. 61 k.k.s.)
  <div>8. Naruszenie obowiązku dokumentowania zdarzeń gospodarczych za pomocą faktury (rachunku) – art. 62 k.k.s.
  <div>9. Narażenie na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej (art. 76 k.k.s.)
  <div>10. Karnomaterialne uwarunkowania skutecznej obrony w sprawach skarbowych

  <div>Rozdział 4. POSTĘPOWANIE DOWODOWE W SPRAWACH O PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE I SKARBOWE

  <div>1. Uwagi ogólne
  <div>2. Uzyskiwanie dowodów z osobowych źródeł dowodowych
  <div>3. Przeszukanie
  <div>4. Kontrola ruchu pocztowego i komunikacyjnego

  <div>Rozdział 5. STANOWISKO PRAWNE OBROŃCY I JEGO ROLA NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH PROCESU

  <div>1. Stanowisko prawne obrońcy
  <div>2. Specyfika postępowania przygotowawczego w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych
  <div>2.1. Zagadnienia ogólne dotyczące śledztwa i dochodzenia
  <div>2.2. Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania karnego w sprawach gospodarczych i skarbowych
  <div>2.2.1. Uwagi ogólne
  <div>2.3. Śledztwo finansowe
  <div>2.4. Przebieg postępowania przygotowawczego
  <div>2.5. Rola obrońcy w postępowaniu przygotowawczym
  <div>2.6. Obrońca a konsensualne zakończenie postępowania karnego
  <div>2.7. Obrona na rozprawie głównej
  <div>2.8. Obrońca w postępowaniu odwoławczym i kasacyjnym

  <div>Rozdział 6. OBRONA A ŚRODKI PRZYMUSU PROCESOWEGO

  <div>1. Zagadnienia ogólne
  <div>2. Zatrzymanie
  <div>3. Zatrzymanie z punktu widzenia prawa do obrony
  <div>4. Środki zapobiegawcze
  <div>4.1. Uwagi ogólne
  <div>4.2. Tymczasowe aresztowanie
  <div>4.3. Areszt tymczasowy z perspektywy obrony
  <div>4.4. Poręczenie
  <div>4.5. Dozór Policji
  <div>4.6. Zakaz opuszczania przez oskarżonego kraju
  <div>4.7. Środek zapobiegawczy z art. 276 k.p.k.
  <div>5. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy
  <div>6. List żelazny
  <div>7. Kary porządkowe
  <div>8. Inne środki przymusu

  

Zakończenie

Bibliografia

RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia