Rentowność przedsiębiorstw w Polsce

Rentowność przedsiębiorstw w Polsce

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

23,63

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Rentowność jest jedną z najważniejszych kategorii gospodarki rynkowej. Poziom osiąganej przez przedsiębiorstwa rentowności determinuje ich funkcjonowanie i rozwój, co ma wpływ na całą gospodarkę, a przez to również na wiele obszarów życia społecznego. Prac, w których teoretycznie omawia się różne czynniki kształtujące rentowność przedsiębiorstw, jest wiele, brakowało jednak badań prezentujących to zagadnienie w realnym życiu gospodarczym. Autorzy monografii, jako pierwsi w Polsce, przedstawiają autorskie wyniki badań empirycznych nad głównymi czynnikami wpływającymi na poziom rentowności przedsiębiorstw w Polsce. Uwagę skupiono na takich czynnikach, jak: koniunktura gospodarcza, forma własności, poziom inwestycji, stopień konkurencji, wielkość eksportu, płynność finansowa i poziom opodatkowania przedsiębiorstwa. Badania, obejmujące okres 1997–2010, przeprowadzono na zbiorczych danych finansowych całego sektora przedsiębiorstw oraz wybranych jego sekcjach. Dzięki tym analizom znacznie wzbogacono wiedzę o rzeczywistym wpływie różnych czynników na rentowność przedsiębiorstw w Polsce.


Liczba stron294
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN-13978-83-7252-649-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  Rozdział 1. PRZEDMIOT, CEL I METODY BADAWCZE ZAGADNIENIA RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE     11
  
  1.1. Znaczenie rentowności w funkcjonowaniu gospodarki i przedsiębiorstwa     11
  1.2. Stan wiedzy o czynnikach kształtujących poziom rentowności przedsiębiorstw w Polsce     14
  1.3. Ogólna charakterystyka przedmiotu badań     16
  1.3.1. Przesłanki i cele podjęcia badań     16
  1.3.2. Rentowność przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu zbiorczym     16
  1.3.3. Rentowność przedsiębiorstw w przekroju sekcji     23
  1.4. Metody badawcze stosowane w pracy i źródła danych     31
  
  Rozdział 2. WPŁYW KONIUNKTURY NA RENTOWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW     33
  
  2.1. Wprowadzenie     33
  2.2. Przegląd literatury     37
  2.3. Wyniki badań własnych dotyczących polskiej gospodarki     44
  2.4. Podsumowanie wyników badań     69
  
  Rozdział 3. WPŁYW FORM WŁASNOŚCI NA RENTOWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW     71
  
  3.1. Wprowadzenie     71
  3.2. Potencjalne zależności pomiędzy formą własności a rentownością przedsiębiorstw     72
  3.3. Próba badawcza i metodyka badań     73
  3.4. Struktura własnościowa w sektorze przedsiębiorstw     75
  3.5. Wyniki finansowe przedsiębiorstw sektora publicznego i prywatnego w latach 1997–2010     83
  3.6. Rentowność przedsiębiorstw sektora publicznego i prywatnego w latach 1997–2010     89
  3.7. Forma własności a rentowność – analiza korelacji     115
  3.7.1. Wprowadzenie     115
  3.7.2. Korelacja pomiędzy ilościowym udziałem przedsiębiorstw sektora publicznego a wskaźnikami rentowności     116
  3.7.3. Korelacja pomiędzy udziałem przedsiębiorstw sektora publicznego w przychodach a wskaźnikami rentowności     119
  3.8. Podsumowanie wyników badań     122
  
  Rozdział 4. WPŁYW INWESTYCJI NA RENTOWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW     124
  
  4.1. Wprowadzenie     124
  4.2. Powiązania między wielkością inwestycji a rentownością przedsiębiorstwa w teorii przedmiotu     125
  4.3. Metodologia badań     127
  4.4. Inwestycje podmiotów gospodarczych w latach 1997–2010     132
  4.5. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w latach 1997–2010     136
  4.6. Nakłady inwestycyjne i wyniki finansowe – analiza korelacji     144
  4.7. Podsumowanie wyników badań     151
  
  Rozdział 5. STOPIEŃ KONKURENCJI A RENTOWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW     154
  
  5.1. Wprowadzenie     154
  5.2. Potencjalne powiązania pomiędzy stopniem konkurencji a rentownością przedsiębiorstw     154
  5.3. Próba badawcza i metodyka badań     156
  5.4. Stopień konkurencji w przekroju sekcji i działów sektora przedsiębiorstw     158
  5.5. Rentowność podmiotów gospodarczych w latach 1997–2010     162
  5.6. Stopień konkurencji a rentowność – analiza korelacji     170
  5.7. Podsumowanie wyników badań     183
  
  Rozdział 6. EKSPORT A RENTOWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW     184
  
  6.1. Wprowadzenie     184
  6.2. Stan wiedzy o wpływie eksportu na rentowność przedsiębiorstw     184
  6.3. Metody badawcze i źródła danych badań własnych     190
  6.4. Empiryczna weryfikacja hipotez badawczych postawionych w badaniu     192
  6.4.1. Eksport a rentowność aktywów     192
  6.4.2. Eksport a rentowność brutto ze sprzedaży (marża brutto ze sprzedaży)     207
  6.5. Podsumowanie wyników badań     221
  
  Rozdział 7. PŁYNNOŚĆ FINANSOWA A RENTOWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW     223
  
  7.1. Wprowadzenie     223
  7.2. Zależności pomiędzy płynnością finansową a rentownością w ujęciu różnych autorów     224
  7.3. Próba badawcza i metoda badań     227
  7.4. Wyniki badań     231
  7.5. Podsumowanie wyników badań     255
  
  Rozdział 8. WPŁYW POZIOMU OPODATKOWANIA NA RENTOWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW     257
  
  8.1. Wprowadzenie     257
  8.2. Teoretyczne zależności pomiędzy podatkiem dochodowym a rentownością podmiotów gospodarczych     257
  8.3. Próba badawcza i metoda badań     259
  8.4. Wyniki badań     260
  8.5. Podsumowanie wyników badań     283
  
  Zakończenie     285
  
  Literatura     288
  
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia