Przyszłość polonistyki

Koncepcje - rewizje - przemiany

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

45,68  60,90

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

45,6860,90

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Praca zawiera opracowaną przez najwybitniejszych przedstawicieli środowisk z całej Polski diagnozę aktualnego stanu polonistyki, zarówno naukowej, jak i dydaktycznej, z próbą nakreślenia wizji jej przyszłości w odpowiedzi na wymagania czasu. Autorzy pytają o następujące problemy:


- polonistyka w przestrzeni uniwersytetu: między misją a rynkiem,


- ramy prawno-instytucjonalne studiów polonistycznych,


- integracja polonistyki w obrębie nauk humanistycznych,


- kierunki studiów polonistycznych,


- integracja środowiska polonistycznego – rozwiązania praktyczne,


- program polonistyki: kompetencja, formacja, specjalizacja,


- historia i teoria literatury jako dwa typy integracji dyscyplinowej,


- co robić z tekstami – analiza nurtów metodologicznych,


- filologia narodowa a komparatystyka,


- polonista na rynku, czyli sprawności polonisty,


- kształcenie polonistyczne,


- studia doktoranckie,


- przyszłość polonistyki – przyszłość humanistyki.


Wyraźnie zarysowuje się różnica metodologiczna, polegająca na różnym stopniu akceptacji najnowszych teorii badań literackich, którą można określić jako podział na tradycjonalistów i postępowców. Podział tych stanowisk dotyczy różnych obszarów: możliwości i warunków uprawiania historii literatury, akceptacji najnowszych teorii tekstu literackiego, różnego zakreślania granic interpretacji.


Mamy też do czynienia z różnymi reakcjami na nowe regulacje dotyczące kształcenia uniwersyteckiego, od głębokiej afirmacji nowej ustawy o szkolnictwie wyższym wraz z tym wszystkim, co z niej praktycznie zarówno dla dydaktyki uniwersyteckiej, jak i dla badań naukowych wynika, aż po jej odrzucenie w najbardziej skrajnych wypadkach. Wreszcie, daje się zauważyć podział w zakresie możliwości poszerzania oferty edukacyjnej filologii polskiej, od tych opowiadających się za utrzymaniem, w mniej więcej niezmienionej formie, tradycyjnych przedmiotów kształcenia, aż po głęboką redefinicję kierunków polonistycznych, połączoną z rezygnacją z dużej części kompetencji oferowanych przez tradycyjną filologię i historię literatury, z jednoczesnym otwarciem dyscypliny na problematykę nowych mediów i nowych form ekspresji tekstowych, współczesną komparatystykę, pluralistyczne badania kulturoznawcze i antropologiczne, na różne formy kreatywności tekstowej, słowem – na wielorakie przekroczenie tradycyjnych granic dyscypliny.


Liczba stron510
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-190-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ebook dostępny na rozdziały


Przyszłość polonistyki - 01 "Horror vacui", czyli od Filologii Narodowej do Teorii – i z powrotem »

Przyszłość polonistyki - 02 Po dzikiej stronie tekstu. O antropologii i literaturze »

Przyszłość polonistyki - 03 Cały świat jest tekstem! Polikontekstualność i transdyskursywność »

Przyszłość polonistyki - 04 Nowa polska polityka językowa »

Przyszłość polonistyki - 05 Tożsamościotwórcze aspekty polonistycznych studiów postzależnościowych »

Przyszłość polonistyki - 06 Pasaże i refrakcje. Literatura – "filologia narodowa" – komparatystyka »

Przyszłość polonistyki - 07 Interpretacja w edukacji polonistycznej »

Przyszłość polonistyki - 08 Inte/gracja a granice dyscypliny »

Przyszłość polonistyki - 09 Niewspółmierność historii literatury z historiami innych »

Przyszłość polonistyki - 10 W stronę innowacyjnej humanistyki polonistycznej: tekst jako laboratorium. Tradycje, hipotezy, propozycje »

Przyszłość polonistyki - 11 Zerwana więź. Co z doktorantami? (O paru doświadczeniach) »

Przyszłość polonistyki - 12 Czy studia III stopnia mogą mieć charakter narodowy? iPoetyka na "polonistycznych" studiach doktoranckich »

Przyszłość polonistyki - 13 Figura sensu (tezy) »

Przyszłość polonistyki - 14 Utracona tożsamość dyscypliny (jako szansa) »

Przyszłość polonistyki - 15 Antropologia literatury jako możliwy rozsadnik jej odnowionej historii i słabej teorii »

Przyszłość polonistyki - 16 Współczesne oblicze retoryki, czyli dlaczego polonistę należy uczyć mówić »

Przyszłość polonistyki - 17 Narodowa czy rodzima? Filologia polska w perspektywie multikulturalizmu »

Przyszłość polonistyki - 18 Nauczyciel noweltywny. Pomysły na dydaktyczny warsztat pracy »

Przyszłość polonistyki - 19 "Ancilla philologiae", "ancilla nationis"? Komparatystyka a filologia narodowa »

Przyszłość polonistyki - 20 Tekst, miłość i pieniądze »

Przyszłość polonistyki - 21 O trudnej sztuce nauczania dzisiaj »

Przyszłość polonistyki - 22 Między bezwładnością a rozproszeniem. Akademickie zwątpienie w tożsamość polonisty »

Przyszłość polonistyki - 23 "Polonistyka" jako katachreza "inopiae causa" »

Przyszłość polonistyki - 24 Współczesność: tekst umykający »

Przyszłość polonistyki - 25 Humanistyka w uniwersytecie »

Przyszłość polonistyki - 26 Bezradność. Nauka – student – uniwersytet »

Przyszłość polonistyki - 27 Tekst po relokacji »

Przyszłość polonistyki - 28 Dokąd zmierza polonistyka? »

Przyszłość polonistyki - 29 Od akredytacji do integracji. Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich »

Przyszłość polonistyki - 30 Przekleństwo nadmiaru? Notatki do referatu »

Przyszłość polonistyki - 31 Sutura, czyli pytanie o podmiot studiów interdyscyplinarnych »

Przyszłość polonistyki - 32 Ewaluacja instrumentem polityki naukowej. Postulaty a rzeczywistość »

Przyszłość polonistyki - 33 Ku humanistyce zintegrowanej i krytycznej »

Przyszłość polonistyki - 34 Polonista na targu języków »

Przyszłość polonistyki - 35 Polonistyka podwyższonego ryzyka »

Przyszłość polonistyki - 36 Czym jest polonistyka? O relacjach między nauką a dydaktyką, wykształceniem a zawodem »

Przyszłość polonistyki - 37 Od polonisty do artysty »

Przyszłość polonistyki - 38 O potrzebie innowacji w dydaktyce polonistycznej »

Przyszłość polonistyki - 39 Tworzyć kierunki czy specjalizacje? »

Przyszłość polonistyki - 40 Polonistyka – czy jesteśmy jeszcze potrzebni? »

Przyszłość polonistyki - 41 Polonista jako "multiinstrumentalista" »

Przyszłość polonistyki - 42 Centrum Komunikacji Polonistycznej (projekt) »

Przyszłość polonistyki - 43 Między pedagogiką uniwersytecką a pedagogiką narodową, czyli teoria postkolonialna w "narzędziowni" polonisty »

Przyszłość polonistyki - 44 "Sub -", "pre -", "post -", "inter -", czyli jak formy prefiksalne grają w teatrze literaturoznawczej mowy? »


EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Po raz dwunasty    5
  
  KONCPECJE
  
  Marian Bielecki: Horror vacui, czyli od Filologii Narodowej do Teorii – i z powrotem    11
  
  Mariusz Czubaj: Po dzikiej stronie tekstu.. O antropologii i literaturze    23
  
  Adam Dziadek: Cały świat jest tekstem! Polikontekstualność i transdyskursywność    33
  
  Stanisław Gajda: Nowa polska polityka językowa    43
  
  Hanna Gosk: Tożsamościotwórcze aspekty polonistycznych studiów postzależnościowych    55
  
  Andrzej Hejmej: Pasaże i refrakcje. Literatura – „filologia narodowa” – komparatystyka    69
  
  Jerzy Jarzębski: Interpretacja w edukacji polonistycznej    77
  
  Wojciech Kalaga: Inte/gracja a granice dyscypliny    83
  
  Ryszard Koziołek: Niewspółmierność historii literatury z historiami innych    91
  
  Ryszard Nycz: W stronę innowacyjnej humanistyki polonistycznej: tekst jako laboratorium. Tradycje, hipotezy, propozycje    105
  
  Józef Olejniczak: Zerwana więź. Co z doktorantami? (O paru doświadczeniach)    125
  
  Jarosław Płuciennik: Czy studia III stopnia mogą mieć charakter narodowy? iPoetyka na „polonistycznych” studiach doktoranckich    133
  
  Paweł Próchniak: Figura sensu (tezy)    147
  
  Krzysztof Uniłowski: Utracona tożsamość dyscypliny (jako szansa)    153
  
  Teresa Walas: Antropologia literatury jako możliwy rozsadnik jej odnowionej historii i słabej teorii    167
  
  Aneta Załazińska: Współczesne oblicze retoryki, czyli dlaczego polonistę należy uczyć mówić    177
  
  REWIZJE
  
  Bogusław Bakuła: Narodowa czy rodzima? Filologia polska w perspektywie multikulturalizmu    193
  
  Kordian Bakuła: Nauczyciel noweltywny. Pomysły na dydaktyczny warsztat pracy    213
  
  Tomasz Bilczewski: Ancilla philologiae, ancilla nationis? Komparatystyka a filologia narodowa    227
  
  Andrzej Borowski: Tekst, miłość i pieniądze    243
  
  Sławomir Buryła: O trudnej sztuce nauczania dzisiaj    249
  
  Marcin Cieński: Między bezwładnością a rozproszeniem. Akademickie zwątpienie w tożsamość polonisty    259
  
  Maciej Dajnowski: „Polonistyka” jako katachreza inopiae causa    271
  
  Marian Kisiel: Współczesność: tekst umykający    281
  
  Krzysztof Kłosiński: Humanistyka w uniwersytecie    289
  
  Jarosław Ławski: Bezradność..Nauka – student – uniwersytet    305
  
  Anna Łebkowska: Tekst po relokacji    325
  
  Zbigniew Majchrowski: Dokąd zmierza polonistyka?    335
  
  Józef Tomasz Pokrzywniak: Od akredytacji do integracji. Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich    343
  
  Stanisław Rosiek: Przekleństwo nadmiaru? Notatki do referatu    347
  
  Roma Sendyka: Sutura, czyli pytanie o podmiot studiów interdyscyplinarnych    355
  
  Mikołaj Sokołowski: Ewaluacja instrumentem polityki naukowej. Postulaty a rzeczywistość    363
  
  Andrzej Szahaj: Ku humanistyce zintegrowanej i krytycznej    367
  
  Piotr Śliwiński: Polonista na targu języków    373
  
  Wojciech Tomasik: Polonistyka podwyższonego ryzyka    379
  
  PRZEMIANY
  
  Maciej Grochowski: Czym jest polonistyka? O relacjach między nauką a dydaktyką, wykształceniem a zawodem    387
  
  Inga Iwasiów: Od polonisty do artysty    395
  
  Władysław T. Miodunka: O potrzebie innowacji w dydaktyce polonistycznej    405
  
  Tomasz Mizerkiewicz: Tworzyć kierunki czy specjalizacje?    417
  
  Jacek Popiel: Polonistyka – czy jesteśmy jeszcze potrzebni?    429
  
  Magdalena Rabizo -Birek: Polonista jako „multiinstrumentalista”    439
  
  Dorota Siwicka: Centrum Komunikacji Polonistycznej (projekt)    449
  
  Dariusz Skórczewski: Między pedagogiką uniwersytecką a pedagogiką narodową, czyli teoria postkolonialna w „narzędziowni” polonisty    455
  
  Danuta Ulicka: Sub-, pre-, post-, inter-, czyli jak formy prefi skalne grają w teatrze literaturoznawczej mowy?    473
  
  Indeks osobowy    489
  
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia