X

  Po raz dwunasty 5
  
  KONCPECJE
  
  Marian Bielecki: Horror vacui, czyli od Filologii Narodowej do Teorii – i z powrotem 11
  
  Mariusz Czubaj: Po dzikiej stronie tekstu.. O antropologii i literaturze 23
  
  Adam Dziadek: Cały świat jest tekstem! Polikontekstualność i transdyskursywność 33
  
  Stanisław Gajda: Nowa polska polityka językowa 43
  
  Hanna Gosk: Tożsamościotwórcze aspekty polonistycznych studiów postzależnościowych 55
  
  Andrzej Hejmej: Pasaże i refrakcje. Literatura – „filologia narodowa” – komparatystyka 69
  
  Jerzy Jarzębski: Interpretacja w edukacji polonistycznej 77
  
  Wojciech Kalaga: Inte/gracja a granice dyscypliny 83
  
  Ryszard Koziołek: Niewspółmierność historii literatury z historiami innych 91
  
  Ryszard Nycz: W stronę innowacyjnej humanistyki polonistycznej: tekst jako laboratorium. Tradycje, hipotezy, propozycje 105
  
  Józef Olejniczak: Zerwana więź. Co z doktorantami? (O paru doświadczeniach) 125
  
  Jarosław Płuciennik: Czy studia III stopnia mogą mieć charakter narodowy? iPoetyka na „polonistycznych” studiach doktoranckich 133
  
  Paweł Próchniak: Figura sensu (tezy) 147
  
  Krzysztof Uniłowski: Utracona tożsamość dyscypliny (jako szansa) 153
  
  Teresa Walas: Antropologia literatury jako możliwy rozsadnik jej odnowionej historii i słabej teorii 167
  
  Aneta Załazińska: Współczesne oblicze retoryki, czyli dlaczego polonistę należy uczyć mówić 177
  
  REWIZJE
  
  Bogusław Bakuła: Narodowa czy rodzima? Filologia polska w perspektywie multikulturalizmu 193
  
  Kordian Bakuła: Nauczyciel noweltywny. Pomysły na dydaktyczny warsztat pracy 213
  
  Tomasz Bilczewski: Ancilla philologiae, ancilla nationis? Komparatystyka a filologia narodowa 227
  
  Andrzej Borowski: Tekst, miłość i pieniądze 243
  
  Sławomir Buryła: O trudnej sztuce nauczania dzisiaj 249
  
  Marcin Cieński: Między bezwładnością a rozproszeniem. Akademickie zwątpienie w tożsamość polonisty 259
  
  Maciej Dajnowski: „Polonistyka” jako katachreza inopiae causa 271
  
  Marian Kisiel: Współczesność: tekst umykający 281
  
  Krzysztof Kłosiński: Humanistyka w uniwersytecie 289
  
  Jarosław Ławski: Bezradność..Nauka – student – uniwersytet 305
  
  Anna Łebkowska: Tekst po relokacji 325
  
  Zbigniew Majchrowski: Dokąd zmierza polonistyka? 335
  
  Józef Tomasz Pokrzywniak: Od akredytacji do integracji. Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich 343
  
  Stanisław Rosiek: Przekleństwo nadmiaru? Notatki do referatu 347
  
  Roma Sendyka: Sutura, czyli pytanie o podmiot studiów interdyscyplinarnych 355
  
  Mikołaj Sokołowski: Ewaluacja instrumentem polityki naukowej. Postulaty a rzeczywistość 363
  
  Andrzej Szahaj: Ku humanistyce zintegrowanej i krytycznej 367
  
  Piotr Śliwiński: Polonista na targu języków 373
  
  Wojciech Tomasik: Polonistyka podwyższonego ryzyka 379
  
  PRZEMIANY
  
  Maciej Grochowski: Czym jest polonistyka? O relacjach między nauką a dydaktyką, wykształceniem a zawodem 387
  
  Inga Iwasiów: Od polonisty do artysty 395
  
  Władysław T. Miodunka: O potrzebie innowacji w dydaktyce polonistycznej 405
  
  Tomasz Mizerkiewicz: Tworzyć kierunki czy specjalizacje? 417
  
  Jacek Popiel: Polonistyka – czy jesteśmy jeszcze potrzebni? 429
  
  Magdalena Rabizo -Birek: Polonista jako „multiinstrumentalista” 439
  
  Dorota Siwicka: Centrum Komunikacji Polonistycznej (projekt) 449
  
  Dariusz Skórczewski: Między pedagogiką uniwersytecką a pedagogiką narodową, czyli teoria postkolonialna w „narzędziowni” polonisty 455
  
  Danuta Ulicka: Sub-, pre-, post-, inter-, czyli jak formy prefi skalne grają w teatrze literaturoznawczej mowy? 473
  
  Indeks osobowy 489
  
Przyszłość polonistyki
- 20%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

510

Kategoria

Historia literatury

ISBN-13

978-83-8012-190-4

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 2,08 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Adam Dziadek, Krzysztof Kłosiński, Filip Mazurkiewicz
5.0 / 5 (1 głosów)
bookPrzeczytaj bezpłatny fragment slide
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

71,34

57,07

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Praca zawiera opracowaną przez najwybitniejszych przedstawicieli środowisk z całej Polski diagnozę aktualnego stanu polonistyki, zarówno naukowej, jak i dydaktycznej, z próbą nakreślenia wizji jej przyszłości w odpowiedzi na wymagania czasu. Autorzy pytają o następujące problemy:


- polonistyka w przestrzeni uniwersytetu: między misją a rynkiem,


- ramy prawno-instytucjonalne studiów polonistycznych,


- integracja polonistyki w obrębie nauk humanistycznych,


- kierunki studiów polonistycznych,


- integracja środowiska polonistycznego – rozwiązania praktyczne,


- program polonistyki: kompetencja, formacja, specjalizacja,


- historia i teoria literatury jako dwa typy integracji dyscyplinowej,


- co robić z tekstami – analiza nurtów metodologicznych,


- filologia narodowa a komparatystyka,


- polonista na rynku, czyli sprawności polonisty,


- kształcenie polonistyczne,


- studia doktoranckie,


- przyszłość polonistyki – przyszłość humanistyki.


Wyraźnie zarysowuje się różnica metodologiczna, polegająca na różnym stopniu akceptacji najnowszych teorii badań literackich, którą można określić jako podział na tradycjonalistów i postępowców. Podział tych stanowisk dotyczy różnych obszarów: możliwości i warunków uprawiania historii literatury, akceptacji najnowszych teorii tekstu literackiego, różnego zakreślania granic interpretacji.


Mamy też do czynienia z różnymi reakcjami na nowe regulacje dotyczące kształcenia uniwersyteckiego, od głębokiej afirmacji nowej ustawy o szkolnictwie wyższym wraz z tym wszystkim, co z niej praktycznie zarówno dla dydaktyki uniwersyteckiej, jak i dla badań naukowych wynika, aż po jej odrzucenie w najbardziej skrajnych wypadkach. Wreszcie, daje się zauważyć podział w zakresie możliwości poszerzania oferty edukacyjnej filologii polskiej, od tych opowiadających się za utrzymaniem, w mniej więcej niezmienionej formie, tradycyjnych przedmiotów kształcenia, aż po głęboką redefinicję kierunków polonistycznych, połączoną z rezygnacją z dużej części kompetencji oferowanych przez tradycyjną filologię i historię literatury, z jednoczesnym otwarciem dyscypliny na problematykę nowych mediów i nowych form ekspresji tekstowych, współczesną komparatystykę, pluralistyczne badania kulturoznawcze i antropologiczne, na różne formy kreatywności tekstowej, słowem – na wielorakie przekroczenie tradycyjnych granic dyscypliny.


Ebook dostępny na rozdziały:

01 "Horror vacui", czyli od Filologii Narodowej do Teorii – i z powrotem  »

02 Po dzikiej stronie tekstu. O antropologii i literaturze  »

03 Cały świat jest tekstem! Polikontekstualność i transdyskursywność  »

04 Nowa polska polityka językowa  »

05 Tożsamościotwórcze aspekty polonistycznych studiów postzależnościowych  »

06 Pasaże i refrakcje. Literatura – "filologia narodowa" – komparatystyka  »

07 Interpretacja w edukacji polonistycznej  »

08 Inte/gracja a granice dyscypliny  »

09 Niewspółmierność historii literatury z historiami innych  »

10 W stronę innowacyjnej humanistyki polonistycznej: tekst jako laboratorium. Tradycje, hipotezy, propozycje  »

11 Zerwana więź. Co z doktorantami? (O paru doświadczeniach)  »

12 Czy studia III stopnia mogą mieć charakter narodowy? iPoetyka na "polonistycznych" studiach doktoranckich  »

13 Figura sensu (tezy)  »

14 Utracona tożsamość dyscypliny (jako szansa)  »

15 Antropologia literatury jako możliwy rozsadnik jej odnowionej historii i słabej teorii  »

16 Współczesne oblicze retoryki, czyli dlaczego polonistę należy uczyć mówić  »

17 Narodowa czy rodzima? Filologia polska w perspektywie multikulturalizmu  »

18 Nauczyciel noweltywny. Pomysły na dydaktyczny warsztat pracy  »

19 "Ancilla philologiae", "ancilla nationis"? Komparatystyka a filologia narodowa  »

20 Tekst, miłość i pieniądze  »

21 O trudnej sztuce nauczania dzisiaj  »

22 Między bezwładnością a rozproszeniem. Akademickie zwątpienie w tożsamość polonisty »

23 "Polonistyka" jako katachreza "inopiae causa"  »

24 Współczesność: tekst umykający  »

25 Humanistyka w uniwersytecie  »

26 Bezradność. Nauka – student – uniwersytet  »

27 Tekst po relokacji  »

28 Dokąd zmierza polonistyka? »

29 Od akredytacji do integracji. Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich  »

30 Przekleństwo nadmiaru? Notatki do referatu »

31 Sutura, czyli pytanie o podmiot studiów interdyscyplinarnych  »

32 Ewaluacja instrumentem polityki naukowej. Postulaty a rzeczywistość  »

33 Ku humanistyce zintegrowanej i krytycznej  »

34 Polonista na targu języków  »

35 Polonistyka podwyższonego ryzyka  »

36 Czym jest polonistyka? O relacjach między nauką a dydaktyką, wykształceniem a zawodem  »

37 Od polonisty do artysty  »

38 O potrzebie innowacji w dydaktyce polonistycznej  »

39 Tworzyć kierunki czy specjalizacje? »

40 Polonistyka – czy jesteśmy jeszcze potrzebni? »

41 Polonista jako "multiinstrumentalista"  »

42 Centrum Komunikacji Polonistycznej (projekt)  »

43 Między pedagogiką uniwersytecką a pedagogiką narodową, czyli teoria postkolonialna w "narzędziowni" polonisty  »

44 "Sub -", "pre -", "post -", "inter -", czyli jak formy prefiksalne grają w teatrze literaturoznawczej mowy? »

Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 1 )
1
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!