Diagnostyka obrazowa. Układ trawienny

Diagnostyka obrazowa. Układ trawienny

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

159,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Druga publikacja z serii adresowanej do radiologów oraz osób przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z radiologii klinicznej. Powinna stanowić doskonałą pomoc w codziennej praktyce lekarskiej.

Drugi tom dotyczy diagnostyki obrazowej narządów jamy brzusznej. Zawiera informacje ogólne, jak omówienie metod badania narządów jamy brzusznej, wiadomości z zakresu anatomii radiologicznej, oraz część szczegółową, w której omówiono poszczególne jednostki chorobowe. Każda jednostka omówiona jest według określonego schematu: dane kliniczne, metody obrazowania z uwzględnieniem skuteczności stosowanych metod i diagnostyki różnicowej, zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy diagnostyczne. Liczne ryciny są doskonałym uzupełnieniem omawianych zagadnień.
Autorzy są znanymi i cenionymi specjalistami z różnych ośrodków w kraju.

Publikacja wydana pod patronatem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego


Liczba stron784
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3743-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  CZĘŚĆ I. METODY BADAŃ I PODSTAWY INTERPRETACJI WYNIKÓW 1
  
  1. Interpretacja obrazu dwukontrastowego przewodu pokarmowego - Stanisław Leszczyński 2
  
    
    Zawiesina barytowa     2
    Badanie promieniem pionowym     2
      Elementy wypukłe     2
      Elementy zagłębione     3
    Badanie promieniem poziomym     3
  
  2. Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej - Małgorzata Marzec 8
  
    Ogólne informacje i anatomia radiologiczna    8
      Anatomia radiologiczna     8
    Zwapnienia w jamie brzusznej     9
      Zwapnienia w ścianach naczyń    9
      Złogi wapienne     9
      Zwapnienia w ścianach torbieli    9
      Zwapnienia w guzach litych     10
      Inne zwapnienia     10
    Ciało obce w jamie brzusznej    12
    Wolne powietrze w jamie otrzewnej     13
      Rozpoznanie odmy otrzewnowej     13
   Odma otrzewnowa rzekoma     14
    Nieprawidłowo położony gaz w strukturach wewnątrzotrzewnowych     15
    Gaz w przestrzeni zaotrzewnowej     15
    Nieprawidłowy rozkład gazu w jelitach     16
      Poszerzenie pętli jelitowych     16
   Niedrożność mechaniczna     16
   Niedrożność porażenna     16
   Niedrożność w przebiegu kamicy pęcherzyka żółciowego     16
      Pętla wartownicza     16
   Okrężnica olbrzymia     16
   Skręt okrężnicy esowatej    16
   Skręt kątnicy     17
   Odma śródścienna jelit     17
    Płyn w jamie brzusznej     18
    Ropień w jamie brzusznej     18
  
  3. Ultrasonografia Michał Elwertowski     19
  
  4. Tomografia komputerowa Joanna Pilch-Kowalczyk     23
  
    Ogólne wskazania i metodyka badań    23
      Najczęściej stosowane programy rekonstrukcji obrazów     24
      Zalety i ograniczenia metody     24
  
  5. Rezonans magnetyczny - Magdalena Machnikowska-Sokołowska     25
  
    Diagnostyka wątroby     26
    Diagnostyka trzustki     28
   Diagnostyka śledziony     30
   Diagnostyka przewodu pokarmowego     30
   Diagnostyka górnego odcinka przewodu pokarmowego     31
   Diagnostyka jelita cienkiego     32
   Diagnostyka jelita grubego     32
   Diagnostyka odbytnicy     33
  
  6. Badania radioizotopowe Stanisław Nowak,Krystian Rudzki     34
  
    Przygotowanie chorego do badań scyntygraficznych     36
  
  7. Środki cieniująceJoanna Pilch-Kowalczyk     37
  
    Ogólne informacje 37
      Osmolalność     37
   Hydrofilność i lipofilność     37
   Lepkość     37
   Chemotoksyczność     38
    Farmakodynamika     38
   Działanie na krew     38
   Działanie na serce i układ krążenia     38
   Działanie na ośrodkowy układ nerwowy     39
   Reakcje immunologiczne    39
   Działanie nefrotoksyczne     39
   Działanie na gruczoł tarczowy     40
   Działanie na inne narządy     40
    Wskazania i interakcje     40
   Wskazania do stosowania niejonowych środków cieniujących     40
   Najważniejsze interakcje    40
  
  część II. Szczegółowa diagnostyka chorób układu trawiennego 43
  
  Choroby gardła 44
  
  8. Anatomia radiologiczna i metody obrazowania gardła Ewa Kluczewska     45
  
    Anatomia radiologiczna     45
     Podział gardła     45
   Metody obrazowania     46
   Konwencjonalne zdjęcie rentgenowskie     46
   Tomografia komputerowa     46
   Rezonans magnetyczny     47
  
  9. Przestrzeń przygardłowa Ewa Kluczewska     49
  
    Anatomia radiologiczna     49
   Obrazowanie przestrzeni przygardłowej     49
   Guzy przestrzeni przygardłowej    49
  
  10. Wady wrodzone gardła Ewa Kluczewska    51
  
   Zarośnięcie nozdrzy tylnych     51
   Wady wrodzone części nosowej gardła    51
   Wady wrodzone części ustnej gardła     52
   Wady wrodzone części krtaniowej gardła     52
  
  11. Choroby narządów nabłonkowo-chłonnych pierścienia Waldeyera - Ewa Kluczewska     54
  
    Ropień okołomigdałkowy     54
    Przerost chłonny     54
    Chłoniak     54
  
  12. Łagodne nowotwory gardła Ewa Kluczewska     57
    
    Młodzieńczy naczyniowłókniak gardła     57
  
  13. Złośliwe nowotwory gardła Ewa Kluczewska     60
  
    Rak kolczystokomórkowy gardła     61
   Rak limfoepitelialny i gruczolakorak torbielowaty gardła     62
   Rak płaskonabłonkowy fałdu nalewkowo-nagłośniowego    62
  
  14. Ocena radiologiczna zaburzeń czynności ruchowej gardła - Ewa Kluczewska     65
  
  Choroby przełyku 66
  
  15. Anatomia radiologiczna i metody obrazowania przełyku Stanisław Leszczyński, Joanna Pilch-Kowalczyk, Andrzej Smereczyński, Stanisław Nowak, Krystian Rudzki     67
  
    Anatomia radiologiczna     67
      Segmenty przełyku i ich stosunki z otoczeniem     67
    Metody obrazowania     75
   Rentgenowskie badanie kontrastowe     75
      Tomografia komputerowa     78
   Ultrasonografia     78
   Scyntygrafia     78
  
  16. Kurcz przełyku Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     81
  
    Kurcz górnego zwieracza przełyku     81
    Kurcz miejscowy przełyku     82
    Skurcze odcinkowe przełyku    82
    Kurcz całego przełyku     82
  
  17. Zaburzenia czynności ruchowej przełyku Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     84
  
    Hipotonia przełyku     84
   Przełyk starczy     84
    Zaburzenia w przebiegu cukrzycy     84
  
  18. Achalazja przełyku Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     85
  
  19. Twardzina przełyku Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     88
  
  20. Zapalenie błony śluzowej przełyku na tle refluksu – Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk,Stanisław Nowak,Krystian Rudzki     90
  
  21. Przełyk Barretta – Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     94
  
  22. Kandydoza przełyku – Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     96
  
  23. Przerost glikogenowy przełyku – Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     98
    
  24. Wirusowe zapalenie przełyku – Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     99
  
    Zapalenie przełyku wywołane wirusem opryszczki     99
    Zapalenie przełyku wywołane wirusem cytomegalii    99
  
  25. Polekowe zapalenie przełyku – Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     101
  
  26. Uszkodzenia przełyku - Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     102
  
    Oparzenie przełyku     102
    Popromienne zapalenie przełyku     102
  
  27. Przepuklina rozworu przełykowego przepony – Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     104
  
  28. Uchyłki przełyku - Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     108
  
    Uchyłek Zenkera     108
    Uchyłki śródpiersiowe     109
    Uchyłki nadprzeponowe     110
    Uchyłki rzekome wewnątrzścienne     110
  
  29. Błony okrężne przełyku – Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     113
  
  30. Łagodne nowotwory przełykuStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     114
  
    Mięśniak gładkokomórkowy     114
  
  31. Rak przełyku Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk,Stanisław Nowak,Krystian Rudzki     115
    
    Rak płaskonabłonkowy     115
    Rak gruczołowy    116
  
  32. Urazy przełykuStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     124
    
    Zespół Boerhaaveny     124
  
  33. Ucisk przełyku przez naczyniaStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     125
  
  34. Żylaki przełykuStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     127
  
  35. Przełyk operowany Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     129
    
  Choroby jamy otrzewnej i krezki 132
  
  36. Anatomia jamy otrzewnejAndrzej Cieszanowski,Piotr Palczewski, Paweł Szaro     133
  
    Embriologia     133
    Topografia otrzewnej po zakończeniu rozwoju     133
      Obszar nadokrężniczy     133
      Obszar podokrężniczy     136
      Więzadła i doły na przedniej ścianie jamy brzusznej     137
      Otrzewna w jamie miednicy     137
      Przestrzenie miednicy     138
  
  37. Wodobrzusze - Piotr Palczewski,Andrzej Cieszanowski 141
  
  38. Ropień jamy otrzewnejPiotr Palczewski,Andrzej Cieszanowski     145
  
  39. Zapalenie otrzewnej i krezkiPiotr Palczewski,Andrzej Cieszanowski     148
  
  40. Stwardniające zapalenie krezkiPiotr Palczewski,Andrzej Cieszanowski     150
  
  41. Przerzuty do jamy otrzewnej Piotr Palczewski,Andrzej Cieszanowski     154
  
  42. Pierwotne nowotwory jamy otrzewnej i krezki Piotr Palczewski,Andrzej Cieszanowski     158
  
  Choroby żołądka 161
  
  43. Anatomia radiologiczna i metody obrazowania żołądka – Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk,Andrzej Smereczyński     162
  
    Anatomia radiologiczna     162
    Metody obrazowania     164
      Rentgenowskie badanie dwukontrastowe     164
      Ultrasonografia     164
      Tomografia komputerowa     164
      PET i PET-TK     165
    Pola żołądkowe     167
  
  44. Zmiany błony śluzowej żołądkaStanisław Leszczyński     169
  
    Nadżerki     169
    Wrzód trawienny     171
    Uchyłki     178
    Gastropatia przerostowa     181
    Żylaki     185
  
  45. Łagodne nowotwory żołądkaStanisław Leszczyński,Andrzej Drop,Grzegorz Staśkiewicz,Joanna Pilch-Kowalczyk     187
  
    Polipy żołądka     187
    Mięśniak gładkokomórkowy żołądka    189
  
  46. Rak żołądkaStanisław Leszczyński, Andrzej Drop, Grzegorz Staśkiewicz, Stanisław Nowak, Krystian Rudzki     193
  
  47. Ektopowa tkanka trzustkiStanisław Leszczyński,Andrzej Drop,Grzegorz Staśkiewicz     203
  
  48. Chłoniaki żołądkaStanisław Leszczyński,Andrzej Drop,Grzegorz Staśkiewicz,Joanna Pilch-Kowalczyk     204
  
  49. Przerzuty do żołądkaStanisław Leszczyński,Andrzej Drop,Grzegorz Staśkiewicz     208
  
  50. Żołądek operowanyAndrzej Drop,Grzegorz Staśkiewicz     210
  
  Choroby dwunastnicy 213
  
  51. Anatomia radiologiczna i metody obrazowania dwunastnicyLudwik Smajkiewicz,Andrzej Drop,Grzegorz Staśkiewicz     214
  
    Anatomia radiologiczna     214
      Prawidłowy obraz błony śluzowej     214
      Budowa ściany     215
      Czynności ruchowe     215
      Stosunek do narządów sąsiednich     215
    Metody obrazowania     217
      Rentgenowskie badanie kontrastowe     217
      Tomografia komputerowa     217
      Wirtualna duodenoskopia     217
      Ultrasonografia     218
    Badanie radiologiczne a endoskopia i ultrasonografia endoskopowa     218
      Endoskopia    218
      Ultrasonografia endoskopowa     218
    Ogólna symptomatologia zmian     219
  
  52. Dwunastnica olbrzymiaLudwik Smajkiewicz,Andrzej Drop,Grzegorz Staśkiewicz     220
  
  53. Nieprawidłowości rozwojowe dwunastnicy – Ludwik Smajkiewicz,Andrzej Drop,Grzegorz Staśkiewicz     222
      
      Zarośnięcie i zwężenie światła dwunastnicy     222
      Wrodzona dwunastnica olbrzymia     222
      Dwunastnica nadmiernie ruchoma     222
      Dwunastnica wydłużona    223
      Reduplikacja dwunastnicy     223
      Niedokonany obrót     223
      Uchyłki dwunastnicy     223
  
  54. Zmiany błony śluzowej dwunastnicy Ludwik Smajkiewicz,Andrzej Drop,Grzegorz Staśkiewicz     224
  
      Nadżerki     224
      Wyniosłości guzkowe     224
      Pogrubienie fałdów     224
  
  55. Wrzód dwunastnicyLudwik Smajkiewicz,Andrzej Drop,Grzegorz Staśkiewicz     225
  
    Wrzód pozaopuszkowy dwunastnicy    228
    Powikłania wrzodu dwunastnicy     231
  
  56. Choroba Leśniowskiego–Crohna dwunastnicy Ludwik Smajkiewicz,Andrzej Drop,Grzegorz Staśkiewicz     233
  
  57. Nowotwory dwunastnicyLudwik Smajkiewicz,Andrzej Drop,Grzegorz Staśkiewicz     234
  
  58. Łagodne nowotwory dwunastnicyLudwik Smajkiewicz,Andrzej Drop,Grzegorz Staśkiewicz     237
  
    Gruczolaki     237
    Tłuszczaki     238
    Mięśniaki gładkokomórkowe    238
  
  59. Złośliwe nowotwory dwunastnicyLudwik Smajkiewicz,Andrzej Drop,Grzegorz Staśkiewicz     241
  
    Gruczolakorak     241
    Rakowiak     242
    Chłoniak     243
    Nowotwory wywodzące się z podścieliska (GIST)     243
    Przerzuty do dwunastnicy     245
  
  60. Nienowotworowe polipy dwunastnicy Ludwik Smajkiewicz,Andrzej Drop,Grzegorz Staśkiewicz     248
  
  61. Wyniosła brodawka VateraLudwik Smajkiewicz,Andrzej Drop,Grzegorz Staśkiewicz     250
  
    Gruczolak i rak bańki Vatera    251
    Rak okołobańkowy     252
    Brodawczaki śródprzewodowe     252
  
  62. Uchyłki dwunastnicyLudwik Smajkiewicz,Andrzej Drop,Grzegorz Staśkiewicz     254
  
  63. Urazy dwunastnicyLudwik Smajkiewicz,Andrzej Drop,Grzegorz Staśkiewicz     256
  
  Choroby jelita cienkiego 259
  
  64. Anatomia radiologiczna i metody obrazowania jelita cienkiegoStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk, Andrzej Smereczyński, Tomasz Marek     260
  
    Anatomia radiologiczna     260
    Metody obrazowania     260
      Rentgenowskie badanie dwukontrastowe     260
      Ultrasonografia     261
      Tomografia komputerowa     261
      Rezonans magnetyczny     262
      Endoskopia kapsułkowa     263
    Inne metody badania     264
  
  65. Obrzęk jelita cienkiegoStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     267
  
  66. Choroba Whipple’aStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     268
  
  67. Uchyłek MecklaJoanna Pilch-Kowalczyk,Stanisław Nowak,Krystian Rudzki     269
  
  68. Choroba Leśniowskiego–Crohna jelita cienkiegoStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk, Stanisław Nowak, Krystian Rudzki     273
  
  69. Lamblioza jelita cienkiego Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     283
  
  70. Łagodne nowotwory jelita cienkiegoStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     284
  
  71. Złośliwe nowotwory jelita cienkiegoStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     289
  
  72. Niedrożność jelita cienkiegoJoanna Pilch-Kowalczyk     298
  
  73. Lewostronne położenie jelita cienkiegoStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     306
  
  74. Zespół złego wchłaniania Tomasz Lebda-Wyborny 307
  
  Choroby wyrostka robaczkowego 314
  
  75. Anatomia radiologiczna i metody obrazowania wyrostka robaczkowego Małgorzata Burzyńska-Makuch     315
  
    Anatomia radiologiczna     315
    Metody obrazowania     315
      Badanie rentgenowskie     315
      Ultrasonografia     315
      Tomografia komputerowa     315
      Rezonans magnetyczny     316
  
  76. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowegoMałgorzata Burzyńska-Makuch     317
  
  77. Torbiel śluzowa wyrostka robaczkowegoMałgorzata Burzyńska-Makuch     323
  
  78. Zmiany nowotworowe wyrostka robaczkowegoMałgorzata Burzyńska-Makuch     326
  
  Choroby jelita grubego 328
  
  79. Anatomia radiologiczna i metody obrazowania jelita grubego Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk,Andrzej Smereczyński     329
  
    Anatomia radiologiczna     329
    Metody obrazowania     330
      Rentgenowskie badanie dwukontrastowe     330
      Ultrasonografia     330
      Tomografia komputerowa     331
      Kolonografia TK     331
      Kolonografia MR     331
  
  80. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk,Stanisław Nowak, Krystian Rudzki     335
  
  81. Choroba Leśniowskiego–Crohna jelita grubego Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     343
  
  82. Gruźlica okrężnicy Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     349
  
  83. Pełzakowica jelita grubego Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     351
  
  84. Niedokrwienne zapalenie okrężnicyStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     352
  
  85. Diversion colitisStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     356
  
  86. Uchyłki jelita grubegoStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     358
  
  87. Polipy jelita grubego Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     367
  
    Rodzinna polipowatość gruczolakowata     372
    Polipowatość młodzieńcza     373
    Zespoły polipowatości     373
      Zespół Gardnera     373
      Zespół Peutza–Jeghersa     373
      Zespół Cronkhite’a–Canady     373
  
  88. Tłuszczak jelita grubegoStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     376
  
  89. Rakowiak jelita grubego Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     377
  
  90. Rak okrężnicyStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk,Stanisław Nowak,Krystian Rudzki     379
  
  91. Rak odbytnicyStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     390
  
  92. Endometrioza jelita grubegoStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     393
  
  Choroby jelita cienkiego i jelita grubego 396
  
  93. Rzekomobłoniaste zapalenie jelitStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     397
  
  94. Niedokrwienie jelitStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     402
  
  95. Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowegoStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     409
  
  96. Odma jelitowa Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     414
  
  97. Popromienne zapalenie jelitStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk     417
  
  98. Zmiany pooperacyjne jelitJoanna Pilch-Kowalczyk     420
  
  „Ostry brzuch” pochodzenia nietraumatycznego 427
  
  99. Ogólne informacje i metody obrazowaniaBogdan Pruszyński,Ryszard Pacho     428
  
    Ogólne informacje     428
    Metody obrazowania     429
      Zdjęcia przeglądowe jamy brzusznej i klatki piersiowej     429
      Ultrasonografia     429
      Wielorzędowa tomografia komputerowa     429
      Rezonans magnetyczny     430
  
  100. Perforacja ściany przewodu pokarmowego Bogdan Pruszyński,Ryszard Pacho     431
  
  101. Niedrożność jelitBogdan Pruszyński,Ryszard Pacho     434
  
    Mechaniczna niedrożność jelita cienkiego bez niedokrwienia     434
    Żółciowa niedrożność jelit     437
    Mechaniczna niedrożność jelita grubego bez uciśnięcia naczyń     437
    Czynnościowa niedrożność jelit     439
  
  102. Wgłobienie jelitaBogdan Pruszyński,Ryszard Pacho     441
  
  103. Ostre niedokrwienie jelitBogdan Pruszyński, Ryszard Pacho     445
  
    Ostre niedokrwienie jelit pochodzenia mechanicznego    445
    Ostre niedokrwienie jelit pochodzenia naczyniowego     447
  
  104. Ropnie jamy brzusznejStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk,Rafał Ubysz     451
  
  Choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych458
  
  105. Anatomia radiologiczna i metody obrazowania pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych – Zbigniew Serafin, Władysław Lasek, Stanisław Nowak, Krystian Rudzki     459
  
    Anatomia radiologiczna     459
    Metody obrazowania     460
  
  106. Kamica pęcherzyka żółciowego – Zbigniew Serafin,Władysław Lasek     468
  
  107. Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowegoZbigniew Serafin,Władysław Lasek,Stanisław Nowak, Krystian Rudzki     472
  
  108. Kamica dróg żółciowychZbigniew Serafin,Władysław Lasek     477
  
  109. Wstępujące zapalenie dróg żółciowychZbigniew Serafin,Władysław Lasek     481
  
  110. Rak i inne nowotwory pęcherzyka żółciowegoJoanna Pilch-Kowalczyk     485
  
  111. Endoskopowa cholangiopankreatografia wstecznaEwa Nowakowska-Duława     491
  
    Technika ECPW     491
    Przygotowanie chorego     494
    Środki cieniujące     494
    Wskazania do ECPW     495
      Diagnostyczna ECPW     495
      Terapeutyczna ECPW     495
    Przeciwwskazania do ECPW    496
    Powikłania ECPW     497
      Czynniki ryzyka powikłań     497
      Zapobieganie powikłaniom     497
    Zastosowanie ECPW     500
      Badanie prawidłowych dróg żółciowych     500
      Diagnostyka kamicy przewodowej     500
      Diagnostyka zwężenia dróg żółciowych     501
      Badanie prawidłowych dróg trzustkowych     501
      Diagnostyka przewlekłego zapalenia trzustki     501
  
  112. Zmiany pooperacyjne dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego oraz ich prawidłowy obraz radiologiczny Katarzyna Kuśnierz     503
  
    Usunięcie pęcherzyka żółciowego – obraz prawidłowy     503
    Drenaże drogi żółciowej – obraz prawidłowy     503
    Zespolenie drogi żółciowej metodą „koniec do końca” – obraz prawidłowy     507
    Zespolenie drogi żółciowej z przewodem pokarmowym – obraz prawidłowy     507
    Usunięcie pęcherzyka żółciowego – powikłania     511
    Drenaże drogi żółciowej – powikłania     513
    Zespolenie drogi żółciowej metodą „koniec do końca” – powikłania     514
    Zespolenie drogi żółciowej z przewodem pokarmowym – powikłania     514
  
  113. Zmiany pourazowe dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego Katarzyna Kuśnierz     516
  
    Uszkodzenia jatrogenne     516
      Rozpoznanie uszkodzeń jatrogennych    516
      Klasyfikacja uszkodzeń dróg żółciowych     517
      Zabiegi naprawcze     517
    Uszkodzenia wypadkowe     519
  
  Choroby wątroby 521
  
  114. Anatomia radiologiczna i metody obrazowania wątroby Andrzej Cieszanowski     522
    
     Anatomia radiologiczna     522
      Budowa segmentowa wątroby     522
     Metody obrazowania     524
      Tomografia komputerowa     524
      Rezonans magnetyczny     525
  
  115. Stłuszczenie wątrobyAndrzej Cieszanowski     530
  
  116. Marskość wątrobyAndrzej Cieszanowski     533
  
  117. Hemochromatoza i syderozy wtórne Andrzej Cieszanowski     537
  
  118. Naczyniak jamisty wątrobyAndrzej Cieszanowski,Stanisław Nowak,Krystian Rudzki     540
  
  119. Ogniskowy przerost guzkowy wątrobyAndrzej Cieszanowski     547
  
  120. Gruczolak wątroby Andrzej Cieszanowski     552
  
  121. Torbiel wątroby Andrzej Cieszanowski     557
  
  122. Ogniskowe stłuszczenie wątroby Andrzej Cieszanowski     561
  
  123. Guzy wątroby zawierające tkankę tłuszczową Andrzej Cieszanowski     565
  
  124. Torbielakogruczolak wątroby z przewodów żółciowych Andrzej Cieszanowski     568
  
  125. Odpryskowiec dróg żółciowychAndrzej Cieszanowski     572
  
  126. Plamica wątrobowaAndrzej Cieszanowski     575
  
  127. Guzkowy przerost regeneracyjny wątrobyAndrzej Cieszanowski     577
  
  128. Przerzuty do wątroby Andrzej Cieszanowski     580
  
  129. Rak wątrobowokomórkowy Andrzej Cieszanowski,Stanisław Nowak,Krystian Rudzki     588
  
  130. Postać włóknisto-blaszkowa raka wątrobowokomórkowegoAndrzej Cieszanowski     598
  
  131. Rak z komórek nabłonka dróg żółciowychAndrzej Cieszanowski     601
  
  132. Mięsak naczyniopochodny wątrobyAndrzej Cieszanowski     608
  
  133. Torbielakogruczolakorak wątroby Andrzej Cieszanowski     611
  
  134. Śródbłoniak krwionośny nabłonkowaty wątrobyAndrzej Cieszanowski     615
  
  135. Wątrobiak Andrzej Cieszanowski     620
  
  136. Chłoniak wątroby Andrzej Cieszanowski     623
  
  137. Ropień wątrobyAndrzej Cieszanowski     626
  
  138. Torbiel bąblowcowa wątrobyAndrzej Cieszanowski     630
  
  139. Nadciśnienie wrotne Joanna Pilch-Kowalczyk,Stanisław Nowak,Krystian Rudzki     635
  
  140. Przeszczepienie wątroby Robert Król,Anna Kwaśniewska     645
  
    Wskazania do przeszczepienia wątroby i ocena biorcy przed operacją     645
    Choroby prowadzące do niewydolności wątroby i pozostałe wskazania do przeszczepienia wątroby     646
    Badania obrazowe przed zabiegiem przeszczepienia wątroby     647
    Monitorowanie obrazowe biorców po przeszczepieniu wątroby     648
      Okres okołooperacyjny     648
      Okres odległy     648
    Radiologia interwencyjna u biorców wątroby     649
      Połączenie wrotno-systemowe     649
      Zabiegi u biorców z rakiem wątrobowokomórkowym     649
      Powikłania naczyniowe     649
  
  Choroby trzustki 651
  
  141. Anatomia radiologiczna i metody obrazowania trzustkiJoanna Pilch-Kowalczyk     653
  
    Anatomia radiologiczna     653
    Metody obrazowania     654
      Rentgenowskie zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej     654
      Ultrasonografia     654
      Tomografia komputerowa     654
      Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna     655
      Rezonans magnetyczny     655
      Cholangiopankreatografia MR     655
      Kontrastowe badania przewodu pokarmowego     656
      Arteriografia     656
      Scyntygrafia     656
      PET-TK     656
  
  142. Angiografia trzustkiMirosław L. Nowicki     657
  
    Unaczynienie trzustki     657
      Tętnice     657
      Żyły     658
    Badanie unaczynienia trzustki     658
  
  143. Ostre zapalenie trzustkiJoanna Pilch-Kowalczyk,Mariusz I. Furmanek,Ewa Nowakowska-Duława     660
  
  144. Przewlekłe zapalenie trzustkiJoanna Pilch-Kowalczyk,Mariusz I. Furmanek,Ewa Nowakowska-Duława     679
  
  145. Nowotwory trzustkiJoanna Pilch-Kowalczyk, Stanisław Nowak, Krystian Rudzki     693
  
  146. Urazy i zmiany pooperacyjne trzustkiJoanna Pilch-Kowalczyk     710
  
  147. Przeszczepienie trzustkiPiotr Palczewski,Laretta Grabowska-Derlatka     718
  
  Choroby śledziony 725
  
  148. Anatomia radiologiczna i metody obrazowania śledziony Małgorzata Burzyńska-Makuch     726
    Anatomia radiologiczna     726
    Metody obrazowania     726
      Rentgenowskie zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej     726
      Ultrasonografia     726
      Tomografia komputerowa     727
      Rezonans magnetyczny     727
      Angiografia    728
      Badania radioizotopowe     728
      Pozytonowa tomografia emisyjna (PET, PET-TK)     728
  
  149. Terminologia i diagnostyka różnicowa zmian patologicznych w śledzionie Małgorzata Burzyńska-Makuch     731
  
  150. Wady i odmiany rozwojowe śledzionyMałgorzata Burzyńska-Makuch     732
  
    Śledziona płatowata     732
    Śledziona dodatkowa     733
    Polisplenia     735
    Asplenia     736
    Śledziona wędrująca     736
    Fuzja śledzionowo-gonadalna    737
  
  151. Torbiele śledziony Małgorzata Burzyńska-Makuch     738
  
    Torbiele prawdziwe i rzekome śledziony     739
    Torbiele bąblowcowe śledziony     741
  
  152. Ropnie i zmiany infekcyjne śledziony Małgorzata Burzyńska-Makuch     744
  
  153. Zmiany nowotworowe śledziony Małgorzata Burzyńska-Makuch     748
  
    Chłoniak śledziony     748
    Przerzuty do śledziony     752
    Naczyniakomięsak śledziony    752
    Naczyniak krwionośny śledziony     753
    Naczyniak chłonny śledziony    754
   Odpryskowiec śledziony     755
    Naczyniak brzeżnokomórkowy śledziony     755
  
  154. Zawał śledziony Małgorzata Burzyńska-Makuch     757
  
  Skorowidz     761
  
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia