Diagnostyka obrazowa. Układ trawienny

Diagnostyka obrazowa. Układ trawienny

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

159,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Druga publikacja z serii adresowanej do radiologów oraz osób przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z radiologii klinicznej. Powinna stanowić doskonałą pomoc w codziennej praktyce lekarskiej.

Drugi tom dotyczy diagnostyki obrazowej narządów jamy brzusznej. Zawiera informacje ogólne, jak omówienie metod badania narządów jamy brzusznej, wiadomości z zakresu anatomii radiologicznej, oraz część szczegółową, w której omówiono poszczególne jednostki chorobowe. Każda jednostka omówiona jest według określonego schematu: dane kliniczne, metody obrazowania z uwzględnieniem skuteczności stosowanych metod i diagnostyki różnicowej, zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy diagnostyczne. Liczne ryciny są doskonałym uzupełnieniem omawianych zagadnień.
Autorzy są znanymi i cenionymi specjalistami z różnych ośrodków w kraju.

Publikacja wydana pod patronatem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego


Liczba stron784
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3743-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

    Zawiesina barytowa    2
    Badanie promieniem pionowym    2
[]  Elementy wypukłe    2
      Elementy zagłębione    3
    Badanie promieniem poziomym    3
    Ogólne informacje i anatomia radiologiczna    8
      Anatomia radiologiczna    8
    Zwapnienia w jamie brzusznej    9
      Zwapnienia w ścianach naczyń    9
      Złogi wapienne    9
      Zwapnienia w ścianach torbieli    9
      Zwapnienia w guzach litych    10
      Inne zwapnienia    10
    Ciało obce w jamie brzusznej    12
    Wolne powietrze w jamie otrzewnej    13
      Rozpoznanie odmy otrzewnowej    13
   Odma otrzewnowa rzekoma    14
    Nieprawidłowo położony gaz w strukturach wewnątrzotrzewnowych    15
    Gaz w przestrzeni zaotrzewnowej    15
    Nieprawidłowy rozkład gazu w jelitach    16
      Poszerzenie pętli jelitowych    16
   Niedrożność mechaniczna    16
   Niedrożność porażenna    16
   Niedrożność w przebiegu kamicy pęcherzyka żółciowego    16
      Pętla wartownicza    16
   Okrężnica olbrzymia    16
   Skręt okrężnicy esowatej    16
   Skręt kątnicy    17
   Odma śródścienna jelit    17
    Płyn w jamie brzusznej    18
    Ropień w jamie brzusznej    18
  3. Ultrasonografia Michał Elwertowski    19
  4. Tomografia komputerowa Joanna Pilch-Kowalczyk    23
    Ogólne wskazania i metodyka badań    23
      Najczęściej stosowane programy rekonstrukcji obrazów    24
      Zalety i ograniczenia metody    24
  5. Rezonans magnetyczny - Magdalena Machnikowska-Sokołowska    25
    Diagnostyka wątroby    26
    Diagnostyka trzustki    28
   Diagnostyka śledziony    30
   Diagnostyka przewodu pokarmowego    30
   Diagnostyka górnego odcinka przewodu pokarmowego    31
   Diagnostyka jelita cienkiego    32
   Diagnostyka jelita grubego    32
   Diagnostyka odbytnicy    33
  6. Badania radioizotopowe Stanisław Nowak,Krystian Rudzki    34
    Przygotowanie chorego do badań scyntygraficznych    36
  7. Środki cieniująceJoanna Pilch-Kowalczyk    37
      Osmolalność    37
   Hydrofilność i lipofilność    37
   Lepkość    37
   Chemotoksyczność    38
    Farmakodynamika    38
   Działanie na krew    38
   Działanie na serce i układ krążenia    38
   Działanie na ośrodkowy układ nerwowy    39
   Reakcje immunologiczne    39
   Działanie nefrotoksyczne    39
   Działanie na gruczoł tarczowy    40
   Działanie na inne narządy    40
    Wskazania i interakcje    40
   Wskazania do stosowania niejonowych środków cieniujących    40
   Najważniejsze interakcje    40
  8. Anatomia radiologiczna i metody obrazowania gardła Ewa Kluczewska    45
    Anatomia radiologiczna    45
     Podział gardła    45
   Metody obrazowania    46
   Konwencjonalne zdjęcie rentgenowskie    46
   Tomografia komputerowa    46
   Rezonans magnetyczny    47
  9. Przestrzeń przygardłowa Ewa Kluczewska    49
    Anatomia radiologiczna    49
   Obrazowanie przestrzeni przygardłowej    49
   Guzy przestrzeni przygardłowej    49
  10. Wady wrodzone gardła Ewa Kluczewska    51
   Zarośnięcie nozdrzy tylnych    51
   Wady wrodzone części nosowej gardła    51
   Wady wrodzone części ustnej gardła    52
   Wady wrodzone części krtaniowej gardła    52
  11. Choroby narządów nabłonkowo-chłonnych pierścienia Waldeyera - Ewa Kluczewska    54
    Ropień okołomigdałkowy    54
    Przerost chłonny    54
    Chłoniak    54
  12. Łagodne nowotwory gardła Ewa Kluczewska    57
    Młodzieńczy naczyniowłókniak gardła    57
  13. Złośliwe nowotwory gardła Ewa Kluczewska    60
    Rak kolczystokomórkowy gardła    61
   Rak limfoepitelialny i gruczolakorak torbielowaty gardła    62
   Rak płaskonabłonkowy fałdu nalewkowo-nagłośniowego    62
  14. Ocena radiologiczna zaburzeń czynności ruchowej gardła - Ewa Kluczewska    65
  15. Anatomia radiologiczna i metody obrazowania przełyku Stanisław Leszczyński, Joanna Pilch-Kowalczyk, Andrzej Smereczyński, Stanisław Nowak, Krystian Rudzki    67
    Anatomia radiologiczna    67
      Segmenty przełyku i ich stosunki z otoczeniem    67
    Metody obrazowania    75
   Rentgenowskie badanie kontrastowe    75
      Tomografia komputerowa    78
   Ultrasonografia    78
   Scyntygrafia    78
  16. Kurcz przełyku Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    81
    Kurcz górnego zwieracza przełyku    81
    Kurcz miejscowy przełyku    82
    Skurcze odcinkowe przełyku    82
    Kurcz całego przełyku    82
  17. Zaburzenia czynności ruchowej przełyku Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    84
    Hipotonia przełyku    84
   Przełyk starczy    84
    Zaburzenia w przebiegu cukrzycy    84
  18. Achalazja przełyku Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    85
  19. Twardzina przełyku Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    88
  20. Zapalenie błony śluzowej przełyku na tle refluksu – Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk,Stanisław Nowak,Krystian Rudzki    90
  21. Przełyk Barretta – Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    94
  22. Kandydoza przełyku – Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    96
  23. Przerost glikogenowy przełyku – Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    98
  24. Wirusowe zapalenie przełyku – Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    99
    Zapalenie przełyku wywołane wirusem opryszczki    99
    Zapalenie przełyku wywołane wirusem cytomegalii    99
  25. Polekowe zapalenie przełyku – Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    101
  26. Uszkodzenia przełyku - Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    102
    Oparzenie przełyku    102
    Popromienne zapalenie przełyku    102
  27. Przepuklina rozworu przełykowego przepony – Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    104
  28. Uchyłki przełyku - Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    108
    Uchyłek Zenkera    108
    Uchyłki śródpiersiowe    109
    Uchyłki nadprzeponowe    110
    Uchyłki rzekome wewnątrzścienne    110
  29. Błony okrężne przełyku – Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    113
  30. Łagodne nowotwory przełykuStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    114
    Mięśniak gładkokomórkowy    114
  31. Rak przełyku Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk,Stanisław Nowak,Krystian Rudzki    115
    Rak płaskonabłonkowy    115
    Rak gruczołowy    116
  32. Urazy przełykuStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    124
    Zespół Boerhaaveny    124
  33. Ucisk przełyku przez naczyniaStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    125
  34. Żylaki przełykuStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    127
  35. Przełyk operowany Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    129
  36. Anatomia jamy otrzewnejAndrzej Cieszanowski,Piotr Palczewski, Paweł Szaro    133
    Embriologia    133
    Topografia otrzewnej po zakończeniu rozwoju    133
      Obszar nadokrężniczy    133
      Obszar podokrężniczy    136
      Więzadła i doły na przedniej ścianie jamy brzusznej    137
      Otrzewna w jamie miednicy    137
      Przestrzenie miednicy    138
  37. Wodobrzusze - Piotr Palczewski,Andrzej Cieszanowski    141
  38. Ropień jamy otrzewnejPiotr Palczewski,Andrzej Cieszanowski    145
  39. Zapalenie otrzewnej i krezkiPiotr Palczewski,Andrzej Cieszanowski    148
  40. Stwardniające zapalenie krezkiPiotr Palczewski,Andrzej Cieszanowski    150
  41. Przerzuty do jamy otrzewnej Piotr Palczewski,Andrzej Cieszanowski    154
  42. Pierwotne nowotwory jamy otrzewnej i krezki Piotr Palczewski,Andrzej Cieszanowski    158
  43. Anatomia radiologiczna i metody obrazowania żołądka – Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk,Andrzej Smereczyński    162
    Anatomia radiologiczna    162
    Metody obrazowania    164
      Rentgenowskie badanie dwukontrastowe    164
      Ultrasonografia    164
      Tomografia komputerowa    164
      PET i PET-TK    165
    Pola żołądkowe    167
  44. Zmiany błony śluzowej żołądkaStanisław Leszczyński    169
    Nadżerki    169
    Wrzód trawienny    171
    Uchyłki    178
    Gastropatia przerostowa    181
    Żylaki    185
  45. Łagodne nowotwory żołądkaStanisław Leszczyński,Andrzej Drop,Grzegorz Staśkiewicz,Joanna Pilch-Kowalczyk    187
    Polipy żołądka    187
    Mięśniak gładkokomórkowy żołądka    189
  46. Rak żołądkaStanisław Leszczyński, Andrzej Drop, Grzegorz Staśkiewicz, Stanisław Nowak, Krystian Rudzki    193
  47. Ektopowa tkanka trzustkiStanisław Leszczyński,Andrzej Drop,Grzegorz Staśkiewicz    203
  48. Chłoniaki żołądkaStanisław Leszczyński,Andrzej Drop,Grzegorz Staśkiewicz,Joanna Pilch-Kowalczyk    204
  49. Przerzuty do żołądkaStanisław Leszczyński,Andrzej Drop,Grzegorz Staśkiewicz    208
  50. Żołądek operowanyAndrzej Drop,Grzegorz Staśkiewicz    210
  51. Anatomia radiologiczna i metody obrazowania dwunastnicyLudwik Smajkiewicz,Andrzej Drop,Grzegorz Staśkiewicz    214
    Anatomia radiologiczna    214
      Prawidłowy obraz błony śluzowej    214
      Budowa ściany    215
      Czynności ruchowe    215
      Stosunek do narządów sąsiednich    215
    Metody obrazowania    217
      Rentgenowskie badanie kontrastowe    217
      Tomografia komputerowa    217
      Wirtualna duodenoskopia    217
      Ultrasonografia    218
    Badanie radiologiczne a endoskopia i ultrasonografia endoskopowa    218
      Endoskopia    218
      Ultrasonografia endoskopowa    218
    Ogólna symptomatologia zmian    219
  52. Dwunastnica olbrzymiaLudwik Smajkiewicz,Andrzej Drop,Grzegorz Staśkiewicz    220
  53. Nieprawidłowości rozwojowe dwunastnicy – Ludwik Smajkiewicz,Andrzej Drop,Grzegorz Staśkiewicz    222
      Zarośnięcie i zwężenie światła dwunastnicy    222
      Wrodzona dwunastnica olbrzymia    222
      Dwunastnica nadmiernie ruchoma    222
      Dwunastnica wydłużona    223
      Reduplikacja dwunastnicy    223
      Niedokonany obrót    223
      Uchyłki dwunastnicy    223
  54. Zmiany błony śluzowej dwunastnicy Ludwik Smajkiewicz,Andrzej Drop,Grzegorz Staśkiewicz    224
      Nadżerki    224
      Wyniosłości guzkowe    224
      Pogrubienie fałdów    224
  55. Wrzód dwunastnicyLudwik Smajkiewicz,Andrzej Drop,Grzegorz Staśkiewicz    225
    Wrzód pozaopuszkowy dwunastnicy    228
    Powikłania wrzodu dwunastnicy    231
  56. Choroba Leśniowskiego–Crohna dwunastnicy Ludwik Smajkiewicz,Andrzej Drop,Grzegorz Staśkiewicz    233
  57. Nowotwory dwunastnicyLudwik Smajkiewicz,Andrzej Drop,Grzegorz Staśkiewicz    234
  58. Łagodne nowotwory dwunastnicyLudwik Smajkiewicz,Andrzej Drop,Grzegorz Staśkiewicz    237
    Gruczolaki    237
    Tłuszczaki    238
    Mięśniaki gładkokomórkowe    238
  59. Złośliwe nowotwory dwunastnicyLudwik Smajkiewicz,Andrzej Drop,Grzegorz Staśkiewicz    241
    Gruczolakorak    241
    Rakowiak    242
    Chłoniak    243
    Nowotwory wywodzące się z podścieliska (GIST)    243
    Przerzuty do dwunastnicy    245
  60. Nienowotworowe polipy dwunastnicy Ludwik Smajkiewicz,Andrzej Drop,Grzegorz Staśkiewicz    248
  61. Wyniosła brodawka VateraLudwik Smajkiewicz,Andrzej Drop,Grzegorz Staśkiewicz    250
    Gruczolak i rak bańki Vatera    251
    Rak okołobańkowy    252
    Brodawczaki śródprzewodowe    252
  62. Uchyłki dwunastnicyLudwik Smajkiewicz,Andrzej Drop,Grzegorz Staśkiewicz    254
  63. Urazy dwunastnicyLudwik Smajkiewicz,Andrzej Drop,Grzegorz Staśkiewicz    256
  64. Anatomia radiologiczna i metody obrazowania jelita cienkiegoStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk, Andrzej Smereczyński, Tomasz Marek    260
    Anatomia radiologiczna    260
    Metody obrazowania    260
      Rentgenowskie badanie dwukontrastowe    260
      Ultrasonografia    261
      Tomografia komputerowa    261
      Rezonans magnetyczny    262
      Endoskopia kapsułkowa    263
    Inne metody badania    264
  65. Obrzęk jelita cienkiegoStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    267
  66. Choroba Whipple’aStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    268
  67. Uchyłek MecklaJoanna Pilch-Kowalczyk,Stanisław Nowak,Krystian Rudzki    269
  68. Choroba Leśniowskiego–Crohna jelita cienkiegoStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk, Stanisław Nowak, Krystian Rudzki    273
  69. Lamblioza jelita cienkiego Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    283
  70. Łagodne nowotwory jelita cienkiegoStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    284
  71. Złośliwe nowotwory jelita cienkiegoStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    289
  72. Niedrożność jelita cienkiegoJoanna Pilch-Kowalczyk    298
  73. Lewostronne położenie jelita cienkiegoStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    306
  74. Zespół złego wchłaniania Tomasz Lebda-Wyborny    307
  75. Anatomia radiologiczna i metody obrazowania wyrostka robaczkowego Małgorzata Burzyńska-Makuch    315
    Anatomia radiologiczna    315
    Metody obrazowania    315
      Badanie rentgenowskie    315
      Ultrasonografia    315
      Tomografia komputerowa    315
      Rezonans magnetyczny    316
  76. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowegoMałgorzata Burzyńska-Makuch    317
  77. Torbiel śluzowa wyrostka robaczkowegoMałgorzata Burzyńska-Makuch    323
  78. Zmiany nowotworowe wyrostka robaczkowegoMałgorzata Burzyńska-Makuch    326
  79. Anatomia radiologiczna i metody obrazowania jelita grubego Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk,Andrzej Smereczyński    329
    Anatomia radiologiczna    329
    Metody obrazowania    330
      Rentgenowskie badanie dwukontrastowe    330
      Ultrasonografia    330
      Tomografia komputerowa    331
      Kolonografia TK    331
      Kolonografia MR    331
  80. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk,Stanisław Nowak, Krystian Rudzki    335
  81. Choroba Leśniowskiego–Crohna jelita grubego Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    343
  82. Gruźlica okrężnicy Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    349
  83. Pełzakowica jelita grubego Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    351
  84. Niedokrwienne zapalenie okrężnicyStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    352
  85. Diversion colitisStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    356
  86. Uchyłki jelita grubegoStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    358
  87. Polipy jelita grubego Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    367
    Rodzinna polipowatość gruczolakowata    372
    Polipowatość młodzieńcza    373
    Zespoły polipowatości    373
      Zespół Gardnera    373
      Zespół Peutza–Jeghersa    373
      Zespół Cronkhite’a–Canady    373
  88. Tłuszczak jelita grubegoStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    376
  89. Rakowiak jelita grubego Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    377
  90. Rak okrężnicyStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk,Stanisław Nowak,Krystian Rudzki    379
  91. Rak odbytnicyStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    390
  92. Endometrioza jelita grubegoStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    393
  93. Rzekomobłoniaste zapalenie jelitStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    397
  94. Niedokrwienie jelitStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    402
  95. Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowegoStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    409
  96. Odma jelitowa Stanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    414
  97. Popromienne zapalenie jelitStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk    417
  98. Zmiany pooperacyjne jelitJoanna Pilch-Kowalczyk    420
  99. Ogólne informacje i metody obrazowaniaBogdan Pruszyński,Ryszard Pacho    428
    Ogólne informacje    428
    Metody obrazowania    429
      Zdjęcia przeglądowe jamy brzusznej i klatki piersiowej    429
      Ultrasonografia    429
      Wielorzędowa tomografia komputerowa    429
      Rezonans magnetyczny    430
  100. Perforacja ściany przewodu pokarmowego Bogdan Pruszyński,Ryszard Pacho    431
  101. Niedrożność jelitBogdan Pruszyński,Ryszard Pacho    434
    Mechaniczna niedrożność jelita cienkiego bez niedokrwienia    434
    Żółciowa niedrożność jelit    437
    Mechaniczna niedrożność jelita grubego bez uciśnięcia naczyń    437
    Czynnościowa niedrożność jelit    439
  102. Wgłobienie jelitaBogdan Pruszyński,Ryszard Pacho    441
  103. Ostre niedokrwienie jelitBogdan Pruszyński, Ryszard Pacho    445
    Ostre niedokrwienie jelit pochodzenia mechanicznego    445
    Ostre niedokrwienie jelit pochodzenia naczyniowego    447
  104. Ropnie jamy brzusznejStanisław Leszczyński,Joanna Pilch-Kowalczyk,Rafał Ubysz    451
  Choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych   458
  105. Anatomia radiologiczna i metody obrazowania pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych – Zbigniew Serafin, Władysław Lasek, Stanisław Nowak, Krystian Rudzki    459
    Anatomia radiologiczna    459
    Metody obrazowania    460
  106. Kamica pęcherzyka żółciowego – Zbigniew Serafin,Władysław Lasek    468
  107. Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowegoZbigniew Serafin,Władysław Lasek,Stanisław Nowak, Krystian Rudzki    472
  108. Kamica dróg żółciowychZbigniew Serafin,Władysław Lasek    477
  109. Wstępujące zapalenie dróg żółciowychZbigniew Serafin,Władysław Lasek    481
  110. Rak i inne nowotwory pęcherzyka żółciowegoJoanna Pilch-Kowalczyk    485
  111. Endoskopowa cholangiopankreatografia wstecznaEwa Nowakowska-Duława    491
    Technika ECPW    491
    Przygotowanie chorego    494
    Środki cieniujące    494
    Wskazania do ECPW    495
      Diagnostyczna ECPW    495
      Terapeutyczna ECPW    495
    Przeciwwskazania do ECPW    496
    Powikłania ECPW    497
      Czynniki ryzyka powikłań    497
      Zapobieganie powikłaniom    497
    Zastosowanie ECPW    500
      Badanie prawidłowych dróg żółciowych    500
      Diagnostyka kamicy przewodowej    500
      Diagnostyka zwężenia dróg żółciowych    501
      Badanie prawidłowych dróg trzustkowych    501
      Diagnostyka przewlekłego zapalenia trzustki    501
  112. Zmiany pooperacyjne dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego oraz ich prawidłowy obraz radiologiczny Katarzyna Kuśnierz    503
    Usunięcie pęcherzyka żółciowego – obraz prawidłowy    503
    Drenaże drogi żółciowej – obraz prawidłowy    503
    Zespolenie drogi żółciowej metodą „koniec do końca” – obraz prawidłowy    507
    Zespolenie drogi żółciowej z przewodem pokarmowym – obraz prawidłowy    507
    Usunięcie pęcherzyka żółciowego – powikłania    511
    Drenaże drogi żółciowej – powikłania    513
    Zespolenie drogi żółciowej metodą „koniec do końca” – powikłania    514
    Zespolenie drogi żółciowej z przewodem pokarmowym – powikłania    514
  113. Zmiany pourazowe dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego Katarzyna Kuśnierz    516
    Uszkodzenia jatrogenne    516
      Rozpoznanie uszkodzeń jatrogennych    516
      Klasyfikacja uszkodzeń dróg żółciowych    517
      Zabiegi naprawcze    517
    Uszkodzenia wypadkowe    519
  114. Anatomia radiologiczna i metody obrazowania wątroby Andrzej Cieszanowski    522
     Anatomia radiologiczna    522
      Budowa segmentowa wątroby    522
     Metody obrazowania    524
      Tomografia komputerowa    524
      Rezonans magnetyczny    525
  115. Stłuszczenie wątrobyAndrzej Cieszanowski    530
  116. Marskość wątrobyAndrzej Cieszanowski    533
  117. Hemochromatoza i syderozy wtórne Andrzej Cieszanowski    537
  118. Naczyniak jamisty wątrobyAndrzej Cieszanowski,Stanisław Nowak,Krystian Rudzki    540
  119. Ogniskowy przerost guzkowy wątrobyAndrzej Cieszanowski    547
  120. Gruczolak wątroby Andrzej Cieszanowski    552
  121. Torbiel wątroby Andrzej Cieszanowski    557
  122. Ogniskowe stłuszczenie wątroby Andrzej Cieszanowski    561
  123. Guzy wątroby zawierające tkankę tłuszczową Andrzej Cieszanowski    565
  124. Torbielakogruczolak wątroby z przewodów żółciowych Andrzej Cieszanowski    568
  125. Odpryskowiec dróg żółciowychAndrzej Cieszanowski    572
  126. Plamica wątrobowaAndrzej Cieszanowski    575
  127. Guzkowy przerost regeneracyjny wątrobyAndrzej Cieszanowski    577
  128. Przerzuty do wątroby Andrzej Cieszanowski    580
  129. Rak wątrobowokomórkowy Andrzej Cieszanowski,Stanisław Nowak,Krystian Rudzki    588
  130. Postać włóknisto-blaszkowa raka wątrobowokomórkowegoAndrzej Cieszanowski    598
  131. Rak z komórek nabłonka dróg żółciowychAndrzej Cieszanowski    601
  132. Mięsak naczyniopochodny wątrobyAndrzej Cieszanowski    608
  133. Torbielakogruczolakorak wątroby Andrzej Cieszanowski    611
  134. Śródbłoniak krwionośny nabłonkowaty wątrobyAndrzej Cieszanowski    615
  135. Wątrobiak Andrzej Cieszanowski    620
  136. Chłoniak wątroby Andrzej Cieszanowski    623
  137. Ropień wątrobyAndrzej Cieszanowski    626
  138. Torbiel bąblowcowa wątrobyAndrzej Cieszanowski    630
  139. Nadciśnienie wrotne Joanna Pilch-Kowalczyk,Stanisław Nowak,Krystian Rudzki    635
  140. Przeszczepienie wątroby Robert Król,Anna Kwaśniewska    645
    Wskazania do przeszczepienia wątroby i ocena biorcy przed operacją    645
    Choroby prowadzące do niewydolności wątroby i pozostałe wskazania do przeszczepienia wątroby    646
    Badania obrazowe przed zabiegiem przeszczepienia wątroby    647
    Monitorowanie obrazowe biorców po przeszczepieniu wątroby    648
      Okres okołooperacyjny    648
      Okres odległy    648
    Radiologia interwencyjna u biorców wątroby    649
      Połączenie wrotno-systemowe    649
      Zabiegi u biorców z rakiem wątrobowokomórkowym    649
      Powikłania naczyniowe    649
  141. Anatomia radiologiczna i metody obrazowania trzustkiJoanna Pilch-Kowalczyk    653
    Anatomia radiologiczna    653
    Metody obrazowania    654
      Rentgenowskie zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej    654
      Ultrasonografia    654
      Tomografia komputerowa    654
      Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna    655
      Rezonans magnetyczny    655
      Cholangiopankreatografia MR    655
      Kontrastowe badania przewodu pokarmowego    656
      Arteriografia    656
      Scyntygrafia    656
      PET-TK    656
  142. Angiografia trzustkiMirosław L. Nowicki    657
    Unaczynienie trzustki    657
      Tętnice    657
      Żyły    658
    Badanie unaczynienia trzustki    658
  143. Ostre zapalenie trzustkiJoanna Pilch-Kowalczyk,Mariusz I. Furmanek,Ewa Nowakowska-Duława    660
  144. Przewlekłe zapalenie trzustkiJoanna Pilch-Kowalczyk,Mariusz I. Furmanek,Ewa Nowakowska-Duława    679
  145. Nowotwory trzustkiJoanna Pilch-Kowalczyk, Stanisław Nowak, Krystian Rudzki    693
  146. Urazy i zmiany pooperacyjne trzustkiJoanna Pilch-Kowalczyk    710
  147. Przeszczepienie trzustkiPiotr Palczewski,Laretta Grabowska-Derlatka    718
  148. Anatomia radiologiczna i metody obrazowania śledziony Małgorzata Burzyńska-Makuch    726
    Anatomia radiologiczna    726
    Metody obrazowania    726
      Rentgenowskie zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej    726
      Ultrasonografia    726
      Tomografia komputerowa    727
      Rezonans magnetyczny    727
      Angiografia    728
      Badania radioizotopowe    728
      Pozytonowa tomografia emisyjna (PET, PET-TK)    728
  149. Terminologia i diagnostyka różnicowa zmian patologicznych w śledzionie Małgorzata Burzyńska-Makuch    731
  150. Wady i odmiany rozwojowe śledzionyMałgorzata Burzyńska-Makuch    732
    Śledziona płatowata    732
    Śledziona dodatkowa    733
    Polisplenia    735
    Asplenia    736
    Śledziona wędrująca    736
    Fuzja śledzionowo-gonadalna    737
  151. Torbiele śledziony Małgorzata Burzyńska-Makuch    738
    Torbiele prawdziwe i rzekome śledziony    739
    Torbiele bąblowcowe śledziony    741
  152. Ropnie i zmiany infekcyjne śledziony Małgorzata Burzyńska-Makuch    744
  153. Zmiany nowotworowe śledziony Małgorzata Burzyńska-Makuch    748
    Chłoniak śledziony    748
    Przerzuty do śledziony    752
    Naczyniakomięsak śledziony    752
    Naczyniak krwionośny śledziony    753
    Naczyniak chłonny śledziony    754
   Odpryskowiec śledziony    755
    Naczyniak brzeżnokomórkowy śledziony    755
  154. Zawał śledziony Małgorzata Burzyńska-Makuch    757
  Skorowidz    761
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia