Onkologia i hematologia dziecięca. Tom 1 i 2

Onkologia i hematologia dziecięca. Tom 1 i 2

1 ocena

Redakcja:

Alicja Chybicka

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

87,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autorzy publikacji to wybitni i cenieni specjaliści z zakresu onkologii i hematologii.
Książka stanowi przegląd najważniejszych i najnowszych wiadomości dotyczących onkologii i hematologii dziecięcej. Przedstawiono w niej nowoczesną diagnostykę obrazową i radiologiczną, poszerzając ją o badania cytogenetyczne, immunologiczne i biomolekularne. Uwzględniono metody identyfikacji komórek układu krwiotwórczego i komórek nowotworowych przy użyciu metod immunologicznych, a także nowoczesne techniki badania stanu układu odpornościowego. Omówiono również występowanie, rozpoznawanie i leczenie chorób układu krwiotwórczego i najczęstszych nowotworów u dzieci.

Znaczna część książki została poświęcona organizacji leczenia ww. chorób w Polsce oraz nowoczesnym programom leczniczym niektórych nowotworów. Przedstawiono również podstawowe aspekty opieki paliatywnej, łagodzenie bólu i zmniejszenie natężenia objawów choroby w procesie umierania, włącznie z problematyką opieki psychologicznej i socjalnej. Zwrócono także szczególną uwagę na zachowanie czujności onkologicznej przez lekarzy pierwszego kontaktu, gdyż oni najczęściej pierwsi mogą zaobserwować niepokojące objawy u dziecka.

Publikacja jest adresowana do pediatrów specjalizujących się w onkologii, hematologii, transplantologii szpiku, chirurgii dziecięcej oraz do lekarzy pierwszego kontaktu i studentów medycyny.


Liczba stron1192
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3334-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  TOM 1
  
  Wykaz skrótów XV
  
  I. Wiadomości ogólne     1
  
  1. Epidemiologia nowotworów złośliwych u dzieci – Jerzy R. Kowalczyk     3
  2. Metody obrazowania w onkologii dziecięcej – Urszula Zaleska-Dorobisz, Marek Sąsiadek, Wojciech Kosiak     8
  3. Histopatologia złośliwych nowotworów tkanek miękkich i kości okresu rozwojowego – Maria Liebhart, Teresa Klepacka, Elżbieta Michalak     50
  4. Znaczenie badań genetycznych i molekularnych w rozpoznawaniu i leczeniu nowotworów u dzieci – Aleksandra Tołoczko-Grabarek, Cezary Cybulski, Stanisław Zajączek, Jan Lubiński     80
  5. Farmakogenetyka w onkologii i hematologii dziecięcej – Barbara Gawrońska-Szklarz, Marek Droździk, Tomasz Urasiński     96
  6. Oporność genetyczna – Jan Styczyński     106
  7. Podstawy chemioterapii – Danuta Perek     118
  8. Mechanizmy odpowiedzi i oporności komórek nowotworowych na leczenie – Tomasz Urasiński     132
  9. Udział chirurgii w rozpoznawaniu i leczeniu nowotworów u dzieci – Krystyna Sawicz-Birkowska, Wojciech Apoznański     142
  10. Radioterapia w leczeniu nowotworów u dzieci – Anna Skowrońska-Gardas    149
  11. Rola lekarza rodzinnego w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu ambulatoryjnym w aspekcie chorób nowotworowych u dzieci – Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas     161
  12. Leczenie skojarzone nowotworów u dzieci i młodzieży – Alicja Chybicka, Krystyna Sawicz-Birkowska     168
  13. Terapia alternatywna i komplementarna u dzieci z chorobą nowotworową – Mariusz Wysocki, Karolina Dulęba, Jan Styczyński     176
  14. Prawa dziecka z chorobą nowotworową – Bibiana Mossakowska     185
  15. Etyka w onkologii i hematologii dziecięcej – Alicja Chybicka     197
  
  II. Nowotwory układu krwiotwórczego     203
  
  16. Ostra białaczka limfoblastyczna – Jerzy R. Kowalczyk     205
  17. Ostra białaczka szpikowa – Walentyna Balwierz     220
  18. Białaczki niemowlęce – Tomasz Szczepański, Danuta Sońta-Jakimczyk     244
  19. Przewlekła białaczka szpikowa – Alicja Chybicka, Krzysztof Kałwak     253
  20. Zespoły mielodysplastyczne – Dorota Wójcik     261
  21. Młodzieńcza białaczka mielomonocytowa – Dorota Wójcik     275
  22. Zespoły limfoproliferacyjne. Ziarniniakowatość limfomatoidalna – Angelina Moryl-Bujakowska, Walentyna Balwierz     280
  23. Histiocytoza komórek Langerhansa – Jerzy R. Kowalczyk     286
  24. Choroba Hodgkina (chłoniak Hodgkina) – Walentyna Balwierz     290
  25. Nieziarnicze chłoniaki złośliwe – Alicja Chybicka, Grażyna Wróbel, Bernarda Kazanowska     305
  
  III. Nowotwory lite u dzieci     321
  
  26. Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego – Danuta Perek     323
  27. Siatkówczak – Danuta Perek     346
  28. Nerwiak zarodkowy współczulny – Walentyna Balwierz     357
  29. Nowotwory nerek – Krystyna Sawicz-Birkowska     375
  30. Mięsaki tkanek miękkich – Bernarda Kazanowska, Jan Godziński     394
  31. Guzy germinalne – Maria Korzon, Stefan Popadiuk     415
  32. Łagodne guzy kości i zmiany guzopodobne – Wojciech Woźniak     428
  33. Pierwotne złośliwe nowotwory kości – Wojciech Woźniak     437
  34. Nowotwory i guzy wątroby – Piotr Czauderna     457
  35. Nowotwory i guzy gruczołów dokrewnych – Andrzej I. Prokurat, Małgorzata Chrupek     478
  36. Nowotwory złośliwe przewodu pokarmowego – Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak     499
  37. Czerniak złośliwy – Wojciech Pietras     507
  38. Organizacja opieki nad dzieckiem po chorobie nowotworowej – Walentyna Balwierz, Jacek Wachowiak     519
  39. Nowotwory rzadkie – Anna Balcerska, Ewa Bień, Teresa Stachowicz-Stencel     532
  40. Stany zagrożenia życia w onkologii dziecięcej – Anna Balcerska, Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska, Joanna Stefanowicz     551
  41. Drugie nowotwory – Jerzy R. Kowalczyk     568
  
  IV. Przeszczepianie szpiku i komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej     571
  
  42. Podstawy przeszczepiania komórek krwiotwórczych w onkologii i hematologii dziecięcej – Jacek Wachowiak     573
  43. Przeszczepianie allogenicznych komórek krwiotwórczych od dawców zgodnych: rodzeństwo genotypowo zgodne w HLA – Jacek Wachowiak     603
  44. Przeszczepianie komórek krwiotwórczych od dawcy niespokrewnionego – Alicja Chybicka, Krzysztof Kałwak, Monika Sankowska     611
  45. Autologiczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych – Jerzy R. Kowalczyk     625
  46. Powikłania wczesne allogenicznego przeszczepiania komórek krwiotwórczych ze szpiku kostnego lub krwi obwodowej – Dominik Turkiewicz     629
  47. Powikłania późne po przeszczepieniu hematopoetycznych komórek krwiotwórczych – Ewa Gorczyńska     645
  
  TOM 2
  
  V. Wybrane zagadnienia z chirurgii onkologicznej guzów litych     653
  
  48. Rola chirurga w diagnostyce nowotworów u dzieci – Piotr Czauderna     655
  49. Leczenie chirurgiczne ogniska pierwotnego nowotworu u dzieci – Krystyna Sawicz-Birkowska     660
  50. Długotrwałe dostępy naczyniowe u dzieci z chorobą nowotworową – Maciej Bagłaj     668
  51. Leczenie chirurgiczne nowotworów głowy i szyi – Andrzej I. Prokurat     686
  52. Raki tarczycy – Andrzej I. Prokurat, Małgorzata Chrupek     700
  53. Wybrane zagadnienia z torakochirurgii onkologicznej u dzieci z nowotworem w klatce piersiowej – Grzegorz Kacprzak, Jerzy Kołodziej     710
  54. Leczenie chirurgiczne nowotworów układu moczowo-płciowego u dzieci – Wojciech Apoznański     731
  55. Leczenie chirurgiczne guzów nadnercza i innych guzów przestrzeni zaotrzewnowej – Adam Bysiek     748
  56. Leczenie chirurgiczne guzów wątroby – Piotr Kaliciński     765
  57. Współczesne zasady leczenia chirurgicznego nowotworów kości – Wojciech Woźniak     781
  58. Nowotwory narządu płciowego u dziewcząt – Krystyna Sawicz-Birkowska, Maciej Bagłaj     792
  59. Guzy jądra u dzieci – Urszula Zaleska-Dorobisz     806
  60. Zastosowanie chirurgii małoinwazyjnej w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych wieku dziecięcego – Wojciech Jaworski, Dariusz Patkowski     817
  61. Stany nagłe w onkologii dziecięcej wymagające interwencji chirurgicznej w trybie pilnym – Wojciech Jaworski     824
  
  VI. Zagadnienia hematologiczne     845
  
  62. Zaburzenia hematopśzy związane z leczeniem skojarzonym – Anna Adamowicz-Salach, Michał Matysiak     847
  63. Zasady diagnostyki hematologicznej – Maryna Krawczuk-Rybak     857
  64. Samoistna skaza małopłytkowa – postać ostra – Anna Adamowicz-Salach     873
  65. Niedokrwistości autoimmunohemolityczne – Anna Adamowicz-Salach     879
  66. Sferocytoza wrodzona – Anna Adamowicz-Salach     884
  67. Zaburzenia krzepnięcia krwi – Anna Klukowska     890
  68. Wtórna małopłytkowość – Michał Matysiak     907
  69. Niedokrwistości hemolityczne wrodzone związane z zaburzeniami enzymatycznymi w krwinkach czerwonych – Michał Matysiak     911
  70. Niedokrwistość niedoborowa – Anna Balcerska, Barbara Kaczorowska-Hać     918
  71. Niewydolność szpiku – Katarzyna Pawelec     932
  
  VII. Zagadnienia kliniczne hematoonkologii     951
  
  72. Leczenie składnikami krwi i produktami krwiopochodnymi – Magdalena Łętowska, Aleksandra Rosiek     953
  73. Zastosowanie krwiotwórczych czynników w onkologii i hematologii – Anna Balcerska, Katarzyna Połczyńska, Barbara Kaczorowska-Hać     971
  74. Immunoterapia i stosowanie biologicznych modyfikatorów odpowiedzi – Alicja Chybicka, Krzysztof Kałwak     985
  75. Terapia genowa w hematologii i transplantologii – Alicja Chybicka, Marek Ussowicz     993
  76. Leczenie zakażeń u pacjentów z chorobą nowotworową – Michał Matysiak, Mariusz Wysocki, Jan Styczyński     1007
  77. Powikłania narządowe leczenia skojarzonego wczesne i odległe – Maryna Krawczuk-Rybak     1042
  78. Zapobieganie nudnościom i wymiotom u dzieci leczonych z powodu chorób nowotworowych – Mariusz Wysocki, Maryna Krawczuk-Rybak, Sylwia Kołtan     1063
  79. Zaburzenia odżywienia i leczenie żywieniowe w chorobie nowotworowej u dzieci – Joanna Bautembach-Minkowska, Anna Balcerska     1074
  80. Opieka paliatywna – Tomasz Dangel     1088
  81. Opieka psychologiczna nad dzieckiem z chorobą nowotworową – Marzena Samardakiewicz     1106
  82. Rola stomatologa w leczeniu dzieci z chorobą nowotworową – Barbara Adamowicz-Klepalska, Anna Balcerska     1116
  83. Postępowanie rehabilitacyjne w chirurgii onkologicznej dzieci i młodzieży – Monika Kowalewska-Bajor, Anna Wyka-Wojeńska, Wojciech Woźniak     1140
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia