Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego. PN 331

Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego. PN 331

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

18,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Współczesny rozwój regionalny i lokalny, jego różnorodne aspekty i problemy są przedmiotem rozlicznych rozważań, skłaniając do naukowych i praktycznych refleksji. Zagadnienia te nabierają szczególnego znaczenia zwłaszcza u progu nowego okresu unijnego programowania. Podejmuje się obecnie liczne badania w zakresie identyfikacji i oceny dotychczasowego rozwoju, a także wyznacza się kierunki i priorytety oraz określa możliwości i sposoby dalszego rozwoju poszczególnych krajów i regionów. W ujęciach zarówno teoretycznych, jak i praktycznych postrzegane są specyficzne aspekty i problemy rozwoju ekonomicznego, społecznego, przestrzennego i ekologicznego jednostek terytorialnych różnych szczebli oraz podmiotów (ludności, podmiotów gospodarczych, władz publicznych, w tym samorządowych, itd.) związanych funkcjonalnie z określoną przestrzenią. Potwierdzają to również autorzy opracowań składających się na niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Przedstawione w nim artykuły naukowe uwzględniają zróżnicowany zakres zagadnień. Opracowania te dotyczą bowiem m.in. identyfikacji, segmentacji i oceny rynków regionalnych i lokalnych (w tym pracy, mieszkaniowego, inwestycyjnego i finansowego), kwestii finansów samorządowych oraz przeobrażeń struktur ekonomicznych i infrastrukturalnego zagospodarowania w skali krajowej i regionalnej. Ponadto wiele miejsca poświęca się specyficznym zagadnieniom współczesnego podejścia do zarządzania układami regionalnymi i lokalnymi w kontekście realizacji unijnej strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, prezentując m.in. zagadnienia równoważenia systemu transportowego, aspekty przestrzenne ubóstwa, różne instrumenty wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności oraz aktualne problemy i kierunki społeczno-gospodarczego rozwoju regionów, powiatów i gmin.

Przekazujemy niniejszą publikację w Państwa ręce w przekonaniu, iż okaże się przydatna w dalszych naukowych pracach badawczych i praktycznych przedsięwzięciach, podejmowanych nie tylko w jednostkach samorządu terytorialnego. Zdajemy sobie jednak sprawę, że niektóre z prezentowanych opracowań mają niewątpliwie dyskusyjny, lecz jednocześnie inspirujący charakter, stąd też ich autorzy będą wdzięczni za przekazane uwagi i sugestie.


Liczba stron294
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-456-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  Beata Bal-Domańska, Michał Bernard Pietrzak: Modelowanie wzrostu gospodarczego na podstawie rozszerzonego modelu Solowa-Swana z uwzględnieniem aspektu przestrzennego    11
  Grażyna Bojęć: Nowy wskaźnik zadłużenia a koszty obsługi długu w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu jeleniogórskiego    19
  Dariusz Głuszczuk: Kredyty bankowe jako źródło finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw – analiza w przekroju regionów Polski    30
  Dariusz Głuszczuk: Kredyt technologiczny jako instrument wsparcia innowacji małych i średnich przedsiębiorstw – analiza w przekroju regionów Polski    41
  Małgorzata Januszewska, Elżbieta Nawrocka: Zmiany czynników lokalizacji podmiotów turystycznych    53
  Marek Kiczek: Zmiany udziału dochodów własnych w dochodach ogółem gmin województwa podkarpackiego w latach 2006, 2012    64
  Renata Lisowska: Wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przez samorząd terytorialny w obszarach zmarginalizowanych    75
  Olga Ławińska: Ocena efektywności inwestycji współfinansowanych funduszami Unii Europejskiej na przykładzie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w gminie Kłomnice w latach 2009-2012    85
  Marek Obrębalski, Marek Walesiak: Terytorialny wymiar polityki rozwoju regionalnego województwa dolnośląskiego w latach 2014-2020    96
  Katarzyna Przybyła: Poziom rozwoju infrastruktury technicznej w miastach wojewódzkich Polski    106
  Adam Przybyłowski: Gospodarka regionalna w aspekcie pomiaru zrównoważonego transportu    116
  Małgorzata Sej-Kolasa, Mirosława Sztemberg-Lewandowska: Wykorzystanie analizy wielogrupowej do porównania rynku pracy w regionach    125
  Małgorzata Sej-Kolasa, Mirosława Sztemberg-Lewandowska: Sposoby wyznaczania środków regionów na potrzeby analiz przestrzennych    134
  Alicja Sekuła, Beata A. Basińska: Dlaczego subwencje nie są rozwojowe? Próba identyfikacji przyczyn braku wpływu subwencji na wydatki inwestycyjne.    146
  Elżbieta Sobczak: Harmonijność inteligentnego rozwoju województw Polski    158
  Roman Sobczak: Zróżnicowanie zasobów ludzkich w nauce i technice w krajach Unii Europejskiej    169
  Wioleta Sobczak, Lilianna Jabłońska, Lidia Gunerka: Zmiany strukturalne w powierzchni gruntów użytkowanych ogrodniczo w województwie mazowieckim w świetle spisów rolnych    180
  Danuta Strahl, Andrzej Sokołowski: Propozycja podejścia metodologicznego do oceny zależności między inteligentnym rozwojem a wrażliwością na kryzys ekonomiczny w wymiarze regionalnym    190
  Agnieszka Stacherzak, Maria Hełdak, Jan Kazak: Obciążenia finansowe gmin kosztami realizacji dróg    201
  Artur Stec: Związek między funkcją turystyczną a wydatkami na turystykę w miastach na prawach powiatu w województwie podkarpackim w latach 2008-2012    213
  Aldona Standar: Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej    224
  Justyna Weltrowska, Wojciech Kisiała: Obszary koncentracji ubóstwa w strukturze przestrzennej miasta (na przykładzie Poznania)    235
  Wioletta Wierzbicka: Potencjał innowacyjny polskich regionów – analiza taksonomiczna    246
  Justyna Wilk: Dane symboliczne w analizie regionalnego zróżnicowania sytuacji gospodarczej    257
  Dariusz Zawada: Identyfikacja i ocena walorów użytkowych miast – studium przypadku dla Jeleniej Góry i Legnicy    270
  Marcelina Zapotoczna, Joanna Cymerman: Zastosowanie analizy wielowymiarowej do oceny rozwoju lokalnych rynków nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie miast wojewódzkich    282
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia