Niezbędnik studenta I roku. Repetytorium egzaminacyjne do ćwiczeń i egzaminu z historii państwa i prawa polskiego

-20%

Niezbędnik studenta I roku. Repetytorium egzaminacyjne do ćwiczeń i egzaminu z historii państwa i prawa polskiego

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

13,44  16,80

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

13,4416,80

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Skrypt opracowany z myślą o studentach I roku Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Zawiera materiał z dziesięciu dziedzin prawa, w tym: prawa osobowego, małżeńskiego, rodzinnego, opiekuńczego, spadkowego, rzeczowego, zobowiązań, pracy, karnego i procesowego. Każda z owych dziedzin została przedstawiona w osobnym rozdziale, przy zastosowaniu układu problemowego. Przeznaczenie opracowania do celów dydaktycznych skłoniło autorów poszczególnych części do poruszenia tylko pewnych wybranych zagadnień, które umożliwią młodym adeptom prawa zapoznanie się z podstawowymi instytucjami prawa prywatnego i publicznego oraz nabycie umiejętności sprawnego i świadomego posługiwania się podstawowymi pojęciami prawnymi.

Głównym zadaniem skryptu jest przedstawienie prawa feudalnego w opozycji do prawa nowożytnego. Wraz z notatkami z ćwiczeń i wykładów ma ułatwić studentom przygotowanie się do egzaminu.


Liczba stron191
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-081-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne     5
  
  Rozdział I. Prawo osobowe (Michał Pyziak)     9
  
  1. Przedmiot prawa osobowego     9
  
  2. Osoby fizyczne     9
  
  2.1. Początek osoby fizycznej     9
  2.2. Koniec osoby fizycznej    10
  2.2.1. Wywołanie (proskrypcja), śmierć cywilna    10
  2.2.2. Śmierć domniemana    11
  2.2.3. Śmierć klasztorna    11
  2.2.4. Zasada reprezentacji w prawie spadkowym    11
  
  3. Zdolność prawna    12
  
  3.1. Pojęcie    12
  3.2. Czynniki wpływające na zakres zdolności prawnej    12
  3.2.1. Niewola    12
  3.2.2. Stan    12
  3.2.3. Cześć    13
  3.2.4. Cudzoziemskość (obce pochodzenie)    14
  3.2.5. Religia    15
  
  4. Zdolność do czynności prawnych    16
  
  4.1. Pojęcie    16
  4.2. Czynniki wpływające na ograniczenie zdolności do czynności prawnych     16
  4.2.1. Wiek    16
  4.2.2. Płeć    18
  4.2.3. Zdrowie    18
  4.2.4. Przynależność stanowa    20
  
  5. Osoby prawne    20
  
  5.1. Kształtowanie się koncepcji osoby prawnej    20
  5.1.1. Koncepcja osoby prawnej według Kościoła katolickiego    20
  5.1.2. Średniowieczna świecka koncepcja osoby prawnej – miasta włoskie    21
  5.1.3. Naturalnoprawna koncepcja osoby prawnej    21
  5.2. Rodzaje osób prawnych    22
  5.2.1. Korporacje    22
  5.2.2. Fundacje    22
  5.3. Powstanie osoby prawnej    22
  5.3.1. Tryb koncesyjny    22
  5.3.2. Tryb zgłoszeniowy (rejestracyjny)    23
  5.3.3. Tryb normatywny (erekcyjny)    23
  5.4. Osobowość prawna państwa    23
  
  Rozdział II. Prawo małżeńskie (Dorota Wiśniewska-Jóźwiak)    25
  
  1. Zagadnienia wstępne    25
  
  2. Definicja małżeństwa    26
  
  2.1. Agamia i poligamia jako etapy wykształcenia się małżeństwa monogamicznego     26
  2.2. Małżeństwo monogamiczne    26
  
  3. Zawarcie małżeństwa    26
  
  3.1. Świecka forma małżeństwa    26
  3.1.1. Wspólne zamieszkanie i pożycie    26
  3.1.2. Porwanie    27
  3.1.3. Kupno    27
  3.1.4. Umowa formalna    27
  3.1.4.1. Zmówiny    27
  3.1.4.2. Zdawiny    28
  3.2. Kanoniczna forma małżeństwa    28
  3.2.1. Istota małżeństwa kanonicznego    29
  3.2.2. Etapy zawarcia małżeństwa    29
  3.2.3. Zapowiedzi    30
  3.3. Przeszkody małżeńskie    31
  3.4. Małżeństwa tajne (matrimonia claudestina)    33
  
  4. Relaicyzacja małżeństwa    34
  
  5. Formy małżeństwa na ziemiach polskich w XIX w.    34
  
  5.1. Forma świecka (laicka)    34
  5.2. Forma mieszana    35
  5.3. Forma wyznaniowa    35
  
  6. Formy małżeństwa w II Rzeczypospolitej    36
  
  7. Ustanie małżeństwa    36
  
  7.1. Śmierć małżonka    36
  7.2. Ustanie małżeństwa za życia małżonków    37
  7.2.1. Prawo świeckie    37
  7.2.1.1. Oddalenie żony    37
  7.2.1.2. Zawarcie kolejnego małżeństwa    37
  7.2.1.3. Rozwód    37
  7.2.1.3.1. Przesłanki rozwodu    37
  7.2.1.3.2 Rozwód za zgodną wolą stron    38
  7.2.1.3.3. Skutki rozwodu    38
  7.2.2. Ustanie małżeństwa zgodnie z prawem kanonicznym    39
  7.2.2.1. Rozwiązanie małżeństwa    39
  7.2.2.2. Separacja    39
  7.2.2.3. Unieważnienie małżeństwa    39
  
  8. Stosunki osobiste małżonków    40
  
  9. Majątek małżeński    40
  
  10. Regulacja stosunków majątkowych między małżonkami    40
  
  10.1. Ustrój ustawowy    40
  10.2. Ustrój umowny    40
  
  11. Majątkowe skutki zawarcia małżeństwa    41
  
  12. Zarząd majątkiem    42
  
  13. Majątek żony    42
  
  13.1. Wyprawa (szczebrzuch)    42
  13.2. Posag    42
  13.3. Wiano    43
  13.4. Podarunek poranny    44
  13.5. Podarunek poślubny    44
  
  14. Skutki majątkowe ustania małżeństwa    44
  
  Rozdział III. Prawo rodzinne (Joanna Machut-Kowalczyk)    45
  
  1. Pokrewieństwo naturalne i sztuczne    45
  1.1. Pokrewieństwo naturalne    45
  1.2. Pokrewieństwo sztuczne    47
  
  2. Rodzaje dzieci    48
  
  3. Władza rodzicielska    49
  
  Rozdział IV. Prawo opiekuńcze (Joanna Machut-Kowalczyk)    51
  
  1. Opieka    51
  
  1.1. Przyczyny ustanowienia opieki    51
  1.2. Sposoby ustanowienia opieki    52
  1.3. Kwalifikacje opiekuna    53
  1.4. Prawa i obowiązki opiekuna    53
  1.4.1. Obowiązki o charakterze majątkowym    53
  1.4.2. Obowiązki o charakterze osobistym    55
  1.4.3. Uprawnienia procesowe    55
  1.5. Wygaśnięcie opieki, złożenie opiekuna    55
  1.6. Kierunek rozwoju instytucji opieki w prawie nowożytnym    55
  
  2. Kuratela    57
  
  2.1. Ustanowienie kurateli    57
  2.2. Obowiązki kuratora    57
  2.3. Ustanie kurateli    58
  2.4. Kierunek rozwoju instytucji kurateli w prawie nowożytnym    58
  
  Rozdział V. Prawo spadkowe (Justyna Bieda)    61
  
  1. Własność pospólnej ręki (niedział)    61
  
  2. Rozwój prawa spadkowego – do końca XVIII w.    62
  
  3. Systemy dziedziczenia    63
  
  3.1. Dziedziczenie ustawowe (ab intestato)    63
  3.1.1. Porządek dziedziczenia    64
  3.1.2. Pozbawienie dziedzica praw spadkowych    65
  3.2. Dziedziczenie testamentowe    66
  3.2.1. Zakres testowania    66
  3.2.2. Forma testamentu    67
  3.2.3. Treść testamentu    67
  3.3. Dziedziczenie specjalne.    67
  3.3.1. Umowa dożywocia    68
  3.3.2. Ordynacja    68
  
  4. Rozwój prawa spadkowego w czasach nowożytnych – XIX w.    69
  
  4.1. Dziedziczenie testamentowe    69
  4.2. Dziedziczenie ustawowe    70
  
  Rozdział VI. Prawo rzeczowe (Dorota Wiśniewska-Jóźwiak)    71
  
  1. Zagadnienia wstępne    71
  
  2. Rzecz    71
  
  2.1. Definicja    71
  2.2. Podział rzeczy    72
  2.2.1. Rzeczy zmysłowe i niezmysłowe    72
  2.2.2. Ruchomości i nieruchomości    72
  2.2.3. Rzeczy jednostkowe i zbiorowe    73
  2.2.4. Rzeczy główne i przynależne    73
  2.2.5. Rzeczy zwykłe, szanowane i poświętne    73
  2.2.6. Rzeczy podzielne i niepodzielne    74
  2.2.7. Rzeczy oznaczone co do gatunku i indywidualnie oznaczone    74
  2.2.8. Res in commercio i res extra commercium    74
  
  3. Posiadanie    74
  
  4. Własność    76
  
  4.1. Własność feudalna    76
  4.1.1. Własność lenna    76
  4.1.2. Własność podzielona    76
  4.1.3. Własność niedzielna (niedział)    78
  4.2. Czynniki ograniczające prawo własności    78
  4.3. Własność w dobie kapitalizmu    79
  4.4. Nabycie własności    81
  4.4.1. Sposób pierwotny    81
  4.4.1.1. Ruchomości    81
  4.4.1.2. Nieruchomości    82
  4.4.1.2.1. Nieruchomość nie posiadająca właściciela     82
  4.4.1.2.2. Zasiedzenie    82
  4.4.2. Nabycie wtórne    84
  4.5. Utrata prawa własności    85
  
  5. Ograniczone prawa rzeczowe    85
  
  5.1. Powstanie    85
  5.2. Użytkowanie    86
  5.3. Prawo bliższości    86
  5.3.1. Prawo bliższości krewnych    86
  5.3.2. Prawo bliższości sąsiadów    87
  5.4. Służebności (wolności)    87
  5.4.1. Rodzaje służebności    87
  5.4.2. Ustanie służebności    88
  5.5. Ciężary realne    88
  5.6. Zastaw (zastawa, pignus, obligatio)    90
  5.6.1. Powstanie zastawu    90
  5.6.2. Rodzaje zastawu    90
  5.6.2.1. Zastaw z dzierżeniem    91
  5.6.2.2. Zastaw bez dzierżenia (hipoteka)    92
  5.6.3. Hipoteka na ziemiach polskich w XIX w.    94
  5.6.3.1. Księstwo Warszawskie    94
  5.6.3.2. Królestwo Polskie    94
  5.6.3.3. Zabór pruski    95
  5.7. Ustanie zastawu    95
  
  Rozdział VII. Prawo zobowiązań (Michał Pyziak)    97
  
  1. Pojęcie zobowiązania, przedmiot prawa obligacyjnego    97
  
  2. Powstawanie zobowiązań    97
  
  2.1. Ex delictu (z czynu niedozwolonego)    97
  2.2. Ex quasi delictu (jakby z czynu niedozwolonego)    98
  2.3. Ex contractu (z umowy)    98
  2.4. Ex quasi contractu (jakby z umowy)    98
  2.5. Z mocy prawa    98
  
  3. Zawarcie umowy    98
  
  4. Rodzaje zobowiązań    100
  
  4.1. Ze względu na wzajemność uprawnień i obowiązków stron    100
  4.2. Ze względu na liczbę podmiotów występujących jako strony stosunku prawnego – uczestników zobowiązania    100
  4.3. Ze względu na charakter odpowiedzialności za dług    101
  
  5. Gwarancje wykonania zobowiązań umownych.    101
  
  5.1. Gwarancje o charakterze osobistym    101
  5.2. Gwarancje o charakterze majątkowym    102
  5.2.1. Rękojemstwo    102
  5.2.2. Zastaw    103
  5.2.3. Zakład (wadium)    103
  5.2.4. Zadatek    103
  5.2.5. Przywilej rat    104
  5.2.6. Klauzula zaspokojenia u osób trzecich    104
  
  6. Sposoby utwierdzania (umacniania) umów    104
  
  6.1. Przysięga    105
  6.2. Litkup    105
  6.3. Przybicie    105
  6.4. Świadkowie    105
  6.5. Dokument    105
  6.6. Rejestry umów    106
  
  7. Odpowiedzialność stron stosunku prawnego za wady przedmiotu świadczenia    106
  
  8. Wygaśnięcie zobowiązań    107
  
  8.1. Spełnienie świadczenia     107
  8.2. Zwolnienie dłużnika z długu przez wierzyciela     107
  8.3. Potrącenie     107
  8.4. Zlanie się wierzytelności z długiem     108
  8.5. Śmierć jednej ze stron     108
  8.6. Niemożność świadczenia     108
  8.7. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu     108
  
  9. Część szczegółowa     108
  
  9.1. Zamiana     108
  9.2. Darowizna     109
  9.3. Kupno-sprzedaż     109
  9.4. Umowa o usługi     109
  9.5. Umowa o dzieło     110
  9.6. Zlecenie     110
  9.7. Najem rzeczy     110
  9.8. Dzierżawa     110
  9.9. Pożyczka     111
  9.10. Przechowanie (depozyt, wierna ręka, pokład)     111
  9.11. Weksel     112
  
  Rozdział VIII. Wybrane instytucje prawa pracy (Tomasz Kubicki)     113
  
  1. Zagadnienia wstępne     113
  
  2. Pojęcia podstawowe     114
  
  2.1. Fabryka     114
  2.2. Robotnik     115
  2.3. Pracownik fizyczny i umysłowy     115
  
  3. Instytucje prawa pracy w okresie zaborów     116
  
  3.1. Umowa o pracę     116
  3.2. Regulaminy pracy     116
  3.3. Układy taryfowe     117
  3.4. Prawo do strajku i prawo koalicji     118
  3.5. Ochrona pracy     118
  3.5.1. Czas pracy     118
  3.5.2. Ochrona pracy dzieci i młodocianych     119
  3.5.3. Ochrona pracy kobiet    120
  3.6. Ubezpieczenia społeczne    120
  
  4. Prawo pracy w okresie II RP    121
  
  4.1. Zagadnienia wstępne    121
  4.2. Umowa o pracę    122
  4.3. Regulamin pracy    122
  4.4. Układy zbiorowe pracy    123
  4.5. Prawo koalicji i do strajku    123
  4.6. Ochrona pracy    123
  4.6.1. Czas pracy    124
  4.6.2. Urlopy pracownicze    124
  4.6.3. Ochrona pracy młodocianych    124
  4.6.4. Ochrona pracy kobiet    125
  4.7. Ubezpieczenia społeczne    125
  4.7.1. Ubezpieczenia chorobowe    125
  4.7.2. Ubezpieczenie od bezrobocia    126
  4.7.3. Ubezpieczenia od wypadków przy pracy    126
  4.7.4. Ustawa scaleniowa    126
  
  Rozdział IX. Prawo karne (Joanna Machut-Kowalczyk)    129
  
  1. Racjonalizacja kary    129
  
  1.1. Racjonalizacja religijna    129
  1.2. Racjonalizacja prewencyjna    130
  1.2.1. Prewencja indywidualna    130
  1.2.2. Prewencja generalna    130
  1.3 Racjonalizacja ekonomiczna    130
  1.4. Racjonalizacja sprawiedliwościowa    130
  
  2. Przestępstwo – definicja    131
  
  2.1 Skutkowe ujmowanie przestępstwa    131
  2.2. Podmiotowe ujmowanie przestępstwa    132
  
  3. Formy popełniania przestępstwa    134
  
  3.1. Sprawstwo, współsprawstwo    134
  3.2. Podżeganie    135
  3.3. Pomocnictwo    136
  3.4. Poplecznictwo, paserstwo    136
  3.5. Formy stadialne przestępstwa    137
  
  4. Rodzaje przestępstw    139
  
  4.1. Przestępstwa publiczne:    139
  4.2. Przestępstwa prywatne    140
  
  5. Rodzaj odpowiedzialności karnej    142
  
  5.1. Odpowiedzialność zbiorowa    142
  5.2. Odpowiedzialność indywidualna za czyny cudze    143
  5.2.1. Odpowiedzialność wynikająca ze stosunku zależności bądź nadzoru     143
  5.2.2. Odpowiedzialność reprezentacyjna    143
  5.3. Wyłączenie przestępności działania sprawcy    144
  5.3.1. Kontratypy    144
  5.3.1.1. Działanie z początku    144
  5.3.1.2. Obrona konieczna    145
  5.3.1.3. Samopomoc    145
  5.3.1.4. Stan wyższej konieczności    145
  5.3.1.5. Pojedynek    146
  5.3.1.6. Umowne uprawnienia wierzyciela    146
  5.3.1.7. Dawność    146
  5.3.1.8. Inność    147
  5.3.2. Okoliczności wyłączające winę    147
  
  6. Sposoby oznaczania wymiaru kary    149
  
  6.1. Zasada arbitralności    149
  6.2. Okoliczności wpływające na wymiar kary    149
  6.2.1. Okoliczności obostrzające    149
  6.2.2. Okoliczności łagodzące    151
  
  7. Rodzaje kar    151
  
  7.1. Kara śmierci    151
  7.2. Kary cielesne, mutylacyjne    153
  7.3. Kary pozbawienia wolności    153
  7.4. Kary na czci    153
  7.5. Kary majątkowe    154
  
  8. Humanitaryzacja prawa karnego    154
  
  Rozdział X. Prawo procesowe (Marcin Głuszak)    157
  
  1. Rodzaje procedur    157
  
  1.1. Postępowania pozasądowe    157
  1.1.1. Samopomoc    157
  1.1.2. Postępowanie polubowne (jednanie)    158
  1.1.3. Postępowanie arbitralne    158
  1.2. Postępowania sądowe    158
  1.2.1. Proces skargowy (akuzacyjny)    158
  1.2.2. Proces inkwizycyjny    158
  1.2.3. Postępowanie rugowe    159
  1.2.4. Proces mieszany    159
  
  2. Zasady polskiego procesu ziemskiego    160
  
  2.1. Zasada skargowości    160
  2.2. Zasada ustności    160
  2.3. Zasada bezpośredniości    160
  2.4. Zasada jawności    161
  2.5. Zasada kontradyktoryjności    161
  2.6. Zasada formalnej teorii dowodowej    161
  2.7. Zasada dyspozytywności (rozporządzalności)    161
  2.8. Zasada formalizmu    161
  
  3. Strony procesu i zastępstwo procesowe    161
  
  3.1. Zastępstwo ustawowe    162
  3.2. Zastępstwo umowne    162
  3.3. Zastępstwo urzędowe    162
  3.4. Zastępstwo zawodowe odpłatne    163
  
  4. Etapy procesu    163
  
  4.1. Postępowanie przygotowawcze    163
  4.2. Postępowanie rozpoznawcze    163
  4.3. Postępowanie wykonawcze (egzekucyjne)    163
  
  5. Środki zapobiegawcze    164
  
  5.1. Zatrzymanie    164
  5.2. Rękojmia    164
  
  6. Skarga i pozew    164
  
  6.1. Warunki pozwu    165
  
  7. Wstrzymanie postępowania    166
  
  7.1. Azyl wojewodziński (przemirze)    166
  7.2. List żelazny (glejt)    166
  7.3. List inhibicyjny    166
  7.4. Abolicja    167
  7.5. Amnestia    167
  7.6. Prawo łaski    167
  
  8. Terminy    167
  
  9. Właściwość sądu    168
  
  9.1. Właściwość rzeczowa    168
  9.2. Właściwość miejscowa    168
  9.3. Właściwość osobowa (podmiotowa)    168
  
  10. Dylacje    168
  
  10.1. Dylacje zwyczajne    168
  10.1.1. Choroba, czyli niemoc lekka (infirmitas levis) i ciężka, zwana łożną (infirmitas vera)    168
  10.1.2. Siła wyższa (vis maior)    169
  10.1.3. O większe (dilatio pro maiori)    169
  10.1.4. Małoletniość (dilatio ob minorennitatem)    169
  10.1.5. Służba publiczna (dilatio propter absentiam Republicae causa)    169
  10.1.6. Uzupełnienie dokumentów (dilatio ad munimenta)    169
  10.1.7. Konsultacja z patronem lub rodziną (dilatio ad deliberandum)    169
  10.2. Dylacje nadzwyczajne    170
  10.2.1. List inhibicyjny    170
  10.2.2. Porozumienie stron o odroczeniu sprawy    170
  10.2.3. Urzędowe rozstrzygnięcie o zawieszeniu sprawy    170
  
  11. Ekscepcje    170
  
  11.1. Ekscepcja peremptoryjna (exceptio peremptoria)    170
  11.1.1. Zarzut rzeczy osądzonej (exceptio rei iudicatae)    170
  11.1.2. Zarzut rzeczy załatwionej (exceptio rei transactae)    171
  11.1.3. Zarzut dawności (exceptio praescriptionis)    171
  11.2. Ekscepcja dylatoryjna (exceptio dilatoria)    171
  11.2.1. Niewłaściwość sądu    171
  11.2.2. Niesprawność pozwu    171
  11.2.3. Brak wystąpienia w procesie wszystkich zainteresowanych stron     171
  11.2.4. Brak pełnej zdolności procesowej strony     171
  11.2.5. Powołanie się na zachodźcę (poprzednika prawnego)     171
  11.2.6. Powołanie się na rękojmię     172
  11.3. Ekscepcja deklinatoryjna (exceptio declinatoria)     172
  12.Wdanie się w spór (litis contestatio)     172
  
  13. Postępowanie dowodowe     172
  
  13.1. Bliższość do dowodu    172
  13.2. Środki dowodowe    172
  13.2.1. Przyznanie się do winy    173
  13.2.2. Przysięga strony    173
  13.2.3. Współprzysiężnicy    173
  13.2.4. Zeznania świadków    173
  13.2.5. Ordalia (sądy boże)    173
  13.2.6. Dokument    174
  13.2.7. Wstecz (świadectwo sądowe)    174
  13.2.8. Wizja    175
  
  14. Wyrok    175
  
  14.1. Rodzaje wyroków    175
  14.1.1. Wyrok stanowczy (sententia definitiva)    175
  14.1.2. Wyrok przedstanowczy (sententia interlocutoria)    176
  14.2. Prawomocność wyroku    176
  
  15. Środki prawne przeciwko wyrokom    176
  
  15.1. Środki zwyczajne    176
  15.1.1. Remisja    176
  15.1.2. Nagana sędziego    177
  15.1.3. Mocja    177
  15.1.4. Apelacja    177
  15.1.5. Kasata    178
  15.2. Środki nadzwyczajne    178
  15.2.1. Gravamen    178
  15.2.2. Wznowienie procesu (restituto in integrum)    178
  15.2.3. Male obtentum    179
  
  16. Koszty postępowania    179
  
  17. Egzekucja    179
  
  18. Postępowania szczególne    180
  
  18.1. Postępowanie sumaryczne    180
  18.2. Proces graniczny    180
  18.3. Proces o zbiegłych poddanych    180
  
  Wykaz podstawowej literatury    181
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia