E-usługi administracji publicznej w warunkach zarządzania projektami

-25%

E-usługi administracji publicznej w warunkach zarządzania projektami

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

19,80  26,40

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

19,8026,40

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Rozwój e-government, czyli administracji świadczącej usługi na drodze elektronicznej warunkowany jest inicjatywami i działaniami, jakie zostały podjęte w naszym kraju dla przestawienia jego gospodarki na tory społeczeństwa informacyjnego, informatyzacji sektora publicznego oraz obowiązującymi aktami prawnymi, na podstawie których urzędy wykonują swoje zadania. O rzeczywistym rozwoju e-government świadczy oferowanie usług publicznych - oczekiwanych przez klientów administracji - na coraz wyższych poziomach, a więc odchodzenie od świadczenia usług wyłącznie na zasadzie udostępniania informacji, na rzecz coraz bardziej zaawansowanych sposobów załatwiania spraw urzędowych. Szansą na większą dojrzałość e-usług jest wdrożenie nowych metod zarządzania w jednostkach z sektora publicznego, uwzględniających dynamiczne zmiany potrzeb swoich klientów, kompletność usług i sposobu ich świadczenia oraz posiadanie niezawodnych systemów informatycznych zarządzania każdego szczebla. Administracja publiczna, chcąc racjonalizować wydatki na Informatyzację państwa przez dotacje unijne, dostrzegła potencjał tkwiący w zarządzaniu projektami i dała temu oficjalnie wyraz uchwalając, w 2005 r., ustawę o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i rok później przygotowując pierwszy w historii Polski plan informatyzacji państwa. Mając na względzie wielość projektów realizowanych w sektorze publicznym, skalę zaangażowanych w nie środków UE, zapóźnienia Polski w zakresie wdrażania e-usług administracji w stosunku do innych krajów, a także fakt, że do tej pory sektor ten nie wypracował jednolitego standardu zarządzania przedsięwzięciami, w książce przedstawiono krytyczną analizę metodyk zarządzania projektami pod kątem ich implementacji do projektów związanych z rozwojem e-government. Ponadto, zaproponowano koncepcję wsparcia organizacyjno-informatycznego dla metodyki najczęściej wykorzystywanej przez administrację publiczną przy realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym.


Liczba stron324
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-932-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  I. Usługi elektronicznej administracji w Polsce    17
  1.1. E-government – pojęcie, podejścia i terminologia    17
  1.2. Kalendarium e-government w Polsce na gruncie prawa europejskiego i krajowego    20
  1.3. Polskie osiągnięcia w zakresie e-government    32
  1.3.1. Krajowy e-government w rankingach europejskich    32
  1.3.2. Polska w europejskim łańcuchu efektywności e-government    43
  1.3.3. Krajowy e-government w rankingach światowych    53
  1.4. Potrzeba informatyzacji administracji publicznej z zastosowaniem odpowiedniej metodyki zarządzania projektami    58
  II. Zarządzanie projektami    65
  2.1. Wprowadzenie    65
  2.2. Projekty i ich specyfika    67
  2.2.1. Projekty – terminologia i fundamentalne koncepty    67
  2.2.2. Projektowa struktura organizacyjna    68
  2.2.2.1. Ramowa organizacja projektu    68
  2.2.2.2. Funkcje w strukturze organizacyjnej projektu    70
  2.2.3. Portfele, programy i rodziny projektów    73
  2.2.4. Specyfika projektów informatycznych    75
  2.2.5. Specyfika projektów publicznych i europejskich    80
  2.3. Zarządzanie procesem projektowania    87
  2.3.1. Definicje i fundamentalne koncepcje    87
  2.3.2. Cykl życia projektu    87
  2.3.3. Tradycyjne i zwinne podejście do zarządzania projektami    91
  2.4. Podsumowanie    96
  III. Projekty informatyczne i zarządzanie nimi na rzecz rozwoju krajowego e-government    99
  3.1. Wprowadzenie    99
  3.2. Analiza historycznych i obowiązujących uregulowań prawnych związanych z informatyzacją administracji publicznej i świadczeniem e-usług    100
  3.2.1. Inicjatywy przed ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne    100
  3.2.2. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne    103
  3.2.3. Pierwsza nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne    107
  3.2.3.1. Dodane, zmienione i uchylone przepisy ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne    107
  3.2.3.2. Przepisy zmieniające Kodeks postępowania administracyjnego    116
  3.2.3.3. Przepisy zmieniające Ordynację podatkową    118
  3.2.4. Projekt kolejnej nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne    122
  3.2.4.1. Przepisy zmieniające ustawę o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne    122
  3.2.4.2. Przepisy zmieniające Kodeks postępowania administracyjnego i Ordynację podatkową    127
  3.2.4.3. Przepisy zmieniające ustawę Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi    128
  3.2.5. Plan informatyzacji państwa na rok 2006    131
  3.2.6. Plan informatyzacji państwa na lata 2007–2010    134
  3.2.7. Projekt planu informatyzacji państwa na lata 2011–2015    136
  3.3. Ocena dotychczasowego stanu prac nad informatyzacją państwa    141
  3.3.1. Ocena informatyzacji administracji publicznej    141
  3.3.2. Ocena zarządzania projektami IT    145
  3.4. Podsumowanie    154
  IV. Czynniki krytyczne rozwoju e-government w Polsce    157
  4.1. Wprowadzenie    157
  4.2. Cel analizy wyników badań i dokumentów krajowych i zagranicznych oraz ankiety dla słuchaczy Podyplomowego Studium Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego    158
  4.3. Czynniki przyspieszające rozwój i poziom korzystania z e-usług    161
  4.3.1. Projekty i zarządzanie nimi w sektorze publicznym    161
  4.3.2. Nowelizacje ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne    162
  4.3.3. Platforma ePUAP    162
  4.3.4. Kontakty elektroniczne z administracją poprzez serwisy społecznościowe typu Wiki    166
  4.3.5. Zewnętrzne finansowanie projektów e-government    169
  4.4. Czynniki opóźniające rozwój e-government    171
  4.4.1. Ograniczony dostęp do szerokopasmowego Internetu    171
  4.4.2. Bariery legislacyjne    172
  4.4.3. Niejednolity model uwierzytelniania użytkowników w kontaktach z urzędami    174
  4.4.4. Elektroniczny obieg dokumentów i portale internetowe w urzędach    176
  4.4.5. Rejestry publiczne, typy e-formularzy oraz ich format i struktura    181
  4.4.6. Nieprawidłowości w zarządzaniu projektami    183
  4.4.7. Niewystarczająca promocja e-urzędów    186
  4.4.8. Bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej pomiędzy urzędami i ich klientami    186
  4.4.9. Edukacja i świadomość urzędników oraz odbiorców e-usług publicznych    188
  4.4.10. Obsługa informatyczna urzędów i wysokość wydatków na informatyzację    190
  4.5. Analiza wyników ankiety dla słuchaczy Podyplomowego Studium Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego    191
  4.6. Podsumowanie    201
  V. Metodyczne zarządzanie projektami w sektorze publicznym w Polsce    205
  5.1. Wprowadzenie    205
  5.2. Metodyka zarządzania projektami dofinansowywanymi ze środków UE    207
  5.2.1. Cel i konstrukcja metodyki Project Cycle Management    207
  5.2.2. Instrumentarium metodyki Project Cycle Management    212
  5.2.3. Zarządzanie kosztami w metodyce Project Cycle Management    218
  5.2.4. Wsparcie softwarowe    221
  5.3. Analiza standardu zarządzania projektami Project Management Institute    221
  5.3.1. Cel i konstrukcja metodyki Project Management Institute    221
  5.3.2. Instrumentarium standardu Project Management Institute    225
  5.3.3. Zarządzanie kosztami w metodyce Project Management Institute    226
  5.3.4. Wsparcie softwarowe    228
  5.4. Analiza metodyki PRINCE2    230
  5.4.1. Cel i konstrukcja metodyki PRINCE2    230
  5.4.2. Instrumentarium metodyki PRINCE2    239
  5.4.3. Zarządzanie kosztami w PRINCE2    240
  5.4.4. Wsparcie softwarowe    245
  5.5. Zalecenia odnośnie do stosowania porównywanych metodyk    245
  5.6. Koncepcja wsparcia organizacyjno-informatycznego dla metodyki zarządzania projektami stosowanej przez administrację publiczną    253
  5.6.1. Wymagania wobec metodyki zarządzania projektami w administracji publicznej    253
  5.6.2. Koncepcja wsparcia organizacyjnego metodyki Project Cycle Management    254
  5.6.3. Koncepcja wsparcia informatycznego metodyki Project Cycle Management    259
  5.6.3.1. Informatyczna infrastruktura zarządzania projektami    259
  5.6.3.2. Transmisja danych z Ms Excel do Ms Project Professional 2010    259
  5.6.3.3. Implementacja analizy trendu kamieni milowych    262
  5.7. Podsumowanie    265
  Zakończenie    269
  Bibliografia    275
  Wykaz skrótów    291
  Załącznik 1. Pojęcia zdefiniowane w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne    295
  Załącznik 2. Projekty finansowane w ramach 7. osi priorytetowej PO IG 2007–2013    299
  Załącznik 3. Wzór ankiety dla słuchaczy Podyplomowego Studium Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego    305
  Załącznik 4. Wyniki ankiety dla słuchaczy Podyplomowego Studium Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego    311
  Załącznik 5. Czasowa wartość pieniądza    317
  Spis rysunków i wykresów    319
  Spis tabel    320
  Od redakcji    323
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia