Zarządzanie obszarami metropolitalnymi wobec globalnych procesów urbanizacji

Zarządzanie obszarami metropolitalnymi wobec globalnych procesów urbanizacji

1 opinia

Format:

ibuk

Publikacja poświęcona jest zagadnieniom związanym z ustrojem, organizacją i zarządzaniem obszarami metropolitalnymi. Opracowanie prezentuje całościowe ujęcie problematyki zarządzania metropolitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji governance jako nowego podejścia do analizowania tych procesów. Koncepcja ta, jej ujęcia i założenia zaprezentowane są w pierwszej części publikacji. Stanowią spójny i kompleksowy opis różnorodnych aspektów współrządzenia w odniesieniu do specyfiki zarządzania obszarami metropolitalnymi.


Istotnym walorem opracowania jest prezentowany w następnej części pracy bardzo bogaty przegląd doświadczeń międzynarodowych w zakresie zarządzania metropolitalnego. Omówione przez autorkę przykłady rozwiązań organizacyjnych i zarządczych stosowanych w wybranych krajach europejskich stanowią cenny zbór przykładów współdziałania w partnerstwie wielopodmiotowym, co stanowi istotę koncepcji governance.


Nie mniej wartościowy jest przegląd polskich doświadczeń w sferze zarządzania metropolitalnego. Biorąc pod uwagę ułomności polityczne, prawne ale i ekonomiczne systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania obszarami metropolitalnymi w Polsce, opracowanie stanowi istotny przyczynek pozwalający na diagnozowanie najważniejszych problemów w tym zakresie. Autorka wiele uwagi poświęca nie tylko usystematyzowaniu głównych problemów zarządzania metropolitalnego w polskich obszarach zurbanizowanych, ale także wskazuje szereg rekomendacji w zakresie form i systemów zarządzania metropolitalnego, opartych na partnerstwie i współdziałaniu wielopodmiotowym. Tym samym praca kompleksowy sposób traktuje zagadnienia zarządzania obszarami metropolitalnymi i stanowi cenny przyczynek do dalszej dyskusji naukowej w tej dziedzinie.


Liczba stron433
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-752-5914-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP     9
  
  I. GLOBALIZACJA A ROZWÓJ OBSZARÓW ZURBANIZOWANYCH    17
  
  1. Obszary zurbanizowane wobec globalizacji ekonomicznej    17
  
  2. Globalizacja i polaryzacja przestrzeni     22
  
  3. Zmiany w sferze politycznej a funkcjonowanie obszarów zur‐ banizowanych     27
  
  3.1. Malejąca suwerenność instytucji państwa     31
  3.2. Zmiany roli państwa i władz publicznych     38
  3.3. Miasta światowe jako „lokomotywy” rozwoju     42
  
  4. Nowe procesy urbanizacji w gospodarce globalnej     48
  
  5. Urbanizacja w Polsce     52
  
  6. Nowe podejście do zarządzania w miastach i ich otoczeniu     57
  
  II. METROPOLIZACJA PRZESTRZENI I ROZWÓJ OBSZARÓW METROPOLITALNYCH    71
  
  1. Definicje metropolii i obszaru metropolitalnego     71
  
  2. Specyfika procesu metropolizacji     80
  
  3. Funkcje metropolitalne     87
  
  4. Delimitacja obszarów metropolitalnych     89
  
  4.1. Podejście ESPON     90
  4.2. Szersze strefy miejskie według programu Urban Audit     92
  4.3. Delimitacja według Unii Metropolii Polskich     93
  4.4. Delimitacja obszarów metropolitalnych według P. Śleszyńskiego     94
  4.5. Delimitacja według Wojewódzkich Biur Planowania Przestrzennego     96
  
  5. Problemy obszarów metropolitalnych     99
  
  6. Polskie metropolie na tle metropolii światowych     107
  
  III. WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE I KIERUNKI METROPOLITALNEGO ZARZĄDZANIA     113
  
  1. Rola władz publicznych w świetle koncepcji zarządzania     113
  
  2. Corporate governance jako źródło koncepcji metropolitan governance     131
  
  3. Definicja zarządzania metropolitalnego (metropolitan gover‐ nance)     134
  
  4. Interesariusze metropolitan governance    143
  
  5. Zasady zarządzania w obszarach metropolitalnych (metropolitan governance)     148
  
  6. Cele metropolitan governance     155
  
  7. Instrumenty metropolitan governance     157
  
  8. Mierniki efektywności metropolitan governance     168
  
  9. Bariery metropolitan governance     171
  
  IV. METROPOLITALNE ZARZĄDZANIE W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY     177
  
  1. Współpraca na poziomie metropolitalnym we Francji     178
  
  2. Portugalia     193
  
  3. Holandia     203
  
  4. Szwecja     213
  
  5. Dania     224
  
  6. Niemcy – różne modele zarządzania obszarami metropolitalnymi     232
  
  6.1. Region Stuttgart     234
  6.2. Zagłębie Ruhry     236
  6.3. Obszar Metropolitalny Monachium     238
  6.4. Region Metropolitalny Hamburga     241
  
  7. Włochy – trudna droga do współpracy     244
  
  8. Hiszpania     253
  
  8.1. Barcelona     255
  8.2. Madryt     262
  
  9. Wielka Brytania     269
  
  9.1. Władze Wielkiego Londynu     270
  9.2. Manchester     274
  9.3. Birmingham     277
  
  10. Szwajcaria     280
  
  11. Podsumowanie sposobów zarządzania obszarami metropolital‐ nymi     285
  
  V. METROPOLITALNE ZARZĄDZANIE W POLSCE    297
  
  1. Obszary metropolitalne wobec procesów globalizacji     297
  
  2. Podejście do obszarów metropolitalnych w dokumentach kra‐ jowych     303
  
  3. Projekty ustaw metropolitalnych    310
  
  4. Doświadczenia obszarów metropolitalnych w zakresie współpracy     320
  
  4.1. Formy współpracy dopuszczalne przez prawo     321
  4.2. Analiza związków międzygminnych w obszarach metropolitalnych     322
  4.3. Nieformalne formy współpracy     337
  4.4. Od współpracy nieformalnej do formalnej     339
  4.5. Szczególne problemy występujące w obszarach metropolitalnych     348
  4.6. Wnioski z przeglądu studiów przypadku     352
  
  5. Współrządzenie w obszarach metropolitalnych w świetle prze‐ prowadzonych badań     353
  
  6. Potencjalne instrumenty metropolitalnego zarządzania w świetle zasad metropolitan governance     364
  
  WNIOSKI I REKOMENDACJE     369
  LITERATURA     375
  SPIS TABEL     427
  SPIS RYSUNKÓW     428
  ZAŁĄCZNIKI     430
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia