Potencjał nauki a innowacyjność regionów

-20%

Potencjał nauki a innowacyjność regionów

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

23,20  29,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

23,2029,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Czy regionalny potencjał nauki może efektywnie stymulować innowacyjny rozwój danego obszaru? Jakie warunki muszą być spełnione, by tak się działo? Jaką rolę we współpracy innowacyjnej odgrywa dystans przestrzenny między partnerami? Autorka stara się odpowiedzieć na tak stawiane pytania, odnosząc je do najważniejszych koncepcji teoretycznych oraz doświadczeń międzynarodowych. Znaczenie regionalnych i ponadregionalnych relacji dla innowacyjności regionów analizowane jest zarówno z punktu widzenia powiązań w ramach sektora naukowego, jak i z punktu widzenia powiązań między sektorem nauki a sektorem biznesu. W części empirycznej autorka weryfikuje stawiane hipotezy na przykładzie polskich regionów, korzystając z metod naukometrycznych.
Praca (…) z jednej strony należy do tych, których opublikowanie jest oczekiwane przez naukowo zainteresowanych problemem, z drugiej zaś powinna pełnić rolę swoistego „wyrzutu sumienia” wśród pomijających w decyzjach politycznych i gospodarczych kwestie kreowania przyjaznego klimatu dla racjonalnej współpracy między nauką a gospodarką i tworzenia ładu instytucjonalnego sprzyjającego rozwojowi innowacji, „ciągnących” (…) w górę dany region czy gospodarkę i lokujących ją na dobrej pozycji konkurencyjnej.
z recenzji prof. zw. dr hab. Ewy Okoń-Horodyńskiej


Liczba stron248
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-454-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  SPIS TREŚCI
  
  PODZIĘKOWANIA     8
  WPROWADZENIE     9
  Cel, pytania badawcze, hipotezy     10
  Wykorzystane definicje     14
  Podejście badawcze     14
  Źródła danych i metody badawcze     15
  Struktura książki     19
  ROZDZIAŁ    1
  ODDZIAŁYWANIE SEKTORA NAUKI NA OTOCZENIE     22
  1.1. Ewolucja roli sektora nauki     22
  1.2. Uwarunkowania kształtujące współczesny sektor nauki     27
  1.3. Rola sektora nauki w wybranych koncepcjach teoretycznych     33
  1.4. Funkcje instytucji nauki wobec otoczenia zewnętrznego     38
  1.4.1. Instytucje naukowo-badawcze jako jednostki ekonomiczne     40
  1.4.2. Instytucje naukowo-badawcze jako źródło kapitału ludzkiego     42
  1.4.3. Instytucje naukowo-badawcze jako producenci wiedzy     43
  1.4.4. Instytucje naukowo-badawcze jako aktorzy regionalni     46
  1.5. Czynniki kształtujące wpływ sektora nauki na otoczenie     49
  1.6. Oddziaływanie sektora nauki a współpraca naukowa     53
  1.7. Podsumowanie     57
  ROZDZIAŁ    2
  RELACJE SEKTORA NAUKI Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI     59
  2.1. Przedsiębiorstwo w sieci powiązań innowacyjnych     59
  2.2. Motywy i uwarunkowania współpracy naukowców
  z sektorem przedsiębiorstw     64
  2.3. Formy współpracy sektora nauki z przedsiębiorstwami     70
  2.4. Bliskość geograficzna instytucji naukowych
  a innowacyjność przedsiębiorstw     75
  2.4.1. Znaczenie bliskości zaplecza badawczo-rozwojowego     76
  2.4.2. Kontrowersje wokół znaczenia bliskości geograficznej     77
  2.4.3. „Siła słabych więzi”, „małe światy” i „globalne dostawy”     83
  2.5. Podsumowanie     86
  ROZDZIAŁ    3
  POMIAR POTENCJAŁU SEKTORA NAUKI DLA INNOWACYJNOŚCI     88
  3.1. Tendencje w zakresie pomiaru sektora naukowo-badawczego     88
  3.2. Pomiar przepływów wiedzy     90
  3.3. Pomiar współpracy sektora nauki i przedsiębiorstw     92
  3.4. Zalety i ograniczenia bibliometrii jako metody pomiaru potencjału
  sektora nauki     95
  3.5. Ewaluacja osiągnięć instytucji naukowych     99
  3.6. Ewolucja międzynarodowych rankingów uniwersytetów     104
  3.7. Badania potencjału nauki i jej powiązań z sektorem
  przedsiębiorstw w Polsce     108
  3.8. Podsumowanie     110
  ROZDZIAŁ    4
  POTENCJAŁ POLSKIEGO SEKTORA NAUKI.
  WSPÓŁPRACA A PRODUKT NAUKOWY     112
  4.1. Potencjał badawczy polskiego sektora nauki     112
  4.2. Zróżnicowanie potencjału naukowego w Polsce     119
  4.3. Sieć współpracy regionalnej w ramach publikacji i projektów badawczych     127
  4.4. Współpraca a produktywność nauki     131
  4.5. Współpraca a jakość produktu naukowego     139
  4.6. Podsumowanie     145
  ROZDZIAŁ    5
  INNOWACYJNOŚĆ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW A SEKTOR NAUKI     149
  5.1. Relacje polskich przedsiębiorstw z sektorem nauki     149
  5.1.1. Ujęcie ilościowe     149
  5.1.2. Ujęcie jakościowe     155
  5.2. Współpraca polskich przedsiębiorstw z sektorem nauki
  – publikacje i projekty     157
  5.2.1. Publikacje naukowe z udziałem polskich przedsiębiorstw     157
  5.2.2. Projekty badawcze z udziałem polskich przedsiębiorstw     162
  5.2.3. Charakterystyka publikujących przedsiębiorstw     163
  5.2.4. Charakterystyka przedsiębiorstw – uczestników projektów
  badawczych 6PR UE     167
  5.2.5. Zakres współpracy przedsiębiorstw z instytucjami naukowymi     171
  5.2.6. Artykuł jako efekt działalności przedsiębiorstw     173
  5.2.7. Projekt 6PR UE jako efekt działalności przedsiębiorstwa     176
  5.3. Znaczenie bliskości w relacjach sektora przedsiębiorstw z nauką     178
  5.3.1. Współpraca w ramach publikacji i projektów 6PR UE     178
  5.3.2. Współpraca i znaczenie bliskości – projekty celowe FSNT-NOT     187
  5.3.3. Ocena współpracy z instytucjami naukowymi     191
  5.3.4. Znaczenie lokalizacji i bliskości z sektorem nauki
  w działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa     195
  5.4. Podsumowanie     199
  WNIOSKI     205
  BIBLIOGRAFIA     213
  SPIS RAMEK     238
  SPIS RYCIN     239
  SPIS TABEL     242
  ZAŁĄCZNIK 1. SCHEMAT WYWIADU     243
  ZAŁĄCZNIK 2. LISTA PRZEPROWADZONYCH WYWIADÓW     246
  ZAŁĄCZNIK 3. POLSKA INNOWACYJNOŚĆ, W TYM SYSTEM BADAWCZY WEDŁUG IUS    248
  
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia