Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta

Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta

1 opinia

Format:

ibuk

Łódź jest przykładem miasta, którego społeczny, subiektywny obraz bardzo długo obciążony był tzw. syndromem złego krajobrazu miejskiego ukształtowanego przez proces gwałtownej industrializacji w drugiej połowie XIX w. Powszechnie, zarówno w badaniach mieszkańców, jak i osób z zewnątrz panowała negatywna opinia o Łodzi jako mieście fabryk, biednej klasy robotniczej, brudnym i zaniedbanym. Po upadku przemysłu włókienniczego lokalne władze próbują zmienić oblicze miasta. Poszukuje się innych dróg rozwoju w dziedzinie nowoczesnych technologii, w sferze nauki, kultury, w branży turystycznej. Zmieniać powinno się zatem także doświadczanie Łodzi i jej wyobrażenia w świadomości mieszkańców i gości, czyli nowe „metapolis”.
Problematyka podejmowana w książce mieści się w szeroko pojętej geografii społecznej miast. Badania behawioralne pozwalają lepiej zrozumieć rolę i miejsce człowieka jako osoby w przestrzeni miejskiej. Poruszane w książce zagadnienia mieszczą się również w nurcie socjologii miasta, psychologii środowiskowej, a także w teorii urbanistyki i architektury. Podjęcie dyskusji na temat wizerunku Łodzi zbliża tę problematykę także do zagadnień marketingu terytorialnego.


Zakres rzeczowy książki obejmują zmiany realnej przestrzeni i wyobrażeń Łodzi oraz ich wzajemne relacje, a także działania podejmowane przez samorząd lokalny w celu kształtowania wizerunku miasta w nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Publikacja zawiera również wyniki badania kształtowania subiektywnego obrazu Łodzi w świadomości mieszkańców.


Liczba stron174
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-898-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WPROWADZENIE    9
  
  ROZDZIAŁ 1. UWARUNKOWANIA WYOBRAŻEŃ PRZESTRZENI MIAST    23
  
  1.1. Cechy przestrzeni i ich wpływ na kształt wyobrażeń     23
  1.1.1. Elementy kompozycji urbanistycznej wpływające na wyobrażenia przestrzeni     23
  1.1.2. Obrazowość, czytelność, informacyjność przestrzeni     26
  1.1.3. Zmiany elementów przestrzeni w czasie     28
  1.1.4. Rola stereotypów w kształtowaniu wyobrażeń przestrzeni     29
  1.2. Cechy indywidualne obserwatora i ich wpływ na kształt wyobrażeń     30
  1.3. Podsumowanie     34
  
  ROZDIZAŁ 2. REALNA PRZESTRZEŃ ŁODZI I JEJ ZMIANY    37
  
  2.1. Zmiany funkcjonalne, demograficzno-społeczne i przestrzenne w Łodzi w latach 1989–2010    37
  2.1.1. Zmiany struktury funkcjonalnej     37
  2.1.2. Zmiany struktury demograficzno-społecznej     39
  2.1.3. Zmiany struktury przestrzennej     42
  2.2. Współczesny obraz przestrzeni Łodzi    51
  2.2.1. Struktura użytkowania ziemi     51
  2.2.2. Najważniejsze elementy struktury przestrzennej     54
  2.2.3. Sytuacja społeczno-gospodarcza     57
  2.3. Podsumowanie    59
  
  ROZDZIAŁ 3. „MENTALNY ATLAS” ŁODZI I JEGO ZMIANY    61
  
  3.1. Odręczne szkice Łodzi jako subiektywny obraz przestrzeni miasta     61
  3.1.1. Zasięg przestrzenny oraz orientacja odręcznych szkiców Łodzi     61
  3.1.2. Elementy wyobrażeń przestrzeni Łodzi     63
  3.1.3. Klasyfikacja odręcznych szkiców Łodzi     66
  3.1.4. Obraz zbiorczy wyobrażeń przestrzeni Łodzi     75
  3.2. Czynniki różnicujące „atlas mentalny” Łodzi     79
  3.2.1. Czynniki endogeniczne     79
  3.2.2. Czynniki egzogeniczne     85
  3.3. Postrzeganie czasu i zmian przestrzeni miasta przez mieszkańców Łodzi     87
  3.4. Podsumowanie     92
  
  ROZDZIAŁ 4. „MENTALNA ENCYKLOPEDIA” ŁODZI I JEJ ZMIANY     95
  
  4.1. Symboliczny aspekt wyobrażeń przestrzeni Łodzi     95
  4.1.1. Zmiany symbolicznego aspektu wyobrażeń Łodzi w latach 1990–2010     95
  4.1.2. Symboliczny obraz Łodzi w 2010 roku     102
  4.2. Miejsca znaczące w Łodzi     109
  4.3. Wartościujący aspekt wyobrażeń przestrzeni Łodzi     112
  4.3.1. Waloryzacja przestrzeni miasta     112
  4.3.2. Obraz „lepszych” i „gorszych” dzielnic w Łodzi w świadomości mieszkańców    116
  4.3.3. Preferencje mieszkaniowe łodzian    119
  4.4. Podsumowanie     121
  
  ROZDZIAŁ 5. INSTYTUCJONALNE DZIAŁANIA KSZTAŁTUJĄCE WIZERUNEK ŁODZI     123
  
  5.1. Wizerunek miasta w świetle teorii marketingu terytorialnego     123
  5.1.1. Kształtowanie wizerunku miasta     123
  5.1.2. Podmioty odpowiedzialne za kształtowanie wizerunku miasta     125
  5.1.3. Instrumenty kształtowania wizerunku miasta     126
  5.2. Kształtowanie pożądanego wizerunku miasta Łodzi przez samorząd lokalny    131
  5.2.1. Strategia rozwoju klastra w Łodzi     131
  5.2.2. Plan rozwoju lokalnego miasta Łodzi     132
  5.2.3. Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej     133
  5.2.4. Strategia marki miasta Łodzi     136
  5.2.5. Planowanie zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi     139
  5.2.6. Wybrane elementy systemu prezentacji i identyfikacji miasta Łodzi     144
  5.2.7. Przykłady komunikacji samorządu lokalnego z mieszkańcami Łodzi     149
  5.3. Podsumowanie     152
  
  ZAKOŃCZENIE     155
  BIBLIOGRAFIA     161
  MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE     171
  SPIS TABEL     173
  SPIS RYCIN     173
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia