Statystyczna ocena znaczenia sektora usług w gospodarce Polski

Statystyczna ocena znaczenia sektora usług w gospodarce Polski

1 opinia

Format:

ibuk

Sektor usług ulega wielu przeobrażeniom, a pod wpływem sygnałów płynących z rynku nadal dokonują się w nim zmiany. Zmienia się charakter usług, powstają nowe rodzaje usług między innymi oparte na wysokich technologiach, ale wiele z nich nie ma miejsca bytu. Usługi odgrywają coraz większą rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym. Stanowią dział gospodarki, którego na co dzień w pełni nie doceniamy, ale ten dział zapewnia nam odpowiedni standard życia. Ocena rozwoju rynku usług w Polsce jest zjawiskiem złożonym, na które wpływa wiele różnorodnych czynników, a jednocześnie zależy od zadań każdej jednostki terytorialnej. Badania rozwoju sektora usług wymagają dwukierunkowego podejścia, tzn. analizy zmian znaczenia sektora usług rozumianego jako element trójsektorowej struktury gospodarczej i jego wewnętrznych zmian. Do oceny stopnia rozwoju gospodarki przede wszystkim wykorzystuje się analizy struktur zatrudnienia i wartości dodanej brutto. Analizę zmian strukturalnych można pogłębić, stosując odpowiednie metody ilościowe, które odzwierciedlałyby istotne zmiany dla tendencji rozwojowych sektora usług. Porównanie struktur zatrudnienia i wielkości wartości dodanej brutto w trzech sektorach gospodarki, na tle różnych krajów umożliwia dokonanie oceny stopnia rozwoju sektora usług w Polsce. Pozwala również na określenie dystansu dzielącego słabsze gospodarki od gospodarek państw najbardziej zaawansowanych w rozwoju usług. Rozwój sektora usług oznacza wzrastający jego udział w strukturze zatrudnienia, wartości dodanej i liczbie podmiotów gospodarczych.


Celem rozprawy jest przedstawienie przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju usług w Polsce oraz określenie kierunków zachodzących zmian tego sektora.


Liczba stron236
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-886-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    5
  
  1. Sektor usług i jego rola w gospodarce    9
  
  1.1. Uwagi wstępne    9
  1.2. Podział gospodarki na trzy sektory     10
  1.3. Pojęcie, cechy i funkcje sektora usług     15
  1.4. Klasyfikacja usług     22
  1.5. Tendencje rozwojowe sektora usług i ich determinanty w świetle teorii ekonomicznych     28
  1.6. Zmiany koniunktury gospodarczej a sektor usług     35
  1.7. Uwagi końcowe     37
  
  2. Metody statystyczne stosowane w analizie rozwoju usług    39
  
  2.1. Uwagi wstępne     39
  2.2. Pomiar statystyczny     40
  2.3. Modele statystyczne     42
  2.4. Metody analizy dynamiki zjawisk     44
  2.5. Wybrane miary zjawisk ekonomicznych     47
  2.6. Analiza czynnikowa     53
  2.7. Skalowanie wielowymiarowe     61
  2.8. Miary Hellwiga i Perkala     64
  2.9. Metoda Wintersa     66
  2.10. Liniowe modele przestrzenne     68
  
  3. Poziom rozwoju sektora usług    71
  
  3.1. Uwagi wstępne     71
  3.2. ktor usług na tle innych sektorów     72
  3.3. Struktura wewnętrzna sektora usług     85
  3.4. Charakterystyka sektora usług oparta na analizie czynnikowej     93
  3.5. ktor usług w przekroju województw     104
  3.6. Rozwój sektora usług w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej     121
  3.7. Uwagi końcowe     129
  
  4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw sektora usług    133
  
  4.1. Uwagi wstępne     133
  4.2. Pojęcie i specyfika innowacyjności w sektorze usług     133
  4.3. Innowacja jako element przewagi konkurencyjnej     139
  4.4. Poziom i kierunki rozwoju innowacyjności w sektorze usług     141
  4.5. Uwagi końcowe     166
  
  5. Prognozowanie udziału sektora usług w gospodarce     169
  
  5.1. Uwagi wstępne    169
  5.2. ognoza PKB według sektorów gospodarki    171
  5.3. Koniunktura w sektorze usług    180
  5.4. Koniunktura w województwach     191
  5.5. Uwagi końcowe    198
  
  Zakończenie     201
  Literatura     207
  
  Aneksy     217
  
  Aneks 1. Wartość dodana brutto w sektorze usług według sekcji w latach 2005–2010     219
  Aneks 2. Struktura pracujących w usługach według sekcji w latach 2005–2010    220
  Aneks 3. Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych według województw     221
  Aneks 4. Dynamika nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach z sektora usług według rodzajów działalności innowacyjnej oraz działów PKD     222
  Aneks 5. Udział nakładów na działalność innowacyjną w sektorze usług według rodzajów działalności innowacyjnej oraz działów PKD w 2008 r.     224
  Aneks 6. Udział nakładów na działalność innowacyjną w sektorze usług według rodzajów działalności innowacyjnej oraz działów PKD w 2009 r.     226
  Aneks 7. Udział nakładów na działalność innowacyjną w sektorze usług według rodzajów działalności innowacyjnej oraz działów PKD w 2010 r.     228
  Aneks 8. Ankieta koniunktury gospodarczej – GUS     230
  
  Sumary     233
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia