Statystyczna ocena znaczenia sektora usług w gospodarce Polski

Statystyczna ocena znaczenia sektora usług w gospodarce Polski

1 opinia

Format:

ibuk

Sektor usług ulega wielu przeobrażeniom, a pod wpływem sygnałów płynących z rynku nadal dokonują się w nim zmiany. Zmienia się charakter usług, powstają nowe rodzaje usług między innymi oparte na wysokich technologiach, ale wiele z nich nie ma miejsca bytu. Usługi odgrywają coraz większą rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym. Stanowią dział gospodarki, którego na co dzień w pełni nie doceniamy, ale ten dział zapewnia nam odpowiedni standard życia. Ocena rozwoju rynku usług w Polsce jest zjawiskiem złożonym, na które wpływa wiele różnorodnych czynników, a jednocześnie zależy od zadań każdej jednostki terytorialnej. Badania rozwoju sektora usług wymagają dwukierunkowego podejścia, tzn. analizy zmian znaczenia sektora usług rozumianego jako element trójsektorowej struktury gospodarczej i jego wewnętrznych zmian. Do oceny stopnia rozwoju gospodarki przede wszystkim wykorzystuje się analizy struktur zatrudnienia i wartości dodanej brutto. Analizę zmian strukturalnych można pogłębić, stosując odpowiednie metody ilościowe, które odzwierciedlałyby istotne zmiany dla tendencji rozwojowych sektora usług. Porównanie struktur zatrudnienia i wielkości wartości dodanej brutto w trzech sektorach gospodarki, na tle różnych krajów umożliwia dokonanie oceny stopnia rozwoju sektora usług w Polsce. Pozwala również na określenie dystansu dzielącego słabsze gospodarki od gospodarek państw najbardziej zaawansowanych w rozwoju usług. Rozwój sektora usług oznacza wzrastający jego udział w strukturze zatrudnienia, wartości dodanej i liczbie podmiotów gospodarczych.


Celem rozprawy jest przedstawienie przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju usług w Polsce oraz określenie kierunków zachodzących zmian tego sektora.


Liczba stron236
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-886-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    5
  1. Sektor usług i jego rola w gospodarce    9
  1.1. Uwagi wstępne    9
  1.2. Podział gospodarki na trzy sektory    10
  1.3. Pojęcie, cechy i funkcje sektora usług    15
  1.4. Klasyfikacja usług    22
  1.5. Tendencje rozwojowe sektora usług i ich determinanty w świetle teorii ekonomicznych    28
  1.6. Zmiany koniunktury gospodarczej a sektor usług    35
  1.7. Uwagi końcowe    37
  2. Metody statystyczne stosowane w analizie rozwoju usług    39
  2.1. Uwagi wstępne    39
  2.2. Pomiar statystyczny    40
  2.3. Modele statystyczne    42
  2.4. Metody analizy dynamiki zjawisk    44
  2.5. Wybrane miary zjawisk ekonomicznych    47
  2.6. Analiza czynnikowa    53
  2.7. Skalowanie wielowymiarowe    61
  2.8. Miary Hellwiga i Perkala    64
  2.9. Metoda Wintersa    66
  2.10. Liniowe modele przestrzenne    68
  3. Poziom rozwoju sektora usług    71
  3.1. Uwagi wstępne    71
  3.2. ktor usług na tle innych sektorów    72
  3.3. Struktura wewnętrzna sektora usług    85
  3.4. Charakterystyka sektora usług oparta na analizie czynnikowej    93
  3.5. ktor usług w przekroju województw    104
  3.6. Rozwój sektora usług w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej    121
  3.7. Uwagi końcowe    129
  4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw sektora usług    133
  4.1. Uwagi wstępne    133
  4.2. Pojęcie i specyfika innowacyjności w sektorze usług    133
  4.3. Innowacja jako element przewagi konkurencyjnej    139
  4.4. Poziom i kierunki rozwoju innowacyjności w sektorze usług    141
  4.5. Uwagi końcowe    166
  5. Prognozowanie udziału sektora usług w gospodarce    169
  5.1. Uwagi wstępne    169
  5.2. ognoza PKB według sektorów gospodarki    171
  5.3. Koniunktura w sektorze usług    180
  5.4. Koniunktura w województwach    191
  5.5. Uwagi końcowe    198
  Zakończenie    201
  Literatura    207
  Aneksy    217
  Aneks 1. Wartość dodana brutto w sektorze usług według sekcji w latach 2005–2010    219
  Aneks 2. Struktura pracujących w usługach według sekcji w latach 2005–2010    220
  Aneks 3. Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych według województw    221
  Aneks 4. Dynamika nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach z sektora usług według rodzajów działalności innowacyjnej oraz działów PKD    222
  Aneks 5. Udział nakładów na działalność innowacyjną w sektorze usług według rodzajów działalności innowacyjnej oraz działów PKD w 2008 r.    224
  Aneks 6. Udział nakładów na działalność innowacyjną w sektorze usług według rodzajów działalności innowacyjnej oraz działów PKD w 2009 r.    226
  Aneks 7. Udział nakładów na działalność innowacyjną w sektorze usług według rodzajów działalności innowacyjnej oraz działów PKD w 2010 r.    228
  Aneks 8. Ankieta koniunktury gospodarczej – GUS    230
  Sumary    233
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia