Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego

Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego

1 opinia

Format:

ibuk

W opracowaniu zwrócono uwagę na istotne z punktu widzenia geografa problemy, zależności i uwarunkowania związane z kształtowaniem i wartościowaniem przestrzeni mieszkaniowej. Problematyka pracy jest istotna z trzech zasadniczych powodów.


Po pierwsze, mieści się ona w głównym nurcie współczesnych badań miejskich, a przedstawione zagadnienia pozwalają na uzyskanie zasobu nowej, uporządkowanej i prawidłowo uzasadnionej wiedzy w dziedzinie wymagającej kompleksowych opracowań.


Po drugie, funkcja mieszkaniowa jest pod wieloma względami najważniejsza w kształtowaniu zróżnicowań wewnątrzmiejskich, stąd badania nad nią są szczególnie potrzebne. Pozwalają one poznać mechanizmy rozwoju miast.


Po trzecie, kwestie utylitarne są priorytetowe dla rozwoju lokalnego. Jest to o tyle istotne, że w warunkach polskich, a szczególnie w takich miastach jak Łódź, kwestie zabezpieczenia mieszkaniowego i zapewnienia odpowiedniej jakości życia nie zostały dotychczas rozwiązane w zadowalającym stopniu.


Liczba stron255
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-874-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Wprowadzenie     5
  
  2. Wstęp     9
  
  2.1. Problem badawczy     9
  2.2. Cele i układ pracy     14
  2.3. Zakres czasowy i przestrzenny     18
  
  3. Podstawy teoretyczne i metodyczne definiowania pojęć     19
  
  3.1. Środowisko, przestrzeń, miejsce zamieszkania     19
  3.2. Wartości i wartościowanie w kształtowaniu przestrzeni mieszkaniowej     43
  3.3. Definicja przestrzeni mieszkaniowej     50
  
  4. Przestrzeń mieszkaniowa jako przedmiot badań     52
  
  4.1. Podejścia badawcze w badaniu postrzegania i wartościowania przestrzeni     52
  4.2. Przegląd prac poświęconych wartościowaniu przestrzeni miejskiej     56
  4.3. Przegląd badań dotyczących zagospodarowania przestrzeni mieszkaniowej    64
  
  5. Materiały, metody i narzędzia badawcze w charakterystyce i wartościowaniu przestrzeni mieszkaniowej     72
  
  5.1. Przegląd metod wartościowania przestrzeni mieszkaniowej     72
  5.2. Metoda wartościowania miejskiej przestrzeni mieszkaniowej     86
  5.3. Metoda określenia hierarchii i siły ważności determinant wartościowania miejskiej przestrzeni mieszkaniowej     90
  5.4. Metoda typologii miejskiej przestrzeni mieszkaniowej     94
  
  6. Zróżnicowanie przestrzeni mieszkaniowej miast województwa łódzkiego     97
  
  6.1. Dobór cech typologicznych     97
  6.2. Cechy diagnostyczne i reprezentujące je zmienne     103
  6.3. Typologia miejskiej przestrzeni mieszkaniowej metodą k-średnich     108
  6.4. Klasyfikacja typów przestrzeni mieszkaniowej miast autorską metodą typologii miejskiej przestrzeni mieszkaniowej     113
  
  7. Przemiany preferencji mieszkaniowych w badaniach miast w Polsce     121
  
  7.1. Badania preferencji ludności związanych z miejscem zamieszkania w okresie PRL     121
  7.2. Preferencje mieszkaniowe mieszkańców miast w nowych warunkach ustrojowych     130
  7.3. Preferencje mieszkańców miast w zakresie miejsca zamieszkania w okresie 2008‒2011     138
  
  8. Wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej miast     144
  
  8.1. Wartościowanie publicznej przestrzeni mieszkaniowej miast     145
  8.1.1. Wartościowanie pożądanych cech publicznej przestrzeni mieszkaniowej    149
  8.1.2. Wartościowanie cech aktualnego miejsca zamieszkania     153
  8.1.3. Wymiar niedostosowania między aktualnie zajmowanym i preferowanym miejscem zamieszkania     157
  8.1.4. Wartościowanie niepożądanych cech miejsca zamieszkania     164
  8.2. Wartościowanie prywatnej przestrzeni mieszkaniowej     167
  
  9. Hierarchia determinant kształtujących społeczne wartościowanie miejskiej przestrzeni mieszkaniowej     173
  
  9.1. Determinanty wartościowania miejskiej przestrzeni mieszkaniowej .173
  9.2. Hierarchia i siła ważności determinant wartościowania cech publicznej przestrzeni mieszkaniowej.     183
  9.3. Hierarchia i siła ważności determinant wartościowania cech prywatnej przestrzeni mieszkaniowej     198
  9.4. Podsumowanie     201
  
  10. Zakończenie     203
  
  Literatura     215
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia